Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing All Archives

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 1651 through 1700 of 194343.

<< Previous Results | Next Results >>


  (2008-07-04) ‘Ecologie op posterformaat’: Een praktijk gericht onderzoek naar samenwerkend leren en motivatie in 5 vwo
  Kil, Andrea
  Eén van de uitdagingen waarmee docenten te maken krijgen in de klas is het gemotiveerd houden van de leerling om te werken en te leren.Het leren en maken van vragen uit het boek wordt vaak als saai ervaren. Zeker aan het einde van het schooljaar met de grote vakantie in zicht, is het nogal eens een probleem om de leerlingen te motiveren.Om dit probleem aan te pakken is een lesproject ontwikkeld waarin de leerlingen op een geheel andere manier met de lesstof in aanraking komen dan op de traditio....................
  (2014-01-01) ‘Een evaluatie van de zorg voor kinderen met Downsyndroom in Twente’
  Wieffer, R.A.J.
  Subject: This study evaluates the care for children with Down’s syndrome (DS). It includes research on health care utilization and health care needs of children with DS, as well as research on the needs and satisfaction concerning the care for children with DS from a parental perspective. The obtained information will be used to underpin the content of the polyclinic. Methods: All children with DS born after 01/10/1990 and who have visited a pediatrician at a hospital in Twente in the past 1....................
  (2015-01-01) ‘Een smet op mijn studie’ : de studie-ervaring van studenten met onvrijwillige studievertraging
  Tehupeiori, F.
  Met dit onderzoek is geprobeerd de studie-ervaring van studenten met onvrijwillige studievertraging in een efficiëntiegericht klimaat te begrijpen. Hiervoor zijn dertien semigestructureerde interviews met studenten met onvrijwillige studievertraging uit het HBO en WO gehouden. De hoofdvraag in dit onderzoek is: Hoe ervaren studenten met onvrijwillige studievertraging studeren in een efficiëntiegericht klimaat? De concepten die hierbij worden gebruikt, zijn studie-ervaring, onvrijwillige studie....................
  (2013-06-24) ‘Een toename van kwaliteit in de zorg, de FlexzorgApp staat borg…?’
  Waard, D.B. de
  Het doel van deze studie was te onderzoeken hoe het gebruik van de FlexzorgApp bijdraagt aan de kwaliteit van de gezondheidszorg in het Medisch Centrum Haaglanden (MCH). Ter ondersteuning werden deelvragen gebruikt: ‘Hoe wordt de FlexzorgApp in het MCH gebruikt?’, ‘Wat zijn de beoogde kwaliteitseffecten, die de makers van de applicatie voorafgaande aan de invoering van de applicatie geformuleerd hebben?’, ‘Zijn de kwaliteitseffecten gerealiseerd?’, ‘Hoe staan zowel de gebruike....................
  (2015-05-20) ‘Een VOS verliest zijn haren, maar niet zijn schrijfvaardigheden’.
  Reuhl, M.
  Uit onderzoek van Cito blijkt dat een meerderheid van de leerlingen aan het eind van hun basisschool niet het gewenste schrijfniveau behaalt (Krom e.a. 2004). Om het schrijfniveau van de leerlingen van de basisschool te verbeteren is er een nieuwe lesmethode ontwikkeld (Bouwer, Koster & Van den Bergh, 2014). Deze overkoepelende lesmethode heet ‘Tekster’ en richt zich op leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool. In deze methode staat het schrijfproces centraal. Dit onderzoek focust o....................
  (2015-09-15) ‘Een zedendelinquent voor de klas? In geen 100 jaar!’
  Sixma, L.S.
  Deze studie onderzoekt de attitudes van leerkrachten ten aanzien van ex-gedetineerden als mogelijke collega’s. De hoofdvraag van deze studie luidt: ‘In hoeverre gaat het hebben van een strafblad, de ernst en de verstreken tijd sinds het gepleegde delict gepaard met het hebben van bezwaar tegen ex-gedetineerden als mogelijke collega’s binnen het onderwijs? En in welke mate zijn deze bezwaren gerelateerd aan stereotype ideeën over en gevoelens ten aanzien van ex-gedetineerden en persoonlijk....................
  (2017-03-17) ‘Eenheid in verscheidenheid’
  Bosman, Annabeth
  Gemeenschap en het Einde der Tijden bij het Groninger kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten
  (2014-01-01) ‘Effect van hormoontherapie op het parodontium van vrouwen in de menopauze.’
  Jong, I. de (Inger)
  Women in the menopause are at risk of developing osteoporosis. Menopause causes a decrease in production of the hormone estrogen, which is responsible for inhibition of bone loss. Osteoporosis is a risk factor for progression of periodontal disease, a chronic inflammation of the periodontium. Women who suffer from osteoporosis, as a side effect of the menopause, can be treated with hormone replacement therapy. Also, other side effects of the menopause, such as hypertension, diabetes, heart disea....................
  (2012-01-01) ‘Effecten van psycho- educatie aan ouders op het gedrag van kinderen met een autisme spectrum stoornis.’
  Eijk, M. van
  In de huidige studie zijn de veranderingen in het gedrag van kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS) onderzocht, nadat hun ouders een nieuwe vorm van psycho-educatie (E-Health) gevolgd hadden. Deze veranderingen zijn gecontroleerd voor verandering van ouderlijk opvoedingsgedrag. Daarnaast is de overeenstemming tussen vaders en moeders in de beleving van het gedrag van hun kind bepaald. Methode: De ouders van zestien kinderen met ASS volgden een psycho-educatie interventie. Voor en na he....................
  (2012-01-01) ‘Ein glänzendes Schlußstück’: Een schetsenonderzoek naar de piano-introductie van Beethovens Koorfantasie
  Stoffels, Jeroen
  Het maken van schetsen was een belangrijk onderdeel van Beethovens creatieve proces. Aan de hand van de schetsen van de piano-introductie van de Koorfantasie in het schetsboek Landsberg 5 wordt onderzocht hoe deze inleiding is ontstaan. Eerst worden de ontstaansomstandigheden van de Koorfantasie uiteengezet, gesteund door verslagen van Beethoven en tijdgenoten. Vervolgens wordt de geschiedenis van het schetsenonderzoek toegelicht en wordt de discussie omtrent de rol van de schetsen voor analyse ....................
  (2012-01-01) ‘Employee engagement for CSR policies’: lessons from leaders.
  Droog, S.M.
  This study examines the employee engagement strategies which are used by Dutch small and medium-sized enterprises (SMEs) in the context of their Corporate Social Responsibility (CSR) policies. Employee engagement is one of the central themes were partners from MVO Nederland are struggling with. Companies invests lots of money and effort in their CSR policies and especially in SMEs employee engagement is the most important antecedent to attaining objectives. Therefore a major challenge for manage....................
  (2015-02-17) ‘En de vertaling uitdaging echt begon!’ Interferentie in woordvolgorde van Engelstaligen bij het verwerven van de Nederlandse taal
  Wijk, J.I. van
  Engelse leerders van de Nederlandse taal kunnen problemen hebben met de schrijfvaardigheid in de taal. Eén van de verwachte problemen is het schrijven van zinnen in een verkeerde woordvolgorde. Wat voor woordvolgordefouten worden er gemaakt in schrijfopdrachten? En zijn deze woordvolgordefouten te verklaren wanneer we kijken naar de woordvolgorde die in de Engelse taal wordt gebruikt? Dit wordt onderzocht aan de hand van een aantal schrijfopdrachten die geschreven zijn door Engelse studenten va....................
<< Previous Results | Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven