Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing University of Groningen: Arts

About this Archive

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 1 through 50 of 2358.

Next Results >>


  (2016-01-01) Watch your tongue and read my lips
  James, Kristy
  This thesis presents a new software tool for the visualisation of EMA data, using 3D animation in a game engine. This tool displays the movement of articulators in real-time, extrapolating from point-tracking data to a basic representation of tongue and lip movement, as well as being able to induce a palate trace from streamed data, with plans to include more accurate tongue models in the future. The tool is written in Python and reads data into Blender, an animation and game engine, in real-ti....................
  (2016-01-01) Stuifzandbestrijding op de Veluwe 1500-1884
  Witte, C. (Charlotte)
  Deze scriptie gaat over de mogelijke invloed van overheidsbeleid op een Institutie voor Collectieve Actie (ICA). Een ICA is een institutie waarbij een groep mensen besluit om gezamenlijk een bepaald probleem voor een langere tijd op te lossen. Daarvoor maken ze gebruik van een bepaald goed of dienst die zij collectief beheren: de gebruikers stellen gezamenlijk regels op voor het gebruik. In de huidige maatschappij richten burgers allerlei ICA’s op, zoals energiecoöperaties en broodfondsen. We....................
  (2016-01-01) SID-VO
  Vries, J.M. (Mirjam) de
  Onderzoek naar de diagnostiek van dyslexie heeft zich jarenlang toegespitst op de kinderleeftijd, wat geresulteerd heeft in goede signalering en diagnostiek van dyslexie tijdens de basisschoolperiode. Echter lijkt dit toch niet voor ieder individu met dyslexie voldoende. Een argument hiervoor is dat er nog steeds studenten in het hoger onderwijs zitten waarbij dyslexie niet (volledig) is onderkend. Er is daarom nood aan goede signaleringstoetsen voor dyslexie tijdens het voortgezet onderwijs, om....................
  (2016-01-01) China's Hollywood
  Recter, M.B. (Margot)
  The effect of Chinese investments on the discourse of Hollywood films and the Americanization of the globalized world
  (2016-01-01) Fairchain
  Kropholler, I.R. (Isabella Rosalie)
  (2016-01-01) Nederland
  Kamphorst, G. (Gerben)
  (2016-01-01) 'De Vreede is tegenwoordig'
  Boerema, J.B. (Jacob Bernard)
  Deze scriptie vergelijkt de vieringen en herinneringen aan de vredes van Nijmegen (1678), Rijswijk (1697) en Utrecht (1713) en levert een bijdrage aan de geschiedschrijving, omdat deze vergelijking nog niet eerder is gemaakt.. Op chronologische wijze worden alle herinneringsmomenten van de drie vredes van de zeventiende/achttiende eeuw tot nu geanalyseerd. Hiervoor is een Geconcludeerd kan worden dat de Vrede van Nijmegen door de eeuwen heen weinig het minst herinnerd is, maar dat zij tegenwoord....................
  (2016-01-01) The Mask of Contrails. Neoliberal Governmentality and the Air Navigation Charge.
  Jansen, S.C.A. (Steven)
  This research investigates how Europe’s most important air traffic stakeholders, i.e. ANSPs and airspace users, are governed through risk by focusing specifically on the role of the air navigation charge and Eurocontrol’s ANS charging system in Europe’s ambitious project towards a cost-efficient ATM system.
  (2016-01-01) Online trading in Settlers of Catan
  Bakker, D
  Settlers of Catan is a complex board game in which players have to build villages and cities to get more points. To build these cities and villages, players need resource cards. These resource cards can be acquired by playing the game or by trading them with other players. This thesis focusses on the trading between players while they are playing an online implementation of Settlers of Catan. I discuss the various ways of players making a trade attempt, the negotiation patterns that follow and t....................
  (2016-01-01) Bye Fad, Hi Forever
  Koning, E.J.L.
  Duurzaamheid is hip. Waar het voorheen dienst deed als fad, is het tegenwoordig forever in onze maatschappij. Consumenten hebben ingezien dat duurzaam consumeren noodzakelijk is om de wereld van de ondergang te redden, maar ook dat zij zelf het verschil kunnen maken. Toch weten we niet zo goed wat duurzaamheid precies is en hoe we ons duurzaam moeten gedragen. Door het modernistische frame waarin duurzaamheid door de burger en media wordt geplaatst, weten we wel dát duurzaamheid belangrijk is. ....................
  (2016-01-01) Time for a Southeast Asian Consociational Security Order?
  Heering, H.C. (Hein)
  The purpose of this thesis is to investigate Southeast Asian security in light of China’s economic and military rise. This study tests the possibility of a consociational security order (CSO), a security framework developed by ASEAN expert A. Acharya, to be formed in Southeast Asia. The CSO combines different international relations theories from which it draws four mutually reinforcing determinants: interdependence, equilibrium, institutions, individual and collective restraint suggesting....................
  (2016-01-01) Celebrities, the new diplomats. A study on the formalization of celebrity humanitarianism in international diplomacy.
  Kok, Caressa (C.M.)
  Contemporary international relations see a plurality of non-state actors transnationally networking in order to raise global concerns. These actors do not seek political office, nor aim to take the place of international aid organizations. Instead, they aim to influence policy and activate change. This study turns to a specific transnational network of non-state actors: celebrities. These famous individuals have increasingly been accepted as legitimate actors in international diplomacy. Their ab....................
  (2016-01-01) Towards a digital New Journalism
  Huijgen, P.A. (Petra)
  Since the emergence of interactive journalistic longreads, this labour-intensive form has been hailed as ‘the future of journalism’. Just as the very first literary journalists in the 1960s, this form tries to engage the reader and by evoking empathy. The first step from objective, factual journalism towards a narrative form was foregrounding the personal experience of the author by employing literary techniques. With the emergence of the Internet another step has been made: not only do auth....................
  (2016-01-01) Stage bij Klipper Innovations B.V.
  Bouwhuis, T. (Tom)
  ”Verbeteren van de precision en recall van de parsing van de OCR-technologie. Specifiek gericht op het herkennen van gegevens op kassabonnen. Winkelnaam, datum en totaalbedrag zijn de eerste prioriteit, later ook productnamen, productprijzen en BTW-bedragen.”
  (2016-01-01) Stage bij het Roosevelt Study Center, Middelburg (Nederland)
  Marcelis, H. P.G. (Hanneke)
  Mijn stage aan het Roosevelt Study Center was een combinatie van communicatie/beleid en onderzoek. De helft van de stage had te maken met de praktische zaken rond het runnen van een onderzoeksinstituut. De andere helft draaide om het onderzoek aan de hand van bronnen van het center over de Amerikaanse geschiedenis.
  (2016-01-01) Stage bij het Universiteitsmuseum in Groningen
  Peschar, S.H.K.
  Prosopografisch en biografisch onderzoek naar de uit de West-Indische en West-Afrikaanse koloniën afkomstige studenten aan de Groningse Universiteit, 1614-1915
  (2016-01-01) De krant is een transgender
  Baneke, I.L.M.
  In de literatuur over de rol van de vrouwelijke reporter domineert de opvatting dat de journalistiek van origine een masculien karakter heeft. Dit beeld uit zich in de traditionele normen en waarden van de verslaggeverij en is van invloed op het productieproces van nieuws. Anno 2016 lijkt de journalistiek veranderd. Met de toename van het aantal vrouwelijke reporters spreken velen van de feminisering van het nieuws, waarin meer ruimte is voor emotie, 'human interest' en achtergrond. Ook in de bu....................
  (2016-01-01) New Adult Romance
  Tienkamp, Aaf
  This study explores the emergence of New Adult as a subgenre of romance novels. New Adult has only existed since 2009, and has, therefore, not attracted extensive critical discussion. New Adult romance is significant because it provides the unique chance to explore an emerging literary development because of its provenance to Young Adult fiction and Adult romance novels. This study addresses concerns of gender representation, sexuality and New Adult’s place in the broader spectrum of media for....................
  (2016-01-01) Coping with crisis
  Boeser, H.N.
  This study focuses on the interplay between institutional, political and socioeconomic ‘top-down’ factors and the building of ‘bottom-up’ community resilience. Wellington, an urban community in Sierra Leone, offers a valuable lens through which local resilience in the aftermath of the Ebola crisis can be examined. Based on Twiggs’s (2009) framework for community resilience, semi-structured interviews and field-visits are conducted. The institutional, policy and socioeconomic factors (a....................
  (2016-01-01) Een onderzoek naar de invloed van verschillende combinaties van modaliteiten op de kwaliteit van instructies
  Kloosterman, J.H.
  In dit onderzoek is de kwaliteit van verschillende combinaties van multimodale instructies onderzocht. Volgens Desloover (2007: 13) en van Hooijdonk & Spooren (2011: 234) heeft het gebruik van een combinatie van modaliteiten, zoals een afbeelding en tekst, een positief effect op de cognitieve verwerking van de instructie. Door het combineren van de modaliteiten afbeelding, tekst en pijl werden verschillende combinaties van multimodale instructies gevormd die stapsgewijs een routebeschrijving ....................
  (2016-01-01) Seksueel overdraagbare aandoeningen
  Sloots, L. (Sloots)
  Seksueel overdraagbare aandoeningen vormen in Nederland een gezondheidsrisico. Chlamydia is de meest voorkomende soa en slechts een minderheid van de infecties wordt gediagnosticeerd. De GGD Groningen vindt het zorgwekkend dat jongeren wel weten dat ze het veilig moeten doen om soa's te voorkomen, maar dat ze het op de een of andere manier lastig vinden om deze gedragsverandering te realiseren. Dit onderzoek richtte zich op de determinanten van soa-testgedrag onder een groep Groningse studente....................
  (2016-01-01) Reality versus thoughts
  Rouweler, L.L.M.
  Comprehension of mental state verbs and sentential complements are argued to relate closely to Theory of Mind (ToM) both in typically developing children (TD), and in children with specific language impairment (SLI) or autism spectrum disorder (ASD) (Astington & Baird, 2005; Miller, 2004; Ziatas et al., 1998). However, up until now it is unknown whether both factors still show a relationship with ToM after childhood, more specifically during adolescence (13 until 18 years). Furthermore, literatu....................
  (2016-01-01) Internship at Cedin, Drachten (the Netherlands)
  Sloten, E.D. (Emma) van
  During my internship at Cedin I worked on a CLIL-training for teachers in primary education. Furthermore, I got the chance to visit schools with my company supervisor. We analyzed the language policies of some of those schools, and analyzed lessons to see how ‘Spoar 8’, a new method for teaching Frisian, was being used, and how VVTO-E was being implemented. I also went to some interesting conferences and meetings about multilingualism. In this placement report I will describe Cedin and its C....................
  (2016-01-01) Historisch Centrum Leeuwarden, Leeuwarden (Nederland)
  Coolen, L. (Lisanne)
  Van 30 november 2015 tot 1 april 2016 heb ik stagegelopen bij het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL). In deze vier maanden had ik de opdracht om een groslijst van objecten te maken voor een tentoonstelling over industrieel erfgoed in Leeuwarden. Begin september opent in het HCL deze tentoonstelling, die aansluit bij het thema van de Open Monumentendag (OMD). Het was mijn taak om te inventariseren welk materiaal in het HCL aanwezig is dat voor deze tentoonstelling gebruikt kan worden.
  (2016-01-01) (Merk)belofte maakt schuld
  Krol, M.H.
  Samenvatting Een moeder, een marktkoopman en een organisatie: in de praktijk kunnen alle drie de zenders een uiting communiceren waarmee beloofd wordt dat een bepaalde handeling of situatie in de toekomst waargemaakt zal worden. Toch worden de beloftes van deze drie verschillende zenders niet altijd even geloofwaardig gevonden. Waar een belofte van een moeder over het algemeen namelijk als ‘waar’ aan wordt genomen, is het mogelijk dat een belofte van een organisatie gezien wordt als een o....................
  (2016-01-01) Hoe lang wacht meneer Van Dalen op antwoord?
  Verheggen, R.J.L.H. (Robert-Jan)
  Hiërarchisch gestructureerde informatie komt in allerlei verschillende domeinen voor, waaronder mappenstructuren, organisatiestructuren en rekenkundige expressies. In deze domeinen worden nooit alle mogelijke type diagrammen gebruikt, maar er wordt vaak de voorkeur gegeven aan één bepaald type diagram. Zo worden mappenstructuren doorgaans weergegeven door middel van indentatie, organisatiestructuren door middel van een organogram en rekenkundige expressies door middel van haakjes. Dit onderzo....................
  (2016-01-01) Hoezo spontaan? Een onderzoek naar de perceptie en productie van spontane en geacteerde high arousal emoties
  Schuitemaker, J.
  Emotionele spraak kun je herkennen aan de prosodie. Zo is boze spraak vaak intenser en meer opgewonden dan verdrietige spraak, maar blije spraak heeft net als boze spraak een moge mate van opwinding. Welke akoestisch kenmerken zorgen er dan voor dat we boze spraak toch kunnen onderscheiden van blije spraak? En welke invloed heeft de mate van spontaniteit op de perceptie en productie van emotionele spraak met een hoge mate van opwinding? Dat is in dit scriptieonderzoek onderzocht: met behulp van....................
  (2016-01-01) Het financieringsbeleid van het Stedelijk Museum Amsterdam
  Patty, N.
  Dit onderzoek richt zich op het financieringsbeleid van het Stedelijk Museum Amsterdam. In het onderzoek worden de gevolgen van de bezuinigingen van de overheid in Nederland beschreven. De financiële crisis, de bezuinigingen op kunstmusea en de professionalisering van musea op het gebied van sponsoring worden behandeld. De thesis geeft antwoord op de vraag hoe de bezuinigingen van de overheid het financieringsbeleid van het Stedelijk Museum Amsterdam hebben veranderd. Door middel van literatu....................
  (2016-01-01) Africa Through National Geographic’s Camera Eye Telling stories through photography
  Radost Gospodinova,
  This thesis tempts to reveal how National Geographic Magazine portrayed the continent through photographs in 2014 as this year has been marked by historical crises such as the Ebola outbreak and the terrorist attacks in Nigeria and Kenya. To do that, this thesis focuses on theoretical angles such as form and style in photography, objectivity and visual framing. The method approach is based on a visual content analysis on 54 photographs which revealed that National Geographic Magazine portrayed A....................
  (2016-01-01) Stage bij de VVD-Statenfractie, Groningen (Nederland)
  Boerema, J.B. (Jacob Bernard)
  Door de politieke waan van de dag worden behaalde resultaten en ingenomen standpunten soms vergeten. Voor de Groningse VVD-Statenfractie heb ik daarom onderzoek gedaan naar de behaalde resultaten en standpunten van 2003 tot en met 2015. Vanuit de speerpunten van de VVD (mobiliteit, economie en energie, veiligheid, onderwijs en cultuur, beleid en financiën en landschap en ruimtelijke ordening) heb ik gekeken naar de behaalde resultaten en standpunten. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een result....................
Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven