Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing All Archives

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 1651 through 1700 of 197330.

<< Previous Results | Next Results >>


  (2007-08-10) ‘Home-care and competitive bidding; is it a match?’
  Dukker, A.J.
  In this master thesis an analysis has been performed about the use of competitive bidding to purchase home-care in the Netherlands. Competitive bidding is being used by purchasers as allocation mechanism to select providers for contracting and with that making enough health services available for their insureds or citizens. The research question that has been answered, is the following: “Under which conditions is competitive bidding a useful purchasing method for home-care in the Netherla....................
  (2011-05-31) ‘Houdt hem vast, want hij is een sodomieter!’ De publieksvisie op homoseksualiteit in negentiende-eeuws Nederland
  Clever, I.I.
  In dit onderzoek is een aanzet gedaan tot het invullen van alle perspectieven met betrekking tot de ontwikkeling van moderne homoseksualiteit. Theo van der Meer toonde aan dat de homo’s hun geestelijke identiteit gedurende de achttiende eeuw ontwikkelden. Gert Hekma liet zien dat de elite de geestelijke homoseksuele identiteit gedurende de negentiende eeuw creëerden. Dit onderzoek zocht naar de manier waarop het publiek in de negentiende eeuw met homoseksualiteit omging en wees aan dat men we....................
  (2013-01-01) ‘I had only their words for it’
  Kamst. R.,
  Throughout the thesis, fields of study within sociolinguistics will be introduced and sociolinguistic theories will be used in order to shed light on the important part language plays in dystopian novels. The notion that language is of influence on the world-view and thoughts of its speakers, known by linguists as ‘linguistic relativity,’ will be the starting point for this thesis. By analysing four different novels written in the past century, it will be argued that in all dystopian fiction....................
  (2012-07-31) ‘I want to fly but my wings are too short’. Resources of children living in child headed households
  Dril, A.M.C. van
  This report describes research done on the resources of children living in child headed households (CHHs) in the Elandsdoorn township, Limpopo Province, South Africa. A child headed household is a household in which children of the same nuclear family or extended family live together without a parent or another adult caretaker. The aim of this study is to describe the already available resources of children living in CHHs, as well as the barriers to the resources they could receive, but which t....................
  (2013-02-12) ‘Iets van een vreemde vrucht’: Indische verlofgangers in Nederland, 1919-1939.
  Graaf, Suzanne, de
  De scriptie is de eerste overzichtsstudie over het Europees verlof, een regeling die werknemers uit Nederlands-Indië met de Europese status het recht gaf meerdere maanden betaald verlof in Europa door te brengen. De centrale vraag van de scriptie luidt: wat is de plaats van Indische verlofgangers in de Nederlandse samenleving? Bij het beantwoorden van die vraag gaat de studie in op de afkomst van verlofgangers, hun sociale positie, hun vestigingspatroon in Nederland en hun relatie met niet-In....................
  (2015-09-17) ‘Ik ben de nieuwe Reve’. Een onderzoek naar Heleen van Royens schrijversidentiteit
  Jansen, A.E.
  In deze masterscriptie heb ik met behulp van Jérôme Meizoz’ posture-theorie Heleen van Royens schrijversidentiteit in beeld gebracht, om deze identiteit vervolgens binnen het debat rondom modern auteurschap te plaatsen. Dit debat heb ik vanwege de omvang van mijn onderzoek niet in zijn geheel getracht te omvatten, maar aan de hand van enkele mijns inziens relevante bronnen deels uiteengezet. Zo maakte ik gebruik van Andrew Bennetts beschouwing van het auteurschap door de jaren heen en toonde....................
  (2014-12-22) ‘Ik ben goed in…’ Een onderzoek naar de relatie tussen cluster IV onderwijs en zelfwaardering
  Spijker, E.M. van 't
  Samenvatting: De huidige literatuur over de invloed van cluster IV onderwijs op zelfwaardering is niet eenduidig. In dit onderzoek wordt onderzocht wat de relatie is tussen cluster IV en de hoogte van zelfwaardering, waarbij er ook wordt gekeken naar specificiteit van zelfwaardering en stabiliteit van zelfwaardering. Dit onderzoek is uitgevoerd met 42 kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud. Deze kinderen zijn allemaal gediagnosticeerd met een DSM-IV stoornis en gaan allemaal naar het cluster IV ond....................
  (2012-07-31) ‘Ik zeg het maar even heel zwart wit’ Een onderzoek naar interculturalisatie in de gezondheidszorg
  Slikke, A.N. van der
  Dit onderzoek gaat over interculturalisatiebeleid in het VU medisch centrum en het Erasmus Medisch Centrum. Een verkenning van bestaand onderzoek naar dergelijk beleid laat zien dat er een gebrek aan aandacht is voor hoe personeel binnen de organisatie over culturele diversiteit denkt. Door de sociale denkkaders van medewerkers centraal te stellen, wordt het mogelijk om te zien hoe zij in de dagelijkse praktijk naar culturele diversiteit kijken. De hoofdvraag die hierbij centraal staat luidt: We....................
  (2013-07-31) ‘In Case of Genocide’: Defining Genocide at the ICTY
  Asscheman, H.E.
  This article gives an overview of the problems that were encountered at the ICTY during genocide prosecutions, due to the definitional debates on the concept of genocide. On the hand of prominent definitions the core issues of the definitional debate will be analyzed. With the help of primary sources from the International Criminal Tribunal of the former Yugoslavia the influences of these debates and of the Genocide Convention will be discussed. The first part of this article outlines the histor....................
  (2016-06-08) ‘In stock’ on Amazon: The Cultural Globalisation and Deterritorialisation of Madhubani
  A. Sarkar
  This study is an investigation into the journey of Madhubani from India to Amazon has reconfigured and reconstructed the art form itself. Hence, determining the ‘circuits of commerce’ (Zelizer, 2004) will be indispensable to understanding the infrastructure that has aided the flow of Madhubani from the local to the global art market and responsible for the modification and repositioning of traditional Indian art from its ceremonial, traditional moorings, to its now decorative or commodified ....................
<< Previous Results | Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven