Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing All Archives

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 1651 through 1700 of 195620.

<< Previous Results | Next Results >>


  (2013-01-01) ‘I had only their words for it’
  Kamst. R.,
  Throughout the thesis, fields of study within sociolinguistics will be introduced and sociolinguistic theories will be used in order to shed light on the important part language plays in dystopian novels. The notion that language is of influence on the world-view and thoughts of its speakers, known by linguists as ‘linguistic relativity,’ will be the starting point for this thesis. By analysing four different novels written in the past century, it will be argued that in all dystopian fiction....................
  (2012-07-31) ‘I want to fly but my wings are too short’. Resources of children living in child headed households
  Dril, A.M.C. van
  This report describes research done on the resources of children living in child headed households (CHHs) in the Elandsdoorn township, Limpopo Province, South Africa. A child headed household is a household in which children of the same nuclear family or extended family live together without a parent or another adult caretaker. The aim of this study is to describe the already available resources of children living in CHHs, as well as the barriers to the resources they could receive, but which t....................
  (2013-02-12) ‘Iets van een vreemde vrucht’: Indische verlofgangers in Nederland, 1919-1939.
  Graaf, Suzanne, de
  De scriptie is de eerste overzichtsstudie over het Europees verlof, een regeling die werknemers uit Nederlands-Indië met de Europese status het recht gaf meerdere maanden betaald verlof in Europa door te brengen. De centrale vraag van de scriptie luidt: wat is de plaats van Indische verlofgangers in de Nederlandse samenleving? Bij het beantwoorden van die vraag gaat de studie in op de afkomst van verlofgangers, hun sociale positie, hun vestigingspatroon in Nederland en hun relatie met niet-In....................
  (2015-09-17) ‘Ik ben de nieuwe Reve’. Een onderzoek naar Heleen van Royens schrijversidentiteit
  Jansen, A.E.
  In deze masterscriptie heb ik met behulp van Jérôme Meizoz’ posture-theorie Heleen van Royens schrijversidentiteit in beeld gebracht, om deze identiteit vervolgens binnen het debat rondom modern auteurschap te plaatsen. Dit debat heb ik vanwege de omvang van mijn onderzoek niet in zijn geheel getracht te omvatten, maar aan de hand van enkele mijns inziens relevante bronnen deels uiteengezet. Zo maakte ik gebruik van Andrew Bennetts beschouwing van het auteurschap door de jaren heen en toonde....................
  (2014-12-22) ‘Ik ben goed in…’ Een onderzoek naar de relatie tussen cluster IV onderwijs en zelfwaardering
  Spijker, E.M. van 't
  Samenvatting: De huidige literatuur over de invloed van cluster IV onderwijs op zelfwaardering is niet eenduidig. In dit onderzoek wordt onderzocht wat de relatie is tussen cluster IV en de hoogte van zelfwaardering, waarbij er ook wordt gekeken naar specificiteit van zelfwaardering en stabiliteit van zelfwaardering. Dit onderzoek is uitgevoerd met 42 kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud. Deze kinderen zijn allemaal gediagnosticeerd met een DSM-IV stoornis en gaan allemaal naar het cluster IV ond....................
  (2012-07-31) ‘Ik zeg het maar even heel zwart wit’ Een onderzoek naar interculturalisatie in de gezondheidszorg
  Slikke, A.N. van der
  Dit onderzoek gaat over interculturalisatiebeleid in het VU medisch centrum en het Erasmus Medisch Centrum. Een verkenning van bestaand onderzoek naar dergelijk beleid laat zien dat er een gebrek aan aandacht is voor hoe personeel binnen de organisatie over culturele diversiteit denkt. Door de sociale denkkaders van medewerkers centraal te stellen, wordt het mogelijk om te zien hoe zij in de dagelijkse praktijk naar culturele diversiteit kijken. De hoofdvraag die hierbij centraal staat luidt: We....................
  (2013-07-31) ‘In Case of Genocide’: Defining Genocide at the ICTY
  Asscheman, H.E.
  This article gives an overview of the problems that were encountered at the ICTY during genocide prosecutions, due to the definitional debates on the concept of genocide. On the hand of prominent definitions the core issues of the definitional debate will be analyzed. With the help of primary sources from the International Criminal Tribunal of the former Yugoslavia the influences of these debates and of the Genocide Convention will be discussed. The first part of this article outlines the histor....................
  (2016-06-08) ‘In stock’ on Amazon: The Cultural Globalisation and Deterritorialisation of Madhubani
  A. Sarkar
  This study is an investigation into the journey of Madhubani from India to Amazon has reconfigured and reconstructed the art form itself. Hence, determining the ‘circuits of commerce’ (Zelizer, 2004) will be indispensable to understanding the infrastructure that has aided the flow of Madhubani from the local to the global art market and responsible for the modification and repositioning of traditional Indian art from its ceremonial, traditional moorings, to its now decorative or commodified ....................
  (2007-01-01) ‘Increased Global Connectedness: a turbocharger for SMEs in innovation networks’.
  Mildner, C.
  The following thesis aims to explore the phenomenon of increased global connectedness between firms and its impact on the relations between MNEs and SMEs in innovation networks. Global connectedness is a very recent phenomenon and, in light of theoretical and empirical foundations, the thesis takes the necessary exploratory approach. In our technology driven world, innovations are increasingly complex and require the combination of advancements in different specialties and competences. In this ....................
  (2008-01-01) ‘Interim-managers : een status aparte?’ een onderzoek naar de kenmerken en motieven van top interim-managers.
  Tanke, C. A. J.
  Steeds meer aandacht is er voor de relatie tussen de persoonlijkheid en de competenties van leiders voor het uitvoeren van verschillende typen projecten. Er bestaat echter nog weinig wetenschappelijk onderzoek hierover dat zich specifiek richt op interim-managers. In deze studie wordt onderzocht wat volgens top interim-managers zelf hun persoonlijkheidskenmerken en motieven zijn die hen geschikt maken voor hun rol. Meer inzicht hierin kan een belangrijke bijdrage leveren aan verbetering van....................
  (2015-01-01) ‘Internship at the EEAS in Geneva
  Boonstra, S.F.
  his report underscores the great time I spent at the EEAS delegation and hails in particular my fellow interns at the delegation. This internship has unlocked doors to the world of international humanitarian and intergovernmental organizations, in particular those with headquarters in Geneva. However, this internship would not have been possible without the generosity of my great aunt and uncle, whom were so kind to allow me to stay in Puplinge with them for three months. Another thanks to ....................
  (2007-01-01) ‘Is “accrual based accounting” more valuable than “cash based accounting” for the public sector?’
  Brandon, M.
  This thesis investigates whether the accrual based accounting model should be implemented in the public sector. In order to answer this question I analyse the differences between the cash based model and the accrual based model, and the private sector and the public sector. Besides that I will investigate how the accrual based model is implemented in several countries and what problems arose. The findings suggest that there are differences and problems, but none of these difficulties are bi....................
<< Previous Results | Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven