Current section:

Links

University of Groningen Digital Archive

Browsing All Archives

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 1651 through 1700 of 166705.

<< Previous Results | Next Results >>


  (2009-09-17) ‘Samen voor ons eigen’
  Jong, Erik de
  Het probleem van agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak is een maatschappelijk probleem waar men binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) steeds vaker mee te maken krijgt. De VRR bestaat uit de Brandweer Rotterdam-Rijnmond, Regionale Ambulancedienst, de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en de Gemeenschappelijke Meldkamer. Al langer heeft het onderwerp ‘agressie en geweld tegen medewerkers’ aandacht onder de verschillende diensten van de VRR. To....................
  (2011-08-31) ‘Schaam jij je niet?’ De ontwikkeling van de brede identiteit in de midden kindertijd
  Scherff, E.J.
  This study focused on the development of extended identity in middle childhood involving Dutch children aged 6, 7, and 8/9 years. The children where individually interviewed about a hypothetical situation. Three components of the extended identity were measured. We investigated age and gender differences in the development of extended identity. It was expected that the older children showed a more developed extended identity than the younger children and that girls showed more marks of extended....................
  (2008-01-01) ‘Service quality in a Dutch retail context’ : a study of hedonic vs utilitarian stores.
  Martens, R.
  Service quality is known to be the most important determinant for acquiring a sustainable competitive advantage in retail environments. This thesis investigates differences in determinants of service quality between utilitarian and hedonic retailers in the Netherlands. Hedonic retailers tend to be visited by high amounts of ‘fun-shoppers’, whilst utilitarian retailers are visited by high amounts of ‘run-shoppers’. For this study, an empirically validated model for testing retail serv....................
  (2015-07-07) ‘Soldaten van den aether’. Methodiek en symboliek van Radio Oranje 1940 – 1945: Een serie tekstanalyses
  Fransen, R.
  Aan de hand van een serie tekstanalyses toegepast op radiotranscripties van Radio Oranje in de periode 1940-1945 wordt er getracht een antwoord geven op de vragen: Hoe verwoordden de radiomakers van Radio Oranje uitingen van verzet en welke symboliek gebruikten zij daarbij? Deze vragen worden thematisch beantwoord: In elk van de drie hoofdstukken komt één terugkerend thema uit de transcripties aan bod. De thema's zijn: Nationalisme en Nederlandse verzetssymboliek, kerkelijk verzet en collabora....................
  (2015-04-24) ‘Spoken’ English in Dramatic Texts: From You and Thou in William Shakespeare’s The Tempest to a General Model of Everyday Language
  Paridon-Steeman, Tessa van
  The use of 'you' and 'thou' in Early Modern English texts compared to their use in spoken language of the time has been subject of debate for many years, but no consensus has yet been reached. Several case studies and comprehensive studies of various text types have been performed, but hardly any of the previous studies compared different text types with each other. By combining statistical analysis with a detailed interpretation of Shakespeare’s The Tempest and comparing the results to those ....................
  (2015-05-01) ‘Spreekt voor zich’ Therapie voor kinderen met selectief mutisme
  Broek, F.P.P. van den; Ruijter, E.M.D. de
  Doel: De huidige studie heeft de samenhang onderzocht tussen de leeftijd en de mate van angst bij kinderen met selectief mutisme en de snelheid waarmee deze kinderen de eerste tot en met de derde fase van de cognitieve gedragstherapie ‘Spreekt voor zich’ doorlopen. Methode: De onderzoekspopulatie bestond uit 27 kinderen die tussen 2011 en begin 2014 de therapie ‘Spreekt voor zich’ hebben gevolgd. De gemiddelde leeftijd van deze kinderen is 5.4 jaar. Voor het onderzoeken van de mate van a....................
  (2008-12-24) ‘Staan de neuzen dezelfde kant op?’ : pedagogische eenduidigheid en normatieve professionalisering in de klinische jeugdpsychiatrie
  Wijnen, Marin van
  In de klinische jeugdpsychiatrie is pedagogische eenduidig werken een onderdeel van de behandeling van de jongeren op een klinische afdeling. Pedagogisch eenduidig werken houdt in dat alle teamleden van één behandelteam zich houden aan dezelfde regels, afspraken, gewoonten, rituelen en houding. Pedagogische eenduidig werken bevordert voorspelbaarheid in de omgang met de jongeren op de afdeling. Dit geeft veiligheid en daarmee een bedding voor ontwikkeling. In de praktijk blijkt dat het voor ee....................
  (2014-12-16) ‘Stel je niet aan, opdrinken jij!’ Een onderzoek naar de reactie van jongeren op een peer die geen alcohol drinkt.
  Roumen, D.C.T.
  In deze studie wordt gekeken naar twee factoren die van invloed kunnen zijn op de reactie van jongeren wanneer een peer geen alcohol mee drinkt, namelijk een morele of niet-morele weigeraar en de mate van self-affirmation (zelfbevestiging). Het experiment (2x2 design) includeerde 146 studenten; 105 vrouwen en 41 mannen met een gemiddelde leeftijd van 21,8 jaar (SD = 2.44). Met een ANCOVA analyse is een interactie effect gevonden tussen de weigeraar manipulatie en de affirmation manipulatie op de....................
  (2013-09-03) ‘Stressed to the bone’: Comparing stature and non-specific indicators of stress in a Dutch rural post-Medieval population
  Gilde, Esther, 't
  This thesis compares stature, a non-specific indicator of health, with three other non-specific indicators of stress in a human skeletal population. The latter are enamel hypoplasia, cribra orbitalia and Harris lines. The goal of this thesis is to improve the understanding of the relationship between stress markers and stature in order to evaluate the health of past populations in a better manner. The material used is from the rural Dutch town of Middenbeemster, from the post-Medieval time. Only....................
  (2010-11-30) ‘That’s exciting’ A research on how employees of Icco experience changes, related to their motivation.
  Vredeveld, G.
  This is a research on the motivation of employees of a Dutch development organisation: ICCO, and how these employees deal with changes in and outside the organization. The basic motivation of employees is a stable and important motivation, which refers to the 'higher' goals of people. The daily motivation is more fluid and exists of intrinsic as well as extrinsic factors. The employees of Icco have to deal with many internal changes, ranging from 'departing colleagues' to 'changes in daily activ....................
  (2008-01-01) ‘The Common European Asylum System: Towards a Fortress Europe?’
  Kempkes , Caroline
  This master thesis studies the situation of the asylum seekers in the Union and whether the asylum and migration polices of the EU made possible a fortification of the European Union. The Common European Asylum Policy and its predecessors (policy agreements, agreements on more intensive cooperation during Conventions) are being discussed from a point of view that takes the situation of asylum seekers and migrants into consideration. The question of a common asylum policy is a unique case since ....................
  (2013-01-01) ‘The crucial selector in the value determination process of Outsider Art’.
  Kleefstra, S.
  Art works usually do not have a clear utilitarian function and in the determination of aesthetic value, quality is more difficult to assess. Selectors with knowledge and expertise are then helpful in the selection process of the consumer. This study examines the assumption of the expert as crucial selector in the art industry. In order to examine this, an experimental survey design is created, including a review, written by one of the selector types. The experiment took place in the Outsider Art....................
  (2014-09-24) ‘The Echoes of a Place’: An investigation into the notion of place in the work of Dan Canham
  Ainsworth, O.C.L.
  This research paper investigates the work of British choreographer and dancer Dan Canham. The focus of the investigation will be localised on the theoretical notion of ‘place’, in relation to Canham’s work and performance theory. It will also utilise geographical and philosophical discourse in order to widen the research, creating a cross-disciplinary approach to the subject in question. It will assert that through the presentation of place in an artistic setting, an experiential understan....................
  (2012-01-01) ‘The influence of e-shopping on in-store shopping trips in the Netherlands’.
  Zomerdijk, M.
  A reduction in the amount of pollution is becoming more and more important in order to sustain our planet. Land transport is a major responsible factor for the high emission levels of nowadays society. The amount of carbon dioxide pollution caused by land transport has to be reduced. One way to reduce the amount of pollution is by reducing the amount of mobility. There are several factors that influence the amount of mobility. One of these factors is the fast development of the internet, and t....................
  (2011-01-01) ‘The influence of hyoscine N-butyl bromide on the colonoscopic polyp detection rate’
  Brouwer, E.M.J. de
  Background: Colonoscopy is the gold standard for polyp detection. However, colonoscopy has a significant polyp detection miss rate. We conducted a prospective, double-blind, placebo controlled randomized trial to investigate the effect of the antispasmodic hyoscine N-butyl bromide (Buscopan®) on the polyp detection rate during colonoscopy. Methods: A total of 674 patients undergoing colonoscopy were randomized to receive either 1 ml Buscopan® (n=340, treatment arm) or 1 ml saline (n=334, plac....................
  (2012-01-01) ‘The influence of IFRS on the value relevance of earnings and cash flows in the Netherlands’
  Asselman, D.
  This research examines the influence of IFRS on the value relevance of earnings and cash flows in the Netherlands. Earnings and cash flows are important financial measures in the financial statements used by investors. Prior literature shows that earnings are more value relevant than cash flows. However, after the mandatory adoption of IFRS in 2005 by all listed companies in the European Union, the use of fair value accounting has increased. This might have led to more volatile earnings which ca....................
  (2012-01-01) ‘The influence of wine region features on wine tourism – Investigating the role of sustainability of wine regions.’
  Kröger, H.
  The aim of this study is to investigate the impact of wine region features on the future willingness to visit wine regions. Sustainability has been researched as one important wine region feature with the attempt to explore what wine tourists perceive to be important when choosing a wine region. This research resulted in promotional advice aiming to lead to sustainable development of wine regions. The study draws on literature relating to wine tourism, characteristics of wine tourists, appea....................
  (2010-01-01) ‘The Influence Parents have on their Children’s Sexual Behaviour’
  Uijttewaal, M.C.
  In this review several studies will be discussed to answer the question how parents influence their children’s sexual behaviour. Children want to learn about sex from their parents but parents are evaluated by them as poor communicators (Feldman & Rosenthal, 2000). In this literature review will be discussed in which way the parentschild communication, the parenting processes and the timing of the sex discussions influence their children’s sexual behaviour. It appears that parents play ....................
  (2014-01-01) ‘The making of...’ de lokale canon. In Gelderland, Deventer, Leiden en Haarlem
  Piek, Laura
  Naar aanleiding van de Canon van Nederland (2006), ontwikkeld door de commissie-Van Oostrom, verschenen er lokale canons. In deze scriptie is van vier varianten (namelijk Gelderland, Deventer, Haarlem en Leiden) het totstandskomingsproces onderzocht met de nadruk op de rol van het publiek. De canons zijn grotendeels opgesteld door professionele historici op verzoek van politici. Enkel de canon van Deventer was primair gericht op het onderwijs, zoals de nationale canon. De overigen waren bedoeld ....................
<< Previous Results | Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven