Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing University of Groningen: Faculty of Arts

About this Archive

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 1 through 50 of 2852.

Next Results >>


  (2018-02-23) THE ROLE AND INCLUSION OF RURAL WOMEN AND YOUTH IN LOCAL PEACEBUILDING BODIES IN COLOMBIA: FROM 1990s TO PRESENT
  Sneller, Brittany Jane
  Rural women and rural youth are two groups commonly excluded and marginalized in Colombian society. They are often made invisible; their voices go unheard and their rights are ceaselessly violated. What’s more, their plight has been further exacerbated by the brutal realities of the prolonged armed conflict that has left a destructive trail of suffering and grief among some of the nation’s most impoverished populations. In response, a plethora of peace and development initiatives began ....................
  (2018-02-22) Een onderzoek met een gebruiksaanwijzing: Multimodale analyse van EHBO instructievideo's
  Borger, Aaltje Coby
  De afgelopen jaren zijn er grote technologische ontwikkelingen zichtbaar in de maatschappij. Men maakt steeds vaker gebruik van de online wereld, voor de sociale contacten maar ook voor educatieve vaardigheden. Daar waar vroeger lesmateriaal werd gepresenteerd in gedrukte boeken, wordt er tegenwoordig steeds vaker gebruikt gemaakt van video's. De presentatie van gedrukte boeken is de afgelopen jaren veel onderzocht. Het beschrijven en analyseren van video's daarentegen niet. Tot op heden bestond....................
  (2018-02-22) Instructieoptimalisatie door middel van de juiste combinatie van tekstlengte en tekstinhoud
  Buisman, Stephanie
  Multimodale instructies (MIs) voor stabiele zijligging staan centraal in dit onderzoek. MIs bevatten zowel tekst als beeld en beschrijven een procedure. De beschrijving van de procedure wordt gepresenteerd aan de hand van stappen die weer bestaan uit opeenvolgende handelingen. Het aantal stappen, het aantal handelingen en de tekstuele inhoud verschilt echter per instructie. Dit heeft als gevolg dat sommige MIs veel langer zijn dan andere MIs. Daarom word in dit onderzoek de invloed van tekstleng....................
  (2018-02-21) De Hinting Task: klinische bruikbaarheid bij personen met niet-aangeboren hersenletsel
  Bosker, Veerle
  Inleiding: In Nederland hebben naar schatting 650.000 personen te maken met de gevolgen van niet aangeboren hersenletsel (Hersenstichting, 2017). Niet-aangeboren hersenletsel kan leiden tot een cognitieve communicatiestoornis. Bij een stoornis in de cognitieve functies, is het mogelijk dat een persoon problemen ervaart met de interpretatie van impliciete taal (Heesbeen & Van Loon-Vervoorn, 2000). Een vorm van impliciete taal is het gebruik van hints. Het huidige onderzoek richt zich op de....................
  (2018-02-19) De plaats van /o:/ en /ɔ/ in het Nederlandse klinkersysteem
  Regelink, Ingeborg
  In this paper, we discuss the position of the Dutch vowels /ɔ/ as in hok ‘kennel’, /o/ as in bok ‘goat’ and /o:/ as in poot ‘paw’, in the Dutch vowel system. It is a follow-up study of the research of Koster and Gilbers (2016). The vowels of 56 Dutch participants (26 of them in their twenties, 30 in their sixties) coming from the north, east and west of the Netherlands, were recorded, and their first two formants were measured in order to construct individual vowel spaces. The r....................
  (2018-02-13) 'Wat kun jij toch altijd gelijk schreeuwen he!' - Een conversatieanalytisch onderzoek naar conflicten binnen gezinshuizen
  Dijkstra, Jildou
  Middels een conversatieanalytische methode is er onderzoek gedaan naar conflicten binnen gezinshuizen. In een eerste fase van het onderzoek hebben Ellen Schep (docent/onderzoeker pedagogiek bij de Christelijke Hogeschool in Ede) en Jildou Dijkstra (masterstudent Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit in Groningen) onafhankelijk van elkaar conflictinteracties geïdentificeerd. Zij zijn vervolgens tot de conclusie gekomen dat het steeds gaat om correctie-activiteiten wa....................
  (2018-02-11) Advertorials: Een wereld van verschil
  Sandor, Anastasia Maria Katalin
  Advertorials zijn een vorm van reclame waarbij traditionele advertenties de lay-out krijgen van een redactioneel artikel uit een tijdschrift, zodat niet duidelijk is dat het om reclame gaat. Deze methode wordt steeds vaker toegepast, maar er is nog vrij weinig over geschreven, zeker in Nederland. Dit onderzoek over advertorials legde de focus op de verschillen die zouden kunnen bestaan tussen advertorials met een verschillende doelgroep. Het is namelijk aannemelijk dat een advertorial die toeges....................
  (2018-02-08) Influencing Perspectives: Mutually Defined Narratives on China’s Cultural Revolution
  Bloem, Paula Grietje Anna
  This thesis argues that the gigantic perspective on the Cultural Revolution, as declared by The Resolution on certain questions in the history of our Party since the founding of the People’s Republic of China, influences the miniature perspectives of autobiographical memoirs such as Jung Chang’s Wild swans and Rae Yang’s Spider eaters. These authors abstract meaning from the gigantic and apply them to their miniature understanding of their world. The gigantic therefore influences them: it ....................
  (2018-02-01) The construction of ‘otherness’ in the online discourse of a radical right party: The case of Slovakia
  Ondrisakova, Petra
  This thesis aims to explore the discursive strategies of ‘othering’ used in the online discourse of the Slovak radical right party Kotleba – People’s Party Our Slovakia. The popularity of the radical right has been rising in the past decade and this phenomenon has brought further attention to the discourse of these parties. The creation of ‘otherness’, or in other words, the creation of in-groups and out-groups is a common part of radical right rhetoric. This study is set up to get a....................
  (2018-01-29) The Filth Estate: Analysing the performativity of satirical discourse in South Park
  Field, James Matthew
  South Park is a long running animated television show produced in the US which has become known for satirical commentary delivered in surreal and irreverent narratives. Yet despite its popularity and cultural impact its particular form of discourse, and its performative functions in society, remain an area lacking in detailed and extensive research. This study sets out to redress this, while also contributing to the cannon of research around contemporary satirical discourse and its role in the p....................
  (2018-01-26) De Spellingsoorlog. Een studie-editie van De Spellingsoorlog, heldendicht in vier zangen van Prudens van Duyse.
  Wilpstra, Ilse
  Deze masterscriptie bevat een studie-editie van het gedicht De Spellingsoorlog van Prudens van Duyse – een gedicht dat voor de hedendaagse lezer niet te begrijpen is vanwege de complexiteit van de Vlaamse spellingskwestie, de specifieke genrekenmerken en historische achtergrond van dit hekeldicht. Ik heb het gedicht daarom voorzien van woord- en zakencommentaar en een uitgebreide inleiding, waarin ik nader inga op de inhoud, de historische context, de stijl van het gedicht, het oeuvre van de ....................
  (2018-01-24) Ben jij anders?
  Mager, Mechteld Janne
  In deze scriptie wordt de aandacht gevestigd op het beeld van ‘de ander’ dat in realistische kinderboeken aan de lezer wordt voorgehouden. Op basis van vastgestelde thema’s en aspecten zijn tien kinderboeken uit de periode 1945 – 1970 geanalyseerd. Wordt ‘de ander’ via stereotype beelden gepresenteerd en is deze presentatie negatief of positief geladen?
  (2018-01-18) Grip krijgen op het taalleerproces: verkenning van de rol van taalangst in taalleren
  Post, Alies
  Tijdens de stage bij de wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie waren mijn werkzaamheden: het verrichten van onderzoek naar taalangst samengevat in een Knowledge Mobilisation Plan en het verzorgen van bijeenkomsten voor Syrische vluchtelingen die extra Nederlands wilden leren. In dit stageverslag staat een samenvatting van de werkzaamheden, leerdoelen en de evaluatie van leerdoelen.
  (2018-01-16) Een krant geboren uit gebed - Het discours over abortus in het Reformatorisch Dagblad in de periode 1971-1981
  Dijk, van, Guido-Bart Mathieu
  This masterthesis examines the influence of the orthodox-Christian identity on the news coverage about abortion in the Reformatorisch Dagblad betweem 1971 and 1981. An interpretative discoursanalysis was applied to five key moments that were important during the long political struggle for the legalization of abortion in The Netherlands. After an analysis of 148 news reports, it can be concluded that the orthodox-christian identity had influenced the newspaper in two ways. Firstly, the newspaper....................
  (2018-01-15) Overdrachtscommunicatie op de intensive care: wat doen artsen nou echt?
  Leij, bij de, Linda Agnes
  Een onderzoek naar de structuur van overdrachten op de intensive care en de structuuronderdelen waaruit deze overdrachten bestaan. Er zijn opnames van overdrachten gemaakt, deze zijn getranscribeerd en vervolgens geanalyseerd op drie structuurniveaus: zetten, stappen en uitingen. Een eerste belangrijke conclusie van het onderzoek is dat naast de zetten beschreven in de medische literatuur, ook de stappen en uitingen uit de tekstwetenschappelijke literatuur relevante structuurniveaus zijn binnen ....................
  (2018-01-05) The Validity of Latent Dirichlet Allocation as a Scientific Instrument
  Anthonio, Talita
  Scientific models function as crucial instruments to study theories, phenomena or both. Models are able to function as an instrument because they represent the studied subject and additional elements, such as mathematical formulations, laws and descriptions. As models represent rather than being an exact copy of the target system, they contain idealizations or assumptions. Therefore, it is important to investigate whether the generated results of a model would also occur in the real world, ....................
  (2018-01-04) Jongeren en nieuwsapps
  Beiboer, Joukje
  Nieuwsconsumptie digitaliseert. Waar radio, kranten en televisie decennialang dominant waren, consumeren steeds meer mensen nieuws via nieuwswebsites en -apps. Vooral jongeren zijn gretige gebruikers van deze digitale media voor nieuws. Een recente ontwikkeling is de groeiende populariteit van mobiel nieuws, in het bijzonder nieuwsapps op smartphones. Nieuwsapps zijn niet te vergelijken met traditionele media. Maar heldere kwaliteitsstandaarden voor mobiele nieuwsapps ontbreken. In dat kader is ....................
  (2018-01-03) En daarom hebben we dus deze diagnose gesteld
  Wal, van der, Ilse
  In dit onderzoek is een discourse analyse uitgevoerd over structuuraanduidingen in overdrachten op de intensive care van het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Er zijn verschillende categorieën met structuuraanduidingen gevormd, waarbij een onderscheid gemaakt is tussen inhoudsmarkeerders en interactionele markeerders en tussen markeerders met de functie van het aanduiden van een relatie of het aanduiden van de start van een nieuw onderdeel. De overdracht is verdeeld in verschillende st....................
  (2017-12-26) Humanitarian Social Media: The Use of Social Networking Sites for Humanitarian Marketing By Dutch NGO’s
  Kamerling, Ilja Johanna Elisabeth
  When research is done into the humanitarian field, the field of marketing is often disregarded. This whilst this specific niche plays an important role in the continuation of the work of the humanitarian field. Especially now the landscape of marketing is rapidly changing through technological developments, this disregard to marketing has led to a knowledge gap concerning the topic of marketing by humanitarian actors. This thesis focuses on this subject and in specific on the role that Social N....................
  (2017-12-11) 'Alles gaat stuk en iedereen gaat dood'. De prijs van oorlogsjournalistiek.
  Koning, Carlijn
  Het risico op psychische stoornissen ligt een stuk hoger bij oorlogsjournalisten dan bij hun collega’s die niet naar oorlogs- en conflictgebieden gaan. Hoe kunnen hun nieuwsorganisaties hen begeleiden om de kans op stoornissen te verkleinen? Dit onderzoek slaat een brug tussen psychologie en journalistiek en onderzoekt de psychische begeleiding bij Nederlandse nieuwsorganisaties NOS en RTL. Variabelen: hoeveel aandacht is er voor psychische begeleiding in de organisatie en hoe worden ze begele....................
  (2017-12-06) Vertelvaardigheden van tweetalige kinderen met een specifieke taalstoornis: Tweetaligheid: extra last of voordeel?
  Lammerts, Katrien
  Bij tweetalige kinderen met SLI is veel onderzoek gedaan op het domein van de morfosyntaxis, waarbij regelmatig de Cumulative Effects Hypothesis (CEH) ter discussie wordt gesteld. Deze voorspelling houdt in dat de combinatie van tweetaligheid en SLI een dubbele vertraging in de taalontwikkeling tot gevolg heeft. In onderzoek naar de ontwikkeling van vertelvaardigheden bij tweetalige kinderen met SLI is deze hypothese nog niet ter sprake gekomen. Het onderhavige onderzoek richt zich op de vraag o....................
  (2017-11-18) Online politieke geëngageerdheid onder jongeren
  Hoek, van der, Wischje Maaike
  Tijdens de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen van 2017 bleek dat jongeren de grootste groep niet- stemmers zijn (NOS, 2017). Daarnaast zijn jongeren nooit eerder minder betrokken geweest bij politiek dan nu (Möller, 2015). De media speelt een belangrijke rol bij het betrekken van jongeren bij politieke kwesties, maar hoe spreek je jongeren van tegenwoordig aan? Tim Hofman deed met zijn online programma #BOOS Polertiek een poging om jongeren te betrekken bij politiek. Om te onderzoeken hoe....................
  (2017-11-17) Stageverslag Global textware
  Wijtsma, Eva Marianne Gabriela
  In het kader van de opleiding Writing, Editing & Mediating heb ik van 1 augustus tot en met 27 oktober 2017 stage gelopen bij vertaalbureau Global textware in Groningen. Dit is een uitstekende keus gebleken, zowel voor mijn algemene ontwikkeling als voor mijn beroepsperspectieven binnen het vertaalvak. De medewerkers van Global textware hebben duidelijk hun waardering laten blijken voor het werk dat ik tijdens de stage heb verricht. Dit verslag is een overzicht van de verrichte werkzaamheden, de....................
  (2017-11-08) Power and Authority: Self-representation of the dukes of Norfolk and Suffolk in fifteenth-century England
  Rutten, Francien Dorothea
  In this thesis two noble families of fifteenth-century England are central: the dukes of Norfolk – the Mowbray family – and the dukes of Suffolk – the De la Pole family. The families differ in their backgrounds as the dukes of Norfolk can trace their lines back to William the Conqueror and the dukes of Suffolk descended from fourteenth-century wool merchants, which makes them relatively young nobility. Influenced by Kevin Sharpe’s idea of the relationship between representation and autho....................
  (2017-11-07) Objectivity and framing in the reporting on the Ferguson shooting and its aftermath in US print media outlets
  Kikkert, Marlies Desiree
  In this research, the Ferguson shooting of 2014 and its aftermath are taken as an example to study the framing of minorities and the framing of police in US print media outlets. Previous studies have argued that the police and minorities are framed according to stereotypes because the media merely reports from a white perspective and that therefore, objectivity is influenced. This study has taken on a mix of a quantitative and qualitative content analysis and relies on objectivity and framing in....................
  (2017-10-19) Ouderlijke zorgen omtrent de spraak- en taalvaardigheden van kinderen tussen de twee en vijf jaar oud
  Meerman, Melanie
  In deze replicatiestudie is onderzocht of de zorgen die ouders hebben over de spraak- en/of taalvaardigheden van hun kind fungeren als een indicator voor spraak- en taalproblemen. Ouderrapportages worden al jaren gebruikt bij de screening van de (taal)ontwikkeling van kinderen. Een veelvoorkomend onderdeel van deze rapportages zijn de ouderlijke zorgen. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat deze zorgen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een screening. De zorgen die ouders hebben zoude....................
Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven