Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing All Archives

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 1651 through 1700 of 180350.

<< Previous Results | Next Results >>


  (2009-07-31) ‘Mondzorg, hoe wordt het mogelijk?’/ ‘Oral health care, how will it become possible?’
  Verbree, L.F.
  Abstract – ‘Oral health care, how will it become possible?’ Introduction. Oral health care in nursing homes is insufficient. Guidelines have been made, but it seems unclear how oral health care should be implemented. The aim of this study is to develop an implementation strategy to implement oral health care in nursing homes. The research question is: what should be the focus of an implementation strategy and which elements should this strategy include? Methods. Clients and nursing h....................
  (2014-07-03) ‘Money spoils the medicine’: Gift-exchange in practices of traditional healing in northern Ghana
  Krah, E.F.M.
  Countering academic literature on the marketization of health care in Africa subsequently assuming the erosion of traditional health practices, this thesis explores dynamics of gift-exchange in northern Ghana’s contemporary traditional health care sector. It draws on three months of ethnographic fieldwork among the Mamprusi healers of northern Ghana. Confronted with an emerging money economy the healers nonetheless refuse to charge patients for their services, adhering to the local credo that ....................
  (2009-01-01) ‘Monitoring’ : de korte en lange termijn effecten op contraproductief werkgedrag en organisatorisch burgerschapgedrag.
  Hoek, J.
  Tegenwoordig wordt steeds meer gebruik gemaakt van nieuwe technologieën die het werkgedrag van werknemers nauwkeurig controleren. Er is veel onderzoek gedaan naar de invloed van controle op taakprestaties. Werkgedrag bestaat echter ook uit contraproductief werkgedrag en organisatorisch burgerschapgedrag. In deze paper wordt beschreven wat de korte en lange termijn effecten zijn van controle op contraproductief werkgedrag en organisatorisch burgerschapgedrag. Door een gebrek aan direct onderzoek....................
  (2011-01-01) ‘NAFTA: three issues and its trade model applicability
  Mourik, J. van
  The North America Free Trade Agreement is a well‐discussed topic of the last couple of decades when it comes to net effects. This study investigates the effects of this agreement on U.S.‐Mexico border regions, the environmental effects, and agricultural consequences. The findings suggest that several groups of people are harmed negatively. Secondly, this research tries to test the applicability of economic models on U.S.‐Mexico trade patterns. The outcomes models are quite useful in explai....................
  (2010-07-30) ‘Navigeren zonder TomTom’ De invloed van autonomie en structuur op de intrinsieke motivatie
  Vijgen, T.
  In dit onderzoek staat de vraag of er een samenhang is tussen de motivatie van leerlingen en autonomieondersteuning en structuur centraal. Daarnaast wordt onderzocht of de motivatie beïnvloed wordt door verschillen in de leerling-kenmerken geslacht, leeftijd en het zelfbeeld van de leerlingen. De onderzoeksvraag wordt beantwoord door middel van een experiment waarin leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool een digitale opdracht maken. De opdracht wordt aangeboden binnen vier verschillende....................
  (2011-12-15) ‘NEGOTIATING WITH PATRIARCHY’: AN ASSESSMENT OF WOMEN’S MARGINALIZATION IN POLITICS AND GOVERNMENT IN ZAMBIA
  Zulu, Mercy C.
  Since independence in 1964, there has been high political participation of women in grass root politics (ZNWL, 2003: 13). However, there has been persistently very low representation of women at the helm of political decision-making levels such as top party leaderships, Councillors or Members of Parliament. Although women constitute a larger population of voters, their participation has been limited. The objective of the study was to establish why this state of affairs persistent despite the ....................
  (2015-07-01) ‘Niets is dwazer en brutaler dan een nutteloze massa’. Herodotus onderzoekt de democratie
  Huijgen, Felix
  Hoe denkt de geschiedschrijver Herodotus over de Atheense democratie? Om deze vraag te beantwoorden heb ik gekeken naar het staatsvormendebat (Hdt. 3.80-84) waarin Perzische edellieden debatteren over wat de beste staatsvorm is: democratie, oligarchie of monarchie. Vervolgens kijk ik in hoeverre deze argumenten worden bevestigd dan wel weerlegd door de gebeurtenissen in de rest van de Historiën, met name de uitweidingen over Athene en Sparta. Hieruit kunnen we concluderen dat Herodotus weliswaa....................
  (2012-07-31) ‘No Show’ bij vervolgonderzoeken (OOI) in de Jeugdgezondheidszorg
  Beek, L. van
  Samenvatting Achtergrond: De Jeugdgezondheidszorg heeft als doel alle kinderen in beeld te hebben, maar uit de gegevens van GGD Brabant- Zuidoost blijkt dat er bij onderzoeken op indicatie (OOI) kinderen zijn die niet verschijnen. Deze “no show” zorgt voor een hoger risico dat zij niet gezond of niet in een veilige omgeving opgroeien. Doelen: Deze studie onderzoekt welke factoren mogelijk een rol spelen bij het niet verschijnen bij vervolgonderzoeken. Door inzicht te krijgen in deze factore....................
  (2008-12-31) ‘No Somos Las Mismas’ Vrouwen emancipatie door de inheemseen boeren vrouwenvakbond Bartolina Sisa
  Kamphuis, E.
  Er zijn verschillende feministische theorieën over de mogelijke gevolgen van de multiculturele politiek voor de positie van de vrouw. Susan Okin gaat er vanuit dat feminisme en multiculturalisme niet samengaan en dat het toekennen van rechten ter bescherming van etnisch-culturele groepen een negatieve invloed zou hebben op de positie van de vrouw. Een euvel bij deze discussies is dat er weinig geluisterd wordt naar de vrouwen, daarom ben ik in mijn onderzoek met deze vrouwen gaan praten. Door e....................
  (2013-01-01) ‘Non-invasieve continue bloeddrukmetingen bij chronische hemodialysepatiënten’.
  Lansink, J.G.F. (Joost)
  Introduction: Hypertension is common in hemodialysis patients. Blood pressure regulation in hemodialysis patients is controversial and the blood pressure target values are not defined yet. Intradialytic hypotension (IDH) is the most frequent complication during hemodialysis. IDH develops suddenly and is unpredictable with the current periodic blood pressure monitoring. The aim of this study was to assess whether non-invasive continuous finger pulse blood pressure measurements by the Portapres® ....................
  (2005-08-31) ‘NOS Headlines’: erop of eronder
  Montanus, F.; Wensink, M.
  Master Thesis Opleiding Media en Journalistiek Nieuws en jongeren lijkt een lastige combinatie, want jongeren kijken nauwelijks naar traditionele nieuws- en informatieprogramma’s op de publieke netten. Om toch jongeren aan zich te binden en om ‘leegloop’ bij de publieke omroep te voorkomen, heeft de NOS een proefaflevering van ‘NOS Headlines’ ontwikkeld; een nieuwsprogramma speciaal voor jongeren. Dit onderzoek gaat in op de interesse van jongeren in een dergelijk programma en bekijk....................
  (2013-07-31) ‘Nu weet ik dat ik kousenband ook kan eten.’ Het begrip ‘tolerantie’ in de tolerantiecampagne van SIRE.
  Eleveld, N.
  In 2012 lanceerde SIRE haar campagne ter promotie van een nieuw product: Tolerantie. Als onderdeel van het Nederlands erfgoed moest Tolerantie volgens SIRE meer worden gebruikt, zodat de samenleving 'op zou knappen'. De manier waarop SIRE het begrip tolerantie benaderd en weergeeft was de aanleiding voor het onderzoeken van het begrip tolerantie in de huidige politieke en wetenschappelijke discours. Aan de hand van de campagne van SIRE, verkent deze scriptie de manier waarop het begrip toleranti....................
  (2014-07-28) ‘O Spiegel van de deught!’ Onderzoek naar de roem van Maria van Reigersberch
  Stolk, L.M.
  Deze masterscriptie beantwoordt de vraag wat de aard en de functie van de roem was van Maria van Reigersberch (1589-1653), tijdens haar leven en in de eeuw daarna, vóórdat zij in de negentiende eeuw werd verheven tot vaderlandse heldin en icoon van vrouwelijke deugdzaamheid, vanwege haar rol in de ontsnapping van haar echtgenoot Hugo de Groot in de boekenkist uit Loevestein. Om vast te stellen waarop Maria van Reigersberchs faam berustte, welk beeld van haar geschetst werd en welke actoren daa....................
  (2008-01-01) ‘Off the pitch’ performance : research of explanatory power for returns and market values of football clubs.
  Bloem, S.E.
  In this thesis I investigate the explanatory power of earnings, player registration rights and player salary expenses for returns and market values of football clubs. I theorize that player registration rights and player salary expenses have influence on the performance of football clubs on the pitch, due to the link between good players and on the pitch successes. To test the explanatory power of earnings, player registrations rights and player salary expenses I use the models developed by Fran....................
  (2007-01-01) ‘Omdat ze andres zijn’ : fenomenologie van pesten en gepest worden.
  Suijker, D.
  Pesten kan desastreuze gevolgen hebben. In het ergste geval kan het leiden tot depressief en suïcidaal gedrag (Bond et al., 2001; Kochenderfer & Ladd, 1996). Helaas is het pestproces een gecompliceerd proces waar moeilijk grip op is te krijgen. Het is niet transparant. Pesten gebeurt vaak buiten het gezichtsveld van volwassenen op een geniepige manier (Bjorkqvist et al., 1992). Pesten komt op veel, misschien wel op alle scholen voor. Het is daarom van belang dat er onderzoek wordt gedaan naar d....................
  (2013-01-01) ‘Omschakeling van ciclosporine naar tacrolimus in niertransplantatiepatiënten; een vloek of zege?’
  Engels, L.W.
  Introduction: In the past year improvements have been made in renal transplantation. Because of the introduction of calcineurin inhibitors the incidence of acute rejection has dramatically lowered and graft survival rates increased. As a result more attention is being put on the chronic complications like NODAT. The reported incidence varies between 2% and 50% percent. The presence of NODAT both negatively affects patient and graft survival. Goal: Some immunosuppressive agents have diabetogenic ....................
  (2012-01-01) ‘On the hunt for the most effective loyalty program’.
  Ophuijsen, M.
  Loyalty programs have received a lot of attention as they are one of the most common marketing tools for retailers. A large number of researches have already been done on the impact of loyalty programs and the conclusions are divergent. This study agrees with the body of literature that is positive toward loyalty programs. By means of questionnaires, the present study investigates what type of loyalty program is most effective to get to the highest store revisit intentions, mediated by customer ....................
  (2012-08-30) ‘On Your Own Feet’ Adaptive tasks of adolescents with chronic illness or disability: A content analysis
  Vries, K. de
  Summary With the improvements in health care, the majority of children born with a chronic illness or disability (CID) are now surviving into adulthood. To design successful strategies for adjustment to CID, the need to understand the lived experience of adolescents with CID increased. In relation to this need, the research project ‘On Your Own Feet’ was started to map the preferences and competencies for health care of adolescents with CID in the transitional period. Lacking research about....................
  (2013-01-01) ‘Ontwikkeling van de vragenlijst 'instrument cliëntervaring gehandicaptenzorg’.
  Koers, M.
  In dit onderzoek staat de ontwikkeling van het ‘Instrument Cliëntervaring Gehandicaptenzorg’ centraal. Voor de ontwikkeling van deze vragenlijst zijn de volgende vragen onderzocht: Tot welk niveau van functioneren kan men antwoord geven op de vragen van de vragenlijst? Welke vraagformulering werkt het beste? Is het mogelijk om een vierpunts-Likertschaal als antwoordmodel te gebruiken? Is het toevoegen van beeldmateriaal van extra waarde bij het begrijpen van een vraag of het geven van een a....................
  (2009-06-30) ‘Opgeteld!’ & ‘Opgeteld & Onthouden!’: Effecten van twee interventies op het getalbegrip van rekenzwakke kleuters
  Scholte Lubberink, N.S.G.
  In dit onderzoek is gekeken naar het effect van de getalbegrip training ‘Opgeteld!’ en de getalbegrip- en werkgeheugentraining ‘Opgeteld & Onthouden!’ op het getalbegrip van rekenzwakke kleuters in groep 2. Door rekenzwakke kleuters zo vroeg mogelijk de juiste ondersteuning te bieden, kunnen eventuele rekenproblemen voorkomen worden. Het onderzoek heeft plaatsgevonden bij 51 rekenzwakke kleuters uit groep 2 uit het reguliere basisonderwijs. Een voormeting van het werkgeheugen en het ge....................
<< Previous Results | Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven