Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing Leiden University Student Repository

About this Archive

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 1 through 50 of 16129.

Next Results >>


  (2018-01-22) Neergang van een Republiek, opkomst van een nieuwe groep
  Kempen, Marco
  In de eerste eeuw v.Chr. doet een nieuwe groep zijn intrede in de Romeinse samenleving: de veteranen. In dit onderzoek wordt hun instelling in de 'politieke' context behandeld tezamen met de problematiek omtrent de vestiging van hen.
  (2018-01-22) De University World cruise van 1926-1927: Studentencruise als Grand Tour
  Baas, Davy
  De University World Cruise van 1926-1927 was een studentencruise rond de wereld aan boord van het ss Rijndam van de Holland-Amerika Lijn. Deze tocht werd georganiseerd door de University Travel Association en deed gedurende 7 maanden ruim 50 havens en 33 landen aan. Tijdens de cruise kregen de studenten aan boord les van professoren van verschillende Amerikaanse universiteiten. Deze nieuwe vorm van educatief toerisme doet denken aan de Grand Tour van 1550-1830. De scriptie onderzoekt of de Unive....................
  (2018-01-22) Een militair debacle? Bataafse militaire inzet in West-Indië, 1802-1804
  Wink, Martijn
  Bij de Vrede van Amiens in 1802 werd bepaald dat de door de Britten veroverde kolonies Suriname, Berbice en Demerarij weer teruggegeven zouden worden aan de Bataafse Republiek. Ondanks de uitzending van een grote bezettingsmacht, werden deze kolonies in 1803 en 1804 weer één voor één door de Britten ingenomen. In de scriptie worden de verschillende oorzaken behandeld, waarom de bezettingsmacht niet in staat bleek de kolonies te verdedigen.
  (2018-01-22) A Study of Representation in AD 193 - 197
  Nicolaas, Perry
  After the death of Commodus in AD 192, the Roman Empire briefly descended into a tumultuous period where Emperors were murdered and civil wars were fought. But how tumultuous was this period, exactly? Could it be noted as a crisis? By examining how the numismatic and historiographic representations of the Emperors in the period AD 193 - 197 differ of those of Emperors in more peaceful time, this thesis discusses whether this period can be seen as a 'crisis'.
  (2018-01-18) Patronagenetwerken in de VOC: De carrières van de broers Van de Graaff.
  Tates, S; Tates, Sandro
  Patronagenetwerken zijn aan het einde van de achttiende eeuw nog volop in gebruik in de VOC. Hierbij wordt de ongelijke relatie tussen patroon en cliënt bedoeld, waarbij de patroon de cliënt verder helpt in zijn carrière. In deze bachelor scriptie wordt het belang van deze patronagenetwerken in de vroegmoderne tijd bekeken en onderzocht met behulp van een case-study. De carrières van twee hooggeplaatsten VOC-dienaren worden hierbij onderzocht. Willem Van de Graaff was gouverneur van Ceylon i....................
  (2018-01-17) History will absolve me: Exploring the relationship between historiography and political violence
  Laan, Matthijs Jan van der
  This thesis explores the way in which governmental and non-governmental political entities legitimize and deligitimize the use of violence by means of historiography. Through the analysis of various politically motivated violent actions and campaigns this thesis investigates the way in which the use of politically motivated violence can be retroactively (de)legitimized through the use of historical narrative.
  (2018-01-17) Representing Space: an Inquiry into the Renaissance understanding of art
  Been, Lars Niklas; Been, Lars Niklas
  In this thesis I aim to get a grip on ‘how’ a narrative is being told to a beholder of a Renaissance painting. I describe the condition in which a painting presents a story to a beholder. The condition is the representation of pictorial space. The representation of pictorial space has been characterized as naturalistic. Renaissance naturalism has to be interpreted through a theological lens, which helps us to understand the rhetoric behind Renaissance naturalism. A theological framework can ....................
  (2018-01-17) De liberale pers tijdens de Badeni Crisis OostenrijkHongarije, een land van retoriek?
  Wilde, Ivar de
  Een onderzoek naar de weergave van de taalverordening voor Bohemen van 1897. Kijkende naar de liberale pers, vooral de Neue Freie Presse en de Bohemia, om te zien welke argumenten gepresenteerd werden tegen de taalverordening. Hieruit bleek dat de bestaande literatuur een lichtelijk verkleurd beeld heeft omtrent de Duitse argumenten tegen de taalverordening.
  (2018-01-17) Rural, Urban, and Industrial Scenes in Victorian Industrial Novels
  Both, Fiona C. M. de
  This thesis investigates the role of rural, urban, and industrial landscapes in Charles Dickens’s Hard Times, Benjamin Disraeli’s Sybil, and Elizabeth Gaskell’s North and South and Mary Barton. These four novels focus on the social turbulences surrounding industrialisation and are all set in an industrial town in the north of England. In each novel, the descriptions of rural, urban and industrial landscapes support that novel’s view on industrialisation and the subsequent social tensions....................
  (2018-01-17) Performance of a Devadasi; Art, Sin, Power or Necessity
  Kohabir, Roshny
  Who is the Devadasi, and why is her existence connected to notions such as prostitute, courtesan, dancer or slave of God? This thesis explains how a girl becomes a devadasi, what is expected of her after initiation ceremonies and how she is treated as a devadasi. A brief section of the thesis will mention gender in the devadasi-world, where the status of men in this world is explained. Moreover, this thesis provides an analysis of how devadasis are perceived in Bollywood-movies.
  (2018-01-16) Tackling women’s rights violations in non ideal society: A discussion of top down and bottom up initiatives.
  Rudin, Elizabeth
  This thesis aims to address how we should seek to tackle violations of women’s rights in non-ideal societies. I argue that methodologically, the top down, or state led approach to bringing about gender justice should be supplemented by bottom up, agent led initiatives. Women frequently find their rights violated and their capabilities stifled and this inequality is an indicator of a non-ideal society. We should look to our non-ideal society to decide how best to overcome gender inequalities ra....................
  (2018-01-15) Musumeyaku Revisited
  Chen, Si Yu
  A study on the position and representation of the musumeyaku of the all-female Takarazuka Revue. For the greatest part of the century long history of the Takarazuka Revue, the otokoyaku, or male-role actresses have enjoyed a monopoly of the theatre's fans' affection. In contrast, the musumeyaku remain mostly on the background. This Thesis reconsiders the musumeyaku's position and what they represent in the world of Takarazuka, and examines the femininity as represented by these actresses.
  (2018-01-15) Plotinus and the individual principle. A commentary on Ennead V.7.1
  Mulder, D.E.
  Does every individual human being have its own Form in the intellectual world? In contrast with his Platonic forerunners, Plotinus presents in Ennead V.7 an original approach to this controversial question and does not hesitate to deal with the question with a perspective that is broader than purely metaphysical. He goes beyond his predecessors in trying to come up with a comprehensive and philosophically correct discussion and does not contend himself with a didactic and dogmatic repetition of ....................
  (2018-01-12) Satī and Satī. From the Origins to the Śakta Upapurāṇas
  Loria, Ludovica
  The thesis is an attempt to trace back the origin of the satī ritual (which consists of the self-immolation of widows on their husbans' funeral pyre) to the myth involving the goddess Satī, Dakṣa's daughter, who immolated herself in the in the fire during Dakṣa's sacrifice, to which Satī and her husband Śiva had not been invited. She thus burns herself out of her rage towards her father, for not being invited and for not accepting Śiva as her husband. The link between the ritual and the....................
  (2018-01-11) 'Wer regiert: Moltke oder Bethmann?'
  Sluijs, Coen van der
  'Wer regiert: Moltke oder Bethmann?' Een onderzoek naar de verhouding tussen de civiele en militaire macht in Duitsland ten tijde van de Julicrisis van 1914.
  (2018-01-11) Seks in 'Lust, Caution' en 'Summer Palace': Wat is de functie van seks in deze films?
  Pan, Chandan
  Seks in Chinese films kwam in de afgelopen eeuw slechts zeer uitzonderlijk voor; zelfs zoenen werd niet vaak in beeld gebracht. Er is nooit sprake geweest van een rijke traditie van seks in Chinese films. In dit eindwerkstuk komen twee films aan de orde die juist wel veel expliciete seksscènes bevatten: Lust, Caution (2007) en Summer Palace (2006). Deze scènes worden uitvoerig beschreven en geanalyseerd om de vraag te beantwoorden of ze vooral bedoeld zijn om het publiek te vermaken en choquer....................
  (2018-01-11) Het modehuis Hirsch
  Leeuw, C.G.M.R.
  Architect A. Jacot architectuur geschiedenis, Modehuis Hirsch in Amsterdam herwaardering A. Jacot, sociaal-economische situatie in Amsterdam en Parijs in de periode 1879-1912
  (2018-01-11) A Space Oddity? The Use of the Chinese Space Programme in Public Diplomacy Strategies
  Kuipers, Lysan; Kuipers, Lysan
  In this thesis I have investigated the use of the Chinese space programme in public diplomacy strategies. There is a gap between the image the Chinese government tries to project and China's behaviour on the world stage. While the intended image is that of a peace-loving nation that uses its space programme for scientific purposes that will benefit mankind, on a security level China uses its space programme for military applications and power projection. I have investigated this divergence and s....................
  (2018-01-10) An Acoustic Study on the Three-way Stop Contrast in the Medial Position of Tone Sandhi Domains in Lili Wu Chinese
  Bai, Ziyi
  The current study is an acoustic investigation of the three-way obstruent contrast between voiceless aspirated, voiceless unaspirated and voiced stops in the medial position of tone sandhi domains in Lili Wu Chinese, a language that has an aspiration-induced tonal split in lexical tones. The main focus of the thesis was to examine the acoustic realizations of the three-way stop contrast. By analyzing acoustic data from twenty old-generation Lili Wu native speakers, we found that f0 perturbation ....................
  (2018-01-10) Path dependence in repressive law-formation in Kazakhstan
  te Boekhorst, Rafael
  Kazakhstan is a consolidated authoritarian regime that introduced in 2017 a new set of amendments titled “On Changes and Amendments to Some Legal Acts of the Republic of Kazakhstan On Countering Extremism and Terrorism”. The amendments concern migration, freedom of religion, communication and circulation of weapons and thereby increase restrictions on human rights. They functioned as a reaction to three events that took place in 2016: an amok-run in Almaty, a serious act of terrorism in Akto....................
  (2018-01-10) Nederlandse beeldende kunstenaars aan het Deense hof in de zestiende eeuw,
  Rieks, Tanya
  Naar aanleiding van mijn stage bij het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (RKD) in Den Haag, werd mijn interesse gewekt door een onderwerp binnen de kunstgeschiedenis dat niet of nauwelijks wordt vertegenwoordigd binnen de huidige opleiding kunstgeschiedenis, Denemarken. Mijn interesse ging uit naar Nederlandse beeldende kunstenaars die voor het Deense hof werkten tijdens de zestiende eeuw en zeventiende eeuw. Om mijn onderzoek af te bakenen richt ik mij alleen op beeldhouwers uit de La....................
  (2018-01-10) A critical investigation of Corey Brettschneider's value theory of democracy. Or, how democratic are illiberal democracies?
  Gerritsen, Lotte
  In this thesis I critically review Corey Brettschneider's value theory of democracy as a potential solution to the tension between democratic procedures and liberal rights and, thereby, also as an instrument to criticize illiberal democracies. I first discuss procedural and substantive interpretations of democracy, followed by an analysis and critique of Brettschneider’s democratic theory. I argue that Brettschneider does not succeed in grounding liberal rights in the core values of democracy ....................
Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven