Current section:

Links

University of Groningen Digital Archive

Browsing All Archives

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 1651 through 1700 of 177576.

<< Previous Results | Next Results >>


  (2012-07-31) ‘No Show’ bij vervolgonderzoeken (OOI) in de Jeugdgezondheidszorg
  Beek, L. van
  Samenvatting Achtergrond: De Jeugdgezondheidszorg heeft als doel alle kinderen in beeld te hebben, maar uit de gegevens van GGD Brabant- Zuidoost blijkt dat er bij onderzoeken op indicatie (OOI) kinderen zijn die niet verschijnen. Deze “no show” zorgt voor een hoger risico dat zij niet gezond of niet in een veilige omgeving opgroeien. Doelen: Deze studie onderzoekt welke factoren mogelijk een rol spelen bij het niet verschijnen bij vervolgonderzoeken. Door inzicht te krijgen in deze factore....................
  (2008-12-31) ‘No Somos Las Mismas’ Vrouwen emancipatie door de inheemseen boeren vrouwenvakbond Bartolina Sisa
  Kamphuis, E.
  Er zijn verschillende feministische theorieën over de mogelijke gevolgen van de multiculturele politiek voor de positie van de vrouw. Susan Okin gaat er vanuit dat feminisme en multiculturalisme niet samengaan en dat het toekennen van rechten ter bescherming van etnisch-culturele groepen een negatieve invloed zou hebben op de positie van de vrouw. Een euvel bij deze discussies is dat er weinig geluisterd wordt naar de vrouwen, daarom ben ik in mijn onderzoek met deze vrouwen gaan praten. Door e....................
  (2013-01-01) ‘Non-invasieve continue bloeddrukmetingen bij chronische hemodialysepatiënten’.
  Lansink, J.G.F. (Joost)
  Introduction: Hypertension is common in hemodialysis patients. Blood pressure regulation in hemodialysis patients is controversial and the blood pressure target values are not defined yet. Intradialytic hypotension (IDH) is the most frequent complication during hemodialysis. IDH develops suddenly and is unpredictable with the current periodic blood pressure monitoring. The aim of this study was to assess whether non-invasive continuous finger pulse blood pressure measurements by the Portapres® ....................
  (2005-08-31) ‘NOS Headlines’: erop of eronder
  Montanus, F.; Wensink, M.
  Master Thesis Opleiding Media en Journalistiek Nieuws en jongeren lijkt een lastige combinatie, want jongeren kijken nauwelijks naar traditionele nieuws- en informatieprogramma’s op de publieke netten. Om toch jongeren aan zich te binden en om ‘leegloop’ bij de publieke omroep te voorkomen, heeft de NOS een proefaflevering van ‘NOS Headlines’ ontwikkeld; een nieuwsprogramma speciaal voor jongeren. Dit onderzoek gaat in op de interesse van jongeren in een dergelijk programma en bekijk....................
  (2013-07-31) ‘Nu weet ik dat ik kousenband ook kan eten.’ Het begrip ‘tolerantie’ in de tolerantiecampagne van SIRE.
  Eleveld, N.
  In 2012 lanceerde SIRE haar campagne ter promotie van een nieuw product: Tolerantie. Als onderdeel van het Nederlands erfgoed moest Tolerantie volgens SIRE meer worden gebruikt, zodat de samenleving 'op zou knappen'. De manier waarop SIRE het begrip tolerantie benaderd en weergeeft was de aanleiding voor het onderzoeken van het begrip tolerantie in de huidige politieke en wetenschappelijke discours. Aan de hand van de campagne van SIRE, verkent deze scriptie de manier waarop het begrip toleranti....................
  (2014-07-28) ‘O Spiegel van de deught!’ Onderzoek naar de roem van Maria van Reigersberch
  Stolk, L.M.
  Deze masterscriptie beantwoordt de vraag wat de aard en de functie van de roem was van Maria van Reigersberch (1589-1653), tijdens haar leven en in de eeuw daarna, vóórdat zij in de negentiende eeuw werd verheven tot vaderlandse heldin en icoon van vrouwelijke deugdzaamheid, vanwege haar rol in de ontsnapping van haar echtgenoot Hugo de Groot in de boekenkist uit Loevestein. Om vast te stellen waarop Maria van Reigersberchs faam berustte, welk beeld van haar geschetst werd en welke actoren daa....................
  (2008-01-01) ‘Off the pitch’ performance : research of explanatory power for returns and market values of football clubs.
  Bloem, S.E.
  In this thesis I investigate the explanatory power of earnings, player registration rights and player salary expenses for returns and market values of football clubs. I theorize that player registration rights and player salary expenses have influence on the performance of football clubs on the pitch, due to the link between good players and on the pitch successes. To test the explanatory power of earnings, player registrations rights and player salary expenses I use the models developed by Fran....................
  (2007-01-01) ‘Omdat ze andres zijn’ : fenomenologie van pesten en gepest worden.
  Suijker, D.
  Pesten kan desastreuze gevolgen hebben. In het ergste geval kan het leiden tot depressief en suïcidaal gedrag (Bond et al., 2001; Kochenderfer & Ladd, 1996). Helaas is het pestproces een gecompliceerd proces waar moeilijk grip op is te krijgen. Het is niet transparant. Pesten gebeurt vaak buiten het gezichtsveld van volwassenen op een geniepige manier (Bjorkqvist et al., 1992). Pesten komt op veel, misschien wel op alle scholen voor. Het is daarom van belang dat er onderzoek wordt gedaan naar d....................
  (2013-01-01) ‘Omschakeling van ciclosporine naar tacrolimus in niertransplantatiepatiënten; een vloek of zege?’
  Engels, L.W.
  Introduction: In the past year improvements have been made in renal transplantation. Because of the introduction of calcineurin inhibitors the incidence of acute rejection has dramatically lowered and graft survival rates increased. As a result more attention is being put on the chronic complications like NODAT. The reported incidence varies between 2% and 50% percent. The presence of NODAT both negatively affects patient and graft survival. Goal: Some immunosuppressive agents have diabetogenic ....................
  (2012-01-01) ‘On the hunt for the most effective loyalty program’.
  Ophuijsen, M.
  Loyalty programs have received a lot of attention as they are one of the most common marketing tools for retailers. A large number of researches have already been done on the impact of loyalty programs and the conclusions are divergent. This study agrees with the body of literature that is positive toward loyalty programs. By means of questionnaires, the present study investigates what type of loyalty program is most effective to get to the highest store revisit intentions, mediated by customer ....................
  (2012-08-30) ‘On Your Own Feet’ Adaptive tasks of adolescents with chronic illness or disability: A content analysis
  Vries, K. de
  Summary With the improvements in health care, the majority of children born with a chronic illness or disability (CID) are now surviving into adulthood. To design successful strategies for adjustment to CID, the need to understand the lived experience of adolescents with CID increased. In relation to this need, the research project ‘On Your Own Feet’ was started to map the preferences and competencies for health care of adolescents with CID in the transitional period. Lacking research about....................
  (2013-01-01) ‘Ontwikkeling van de vragenlijst 'instrument cliëntervaring gehandicaptenzorg’.
  Koers, M.
  In dit onderzoek staat de ontwikkeling van het ‘Instrument Cliëntervaring Gehandicaptenzorg’ centraal. Voor de ontwikkeling van deze vragenlijst zijn de volgende vragen onderzocht: Tot welk niveau van functioneren kan men antwoord geven op de vragen van de vragenlijst? Welke vraagformulering werkt het beste? Is het mogelijk om een vierpunts-Likertschaal als antwoordmodel te gebruiken? Is het toevoegen van beeldmateriaal van extra waarde bij het begrijpen van een vraag of het geven van een a....................
  (2009-06-30) ‘Opgeteld!’ & ‘Opgeteld & Onthouden!’: Effecten van twee interventies op het getalbegrip van rekenzwakke kleuters
  Scholte Lubberink, N.S.G.
  In dit onderzoek is gekeken naar het effect van de getalbegrip training ‘Opgeteld!’ en de getalbegrip- en werkgeheugentraining ‘Opgeteld & Onthouden!’ op het getalbegrip van rekenzwakke kleuters in groep 2. Door rekenzwakke kleuters zo vroeg mogelijk de juiste ondersteuning te bieden, kunnen eventuele rekenproblemen voorkomen worden. Het onderzoek heeft plaatsgevonden bij 51 rekenzwakke kleuters uit groep 2 uit het reguliere basisonderwijs. Een voormeting van het werkgeheugen en het ge....................
  (2011-08-31) ‘Ouvrés, ouvrés, chastelain! C’est l’infortunés rois de France’ Crécy 1346 et l’identité Française
  Dijk, M. van
  Het vertrekpunt van dit paper is de Slag bij Crécy uit 1346. Het Franse ridderleger werd daar door de Engelsen vernietigend verslagen, wat gedurende de Honderdjarige Oorlog vaker voor zou komen (Poitiers, Agincourt). Aan deze dramatische nederlaag koppel ik de vraag in hoeverre deze slag in het bijzonder en de Honderdjarige Oorlog in het algemeen, van belang zijn geweest voor de vorming van een nationale Franse identiteit. Daarbij zijn een aantal ijkmomenten genomen om de mogelijke ontwikkeling....................
  (2008-01-01) ‘Over emotionele gezichtsuitdrukkingen en hun invloed op de perceptie.’
  Simons, P.C.M.
  Uit verschillende onderzoeken is naar voren gekomen dat gezichten, met een Boze of Blije gelaatsexpressie beter door proefpersonen worden herkend dan gezichten met een neutrale gelaatsexpressie. Over de manier waarop emotionele gelaatsexpressies leiden tot een verbeterde herkenning van bestaan twee verschillende theorieën. De eerste theorie stelt dat de aanwezigheid van een Boze of Blije gelaatsexpressie ervoor zorgt dat een gezicht beter wordt waargenomen, dan wanneer er sprake is van een....................
  (2013-01-01) ‘Ownership concentration and CEO compensation’: “a comparison between Civil- and Common law countries”.
  Matser, M.
  The main aim of this thesis is to analyse the influence of ownership concentration on CEO compensation, and to provide cross-country analysis on this relation. Based on the assumption that gross country legal differences influence the ownership dispersion, we have divided our sample into two groups: English common law origin listed firms and French/German civil law origin listed firms. First, this thesis provides evidence that for the full sample of non-financial listed companies in the period 2....................
  (2009-01-01) ‘Ownership’ in the aid architecture and the tension in the approach of governance: A case study of Bangladesh
  Islam, Mohammad Shaiful
  A claimed paradigm change from Washington Consensus to Post Washington Consensus era, as a response to the inefficiency and lack of legitimacy of the structural adjustment period, has initiated a range of socially inclusive policies with a commitment to ensure local control by policy ownership. Its rearranged framework of governance has involved a divergent group of actors in policy process to materialize ownership. The paper argues that the present governance framework is more technocratic targ....................
  (2009-01-01) ‘Patiënten zonder grenzen’ : medisch toerisme van Nederland naar India
  Singh, Krystel
  Medisch toerisme is ‘het afreizen van patiënten naar het buitenland met het doel daar een medische behandeling te ondergaan al dan niet gecombineerd met een vakantie’. In dit onderzoek dat is uitgevoerd tussen november 2008 en april 2009 worden de mogelijkheden van medisch toerisme van Nederland naar India verkend door middel van de identificatie en beschrijving van beperkende en bevorderende factoren. Er wordt getracht een antwoord te formuleren op de hoofdvraag: Wat zijn de beperkende en ....................
  (2015-09-18) ‘Perspectief van basisschoolleerkrachten op het onderwijs aan vluchtelingen- en/of asielzoekerskinderen in Nederland’
  Keulen, C.M. van
  Het aantal asielzoekers en vluchtelingen naar Nederland is het afgelopen jaar fors toegenomen. Hierdoor is er een toeloop ontstaan naar Nederlandse basisscholen die opvang bieden aan de leerplichtige asiel- en vluchtelingenkinderen. In 2014 waren er signalen dat basisscholen steeds meer onder druk komen te staan door gebrek aan financiering en het ontbreken van goede landelijke richtlijnen die de organisatie en kwaliteit van onderwijs aan deze groep kinderen moeten waarborgen. Dit onderzoek rich....................
  (2014-06-24) ‘Pour les bonnes habitudes de courtoisie’. Hoffelijkheid in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers (1888-1910)
  Lauwers, Karen
  Op het einde van de negentiende en aan het begin van de twintigste eeuw werd de Belgische parlementaire cultuur gekenmerkt door spanningen en evoluties op het vlak van representatie, legitimiteit, hoffelijkheid en waardigheid. Die spanningen worden in deze thesis aan de oppervlakte gebracht via een studie van debatten uit de Belgische Parlementaire Handelingen tussen 1888 en 1910 waarin Kamerleden zich genoodzaakt voelden om hun keuzes op het gebied van woordgebruik, daden/gedrag of taalkeuze te....................
  (2012-08-31) ‘Pronto moda’ I cambiamenti economici e sociali dell’immigrazione cinese a Prato
  Staalduinen, M.J. van
  Prato, città del tessile, figura da un paio di anni sui giornali per via di un grande gruppo di immigrati cinesi, molti dei quali illegali, che vi si sono stabiliti. Il loro arrivo ha dato il via a cambiamenti a livello economico e sociale. Con l’aiuto di diversi articoli, pubblicazioni scientifiche e interviste vorrei mostrare che l’arrivo dei cinesi a Prato ha salvato l’industria locale e non la distrugge come una gran parte della popolazione sostiene.
  (2013-01-01) ‘Proposed mandatory audit-firm rotation: how will it affect audit quality in the United Kingdom?’
  Morren, M.
  In this Master thesis for the study Accountancy & Control at the University of Amsterdam, I have investigated the effects of mandatory audit-firm rotation on audit quality in the United Kingdom. This is relevant, since the European Commission proposed new regulation on mandatory audit-firm rotation to reinforce the auditor’s independence, although the European Commission did not provide empirical evidence to support the benefits of the proposed regulation. Prior literature also shows that the ....................
<< Previous Results | Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven