Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing All Archives

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 1651 through 1700 of 150990.

<< Previous Results | Next Results >>


  (2012-01-01) ‘Who’s that girl?’: Representaties van black womanhood in mainstream rap in hedendaagse muziekvideo’s
  Meijer, A.J. (Albert),
  In ‘Who’s That Girl?’: Representaties van black womanhood in mainstream rap in hedendaagse muziekvideo bekijk ik de genderrollen van zwarte vrouwen in rap. Mijn hoofdvraag in dit onderzoek is: ‘hoe wordt black womanhood gerepresenteerd in Amerikaanse muziekvideo’s van populaire rap vanaf het jaar 2000?’. Door de analyse van zes video’s – Candy Shop van 50 Cent; Monster van Kanye West ft. Rick Ross, Jay-Z, Nicki Minaj en Bon Iver; Who’s that girl? van Eve; Superbass van Nicki Mi....................
  (2012-02-02) ‘Why are the higher educated healthier?’
  Bergen, K. van der
  There is a large correlation between education and health. But the mechanisms trough which education influences health are largely unknown. In this essay the influences of time preference and risk attitude, as mechanisms of education on health, are measured. Education may impact individual characteristics that affect health investments and ultimately health. It could lower discount rates and stimulate risk aversion. In this paper use is made of data of the Dutch DNB Household Survey. The researc....................
  (2011-07-29) ‘Why we succeed’ Percepties van professionele voetballers op succesverklarende factoren van talentontwikkeling
  Buijserd, P.R.
  The aim of this study was to obtain insights into the perceptions of Dutch high-level soccerplayers of the success of their own talent development (trajectory); to explore the factors that they consider to affect talent development in a positive and in a negative way. Data for this study was gathered by individual retrospective open interviews with ten young, professional soccerplayers contracted by different pro-league teams (Eredivisie) in the Netherlands. The interviews were based on the mode....................
  (2011-01-01) ‘Wij zullen ons anders moeten oriënteeren’. Chris de Graaff en de kunstredactie van het Algemeen Handelsblad in de Tweede Wereldoorlog.
  Bloemendaal, C.E. (Claire),
  De Tweede Wereldoorlog ligt meer dan 65 jaar achter ons. Maar wanneer een oudere Nederlander wordt gevraagd welke krant ‘fout’ was in de oorlog, dan is het antwoord steevast ‘De Telegraaf’. Een enkeling noemt nog Het Vaderland en dan is het collectieve geheugen op dit terrein wel zo ongeveer uitgeput. De naam van het Algemeen Handelsblad wordt vrijwel nooit genoemd. In dit onderzoek wordt de achtergrond van een aantal prominente leden van de kunstredactie van het Algemeen Handelsblad te....................
  (2007-08-26) ‘Wir sind die Soldaten der Republik!’, Das Berliner Reichsbanner und die politische Gewalt 1930 - 1933
  Oomen, C.
  In deze scriptie staat de onderzoeksvraag centraal naar hoe het politieke geweld van het ‘Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Bund republikanischer Kriegsteilnehmer und Republikaner’ tussen 1930 en 1933 geduid kan worden. In deze tijd werd de Weimarer Republik geconfronteerd met politiek geweld uitgeoefend door zogenaamde ‘politische Kampfbünde’ die nauw verbonden waren met verschillende politieke partijen. De belangrijkste waren de nationaal-socialistische SA, de communistische Roter Frontk....................
  (2010-01-01) ‘Witte Tijgers’ in Sri Lanka? : neutraliteit in de internationale humanitaire hulpverlening
  Mommers, Janske
  Humanitaire hulp is sterk verbonden met het principe van neutraliteit. Neutraliteit dient van oudsher als voorwaarde om humanitaire hulp te kunnen bieden. In de praktijk betekent neutraliteit dat humanitaire hulpverleners geen partij mogen kiezen tussen strijdende partijen in conflict of oorlog. Doordat humanitaire hulp in toenemende mate wordt gepolitiseerd, is het operationeel gezien steeds moeilijker voor humanitaire hulpverleners om zich neutraal op te stellen in complexe noodsituaties.....................
  (2011-01-01) ‘Woonsituatie en Studieprestatie’ : Over de invloed van uit- of thuiswonend zijn op de studieprestatie
  Verduin, W.
  In deze Bachelorscriptie wordt onderzocht of en hoe de studieprestaties van uitwonende en thuiswonende UvA-studenten verschillen, en hoe de woonsituatie daar invloed op heeft. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van een ontworpen vragenlijst die is ingevuld door 252 studenten van de Universiteit van Amsterdam. De gegevens daaruit zijn vervolgens door middel van tweedimensionale analyses, variantieanalyses en regressieanalyses geanalyseerd. Als eerst is onderzocht welke factoren de studie....................
  (2011-08-31) ‘Work is Love made visible’
  Laaf, F. de
  In een samenleving waar het werken in de seksindustrie overduidelijk illegaal is, laten de sekswerkers hun stem horen en zijn ze duidelijk zichtbaar voor de wereld. Sekswerkers hebben een stem en gezicht en schromen niet deze publiekelijk te openbaren. Ze tonen hun zelfhandelendvermogen, ofwel agency (Brennan 2004), binnen structuren die beperkend van karakter zijn. De sekswerkers laten zien dat zij niet alleen slachtoffer zijn, maar ook mannen en vrouwen die een bewuste keuze maken om hun licha....................
  (2009-01-01) ‘Zend de boeken de wereld in’. Distributie en receptie van het gedachtegoed van Jozef Rulof
  Visscher, Klaran
  Jozef Rulof (1898-1952) geniet binnen esoterische kringen in Nederland bekendheid vanwege zijn veelzijdig mediumschap. Buiten deze kringen is hij echter vrijwel onbekend. Toch is er vanaf het moment van verschijnen sprake van een continue, zij het margianle belangstelling voor zijn gedachtegoed. Als schilder claimde Jozef Rulof werk van overleden grote meesters door te krijgen vanuit 'gene zijde van de dood', bedoeld als bewijzivoering voor het menselijk voorleven na de fysieke dood. Als schrij....................
  (2009-10-30) ‘Zij zijn hier omdat wij daar waren’ Politieke erkenning van het Nederlandse slavernijverleden
  Schoten, S.M.N. van
  Eind jaren negentig laaide in de politiek het debat over de manier hoe Nederland met het eigen slavernijverleden om moest gaan in alle hevigheid op. Dit debat richtte zich voornamelijk op de vraag hoe op gepaste wijze vorm kon worden gegeven aan het erkennen van dit verleden. Nazaten hebben in dit verband zelf verschillende instrumenten voorgesteld, variërend van het doen van wetenschappelijk onderzoek en het herschrijven van de geschiedenisboeken tot het aanbieden van excuses of financiële co....................
  (2014-07-07) ‘Zij zijn voor mij onvergetelijk’ Ondergedoken Joden en hun gastgezinnen tijdens de Tweede Wereldoorlog
  Beenhouwer, Kevin
  In deze scriptie is onderzoek gedaan naar de relatie tussen Joodse onderduikers en hun gastgezinnen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland. In tegenstelling tot de geringe literatuur die over dit onderwerp bestaat, zijn hier dagboeken van Joodse onderduikers genomen als voornaamste bron, om zo een toevoeging te kunnen doen aan de bestaande literatuur. Dagboeken zijn voorheen vrijwel niet onderzocht.
  (2007-05-15) ‘Zo dicht bij iemand te mogen zijn’ : Hoe ervaren raadslieden bij defensie hun ambt tijdens uitzending?
  Hengelaar, Gerjos; Meijde, Jeannette van der
  In deze scriptie hebben we ons aan de hand van een aantal vraaggesprekken met collega-raadslieden bij defensie een beeld gevormd van de wijze waarop raadslieden invulling geven aan hun ambt tijdens uitzendingen. Hoe vatten zij het ambt van geestelijk verzorger op, binnen de militaire context? Waarin onderscheidt het werk tijdens uitzending zich? Wanneer ervaren raadslieden hun werk als zinvol? En hoe ervaren raadslieden de dienst waarvoor zij werken? De verhalen van de raadslieden worden in deze....................
  (2010-08-01) ‘Zorg voor vrijheid, door wegnemen Zweedse band’
  Cloo, E. du
  In de gezondheidszorg zijn rondom de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet Bopz) ontwikkelingen gaande. Er is een wetsvoorstel voor wijziging van de wet Bopz ingediend en de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een advies uitgebracht dat per 1 januari 2011 de Zweedse band door middel van zelfregulatie uitgebannen moet zijn. Om in te haken op deze ontwikkelingen is het kwaliteitsprogramma Zorg voor Beter Plus ontwikkeld, geïnitieerd door het ministerie van Volksge....................
  (2009-01-01) ‚Even geduld A.U.B….‛ Patiëntenlogistiek polikliniek sector Oncologie
  Bouterse, Tim; Joostens, Hermen
  Dit adviesrapport is geschreven in opdracht van de sector Oncologie. Uit onderzoeken naar patiënttevredenheid blijkt dat er binnen deze sector ontevredenheid is over de verloop van de planning. Op basis van dit gegeven is het onderzoek uitgevoerd naar de patiëntenlogistiek binnen de sector Oncologie. Doel Het onderzoek heeft als doel het optimaliseren van het patiëntenlogistieke poliklinische proces ten behoeve van de klanttevredenheid in de sector Oncologie. Deze geoptimaliseerde processen w....................
<< Previous Results | Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven