Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing All Archives

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 21951 through 22000 of 203087.

<< Previous Results | Next Results >>


  (2015-11-10) Making people aware of energy consumption at IDE: The design of an interactive installation:
  De Planque, O.B.B.
  Energy waste is an issue of considerable size. Not only at home, but more increasingly so in public spaces. The TU Delft has set itself a number of sizeable energy saving goals for the near future, but with current initiatives focusing mostly on efficiency and responsible sourcing, not much is being done about altering the demand for energy. In this thesis I set out to design a solution that targets the energy problem from a behavior change perspective. The project brief of this graduation the....................
  (2015-11-10) Effectiveness of the Sand Engine: An objective evaluation with the Frame of Reference approach:
  De Weerdt, B.J.
  This study has as main objective to `make recommendations for improvement of the objective evaluation of the effectiveness of the Sand Engine'. The Frame of Reference methodology, a tool developed by Van Koningsveld (2003), is used to map the evaluation of effectiveness. This approach is used descriptively as well as prescriptively. A descriptive approach revealed that the current evaluation fails to meet the criteria for objective assessment. A prescriptive framework is developed in order ....................
  (2015-11-10) Structural Reliability of Seismic Design Methodologies for Shear Walls and Distributors in Reinforced Concrete Buildings:
  Van der Linde, W.B.
  The intent of US design codes is to design buildings with uniform reliability regardless of the building type, location, or design approach. However, it is unlikely that risk-consistency is achieved for different design approaches, as differences and discrepancies between these design methodologies exist. This study focused on the structural reliability obtained with different design approaches for specific force-controlled components in RC shear wall buildings. The structural reliability of di....................
  (2015-11-10) Robust Aerodynamic Optimization through Conjugate Gradient Method with Taguchi's Theory:
  He, D.
  The main objective of this thesis project is to establish an optimization framework that can carry out robust aerodynamic design tasks. The work is based on the single-point optimization module of the SU2 code, which contains the partial differential equation solver for flow evaluation and gradient calculation based on the adjoint method. The research work can be divided into two parts: the first one is the establishment of the optimization structure and the corresponding implementation. And the....................
  (2015-11-10) Samenhang tussen psychopathische trekken en gedragsproblematiek bij kleuters en de invloed van geslacht hierop
  Klomp, Esther
  Er is nog weinig onderzoek gedaan naar psychopathische trekken bij kleuters, maar voor het creëren van adequate en specifieke interventies is het noodzakelijk inzicht te krijgen in psychopathische trekken en gedragsproblematiek. Daarom richt dit onderzoek zich op de samenhang tussen psychopathische trekken en gedragsproblematiek en of geslacht hier invloed op heeft. De onderzoeksgroep bestaat uit 225 kinderen (115 jongens, 110 meisjes) met een gemiddelde leeftijd van 6 jaar (SD= 1.37). De data ....................
  (2015-11-10) Is er een verband tussen intelligentie en sociale vaardigheden?
  Visser, Ilona
  Uit onderzoeken naar het verband tussen intelligentie en sociale vaardigheden komen tot op heden tegenstrijdige resultaten. Er zijn onderzoekers die beweren dat een hoge intelligentie leidt tot hoge sociale vaardigheden, maar er zijn eveneens onderzoekers die stellen dat een hoge intelligentie leidt tot lagere sociale vaardigheden. In dit onderzoek werd geprobeerd duidelijkheid te verschaffen over het verband tussen intelligentie en sociale vaardigheden bij kinderen tussen acht en zestien jaar u....................
  (2015-11-10) Verveling op de basisschool
  Hagen, Eefke
  Er is nog weinig onderzoek gedaan naar verveling bij kinderen op de basisschool. Eerder onderzoek bij studenten toonde echter aan dat er een negatief verband was tussen verveling en schoolprestaties. In dit onderzoek is er, door gebruik te maken van verschillende vragenlijsten, gekeken naar verveling bij kinderen uit groep acht van de basisschool. De steekproef bestond uit 245 leerlingen van groep acht van de basisschool. Geheel in strijd met de verwachtingen bleek dat de mate van verveling op s....................
  (2015-11-10) Ingrijpende gebeurtenissen en het gebruik van verslavende middelen. Middelengebruik onder jongvolwassenen
  Dilanchian, Wanoehi
  Steeds meer jongvolwassenen gebruiken middelen. Stressvolle levensgebeurtenissen blijken invloed te hebben op het gebruik van middelen. In dit onderzoek wordt daarom de volgende onderzoeksvraag gesteld: ‘Wat is het verschil in het gebruik van middelen tussen jongvolwassen die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt en jongvolwassenen die geen ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt?’ In dit onderzoek is gebruik gemaakt van twee instrumenten, namelijk de List of Threatening Experience....................
  (2015-11-10) De invloed van motivatie op verbetering van het werkgeheugen na een werkgeheugentraining
  Offerman, Rynell E.
  In de laatste jaren proberen verschillende scholen gebruik te maken van gecomputeriseerde trainingsprogramma’s om de cognitieve vermogens van hun leerlingen te verbeteren. Er heerst een discussie in de huidige onderzoekswereld of deze programma’s daadwerkelijk werken of niet. In dit onderzoek is gekeken of er een vooruitgang van het werkgeheugen is opgetreden na een werkgeheugentraining. Daarnaast is onderzocht of motivatie invloed heeft op de verbetering van het werkgeheugen na een werkgehe....................
  (2015-11-10) De samenhang tussen emotieregulatie en cognitieve vaardigheden
  Schaik, Marleen van
  Emoties kunnen te zwak of te sterk zijn, te lang of te kort, of ze kunnen optreden op het verkeerde moment. Door middel van emotieregulatie kunnen emoties beïnvloed worden, waardoor het gewenste gedrag teweeg wordt gebracht. De selectie, optimalisatie en compensatie van emotie regulatie (SOC-ER) theorie verklaart verschillen tussen mensen in emotieregulatie door de variatie in bronnen die men gebruikt. Uit eerder onderzoek is gebleken dat cognitieve vaardigheden samenhangen met emotieregulatie.....................
  (2015-11-10) De rol van intelligentie bij het verband tussen gezinsfunctioneren en psychische problematiek.
  Meesters, Rhavyta
  Inleiding – Uit onderzoek is gebleken dat gezinsfunctioneren en kindproblematiek elkaar beïnvloeden. Er zijn echter variabelen die zorgen dat dit verband niet voor ieder kind hetzelfde verloopt. In deze studie is onderzocht in hoeverre intelligentie een rol speelt bij het verband tussen gezinsfunctioneren en psychische problematiek. Verwacht werd dat intelligentie enerzijds direct in verband zou staan met zowel gezinsfunctioneren als psychische problematiek en anderzijds dat intelligentie als....................
  (2015-11-10) De invloed van leeftijd en ICT-houding op onderwijskundig ICT-gebruik en handelingsbereidheid bij basisschoolleerkrachten
  Schoep, Ilona
  Het rendement dat het onderwijs uit ICT haalt is nog niet optimaal. Dit wordt veroorzaakt door veel factoren, zoals docentkenmerken, schoolkenmerken en achtergrondkenmerken van docenten. De huidige studie heeft onderzocht wat de invloed is van leeftijd en ICT-houding van basisschoolleerkrachten op hun onderwijskundig ICT-gebruik en handelingsbereidheid om zich professioneel te ontwikkelen op het gebied van ICT. De respondenten in deze studie waren 230 basisschoolleerkrachten in de leeftijd van 2....................
  (2015-11-10) Het effect van verbanden in teksten op het leereffect
  Landman, Kimberley
  In dit onderzoek is bij 38 universitaire studenten (M = 20.29, SD = 2.60) onderzocht hoe informatie verwerkt wordt bij het lezen van meerdere teksten. Er is gekeken of verbanden tussen teksten invloed hebben op de verwerking van informatie. Ook is er onderzocht of het toevoegen van afstand tussen twee bij elkaar horende teksten de verwerking van informatie beïnvloedt. Dit onderzoek is gedaan aan de hand van een leestaak met vijf verschillende condities. Twee condities hadden betrekking op het a....................
  (2015-11-10) De rol van cognitieve- en emotieregulatiemechanismen bij alcoholgebruik van jongeren en jongvolwassenen
  Zijp, Kirsten van
  Dit onderzoek meet met behulp van zelfrapportage of er een relatie is tussen cognitieve- en emotieregulatiemechanismen, leeftijd en alcoholgebruik. De onderzoeksgroep bestond uit 808 participanten van 13-30 jaar oud. Leeftijd werd verdeeld in twee groepen: jongeren (tot en met 20 jaar) en jongvolwassenen (vanaf 21 jaar). Alcoholgebruik werd verdeeld in drie groepen: niet-drinkers (drinkt momenteel geen alcohol), recreatieve drinkers (drinkt momenteel alcohol maar niet minstens één keer per wee....................
  (2015-11-10) Position reconstruction and data quality in XENON
  Pelssers, B.E.J.
  The XENON collaboration operates a dark matter detector (XENON100) at Gran Sasso, Italy. A new detector (XENON1T) is under construction. This thesis reports on the working and implementation of a position reconstruction method developed for XENON1T, the definition of several data quality cuts for XENON100 and the first physics analysis performed with a new data processor for XENON1T, called PAX. The detectors allow the position of an event to be reconstructed in three dimensions. The χ 2 γ pos....................
  (2015-11-10) Lived experiences of youth living in Sibling Headed Households in facing challenges affecting education
  Mark, H.A. van der
  Background Research has found that the number of Child Headed Households (CHHs) is growing. South African government does support children under 18 as well as children living in CHHs. However there are still families who are being headed by siblings although they have turned 18 already and officially are no CHH anymore. Literature shows numerous challenges that can be faced by family members of CHHs on a daily basis. These challenges also concern their education. To succeed in schooling is impor....................
  (2015-11-10) De effecten van pesten, gepest worden, schoolidentiteit en sekse op faalangst en sociale angst bij adolescenten
  Gelder, L. van; Mulderij, R.; Putten, A.A.B. van; Smit, W.M.
  Abstract Given recent concerns about the high prevalence of anxiety disorders among adolescents, research to identify the causes and correlates of social anxiety and fear of failure is critical. Bullying and victimization is highly prevalent when adolescents move on to secondary school and form their school identity. The present crossectional study examines the links between bullying, victimization, school identity, gender, fear of failure and social anxiety among adolescents. A questionnaire w....................
  (2015-11-09) Meaningful transformable wearable's:
  Copini, H.
  In the last couple of years there has been a massive increase in the development of wearable self-monitoring products and services. Within this project the initial goal was to explore the possibilities how parents of young children could be supported with a wearable device which is able to monitor vital signs or detect specific symptoms when dealing with an acute sick child. The project was specified by setting out to develop a product with wearable capabilities which could transform or adapt to....................
  (2015-11-09) Design of a statically balanced mechanism using magnets and springs:
  Westerman, S.C.H.
  The current work presents a statically balanced system with novel design, which incorporates compression springs as a positive stiffness and magnets as a negative stiffness. The mechanism varies the force in the positive stiffness elements from zero to maximum. In this way, the balancing system can be used as a force amplifier. The goal of the current design is to be used in a friction brake. A specific magnet configuration is used to achieve a relatively linear force-distance relationship. The....................
  (2015-11-09) Subspace identifcation of Roesser models for large-scale adaptive optics:
  Voorsluys, M.H.
  Current control algorithms for large-scale adaptive optics are computationally demanding and an accurate wavefront correction is hardly achieved within the time requirements. An idea is to exploit the local interactions between the wavefront sensor and the actuators and to develop compact models that describe thespatial dynamics of the mirror for future use in control. The goal of this research is to study the subspace identification of 2D Roesser models to model the spatial dynamics of a defor....................
  (2015-11-09) Improving the Outbound Logistics at KLM Engineering & Maintenance:
  Porozantzidou, S.
  Within this report, a process improvement framework is developed and applied in the case of the outbound Logistics process at KLM Engineering & Maintenance. The methodology proposed for the improvement of the process includes a synergy of three different, but related theories: Lean, Six Sigma and Engineering Design. The integration of their critical steps are followed in order to develop improvement recommendations. These are to define the current state and the existing point, measure the proces....................
  (2015-11-09) Viral Trafficking pathways of JC virus to the brain in progressive multifocal leukoencephalopathy
  Frijlink, E.S.
  Progressive multifocal leukoencephalopathy (PML) is a highly fatal, demyelinating disease of the brain caused by lytic infection of oligodendrocytes with the JC polyomavirus (JCPyV). Emergence of PML is considered rare and is always associated with an underlying deficit in immune surveillance. In accordance, the majority of PML cases are detected in patients with HIV-induced severe immunodeficiencies. Fortunately, the introduction of cART significantly reduced the incidence of PML in HIV-infecte....................
  (2015-11-09) De gesprekstechnieken van de kinderrechter jegens ouders tijdens verschillende jeugdbeschermingszittingen.
  Jansen, I.; Keijmis, A.P.A.; Rooijen, M. van; Vleeming, K.
  In dit onderzoek wordt ingegaan op het gebruik van de gesprekstechnieken door de kinderrechter jegens ouders tijdens zittingen omtrent jeugdbeschermingsmaatregelen. Hierbij is naar ieder type zitting afzonderlijk gekeken. De vraagstelling die in dit onderzoek centraal staat, luidt: In hoeverre maakt de kinderrechter gebruik van gesprekstechnieken jegens de ouders tijdens verschillende jeugdbeschermingszittingen? De dataverzameling heeft plaatsgevonden aan de hand van secundair verkregen observat....................
  (2015-11-09) Effect raadsman op communicatiestijl van rechter tijdens jeugdbeschermingszaken
  Omlo, L.; Joppe, M.A.E.; Keijdener, G.R.L.; Pijnenburg, E.J.A.
  Inleiding: Gedurende een rechtszitting betreffende een kinderbeschermingsmaatregel mogen ouders zelf spreken en/of zich laten vertegenwoordigen door een raadsman. De rechter moet gedurende een rechtszitting op dezelfde manier communiceren, ongeacht de aanwezigheid van een raadsman, om te voorkomen dat ouders de rechter niet meer begrijpen. Methode: Middels observatielijsten zijn rechtszittingen geobserveerd, waarbij de houding van de rechter, de spreekstijl van de rechter, het gebruik van gespre....................
  (2015-11-09) Het effect van identiteit school, gepest worden en hechting op sociale angst en panische angst van jongens en meisjes in de vroege adolescentie
  Stroeken, K.C.M.; Bergh, M.T.A. van den; Buitenwerf, S.; Nijhuis, A.S.E.
  In dit onderzoek is gekeken naar mogelijke effecten van identiteit school, gepest worden en hechting op sociale angst en panische angst bij adolescenten met havo/vwo niveau. Sekse is in dit onderzoek meegenomen als moderator. 586 middelbare scholieren uit de eerste of tweede klas hebben een vragenlijst ingevuld. Alle studenten kwamen van het hoger algemeen voortgezet onderwijs [havo], het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs [vwo] of van het havo/vwo. Er zijn twee meervoudige lineaire regres....................
  (2015-11-07) Professionele identiteit van leerkrachten in het primair onderwijs
  van de Ven, Amanda
  Dit onderzoek beschrijft de invloed van de loopbaanfase van leerkrachten op hun professionele identiteit. Onder professionele identiteit wordt het standpunt van leerkrachten verstaan betreffende de mate, waarin zij in hun beroep zeggenschap en exclusieve kennis over de inrichting van het onderwijs behoren te hebben. De loopbaanfase betreft het aantal jaren dat de leerkracht werkzaam is in het primair onderwijs. De loopbaanfase is onderverdeeld in drie categorieën: tot 7 jaar (N = 27), 8 tot 23 ....................
  (2015-11-07) De relatie tussen ASS kenmerken en agressie bij jonge kinderen
  Wit, Mariska de
  Achtergrond: Uit onderzoek blijkt prevalentie van agressief gedrag onder de populatie met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) hoog. Doel: Huidige studie onderzoekt kenmerken van ASS in relatie tot agressief gedrag. Methoden: Ouders van 45 Nederlandse kinderen in de leeftijd van 3 tot 6.3 jaar vulden een tweetal vragenlijsten in over hun kind. De steekproef bevatte 16% meisjes en 84% jongens. Kenmerken van ASS werden gemeten met de Social Responsiveness Scale. Agressief gedrag werd gemeten met de ....................
  (2015-11-07) Costly en non-costly prosociaal gedrag: Twee handen op één buik of verre kennissen?
  Woude, Laura van der
  In een studie met 76 kinderen (46,1% jongens) in de peuterleeftijd is onderzocht of er een relatie is tussen costly en non-costly prosociaal gedrag. Het huidige onderzoek werd uitgevoerd binnen het longitudinale tweelingonderzoek ‘Samen Uniek’. Vanuit dit onderzoeksproject is data gebruikt van het oudste kind van het tweelingpaar. Costly prosociaal gedrag werd gemeten met de doneertaak. Non-costly prosociaal gedrag werd gemeten met de uilentaak. Er is geen significant verband gevonden tussen....................
  (2015-11-07) De verschillen in leesgedrag tussen pabo-studenten en reguliere hbo-studenten
  Saarloos, Eleni
  In dit onderzoek wordt gekeken of de print exposure checklist (PEC) de woordenschat en de intentie om boeken te kopen onder studenten voorspelt en of hierin verschillen zijn tussen pabo- en hbo-studenten. De steekproef bestond uit 122 studenten, Mleeftijd =20.65 , SDleeftijd = 2.00. De gebruikte instrumenten om de deelvragen te beantwoorden zijn de print exposure checklist om leesfrequentie te meten, een wensenlijst om koopintenties te meten en twee instrumenten om woordenschat te meten; de Peab....................
  (2015-11-07) Hoe lossen basischoollleerlingen aftrekopgaven op?
  Wolsink, Daphne
  De afgelopen jaren is er kritiek op het Nederlandse rekenniveau. Deze kritiek gaat gepaard met een felle discussie rondom het rekenonderwijs. In deze discussie is er veel aandacht voor het belang van adaptiviteit. Met behulp van het ASCM model van Siegler en de choice/no-choice methode is in dit experimentele onderzoek geanalyseerd of er een verschil is in adaptivteit tussen bovengemiddelde en onder gemiddelde rekenaars voor aftrekopgaven tot de 1000. In dit onderzoek, dat afgenomen is onder kin....................
  (2015-11-07) De samenhang tussen werkgeheugen en zelfcontrole en de modererende rol van geslacht.
  Korte, Ellen de
  In deze studie is onderzocht of werkgeheugen en zelfcontrole samenhangen en of deze samenhang gemodereerd wordt door geslacht. Daarnaast is onderzocht of er sekseverschillen zijn in werkgeheugencapaciteit en zelfcontrole. Hiervoor is bij een groep kinderen en adolescenten van 8 t/m 16 jaar (N = 63, 33 meisjes) de subtest Cijferreeksen afgenomen en hebben de ouders de SSRS ingevuld. De analyses zijn met en zonder uitbijters gedaan. Daaruit bleek dat, zowel bij het weglaten, als het includeren van....................
  (2015-11-07) Het verband tussen het gezinsfunctioneren en emotieregulatie van jonge adolescenten. Zijn er sekseverschillen?
  Lauretta, Dijkers
  Het verband tussen verschillende gezinsfactoren en emotieregulatie bij kinderen is vaak onderzocht. Het algemeen gezinsfunctioneren wordt echter vaak buiten beschouwing gelaten. Het doel van het huidige onderzoek was om de relatie tussen het algemeen gezinsfunctioneren en emotieregulatie te onderzoeken bij kinderen van twaalf tot en met zestien jaar. Tevens is onderzocht of er sekseverschillen zijn in deze relatie en het emotieregulerend vermogen. In totaal hebben 36 (N= 36) kinderen uit West-Ne....................
  (2015-11-07) Intelligentie en land van herkomst als voorspellers van schizotypische kenmerken
  Salm, Judith van der
  In dit onderzoek werd er gekeken of schizotypische kenmerken voorspelt konden worden door intelligentie en land van herkomst. Dit werd gedaan met de Catell Culture Fair Intelligence test (CFT-20-R), een cultuur vrije intelligentietest. Daarnaast werd er gebruik gemaakt van de Schizotypal Personality Questionnaire (SPQ-k), hiermee konden schizotypische kenmerken in kaart gebracht worden. Tot slot werd er een vragenlijst gebruikt om het land van herkomst te achterhalen. Dit onderzoek moet ervoor z....................
  (2015-11-07) Intelligentie en schizofrenie: gezinsfunctioneren als moderator?
  Ligtendag, Caroline
  Een belangrijke uitkomst die steeds opnieuw wordt gevonden in wetenschappelijk onderzoek is dat personen die lijden aan schizofrenie te maken hebben met een relatief lage intelligentie. Aangenomen wordt dat een biologisch tekort in het brein de oorzaak is voor het tegelijkertijd voorkomen van schizofrenie en een lage intelligentie in een persoon. De lage intelligentie is een directe afspiegeling van het biologische probleem, terwijl schizofrenie ontstaat door een wisselwerking tussen het biolog....................
  (2015-11-07) De relatie tussen screen time en internaliserende en externaliserende gedragsproblemen bij kinderen in India: mediatie door slaapduur?
  Evci, E.K.
  Eerder onderzoek heeft aangetoond dat screen time een verband heeft met probleemgedrag. In dit onderzoek wordt er gekeken naar het verband tussen screen time en internaliserend en externaliserend probleemgedrag bij kinderen in India. Daarnaast wordt onderzocht of slaapduur een mediator is voor screen time en internaliserend en externaliserend probleemgedrag. Het onderzoek heeft plaats gevonden in de Indiase stad, Pune. Aan het onderzoek hebben 293 kinderen waarvan 161 jongens en 123 meisjes tuss....................
  (2015-11-07) Wat triggert een leerkracht om zich te ontwikkelen op ICT gebied?
  Van der Meer, Michelle
  ICT has become increasingly integrated into daily life: WiFi spots are available in every public place and social media are very popular. However, the usage of ICT within primary education is more variable: Some teachers utilize ICT more extensively than others. This paper provides the results of quantitative and qualitative research conducted on ICT usage within primary education in The Netherlands. Research questions were answered, to answer the following question: What factors motivates a pri....................
  (2015-11-07) Het effect van werkgeheugentraining op rekenprestaties
  Samsom, Sanne
  In eerder wetenschappelijk onderzoek zijn verbanden gevonden tussen werkgeheugen en rekenen. In dit onderzoek wordt de vraag gesteld of er transfer is van een werkgeheugentraining naar rekenvaardigheden. Tevens is onderzocht of verbetering op de getrainde taken verband heeft met transfer naar ongetrainde taken en of schoolniveau bij aanvang van invloed is op de effecten van de training. 19 kinderen volgden de werkgeheugentraining en de andere 19 kinderen ontvingen een taaltraining als controlet....................
<< Previous Results | Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven