Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing All Archives

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 1651 through 1700 of 104951.

<< Previous Results | Next Results >>


  (0000-00-00) "Muzikaal Geweld": muziek als wapen in de Koude Oorlog 1917-1991
  Klaassen, Thera
  Muziek als wapen in de Koude Oorlog tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie 1917-1991. Klassieke muziek, Totaalserialisme (Boulez) en jazz. Case-studies: Dmitri Sjostakovitsj, "The real ambassadors" (Brubeck en Armstrong). Elementen van de scriptie die in dit bestand niet zijn weergegeven zijn: de audio CD, de DVD en de afbeeldingen. De tekst staat echter volledig op zichzelf en is tevens zonder de beschikbaarheid van deze elementen te bestuderen.
  (2013-08-30) "Não traduzo um poema mas um poeta": Poética tradutória externa de August Willemsen
  Natumi, Y.
  The external translation poetics of the Dutch translator August Willemsen are studied in this MA thesis. This research takes place in the subarea of translation archeology suggested by Anthony Pym. Based on a bibliographic research of Willemsen's work, his commentaries about translating and translation are explored from a historical perspective in order to discover his translation poetics as well as to find out whether they underwent changes in the course of time. The results show five character....................
  (2011-08-31) "Nederlanders, blikt naar het Oosten"
  Jong, N.A.H.S. de
  Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog vond er een trek naar Oost-Europa plaats. De Duitse ideologie van een bloedmuur, agrarische zuivering vond ook gehoor in Nederland. Groepen boeren trokken naar het oosten om de gebieden te koloniseren. In hoeverre waren zij onschuldige boeren en in hoeverre waren zij medeschuldig aan de misdaden die door de Duitsers in het oosten begaan zijn? Deze scriptie doet verslag van een het echtpaar Lelyman dat naar de Oekraïne trok en bij terugkomst in Nederland bere....................
  (2009-01-01) "Nee nee motorbike there": a case study into bilingualism effects in the simultaneous acquisition of English and Dutch negation
  Koert, M.J.H. (Margreet) van,
  Cross-linguistic influence in simultaneous bilingual children has been a matter of debate. There are linguists who believe the stronger language affects the weaker one (Tomasello, 2003) and there are those who claim cross-linguistic influence happens both ways, regardless of language strength (Döpke, 1999). This thesis investigated cross-linguistic influence in the negation development of an English-Dutch bilingual child (1;06-2;03). English and Dutch negation is comparable, yet there are diffe....................
  (2013-07-31) "Nee, daar houd ik me nog echt totaal niet mee bezig!" Onderzoek naar het verband tussen persoonskenmerken en UPO-begripsprestaties.
  Korteweg, C.C.E.
  Het pensioenbewustzijn onder de Nederlandse bevolking laat te wensen over. Veel consumenten zijn niet op de hoogte van het pensioeninkomen, weten niet of het pensioenbedrag toereikend zal zijn en hebben geen kennis van de mogelijkheden om eventueel meer pensioen op te bouwen. Toch ontvangt de Nederlandse consument elk jaar van zijn pensioenuitvoerder het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Uit verschillende al eerder uitgevoerde onderzoeken blijkt echter dat dit overzicht door maar weinig mensen oo....................
  (2011-02-28) "Never a dull moment..." Onderzoek naar communicatie omtrent ‘Organisatie 2009’ Sdu Uitgevers, Den Haag
  Lange, J.L.J. de
  In dit onderzoek zijn de mogelijke verschillen tussen intentie van de directie en perceptie van de werknemers rondom ‘Organisatie 2009’ bij Sdu Uitgevers onderzocht. Er zijn in totaal 22 interviews afgenomen en er is literatuur over verwante onderwerpen bestudeerd. Uit de analyse is gebleken dat er verschillen zijn tussen de intentie van de directie en perceptie van de werknemers. De verschillen zijn te vinden in de naam van het project, bij werknemers zijn de redenen voor ‘Organisatie 20....................
  (2009-06-24) "Never a dull moment..." Onderzoek naar communicatie omtrent ‘Organisatie 2009’ Sdu Uitgevers, Den Haag
  Kroes, T.M.
  In dit onderzoek zijn de mogelijke verschillen tussen intentie van de directie en perceptie van de werknemers rondom ‘Organisatie 2009’ bij Sdu Uitgevers onderzocht. Er zijn in totaal 22 interviews afgenomen en er is literatuur over verwante onderwerpen bestudeerd. Uit de analyse is gebleken dat er verschillen zijn tussen de intentie van de directie en perceptie van de werknemers. De verschillen zijn te vinden in de naam van het project, bij werknemers zijn de redenen voor ‘Organisatie 200....................
  (2009-04-17) "Never a dull moment"
  Langenbarg, E.M.
  Scription on a research at a big Dutch publicer about an organizational change, intention of the management and the difference with the perception of the employees.
  (2011-07-29) "Not Another Word." - Metafiction and solipsism in the short fiction of David Foster Wallace
  Pijnappel, J.
  Departing from an analysis of David Foster Wallace's non-fiction essay "E Unibus Pluram" and Wittgenstein's "Tractatus," this thesis analyzes the inherently ironic effects of metafiction and the connection between metafiction and solipsism, and how this affects present-day culture and postmodern literature. David Foster Wallace's stories "Octet" and "Good Old Neon" are subsequently analyzed, in order to reveal how Wallace escapes the postmodern trap and the "tyranny of irony" he describes in "E ....................
  (2011-06-30) "Nou ja, zeg het maar: wat besluiten we?"
  Nadort, S.R. van de
  Er is veel onderzoek gedaan naar besluitvormingsprocessen, maar veel minder naar besluitvorming binnen vergaderingen. In dit onderzoek is met behulp van acht getranscribeerde vergaderingen bekeken welke rol twee aspecten van het besluitvormingsproces –argumentatie en beleefdheid- spelen binnen dit proces. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de verschillende mogelijke uitkomsten van de besprekingen: een genomen besluit, geen genomen besluit of onduidelijkheid of een besluit is genomen. Voor d....................
  (2007-08-31) "O homem e a mulher na metáfora"
  Kooren, Amber
  Na comunicação comum frequentemente utilizamos linguagem figurada como metáforas e comparações. Nesta tese queria analisar as metáforas utilizadas pela escritora moçambicana Paulina Chiziane no seu romance Niketche e ver a possível tradução linguística e cultural para neerlandês. Selecionei metáforas e comparações que têm a ver com a mulher, o homem e a relação entre ambos. Na minha tese, fiz uma análise de todos as metáforas selecionadas para transmitir as suas emoções e ....................
  (2011-08-31) "On a Mission From God": George W. Bush's Faith and the War on Terror
  Koopman, R.N.
  This thesis discusses the role of Bush's faith in the War on Terror, starting with an overview of his religious outlook, the Bush administration's response to the terrorist attacks of 9/11 and the discussion of criticism on the Bush administration, especially when it comes to the role of faith in his policy.
<< Previous Results | Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven