Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing Leiden University Student Repository

About this Archive

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 1 through 50 of 14380.

Next Results >>


    (2017-09-20) Streven en strategie. De ontwikkeling van het begrip volkspartij in de VVD in de periode 1942-1982
    Leijte, Tom
    Een term zou uitgroeien tot symbool van de ambitie van de VVD: de volkspartij. De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie droeg de term in haar naam. Veel VVD’ers waren zich er echter van bewust dat zij in de electorale zin van het woord nog lang geen volkspartij waren. Hierdoor zou de term tot vehikel worden voor de discussie over de strategie van de partij: wat kenmerkt een volkspartij en voldoet de VVD daaraan? Deze discussie, rondom het streven volkspartij te zijn en de strategie om het te....................
Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven