Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing All Archives

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 1651 through 1700 of 181565.

<< Previous Results | Next Results >>


  (2013-01-01) ‘Me & You’ social skill education for children age 4-6 years old : what is the impact of the Me & You program?
  Maessen, I.J.
  This research was conducted in order of RutgersWPF, on the impact of the Me and You social life skills education program in Jakarta. It was focused on differences in sexual knowledge and social life skills between children who participated in the program and a control group, and on the implementation of the program. A new interview-tool was developed to measure the sexual knowledge and social life skills, structured observations were made to measure implementation. In total 94 children were inte....................
  (2011-02-28) ‘Men zweert bij hen, en rigt zich naar hen’ De invloed van kunsthistorische iconen op de omgang met de werkelijkheid
  Wal, D. van der
  De schilderkunst heeft een grote invloed op onze beleving van de wereld om ons heen. Kunsthistorische iconen leiden steeds vaker tot de vorming van lieux de mémoire gekoppeld aan specifieke plaatsen en aan een specifiek schilderij. Door het schilderij heen wordt aan een gebouw of het uitzicht extra waarde toegekend. Het schilderij biedt het kader waarbinnen het uitzicht wordt gepresenteerd en tot erfgoed kan worden verheven. Doordat een schilderij is opgenomen in het collectieve visuele geheug....................
  (2011-08-31) ‘Mexicanness’ among Mexican migrants in the Netherlands
  Dirks, C.M.P.
  This thesis will seek to analyse and understand how migration affects the ‘Mexicanness’ of Mexican migrants in the Netherlands. ‘Mexicanness’ or national identity of Mexicans is a specific case, because of the imposed national unity articulated by the Mexican revolutionary government during the period following the Mexican Revolution. In addition, Mexican migration to the Netherlands is atypical when looking at existing migration theories and Mexico-U.S. migration, since the motives behi....................
  (2010-04-01) ‘Microcredit and People with Disabilities in Uganda’
  Paauwe, M.C.
  This thesis is part of the quest for an improved life and better social-economic position for people with disabilities in developing countries. Approximately 80 per cent of the people with disabilities worldwide live in developing countries. 82 per cent of the people with disabilities in developing countries live below the poverty line. Microcredit is designed to bring economical empowerment and is seen as a powerful tool to reduce poverty in developing countries. However, people with disab....................
  (2010-01-01) ‘Minderjarige seksuele moordenaars’
  Munnichs, A.M.C
  Little research has been performed on juveniles that commit sexual homicide. The present study is, to our knowledge, the first study examining juvenile sexual homicide in the Netherlands. Juvenile sexual homicide is a rare phenomena and occurs less than 3 times a year in the Netherlands. In this study, nine juvenile sexual homicide offenders were compared with a group of non-sexual juvenile homicide offenders (N =128) and a group of juvenile sex offenders (N=81). They were studied in detail usi....................
  (2009-01-01) ‘MIS’-Communicatie..?!
  Weusthof, Wouter
  Organisaties bestaan vaak uit verschillende organisatieonderdelen. Onderdelen met eigen doelen, eigen visies en eigen mensen. Deze onderdelen worden aangestuurd door de directie. Zij hebben de taak om overzicht te houden en de verschillende organisatieelementen de richting in te duwen die de gemeenschappelijke visie heeft voorgeschreven. Het aansturen kan op basis van waarneming of ervaring. Bij grote, complexe organisaties gebeurt dit echter vaak op een meer systematische manier. Zogenaam....................
  (2014-01-01) ‘Modern racisme’ in de rechtszaal : onderliggend proces en oplossingen
  Ekens, C.
  In dit literatuuroverzicht werd de invloed van het ras van een verdachte op een jury onderzocht. Hierbij werd gekeken naar het onderliggende psychologische processen genaamd intergroup bias en stereotypering. Stereotypering ligt ten grondslag aan intergroup bias, waarbij out-group leden, leden van een ander ras, benadeeld worden ten opzichte van in-group leden. Door middel van automatische associaties en emoties worden vertekende oordelen geveld over out-group leden. Dit is een gevolg van het op....................
  (2009-07-31) ‘Mondzorg, hoe wordt het mogelijk?’/ ‘Oral health care, how will it become possible?’
  Verbree, L.F.
  Abstract – ‘Oral health care, how will it become possible?’ Introduction. Oral health care in nursing homes is insufficient. Guidelines have been made, but it seems unclear how oral health care should be implemented. The aim of this study is to develop an implementation strategy to implement oral health care in nursing homes. The research question is: what should be the focus of an implementation strategy and which elements should this strategy include? Methods. Clients and nursing h....................
  (2014-07-03) ‘Money spoils the medicine’: Gift-exchange in practices of traditional healing in northern Ghana
  Krah, E.F.M.
  Countering academic literature on the marketization of health care in Africa subsequently assuming the erosion of traditional health practices, this thesis explores dynamics of gift-exchange in northern Ghana’s contemporary traditional health care sector. It draws on three months of ethnographic fieldwork among the Mamprusi healers of northern Ghana. Confronted with an emerging money economy the healers nonetheless refuse to charge patients for their services, adhering to the local credo that ....................
  (2009-01-01) ‘Monitoring’ : de korte en lange termijn effecten op contraproductief werkgedrag en organisatorisch burgerschapgedrag.
  Hoek, J.
  Tegenwoordig wordt steeds meer gebruik gemaakt van nieuwe technologieën die het werkgedrag van werknemers nauwkeurig controleren. Er is veel onderzoek gedaan naar de invloed van controle op taakprestaties. Werkgedrag bestaat echter ook uit contraproductief werkgedrag en organisatorisch burgerschapgedrag. In deze paper wordt beschreven wat de korte en lange termijn effecten zijn van controle op contraproductief werkgedrag en organisatorisch burgerschapgedrag. Door een gebrek aan direct onderzoek....................
  (2011-01-01) ‘NAFTA: three issues and its trade model applicability
  Mourik, J. van
  The North America Free Trade Agreement is a well‐discussed topic of the last couple of decades when it comes to net effects. This study investigates the effects of this agreement on U.S.‐Mexico border regions, the environmental effects, and agricultural consequences. The findings suggest that several groups of people are harmed negatively. Secondly, this research tries to test the applicability of economic models on U.S.‐Mexico trade patterns. The outcomes models are quite useful in explai....................
  (2010-07-30) ‘Navigeren zonder TomTom’ De invloed van autonomie en structuur op de intrinsieke motivatie
  Vijgen, T.
  In dit onderzoek staat de vraag of er een samenhang is tussen de motivatie van leerlingen en autonomieondersteuning en structuur centraal. Daarnaast wordt onderzocht of de motivatie beïnvloed wordt door verschillen in de leerling-kenmerken geslacht, leeftijd en het zelfbeeld van de leerlingen. De onderzoeksvraag wordt beantwoord door middel van een experiment waarin leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool een digitale opdracht maken. De opdracht wordt aangeboden binnen vier verschillende....................
  (2011-12-15) ‘NEGOTIATING WITH PATRIARCHY’: AN ASSESSMENT OF WOMEN’S MARGINALIZATION IN POLITICS AND GOVERNMENT IN ZAMBIA
  Zulu, Mercy C.
  Since independence in 1964, there has been high political participation of women in grass root politics (ZNWL, 2003: 13). However, there has been persistently very low representation of women at the helm of political decision-making levels such as top party leaderships, Councillors or Members of Parliament. Although women constitute a larger population of voters, their participation has been limited. The objective of the study was to establish why this state of affairs persistent despite the ....................
  (2015-07-01) ‘Niets is dwazer en brutaler dan een nutteloze massa’. Herodotus onderzoekt de democratie
  Huijgen, Felix
  Hoe denkt de geschiedschrijver Herodotus over de Atheense democratie? Om deze vraag te beantwoorden heb ik gekeken naar het staatsvormendebat (Hdt. 3.80-84) waarin Perzische edellieden debatteren over wat de beste staatsvorm is: democratie, oligarchie of monarchie. Vervolgens kijk ik in hoeverre deze argumenten worden bevestigd dan wel weerlegd door de gebeurtenissen in de rest van de Historiën, met name de uitweidingen over Athene en Sparta. Hieruit kunnen we concluderen dat Herodotus weliswaa....................
  (2012-07-31) ‘No Show’ bij vervolgonderzoeken (OOI) in de Jeugdgezondheidszorg
  Beek, L. van
  Samenvatting Achtergrond: De Jeugdgezondheidszorg heeft als doel alle kinderen in beeld te hebben, maar uit de gegevens van GGD Brabant- Zuidoost blijkt dat er bij onderzoeken op indicatie (OOI) kinderen zijn die niet verschijnen. Deze “no show” zorgt voor een hoger risico dat zij niet gezond of niet in een veilige omgeving opgroeien. Doelen: Deze studie onderzoekt welke factoren mogelijk een rol spelen bij het niet verschijnen bij vervolgonderzoeken. Door inzicht te krijgen in deze factore....................
  (2008-12-31) ‘No Somos Las Mismas’ Vrouwen emancipatie door de inheemseen boeren vrouwenvakbond Bartolina Sisa
  Kamphuis, E.
  Er zijn verschillende feministische theorieën over de mogelijke gevolgen van de multiculturele politiek voor de positie van de vrouw. Susan Okin gaat er vanuit dat feminisme en multiculturalisme niet samengaan en dat het toekennen van rechten ter bescherming van etnisch-culturele groepen een negatieve invloed zou hebben op de positie van de vrouw. Een euvel bij deze discussies is dat er weinig geluisterd wordt naar de vrouwen, daarom ben ik in mijn onderzoek met deze vrouwen gaan praten. Door e....................
<< Previous Results | Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven