Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing Universiteit van Amsterdam Scripties

About this Archive

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 1 through 50 of 46374.

Next Results >>


  (2916-01-01) The moderation effect of brand personality on the effectiveness of different types of humorous advertisements
  Cui, J.
  Using humor to communicate various brand personalities in advertising can often be observed in practice, but scholars seldom investigated its effects. Humorous ads implied positive effects on brand equity and purchasing propensity. Recent findings in advertising research contradict the assumption of brand personality specific humor effectiveness. This study predicts and finds the moderate effect of brand personality on the relationships among different humorous ads, building brand equity, and bo....................
  (2020-01-01) Binaural beats as non-drug intervention at the first ait
  Ouweneel, L.A.
  In dit onderzoek is getracht een non-medicamenteuze interventie te vinden voor het reduceren van acute pijn op de SEH en te onderzoeken in hoeverre alfa binaural beats hierin als interventie kunnen dienen. Uit literatuuronderzoek blijkt dat angst de pijnervaring bij patiënten kan versterken, daarnaast komen alfa frequentie hersengolven voor bij personen die in een ontspannen staat zijn. De hypothese is daarom dat binaural beats met een alfa frequentie een reducerend effect hebben op de state-an....................
  (2018-01-01) De autoriteit van het ogenblik
  Zevenbergen, Wouter
  Een vergelijkend onderzoek tussen de filosofie van Nietzsche en de filosofie die achter Torah schuil gaat.
  (2018-01-01) Multiculturalisme en het Belang van Minderheidstalen
  Huijser, Matthieu
  Als immigranten in Nederland arriveren, is een van de eerste eisen van de Nederlandse overheid dat ze de Nederlandse taal leren. Daar is relatief veel aandacht voor, omdat immigranten veel makkelijker kunnen participeren in de samenleving als ze de Nederlandse taal beheersen. In deze scriptie zal de focus juist niet liggen op het leren van de Nederlandse taal, maar op de taal die immigranten meenemen naar Nederland en de rol die deze minderheidstalen hebben in Nederland. Van het multiculturele b....................
  (2018-01-01) Een geweldloze christen met een nobel doel
  Lam, Jan Willem het
  In deze scriptie is onderzoek gedaan naar het beeld dat in Nederland tijdens de jaren zestig bestond over Martin Luther King en in hoeverre King de Nederlandse jaren zestig heeft beïnvloed. Voor dit onderzoek zijn veel verschillende bronnen gebruikt, variërend van de grootste kranten tot publicaties van de Nederlandse protestbewegingen. Het beeld dat daaruit naar voren kwam, was dat er over het algemeen in Nederland zeer positief tegen King werd aangekeken, vooral in christelijke en socialisti....................
  (2018-01-01) Do stock prices react fast to the market information?
  Wang, W.
  How long does it take for stock prices to fully absorb market information, especially whether the opening market prices have already taken into account the over-night information remains arguable. We use novel estimators to measure the volatility, volume, and spread revealed in the high frequency stock prices. The observed highly volatile prices with small trading volumes upon the market opening implies market opening prices do not fully absorb the information. Besides, persistent increasing pat....................
  (2018-01-01) "Negrita pero bonita" : identity, discrimination, and activism within the Afromexican population in the Costa Chica
  Bwalya, O.
  Historically, the Afromexican population has suffered from a lack of visibility: they are socio-politically unrecognised and affected by economic marginalisation as well. However, the last few years have seen a lot of changes towards constitutional recognition for the Afromexican population: 2011 was named the International Year for People of African Descent by the UN, and in 2015 there was an intercensal survey which, for the first time, included the question of whether one identifies as Afrome....................
  (2018-01-01) A Non-Sequential Neural Click Model for Web Search
  Wardenaar, M.
  Getting a better understanding of click behavior is important for advancing information retrieval systems. A lot of work has already been done on click models that predict what documents a user will click on, but these models do not take order into account. The aim of this work is to create a click model that not only predicts what documents of a Search Engine Result Page (SERP) the user will click on, but also in what order. To do this two Deep Learning models are implemented and compared to th....................
  (2017-01-01) De invloed van peers op het sociale gedrag van adolescenten gemodereerd Door Extraversie : vanuit de Differential Susceptibility Theorie
  Krikke, L.
  Gedrag wordt op allerlei manieren beïnvloed. Deze literatuurstudie kijkt naar welk effect peers hebben op het sociale gedrag van adolescenten en welke invloed de mate van extraversie hierop heeft. Er zal vanuit de Differential Susceptibility Theorie gekeken worden. Deze theorie zegt dat een omgevingsfactor en een persoonlijkheidsfactor cumulatief zowel een positief als een negatief effect kunnen hebben op een mens. Verwacht wordt dat extraversie een ontvankelijkheidsfactor (Susceptibility) is, ....................
  (2017-01-01) Revising the judgment of blame
  Boere, Marloes
  This thesis makes an original argument in favour of scepticism towards judgments of blame while at the same time proposing a new theory of forgiveness. In this thesis it is argued that we should see forgiveness as a practise in which the forgiver becomes sceptical towards a judgment of blame.
  (2017-01-01) Ontmoeting met twee soefigroepen in AMsterdam rond transnationalisme
  Stilma, Jan Sietse
  De vraagstelling van dit onderzoek is: Wat is het discours van twee geselecteerde soefigroepen uit Amsterdam rond transnationalisme? De deelvragen zijn: (1) Hoe zien hun bijeenkomsten eruit (2) Wie zijn de deelnemers (3) Wat is de inhoud van de bijeenkomsten en (4) Wat is de invloed van het transnationalisme? Om de twee groepen te kunnen plaatsen in Amsterdam zal een schatting worden gemaakt van het aantal soefigroepen. Hoofdstuk 2. De historische context van soefigroepen wordt samengevat. In de....................
  (2017-01-01) Democracy and Violence in Myanmar
  Suijlekom, Amber van
  This thesis analyzes the process of democratization in Myanmar. One of the countries’ minorities, the Rohingya Muslims, suffers from increasing discrimination and violence. The aim of the thesis is to examine if there is a correlation between the democratic transition in Myanmar and to the institutional discrimination of the Rohingya Muslims. The emphasis in several parts of the thesis is on the role of ethnicity and nationalism throughout the history of the country. In addition, there is a fo....................
  (2017-01-01) NGO's in Kosovo. Een studie naar de relatie tussen NGO's en statelijke actoren in niet-erkende staten
  Habraken, Nando
  This thesis gives insight in the relation between NGOs (non-governmental organizations) and state actors in partially recognized states. It will focus on the relation between Amnesty International (Amnesty), Human Rights Watch (HRW) and Doctors Without Borders (MSF) and state actors in the Kosovo conflict in the period 1992-2008. This relation will be examined by means of the reports that the NGOs published throughout the conflict. The explanatory factors for the change in expectations are time,....................
  (2017-01-01) More than gender: a gender analysis of The Hunger Games’ action heroine and reality TV star Katniss Everdeen
  Vuurst, Hanne van de
  This thesis is focused on the way Katniss Everdeen, main character of The Hunger Games film series, is represented in relation to gender and gender conventions. The research is focused on the way Katniss is represented as an action heroine and also focuses on Katniss’ representation as a reality TV star, which is located on a meta level. These two analyses are further interpreted by means of theories and concepts of third-wave feminism and post-feminism. This thesis argues that The Hunger Game....................
  (2017-01-01) De relatie tussen listener backchannels en affiliatie in interpersoonlijke interactie
  Luther, A.
  In dit onderzoek werd de relatie tussen responsiviteit door listener backchannels en affiliatie onderzocht. Listener backchannels zijn korte verbale en non-verbale reacties die de ontvanger in een gesprek toont. Aan de hand van video-opnames van 38 liefdesparen in conflictinteracties werden vier varianten listener backchannels en affiliatie gescoord. De hypothese was dat mensen die responsief zijn eerder als warm worden ervaren dan mensen die minder responsief zijn. Verder werd verwacht dat voo....................
  (2017-01-01) Het effect van lengte van relatie op het interactiepatroon van koppels in een liefdesrelatie
  Lohman, F.
  In het huidige onderzoek is bij 33 koppels in een liefdes relatie onderzocht of lengte van relatie een effect had op het interactiepatroon, om zo uit te sluiten dat het veranderende interactiepatroon de factor is die tevredenheid in relaties als effect heeft. Video’s van koppels in conflict zijn gebruikt voor het beoordelen van het interactiepatroon. Uit de resultaten bleek dat er naarmate de lengte van relatie toenam niet een bepaald interactiepatroon ontstond, daarnaast bleek dat de tevreden....................
  (2017-01-01) De relatie tussen hypermentaliseren en hypomentaliseren en borderline persoonlijkheidsstoornis
  Hout, J. van
  Borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) is een ernstige aandoening dat gekenmerkt wordt door instabiliteit in interpersoonlijke relaties, zelfbeeld en affecten en door impulsiviteit. Mentaliseren is het begrijpen en interpreteren van andermans gedachten, gevoelens en gedrag. Het inadequaat mentaliseren is een belangrijk kenmerk in het ontstaan en voortbestaan van BPS. De relatie tussen mentaliseren en BPS werd onderzocht bij een groep van 122 deelnemers uit de Nederlandse populatie. Er werd ee....................
  (2017-01-01) De relatie tussen verschillende vormen van mentaliseren en borderline persoonlijkheidsstoornis
  Grooff, Z.
  Er is nog weinig bekend over de etiologie van Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS) waardoor de behandeling voor BPS nog niet is geoptimaliseerd. In dit onderzoek is daarom onderzocht wat de relatie is tussen een mogelijke oorzaak van BPS, namelijk vormen van inadequaat mentaliseren (hypomentaliseren en hypermentaliseren), en BPS. Dit is gedaan door middel van twee vragenlijsten die mentaliseren meten (de RFQ en de MASC) en een vragenlijst die BPS meet. Aan dit online onderzoek hebben 122 de....................
  (2017-01-01) The role of habits in test anxiety
  Dalfsen, K, van
  The balance between habitual behavior versus goal-directed behavior in relationship with Test Anxiety was investigated with a group of 69 Dutch participants with an age of 18 to 40. A slips-of-action test was used to asses habitual versus goal-directed behavior. To measure test anxiety, participants filled in the test anxiety inventory (Ploeg, 1988; Szafranski, Barrera, & Norton, 2012). Furthermore, training length and response time were manipulated. No relationship between test anxiety and the ....................
  (2017-01-01) De lemen voeten van de Hoge Raad in het zekerhedenrecht : Rechtsvinding omtrent schuldeisersbevoegdheden van pandhouders
  Klijsen, M.S.
  Vorderingen zijn een voor de financieringspraktijk belangrijk, maar complex zekerheidsobject. De rechtsverhouding tussen de pandgever en de debiteur van de verpande vordering is bepalend voor de waarde van het zekerheidsobject voor de pandhouder. In die zin zijn vorderingen een onderpand dat een zelfstandig juridisch bestaan kan leiden. Dit bestaan vormt het onderwerp van dit onderzoek, dat tot doel heeft de rechtspositie van de pandhouder van stil verpande vorderingen in het Nederlandse recht t....................
  (2017-01-01) Het richtlijnvoorstel digitale inhoud : De bescherming van de consument met het oog op technologische ontwikkelingen
  Wijdeveld, S.A.M.
  In december 2015 heeft de Europese Commissie een richtlijnvoorstel ingediend met daarin geharmoniseerde regelgeving voor de levering van digitale inhoud aan consumenten in heel Europa. In deze richtlijn is gekozen voor een ruime definitie van ‘digitale inhoud’. Op die manier zou de Richtlijn ook in de toekomst bruikbaar zijn en hoeven er niet steeds aanpassingen te worden gedaan wanneer er nieuwe technologieën ontwikkeld worden om data te verwerken. Ook zou het ruim gekozen toepassingsgebie....................
  (2017-01-01) Het arm's length beginsel, vergane glorie?
  Gelder, T. van
  In mijn masterscriptie heb ik onderzoek gedaan naar, of het volgen van, waardeveranderingen na overdracht van moeilijk te waarderen immateriële activa in overeenstemming is met het arm’s length beginsel. In Nederland zijn voor het bepalen van de transfer price artikel 8b VPB, het Besluit en de OESO-richtlijnen de leidende bronnen. In artikel 8b VPB en het Besluit wordt expliciet aangegeven de richtlijnen van de OESO te volgen. De OESO gebruikt in haar richtlijnen het arm’s length beginsel....................
  (2017-01-01) EU Leniency Requirements and the Right to Anti-Trust Damages in German Law
  Blum, B.
  This paper examines the impact of the European Competition Law Damages Directive on the establishment of a more efficient system for claiming damages resulting from the breach of EU Competition Law. It assesses how the rules that implement the Directive into German law will change the German legal practice of claiming anti-trust damages. In particular, the paper examines whether the German implementing measures to reconcile the requirement of the Directive for maintaining an effectively working ....................
  (2017-01-01) Anti-inversie regels : Een optie voor Nederland?
  Spierenburg, D.
  De CFC-regeling van de anti-belastingontwijkingsrichtlijn heeft als doel het tegengaan van winstverschuivingen naar laagbelaste dochtervennootschappen zonder substantiële economische activiteiten in het buitenland. Amerika kent al langer CFC-wetgeving. De ervaring uit de Verenigde Staten leert ons dat grote ondernemingen hun hoofdkantoor zullen verplaatsen naar een land met een gunstiger belastingstelsel om zodoende de CFC-regeling buitenspel te zetten. De Amerikaanse wetgever heeft met het oog....................
  (2017-01-01) Reducing aggression in incarcerated violent offenders by increasing the recognition of happy emotions : testing an intervention
  Habets, L.
  Background In existing literature it is found that aggressiveness is associated with a tendency to interpret others’ behaviors as having hostile intent, even when the behavior is ambiguous, a bias called the hostile attributional bias (HAB). This study investigated the hostile attributional bias (HAB) among violent offenders, using a facial-affect recognition task. In this experiment, HAB was modified to encourage the perception of happiness over anger in ambiguous facial expressions. It was t....................
  (2017-01-01) The psychopathic triangle : the relationship between psychopathy, substance use and antisocial behaviour
  Garderen, M. van
  Since psychopathy is a personality disorder that is highly prevalent in forensic populations and difficult to treat, it is important to know more about risk factors that might influence the disorder and impede treatment outcomes. The current study examines a possible triangular relationship between psychopathy, substance use and antisocial behaviour. The study investigated psychopathic traits, substance use disorder and antisocial behaviour in 75 participants. Results indicate that psychopathy p....................
  (2017-01-01) Het verband tussen mindfulness, stress en slaap
  Sande, C. van der
  In dit onderzoek werd het verband tussen trait mindfulness gemeten met de Mindfulness Attentional Awareness Scale (MAAS-A) slaapkwaliteit gemeten met de Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) en stress gemeten met de Perceived Stress Scale (PSS) onderzocht bij 126 Amsterdamse studenten. Ook werd onderzocht of en hoeveel slaapstoornissen voorkwamen met de SLEEP-50 en of er een verband was tussen mediterende in niet mediterende studenten in trait mindfulness. Trait mindfulness vertoonde een positie....................
  (2017-01-01) EU Competition Policy and Common Agricultural Policy: application of competition rules in agricultural sectors
  Nováček, V.
  The focus of this thesis is the analysis of the interaction and conflict of the Common Agricultural Policy objectives (as specified within Article 39 TFEU) and the Competition policy of the European Union and assessment of how does the CMO Regulation address the EU competition rules. This translates into the analysis of the general and sector specific derogations of competition rules and setting the research question whether the current state of these exceptions. This analysis is particularly ne....................
  (2017-01-01) "Women like you should get raped" : Online hate speech tegen vrouwelijke journalisten vanuit mensenrechtelijk perspectief
  Pouderoyen, F.
  Het doel van het onderzoek is enerzijds om in kaart te brengen wat de gevolgen zijn van online hate speech tegen vrouwelijke journalisten vanuit mensenrechtelijk perspectief en anderzijds om de kritiekpunten van het huidige juridische kader van de Raad van Europa hieromtrent in kaart te brengen. De onderzoeksvraag luidt als volgt: Wat zijn de gevolgen van online hate speech tegen vrouwelijke journalisten vanuit mensenrechtelijk perspectief en wat zijn de kritiekpunten van het huidige juridische ....................
  (2017-01-01) De arbeidsrechtelijke bescherming van werknemers in de pre-pack procedure
  Tiemissen, E.
  In dit onderzoek stond de vraag centraal in hoeverre werknemers beschermd worden bij een overname middels een pre-pack. Door de eenvoudige wijze waarop werknemers in faillissement ontslagen kunnen worden, kan de pre-pack gebruikt worden als reorganisatiemiddel. Ongewenst, omdat dit de ontslagbescherming van de werknemers zou passeren. Het belangrijkste middel waardoor zij beschermd zouden kunnen worden, is door het van toepassing verklaren van de regels betreffende de overgang van onderneming o....................
  (2017-01-01) Het Nederlandse Fiscale-Eenheidsregime in Internationaal Perspectief : Uitbreiding naar verdragssituaties geboden?
  Deumens, J.M.H.
  Het doel van deze masterscriptie was te onderzoeken in hoeverre het wenselijk of zelfs geboden is het Nederlandse fiscale-eenheidsregime uit te breiden naar verdragssituaties. In verband met de toenemende internationalisering van het bedrijfsleven speelt de problematiek rondom de fiscale eenheid in grensoverschrijdende structuren in de praktijk een steeds grotere rol. Het onderwerp is voortgekomen uit een recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden. Bezien in het licht van deze uitspraak kan....................
  (2017-01-01) Persoonsgegevens als ruilmiddel
  Curiel, M.A.
  Persoonsgegevens worden tegenwoordig steeds meer gebruikt als ruilmiddel. Winkelketens en verzekeringsmaatschappijen bieden korting aan klanten in ruil voor het verkrijgen van meer persoonsgegevens van de klant. Ik onderzoek daarom of het verkrijgen van korting in ruil voor persoonsgegevens in overeenstemming is met de Wet bescherming persoonsgegevens. Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van literatuur omtrent de Wet bescherming persoonsgegevens. Ook wordt er een interne rechtsvergelijking ....................
  (2017-01-01) Could the quality of data protection also be a parameter of the theory of harm under Art. 102 TFEU?
  Hasselt, K.A. van
  This thesis explores the role of data protection in the competition analysis under Art. 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union (‘TFEU’). The digital economy requires a lot of personal data, without consumers knowing the specifics of the data collecting and processing of the undertakings. On two-sided markets, where on the one side the consumer can use a service for free (such as Facebook) and on the other side advertisers pay to have access to the consumer via advertiseme....................
  (2017-01-01) Is the EU and the US legal PNR Framework compatible with the EU Data Protection Regime?
  Baier, B.U.M.
  Both the EU and the US are in need of an even better counterterrorism regime as terroristic attacks have increased over the last years. One of the used counterterrorism measures is the collection and processing of Passenger Name Records transatlantically, between the EU and the US, and also internally within Europe. However, this mean is affecting fundamental rights, especially the right to protection of personal data. Hence, this paper examines the question whether the EU and the US legal PNR F....................
  (2017-01-01) De poorten tot genegenheid ontsluitend. Een onderzoek naar de invloed van de Boekenweek op consumentengedrag
  Heijtel, Stephanie
  Tot dusver is er binnen de traditie van poortwachtersonderzoek enkel aandacht geweest voor de aanbodzijde van de boekenmarkt, terwijl diverse actoren in samenspel ook zeker de zichtbaarheid van een bepaald type boek of auteur onder het grote publiek kunnen vergroten en op die manier consumentenvoorkeuren een zetje in een bepaalde richting kunnen geven. Het is dus zinvol dit begrip ook naar de vraagzijde van de boekenmarkt uit te breiden en binnen die context te onderzoeken. Een speler op de boek....................
  (2017-01-01) Willen we elke kleur en geur wel weten? Een onderzoek naar tekstkenmerken van stijl
  Hark, Anne ter
  Al sinds de opkomst van de term ‘literatuur’ rond 1800 is er discussie over de vraag wat onder dit begrip wordt verstaan en wat de reikwijdte ervan is. Bestaan er intrinsieke, universele kenmerken die een werk moet bezitten om de waarde ‘literatuur’ te verkrijgen (tekstuele benadering)? Of wordt de term ‘literair’ toegeschreven op grond van historische en sociale omstandigheden (contextuele benadering)? De laatste jaren richt het onderzoek naar literaire stijl zich met name op tekstk....................
  (2017-01-01) Shifting Dutch priorities : changes in discourse, financing and decision-making for international development in the Netherlands
  Ramirez Acevedo, G.
  Dutch development policy experienced changes in its funding and formulation in the period between 2007 and 2016, shaping priorities for international development and directly affecting developing countries in the process. This research examines the discursive principles in Dutch development policy and the decision-making processes involved in selecting certain development priorities to be funded by the Ministry of Foreign Affairs from the Netherlands. The study builds on the critical discourse a....................
Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven