Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing All Archives

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 1651 through 1700 of 156016.

<< Previous Results | Next Results >>


  (2011-01-01) ‘Van H tot Z’ Duurzame recreatieve vervoerskeuze vanuit Haarlem
  Drost, J.
  De constatering dat er bij zomerse dagen vaak files richting het strand van Zandvoort en Bloemendaal ontstaan vormde de aanleiding voor dit onderzoek. Het bleek dat via verschillende stuurgroepen gepoogd wordt dit probleem op te lossen, maar dat duurzaamheid en de precieze redenen waarom veel recreanten de auto kiezen om het strand te bereiken hierbij niet centraal staan. Er is een model opgesteld waarin duidelijk wordt hoe precies een gedragskeuzeproces getypeerd kan worden en op welke ma....................
  (2013-09-30) ‘Van Ostayen, rhythmen-verdraaier en metrum-verkrachter’. Provocaties en traditionalisme in het literaire tijdschrift Nu (1927-1929)
  Holtland, J.J.
  Ten tijde van het interbellum (1918-1940) vonden er grofweg twee vormen van literaire vernieuwing plaats: modernisme en avant-garde. Voor het Nederlandse taalgebied worden auteurs als Hendrik Marsman, Paul van Ostaijen, Carry van Bruggen en Martinus Nijhoff tot deze stromingen gerekend. Zonder slag of stoot voltrok deze vernieuwing zich echter niet. Eén van de meest virulente bronnen van verzet tegen deze ‘jongeren’ was eind jaren twintig het literaire tijdschrift Nu (1927-1929). Onder leid....................
  (2010-01-01) ‘Verscheyden gentilessen ende fraeyicheden’ van Jan van Wely (ca. 1568-1616), koopman te Amsterdam.
  Scholtens, Marloes
  Jan van Wely (ca. 1568-1616) was een Amsterdamse handelaar in juwelen, rariteiten en kunst. Hij is vooral bekend als de vermoorde hofjuwelier van Prins Maurits en komt op deze manier voor in verschillende literatuur. Dit onderzoek richt zich echter op het leven van de rijke koopman in Amsterdam. Vanuit de stad leverde hij aan buitenlandse vorstenhoven, maar zijn handelsactiviteiten hielden niet daar op. De koopkracht in de Republiek en Amsterdam groeide en de hoeveelheid juwelen, rariteiten en k....................
  (2011-01-01) ‘Voluit leven met een hartaandoening’ Onderzoek naar een zelfhulpinterventie voor hartpatiënten
  Visscher, Wendy
  Background: In the Netherlands there is a high prevalence in heart disease. It’s even the first cause of death among women and the second among men. Many heart patients struggle both with physical and psychological complaints in their lives, making it difficult for them to live their life as they want to. Anxiety and depression are the most common psychological complaints. Usually patients only receive help when complaints pose a major problem. Possibly a self help book can be preventive by te....................
  (2009-10-30) ‘voor mij hoeft het niet meer’, een onderzoek naar betekenis en zin van het bestaan bij ouderen
  Janssen-Noordermeer, Jeannette
  In deze scriptie is de achterliggende betekenis van de uitspraak ‘voor mij hoeft het niet meer’ onderzocht. De data in dit kwalitatieve onderzoek zijn verzameld door het afnemen van interviews bij ouderen wonend in twee humanistische woonzorgcentra. Als een noodkreet die zich transformeerde tot hartekreet werd de uitspraak gedaan. De achterliggende betekenis werd door geïnterviewde bewoners verbonden met breukervaringen die diep ingrepen in het bestaan waardoor het leven niet uit te houden....................
  (2013-01-01) ‘Voorlopige’ hechtenis : de Nederlandse wet in Europees perspectief
  Raab van Canstein, M.R.F. van
  Het grote aantal voorlopig gehechten in Nederland lijkt moeilijk te verenigen met de restrictieve toepassing die Straatsburg vereist. Dit roept de vraag op in hoeverre Nederlandse wetgeving in overeenstemming is met Europese normen. Op 6 september 2012 is bovendien een wetsvoorstel ingediend tot uitbreiding van de gronden voor de voorlopige hechtenis. Dit voorstel beoogt de mogelijkheid te creëren om in meer gevallen tot toepassing van de voorlopige hechtenis over te gaan. Ook met betrekking to....................
  (2011-01-01) ‘Vreemdgaan bij Supermarkten': invloed van het geslacht en het winkelmoment op het vreemdgaan en op de motivaties om vreemd te gaan.
  Rees, N. van
  Ruim 70% van de consumenten gaat vreemd, zij bezoeken naast hun primaire supermarkt nog een supermarkt. Dit onderzoek richt zich op deze vreemdgaande consument. Hierbij wordt er onderzocht wat de invloed is van het geslacht en het winkelmoment op het vreemdgaan. Daarnaast wordt het effect van de marketing prikkels cognitieve afstand, prijs en assortiment in deze twee relaties besproken. De verwachting dat er meer vrouwen vreemdgaan dan mannen wordt bevestigd door de resultaten. De voornaamste re....................
  (2010-12-17) ‘Vulnerable to HIV’: lives of orphan adolescent girls
  Hailemeskel, Feben Demissie
  HIV and AIDS has become one of the developmental challenges affecting the lives of many including children and youth in Sub Saharan Africa. Many children grow up without both parents due to parental loss to AIDS. There is related concern that orphan adolescent girls are at heightened risk of becoming infected with HIV through sexual risk behaviours which can be facilitated by their socio economic conditions. Though there is a lot of recognition and focus on problems of HIV and AIDS, there is gap....................
  (2014-03-13) ‘Want Talpa moet kapot.’ Een discoursanalyse van de frames in de berichtgeving over televisiezender Talpa
  Hoogland, C.M.
  Dit paper biedt de resultaten van een discoursanalyse naar de frames in de berichtgeving over televisiezender Talpa op verschillende momenten. Met deze analyse wordt blootgelegd welke rol de media hebben gespeeld in de beeldvorming van het kanaal. De hoofdvraag van deze thesis luidt: Hoe werd Talpa door de media geframed en welke veranderingen zijn er in deze frames te zien tussen de lancering en de uiteindelijke overname door RTL?
  (2014-04-25) ‘Wat ben je aan het doen?’ Een onderzoek naar zelfpresentatie op Facebook
  Pluijm, M.A. van der
  Het doel van deze scriptie is het ontstaan van zelfpresentaties op Facebook, hun betekenissen en consequenties beter te begrijpen. Erving Goffman's dramaturgische benadering van zelfpresentatie wordt daartoe aangedragen, en er wordt onderzocht of en hoe dit concept ons in staat stelt vormen van zelfpresentatie op Facebook inzichtelijker te maken. Omdat zelfpresentatie op Facebook altijd gemedieerd is, wordt in een tweede stap onderzocht aan de hand van de affordance-theorie van James Jerome Gibs....................
  (2011-07-29) ‘Wat kost die klacht?’ Een onderzoek naar het meldingsgedrag van zwangere vrouwen met een discriminatie-ervaring
  Groenland, S.D.
  Discriminatie vanwege zwangerschap of pril moederschap is wettelijk verboden, heeft nadelige gevolgen voor vrouwen die het ervaren en kan bovendien een belemmering vormen voor de arbeidsparticipatie van vrouwen. Dit onderzoek verschaft inzicht in discriminatie-ervaringen die werkende vrouwen in Nederland - desondanks - meemaken tijdens hun zwangerschap, in hoe ze deze ervaringen zelf kwalificeren, hoe ze er vervolgens mee omgaan en hoe dit gedrag te verklaren is. Met behulp van hypothesetoetsing....................
  (2006-10-18) ‘Wat zeg jij als ik dit zeg?’ een kwalitatief onderzoek naar de uitingen en de reacties daarop tijdens het ‘denkadviseren’.
  Elhorst, Josja Lavie
  Dit onderzoek is gedaan tijdens de cursus ‘Leerproces InterventieKunde’. Deze cursus geeft Edu Feltman om cursisten het zogenoemde ´denkadviseren´ te leren. Ik heb tijdens deze cursus alle denkadviesgesprekken opgenomen, getranscribeerd en geanalyseerd. Deze analyses heb ik gemaakt met de theorie van de conversatieanalyse. Tijdens deze analyses heb ik alle uitingen van de denkadviseur onderverdeeld in subgroepen. De twee grootste groepen waren stellingen en vragen. De groep stellingen is o....................
  (2012-01-01) ‘We are always the ones paying for the drinks’ Egypt’s Salafyo Costa as a Post-Salafist Horizontalist Social Movement Organisation
  Bent, Josephine van den
  In the wake of the Egyptian 25 january uprising, several new organisations were founded, amongst which Salafyo Costa. This groups' membership is dominated by young Salafis, whose views can be classified as 'post-Salafist'. While remaining very religious, their ideas about democracy, religious tolerance rights and integration between different religious and political currents differ remarkably from the views traditionally endorsed by the Egyptian Salafi current. As far as Salafyo Costa's organisa....................
  (2012-07-31) ‘We Can Do It!’. Een onderzoek naar re-integratie, self-efficacy en de bijdrage aan de uitstroom naar betaald werk.
  Jeltema, W.
  De Wet Werk en Bijstand (WWB) staat ter discussie. Met de invoering van de Wet werken naar vermogen (WWNV) wilde het kabinet Rutte een nieuwe wet invoeren waar onder andere de WWB in op zou gaan. De wet richt zich volgens staatssecretaris de Krom op een fundamentele omslag in het omgaan met arbeidsbeperkte mensen. ‘Wie kan werken, moet werken’. Na de val van het kabinet werd bekend dat de wet voorlopig geen doorgang zal vinden. Desondanks is er een breed gedragen opinie dat een nieuwe wet en....................
  (2010-01-01) ‘What is the effect of a corporate governance reform in the Netherlands on corporate leverage?’
  Veerman, R.
  Corporate governance codes and debt financing are substitutes; both bring manager’s behaviour in line with the company’s objectives. This has been identified by Arping and Sautner (2009). In their research, they analysed the effect of a corporate governance reform on corporate leverage. As well-designed corporate governance strategies will reduce agency problems and improve the supervision on firms, it was assumed that debt levels would reduce after such a corporate governance reform. This w....................
  (2012-01-01) ‘Who’s that girl?’: Representaties van black womanhood in mainstream rap in hedendaagse muziekvideo’s
  Meijer, A.J. (Albert),
  In ‘Who’s That Girl?’: Representaties van black womanhood in mainstream rap in hedendaagse muziekvideo bekijk ik de genderrollen van zwarte vrouwen in rap. Mijn hoofdvraag in dit onderzoek is: ‘hoe wordt black womanhood gerepresenteerd in Amerikaanse muziekvideo’s van populaire rap vanaf het jaar 2000?’. Door de analyse van zes video’s – Candy Shop van 50 Cent; Monster van Kanye West ft. Rick Ross, Jay-Z, Nicki Minaj en Bon Iver; Who’s that girl? van Eve; Superbass van Nicki Mi....................
  (2012-02-02) ‘Why are the higher educated healthier?’
  Bergen, K. van der
  There is a large correlation between education and health. But the mechanisms trough which education influences health are largely unknown. In this essay the influences of time preference and risk attitude, as mechanisms of education on health, are measured. Education may impact individual characteristics that affect health investments and ultimately health. It could lower discount rates and stimulate risk aversion. In this paper use is made of data of the Dutch DNB Household Survey. The researc....................
  (2011-07-29) ‘Why we succeed’ Percepties van professionele voetballers op succesverklarende factoren van talentontwikkeling
  Buijserd, P.R.
  The aim of this study was to obtain insights into the perceptions of Dutch high-level soccerplayers of the success of their own talent development (trajectory); to explore the factors that they consider to affect talent development in a positive and in a negative way. Data for this study was gathered by individual retrospective open interviews with ten young, professional soccerplayers contracted by different pro-league teams (Eredivisie) in the Netherlands. The interviews were based on the mode....................
<< Previous Results | Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven