Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing All Archives

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 21951 through 22000 of 187443.

<< Previous Results | Next Results >>


  (2015-01-01) De rol van slaapovertuigingen en piekeren bij slaapproblemen
  Vuuren, A. van
  In dit onderzoek werd onderzocht of mensen met een onregelmatig werkpatroon (en een onregelmatig slaappatroon) meer slaapproblemen en negatieve overtuigingen hadden en daarnaast meer piekerden dan mensen met een regelmatig werkpatroon (en een regelmatig slaappatroon). Uit de 78 deelnemers werden de regelmatige werk- en de onregelmatige werkconditie gevormd. Beide condities vulden dezelfde vragenlijsten in, die de mate van piekeren, slaapproblemen en negatieve overtuigen maten. Uit de resultaten ....................
  (2015-01-01) Effectiviteit van Cognitieve Remediatietherapie bij de behandeling van depressie : een meta-analyse
  Vugt, L.T. van
  Achtergrond. Mensen met een depressieve stoornis ervaren vaak problemen in het dagelijks functioneren. Cognitieve therapieën blijken effectief te zijn bij de behandeling van depressie. Deze therapieën zorgen echter niet voor verbetering van cognitieve verslechteringen, iets waar twee derde van de mensen met een depressieve stoornis mee te kampen heeft. Cognitieve remediatietherapie is een effectieve behandelmethode voor verbetering van dezelfde cognitieve verslechteringen bij mensen met schizo....................
  (2015-01-01) Samenhang tussen angst voor afwijzing en verlating en vermijding van intimiteit en symptomen van depressie
  Vugt, E. van
  In deze studie wordt gekeken naar de samenhang tussen het cognitief/affectieve en het somatische symptoomcluster van depressie en Angst voor afwijzing en verlating en Vermijding van intimiteit. Dit werd cross-sectioneel met een bestaande dataset onderzocht bij 145 proefpersonen met een depressie en prospectief bij 68 proefpersonen (Conradi en de Jonge, 2009). Er bleek zowel een samenhang te bestaan tussen Angst voor afwijzing en verlating en Vermijding van intimiteit en het cognitief/affectieve ....................
  (2015-01-01) The effects of Transcranial Direct Current Stimulation of the Dorsolateral Prefrontal Cortex on Visual Working Memory
  Vries, I. de
  Even though we experience a rich and continuous image of the world around us, research on visual working memory has taught us that its capacity is limited. Yet, we rely on it everyday. Therefore, it was investigated whether applying tDCS to the right DLPFC would enhance visual working memory capacity by stimulating sixteen participants when they performed a change detection task. It was expected that performance would increase during tDCS. This study was performed counterbalanced, double blind a....................
  (2015-01-01) The power of Sham : electrical stimulation of the dorsolateral prefrontal cortex improves working memory for real and placebo stimulation
  Vries, I. de
  Even though we experience the visual world around us as highly detailed, our capacity to maintain visual information in mind is highly limited. Yet, we constantly rely on this so-called visual working memory, as it is essential for higher cognitive functions and fluid intelligence. Based on previous research, we hypothesized that visual working memory relies on brain activity in the right dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC). In this experiment, we investigated whether working memory capacity ....................
  (2015-01-01) De rol van implementatie intenties bij het veranderen van drugszoekend gedrag bij verslaving
  Vries, E. de
  De laatste jaren is er veelvuldig onderzoek gedaan naar de werking van implementatie intenties bij gedragsverandering. Dit is in beperkte mate gedaan bij de verandering van verslavingsgedrag. Een belangrijk onderdeel van verslaving is drugszoekend gedrag. Dit gedrag lijkt overeenkomsten te hebben met gewoontegedrag. In dit literatuuroverzicht werd gekeken naar de werking van implementatie intenties bij drugszoekend gedrag bij verslaving. Eerst werd gekeken welke processen er een rol spelen bij g....................
  (2015-01-01) Making diversity work : different effects of diversity on group creativity
  Vlijmen, L. van
  Among, organisations a popular belief exists that diversity will enhance creativity and innovation. Therefore more women and members of ethnic minorities are recruited. However, research results regarding the effect of diversity on creativity are mixed and inconclusive. This review uses the Categorization-Elaboration Model (CEM) to explain how different types of diversity activate different processes, which in turn influence creativity differently. Diversity is supposed to influence creativity p....................
  (2015-01-01) Verschillen tussen Ingroup en Outgroup in de interpretatie van schaamte
  Verwaaijen, V.H.P.
  Momenteel zijn er veel spanningen tussen etnische groepen. Accurate interpretatie van emoties draagt bij aan een goede verstandhouding tussen ingroups en outgroups. In dit onderzoek werd onderzocht of schaamte bij ingroup-leden meer als schaamte wordt geïnterpreteerd en bij outgroup-leden meer als desinteresse. In totaal werd aan 122 autochtone en 120 allochtone Nederlanders een emotieherkenningstaak aangeboden met vier condities; afbeeldingen van ingroup-vrouwen, ingroup-mannen, outgroup-vrouw....................
  (2015-01-01) The role of emotions in the appreciation of art : measuring blended emotions
  Vermunt, S.E.M.
  In this paper blended emotions in the appreciation of art are explained by the Empathic Principle as formulated by Rosenberg and De Boeck (2001) and the theory of the Sublime by Edmund Burke (1757). Four studies on the emotions and the appreciation of different art forms will be discussed. The focus will be on the blended emotions involved in the Empathic Principle. The use of a facial action coding system enhanced with an algorithm to more accurately decode facial expressions as defined by (Du,....................
  (2015-01-01) Motion verbs in the English and Dutch translations of 'De amor y de sombra' from Isabel Allende
  Kruijswijk, Daniéla
  As different languages have different ways in which they express motion, the current investigation focuses on those differences in the translation of Path of motion from the verb-framed Spanish to the satellite-framed English and Dutch. The object of investigation is the novel 'De amor y de sombra' (1984) from the Chilean writer Isabel Allende, its English translation 'Of love and shadows' (1987), and its Dutch translation 'Liefde en schaduw' (1986). To be able to investigate the differences in....................
  (2015-01-01) British Quotative Use on Social Media Platform, Twitter
  Maclean-Morris, Sarah
  15 years have passed since Darcy DiNucci first coined the term Web 2.0, referring to the change in content creator, as well as interactivity between internet users. Today in 2015, the internet is awash with content sharing, content creation and social media platforms, no longer accessed from simply a computer, but through new technology such as smart phones and tablets. This thesis looks at the use of quotatives in online social media platform Twitter, a self-proclaimed microblogging site, in o....................
  (2015-01-01) De rol van de mate van zelfcontrole-conflict bij positieve en negatieve gevoelens na een keuze
  Vermeulen, R.
  In dit onderzoek is gekeken naar het verband tussen zelfcontrole-conflict en verschillende gevoelens. Eerst is de rol van zelfcontrole-conflict bij tevredenheid, spijt, positieve en negatieve emoties bij een keuze onderzocht. In het tweede deel is de rol van tevredenheid bij een eerste keuze en de tevredenheid bij een tweede keuze onderzocht, waarbij de tweede keuze (of deze consistent of inconsistent was met de eerste keuze) een voorspeller zou kunnen zijn voor de tevredenheid na de tweede keuz....................
  (2015-01-01) The mediating role of cognitive biases in the relationship between anxiety and paranoia
  Vermeulen, A.
  Background. There is evidence that paranoia forms a continuum, making it possible to draw conclusions about the development of clinical paranoia by studying non-clinical populations. Freeman et al.’s threat anticipation model holds that multiple factors, including affective and cognitive components, produce paranoia. Anxiety may trigger biased interpretation (cognitive biases), giving rise to paranoia. Aims. Our first aim was to test which cognitive biases were related to and predicted parano....................
  (2015-01-01) Het Componential Attitude Network Model, een Longitudinale Studie : de rol van attitudebelang en ambivalentie in een attitudenetwerk
  Verheugt, D.
  Deelnemers hebben tien dagen lang 3x per dag een online vragenlijst ingevuld, op basis van de antwoorden werd er een netwerkstructuur van de vragen gecreëerd. Deze methode in combinatie met het CAN-model (Componential Attitude Network–model) werden gebruikt om twee hypotheses te toetsen. De eerste hypothese stelt dat attitudebelang samenhangt met connectiviteit van het netwerk. Voor deze hypothese werd bevestiging gevonden. Na onderzoek naar ambivalentie werden twee soorten ambivalentie onder....................
  (2015-01-01) De relatie tussen de veroudering van het werkgeheugen en de mate van ADHD bij volwassenen
  Vergeer, l.
  Hoewel bekend is dat ADHD gerelateerd is aan disfuncties in het werkgeheugen en dat het werkgeheugen gevoelig is voor de normale veroudering, was het nog onbekend of bij volwassenen de veroudering van het visueel werkgeheugen gerelateerd is aan de mate van ADHD. Bij 83 volwassen uit de algehele Nederlandse populatie zijn daarom de ADHD-RS en 2-back afgenomen om de mate van ADHD en de visuele werkgeheugencapaciteit te meten. Uit de resultaten bleek geen effect van leeftijd op het aantal fouten op....................
  (2015-01-01) De relatie tussen communicatiestijl van de leidinggevende en het gedrag van medewerkers en de rol van rechtvaardigheid Daarbij
  Verburgt, M.
  Van persoonlijkheid en leiderschapsstijl van de leidinggevende is bekend dat deze voorspellend zijn voor het gedrag van medewerkers. In dit onderzoek werd specifieker de relatie tussen communicatiestijl van de leidinggevende en het gedrag van medewerkers bekeken. Daarbij werd ook gekeken of ervaren rechtvaardigheid deze mogelijke relatie zou verklaren. Verwacht werd dat de communicatiestijl expressiveness positief gerelateerd zou zijn aan Organizational Citizenship Behavior (OCB) en dat deze rel....................
  (2015-01-01) Factoren die samenhangen met het ontstaan en verloop van Gender Identity Disorder
  Ven, C. van de
  In dit literatuuroverzicht worden de factoren die samenhangen met het ontstaan en het verloop van de ontwikkeling van Gender Identity Disorder (GID) besproken. Allereerst wordt gekeken naar de het ontstaan en de ontwikkeling van gender identiteit. Daarna wordt de verloop van GID besproken. Ten slotte worden de verschillen en overeenkomsten tussen mensen zonder GID en mensen met GID bekeken. Uit de onderzoeken is gebleken dat omgevingsfactoren van invloed zijn bij de ontwikkeling van zowel gender....................
  (2015-01-01) Psychometrische eigenschappen van de alcohol visuele zoektaak
  Velu, M.
  In dit onderzoek is er gekeken naar de convergente en de predictieve validiteit van de Alcohol Visuele Zoektaak (AVST). Hierbij is er nagegaan of de aandachtsvertekening voor alcohol zoals gemeten met de AVST voorspellend is voor drinkgedrag 6 maanden later. Er namen 250 studenten deel tijdens de eerste sessie en 33 van deze deelnemers deden 6 maanden later mee aan de follow-up sessie. Tijdens beide sessies werd de AVST afgenomen, vier vragenlijsten als maat voor drinkgedrag en een vragenlijst a....................
  (2015-01-01) Persoonlijkheidskenmerken van uitvallers bij eetstoornisbehandelingen
  Velthuis, T.
  Patiënten met een eetstoornis maken in veel gevallen hun therapeutische behandeling niet af, hetgeen onvoordelig is voor zowel de patiënt als de zorginstelling. Om vast te kunnen stellen welke patiënten het meest geneigd zijn om de behandeling voortijdig af te breken, is het belangrijk om voorspellers van uitval te identificeren. In deze these worden onderzoeken besproken waarin is gekeken naar persoonlijkheidskenmerken als voorspellers van uitval onder eetstoornispatiënten. Over het algem....................
  (2015-01-01) De invloed van perceptual fluency en affect op subjectieve tijdswaarneming
  Veggel, J.I. van
  Zowel fluency als affect zijn niet-temporele factoren die invloed lijken te hebben op tijdsperceptie, waarbij de combinatie van beide factoren interessant is om te onderzoeken. Op basis van de neural coding efficiency hypothese en de correspondentietheorie, wordt verwacht dat fluency en positief affect leiden tot een onderschatting van tijdsduur en dat disfluency en negatief affect leiden tot een overschatting van tijdsduur. Dit onderzoek keek daarom naar de invloed van fluency (makkelijk vs. mo....................
  (2015-01-01) Associaties tussen de mate van fysieke activiteit en cognitieve prestaties en schoolprestaties bij kinderen
  Veen, H. van der
  Kinderen bewegen minder en steeds vaker worden gymlessen geschrapt. Dit terwijl regelmatig bewegen essentieel lijkt voor schoolprestaties en met de name cognitieve ontwikkeling. Bevindingen zijn inconsistent en daarom is in dit onderzoek onderzocht of er associaties zijn tussen de mate van fysieke activiteit (FA) en cognitieve prestaties en schoolprestaties bij kinderen. 61 leerlingen (groep 7/8) werden individueel één uur getest. Met een vragenlijst en interview werd de dagelijkse beweging i....................
  (2015-01-01) The relation between ethnicity and reading abilities in Dutch adolescents
  Tunderman, J.
  This study focused on the relation between ethnicity and reading abilities in adolescents in their first year of secondary school (7th grade) in the Netherlands. Reading abilities have been shown to vary across ethnic groups. Several aspects of literacy were assessed and students were asked about their ethnicity. Three groups were formed based on the students' ethnic background: a Mediterranean group (Moroccan and Turkish students), an ex-colonial group (Surinamese and Antillean students) and a ....................
  (2015-01-01) ADHD-symptomen en veroudering in samenhang met het episodisch geheugen
  Torenvliet, C.
  Onderzoek naar het cognitief functioneren van mensen met ADHD richt zich met name op volwassenen en kinderen, maar gezien er aanwijzingen zijn voor het voortbestaan van cognitieve problemen van ouderen met ADHD en de sterke achteruitgang van het episodisch geheugen bij ouderen en is in dit onderzoek bij een groep van 83 deelnemers (leeftijdsrange: 45-75 jaar) bestudeerd hoe ADHD-symptomen en veroudering samenhangen met het episodisch geheugen. Ook werd de rol van responsinhibitie bestudeerd. De ....................
  (2015-01-01) Een netwerkbenadering van attitude importantie en ambivalentie in individuele attitude structuren
  Timmer, T.
  Voor dit onderzoek werden attitudes voornamelijk onderzocht met latente variabele en connectionistische modellen, welke respectievelijk enkel de structuur en dynamiek verklaarden. Het Componential Attitude Network model onderzocht attitudes voor het eerst in de sociale psychologie met een netwerkbenadering. In dit onderzoek werd dit opnieuw gedaan, maar op individueel niveau (N = 23). De deelnemers vulden gedurende 10 dagen drie keer per dag een vragenlijst in over een ambivalent attitude object....................
  (2015-01-01) Bestaat er een verband tussen onveilige hechting en hogere prevalentie, ernst en chronischer verloop van depressie?
  Timmer, J.
  Depressie is een ziekte die wereldwijd voorkomt en staat op nummer drie in de lijst van ziekten met de hoogste ziektelast (World Health Organisation, 2004). Bekeken vanuit de diathese stress hypothese bestaat er een kwetsbaarheid in het individu voor psychische stoornissen zoals depressie. Er bestaat een mogelijkheid dat hechtingstijl, de manier waarop een individu zich hecht, een rol speelt in deze kwetsbaarheid. In dit literatuuroverzicht wordt onderzocht of dit inderdaad het geval is. In de e....................
  (2015-01-01) De relatie tussen gewoontevorming en individuele verschillen in eetstijlen
  Theijsmeijer, S.
  In deze studie werd de relatie tussen gewoontevorming en individuele verschillen in eetstijlen onderzocht. Aan de studie namen 37 participanten deel. Er was een eendaagse en een driedaagse conditie. Verwacht werd dat participanten in de driedaagse conditie meer gewoontegedrag zouden vertonen dan de participanten in de eendaagse conditie. Dit werd getest door middel van de Slips of action task. Deze taak werd gevolgd door een devaluatie procedure waarbij de participanten zo veel mogelijk popcorn ....................
  (2015-01-01) Hoe worden keuzes gemaakt in een virtuele wereld : de invloed van presence op effort-based decision making
  Teepe, F.T.
  In dit onderzoek werd onderzocht wat het effect is van het gevoel van presence op effort-based decision making. Dit werd onderzocht bij 48 Nederlanders tussen de 18 en 28 jaar. Deelnemers voerden één computertaak uit die op drie verschillende manieren gepresenteerd werd, in een 2D, 3D en virtual reality setting. Op basis van de verhouding tussen de hoeveelheid moeite en hoeveelheid beloning die gekoppeld werd aan de taken werd er gekeken naar de invloed van presence op de reward per unit effor....................
  (2015-01-01) Effort based decision making in een head mounted virtual reality vergeleken met een desktop opstelling
  Tangerman, J.K.
  Virtual reality wordt steeds vaker toegepast in onderzoek. Voor dit onderzoek hebben proefpersonen eenzelfde effort based decision making taak op drie manieren aangeboden gekregen: een head mounted virtual reality, dezelfde virtuele wereld aangeboden via een beeldscherm en een schematische weergave van de taak via een beeldscherm. We hebben het keuzepatroon van de proefpersonen voor de drie taken vergeleken, met de verwachting dat dezelfde mate van effort als zwaarder werd gewogen in de virtual ....................
  (2015-01-01) Semantic Selection Test en het Meten van Faalangst
  Swaak, A.
  Faalangst is een veelvoorkomende angst in Nederland. Uit onderzoeken blijkt dat faalangst nog niet adequaat op jonge leeftijd kan worden gemeten. Dit is echter wel van belang aangezien faalangst invloed kan hebben later in het leven. In dit onderzoek wordt onderzocht of de Semantic Selection Test een goed meetinstrument is om cognitieve faalangst te meten bij kinderen op de basisschoolleeftijd. Aan het onderzoek deden 67 deelnemers mee tussen de 10 en 12 jaar, waarbij de Schoolvragenlijst en de ....................
  (2015-01-01) De preventieve werking van naming en shaming en naming en faming : de invloed van geanticipeerde schaamte en trots op gedragsintenties
  Sumajow, L.
  In dit onderzoek werd de preventieve werking van naming en shaming (sociaal straffen) en naming en faming (sociaal belonen) onderzocht. Er werd gekeken naar de invloed van geanticipeerde schaamte en trots op gedragsintenties en naar het effect van identificatie op dit verband. Tweehonderdtien studenten van de UvA werden willekeurig toegewezen aan één van de vier condities in een 2 (publiek vs. niet-publiek) x 2 (belonen vs. bestraffen) between-subjects factorieel design. Het bleek dat publieke....................
  (2015-01-01) Decision making, physical fitness and Heart Rate Variability in virtual reality
  Struijk
  Effort-Based Decision Making (EBDM) has been researched in humans using standard psychological tools. These tools might suffer from low ecological validity in order for them have high internal validity. Virtual Reality (VR) using a Head Mounted Display (HMD) might be a valuable tool for psychological research, allowing for both high internal validity and increased ecological validity. Research shows that EBDM is closely linked to the Anterior Cingulate Cortex (ACC), which in turn is affected by ....................
  (2015-01-01) Steun bij verdriet : een onderzoek naar de gewenste na het delen van verdriet
  Straver, E.
  Verdriet is een veel gedeelde emotie. De reacties van gesprekspartners op het gedeelde verdriet kunnen verschillen. In dit onderzoek werd gekeken of er een voorkeur was voor sociaal-affectieve steun, cognitieve steun, eerst sociaal-affectieve gevolgd door cognitieve steun of eerst cognitieve gevolgd door sociaal-affectieve steun na het delen van verdriet. Dit werd onderzocht middels een online vragenlijst waarin 41 deelnemers zich eerst inbeeldden dat zij verdriet ervoeren, hierna inbeeldden dit....................
  (2015-01-01) The powerful artist : the effect of context on influence inferences about painters
  Steltman, S.
  Paintings tell a story, but they can also tell us about the painter. Here, we investigated how the style of a context wherein a painting is presented influences how people think about its artist. Whereas norm transgressions have previously been researched to explain a contrast in style between context and focal paintings, we proposed prototypicality judgments as a factor in perceiving this contrast. After implicitly creating a new prototype by exposure to four same style context paintings, a dif....................
  (2015-01-01) De relatie tussen psychopathie, het volgen van de blikrichting van verdrietige gezichten en empathie
  Steijne, Y.
  De mediërende invloed van het volgen van de blikrichting van een verdrietig gezicht werd onderzocht op de relatie tussen psychopathie en empathie bij een groep van 59 deelnemers. Bij alle deelnemers werd in dezelfde volgorde een blikrichting-taak, een pijlen-taak, de Empathie Quotiënt (EQ), de State-Trait Anxiety Inventory (STAI), de Autisme-Spectrum Quotiënt (AQ) en als laatste de Levenson Self-Report Psychopathy Scale (LSRP) afgenomen. Er werd een negatieve relatie gevonden tussen psychopat....................
  (2015-01-01) Amsterdamse zittertjes. Een iconologisch en vergelijkend onderzoek naar de betekenis van de misericordes van de Oude Kerk te Amsterdam.
  Wit, Suze de
  De afbeeldingen op de misericordes van de Oude Kerk te Amsterdam vormen het onderwerp van dit onderzoek. Door deze in de bredere context te plaatsen kunnen de betekenis van de afbeeldingen geduid worden. Daarnaast worden ze in een breder perspectief geplaatst om te kunnen bepalen of de Amsterdamse misericordes in de traditie (zoals deze in het huidige Nederland en België bestond) passen of juist niet. Door dit onderzoek valt er ook meer te zeggen over de betrokken opdrachtgevers, vervaardigers ....................
  (2015-01-01) Neurale markers voor het vormen van angstgeheugen
  Stassen, L.
  Vele studies onderzochten processen en factoren die het vormen van angstgeheugen beïnvloeden. Zo blijkt er veel evidentie te zijn voor de samenhang tussen persoonlijkheid en angstleren. In een tweetal MRI studies werd daarnaast evidentie gevonden voor een neurale marker die angstgeheugen voorspeelde. Om meer deze neurale marker te kunnen interpreteren en te zien of dit een algemene angstgeheugen kan voorspellen werd er gekeken naar de samenhang met persoonlijkheid. Door een groep van 49 deelnem....................
  (2015-01-01) De invloed van implantatie op taalproductie en de rol van hersenplasticiteit bij implantatie en taalperceptie
  Spaander, M.
  Gehoorverlies is een veelvoorkomend probleem wat zorgt voor o.a. communicatieproblemen. Implantatie is een van de alternatieven die compenseert voor gehoorverlies en gesproken communicatie mogelijk maakt. Dit overzicht bespreekt verschillende aspecten die een rol spelen bij de invloed van implantatie op taalontwikkeling, met name taalproductie. Het lijkt erop dat er een sensitieve periode bestaat waarbij implantatie leidt tot maximale taalontwikkeling, implantatie rondom de 24 maanden is dan ook....................
  (2015-01-01) Differences in depression symptoms between adult attachment dimensions
  Sonsbeek, T. van
  The purpose of the current study was to examine the relationships between attachment and individual symptoms of depression. The theory of attachment poses that humans have inborn relational needs, as well as mechanisms for obtaining proximity to a significant other. If the attachment figures were responsive and available, individuals develop a secure attachment style, characterized by the ability to regulate their emotions and positive views of the self and others. If the attachment figures were....................
  (2015-01-01) Zijn individuen met alexithymie creatiever dan individuen zonder alexithymie?
  Snoek, A.
  In het huidige onderzoek is gekeken naar het verband tussen alexithymie en creativiteit. Er werd een positief verband verwacht tussen alexithymie en convergente creativiteit en een negatief verband tussen alexithymie en divergente creativiteit. Er werden modererende effecten van intelligentie en geslacht verwacht op deze verbanden. Dit is onderzocht bij 90 gezonde deelnemers, tussen de 18 en 27 jaar. Uit de resultaten bleken geen verbanden tussen alexithymie en convergente en divergente creativi....................
  (2015-01-01) Positief affect door opgelost conflict : een onderzoek naar positief affect dat opgeroepen wordt door opgelost conflict
  Smit, A.S.G.M.
  Volgens de Affective Monitoring Hypothesis wordt positief affect opgeroepen door middel van het oplossen van een conflict. De hypothese van dit onderzoek is: Er wordt door middel van opgelost conflict in neutrale stimuli positief affect opgeroepen. In dit onderzoek is er een aangepaste Eriksen Flanker taak gebruikt. Het principe van de taak was het beoordelen van een letter of een gezicht. Er waren 29 participanten die bestonden uit eerstejaars Psychologie studenten, medestudenten, familie en vr....................
  (2015-01-01) De relatie tussen autisme, emotieherkenning en alexithymie
  Smet, M.E. de
  Defecten in het sociale domein spelen een grote rol bij autisme. Daarom werd in het huidige onderzoek gekeken naar een deelaspect hiervan, namelijk emotieherkenning. In het onderzoek werd gekeken naar het verband tussen de mate van autistische trekken en emotieherkenning in een gezonde populatie (N=90). Het verschil tussen mannen en vrouwen werd hierin bekeken. Gekeken werd of alexithymie een verklarende rol op het verband tussen autisme en emotieherkenning speelde. Uit de resultaten kwam geen v....................
  (2015-01-01) Quality of Life en autisme : een netwerk benadering
  Smeets, J.
  Kwaliteit van leven wordt bij mensen met ASS vaak gemeten met het construct QoL. QoL wordt in de literatuur omschreven als een multidimensioneel construct, maar dit is niet meer terug te vinden wanneer de scores op verschillende domeinen worden samengevoegd tot een unidimensionele somscore. Het zien van verschillende indicatoren als een domein valt onder het latente variabele perspectief en heeft als gevolg dat er geen relaties tussen de domeinen van QoL gezien worden. In de literatuur wordt e....................
  (2015-01-01) Een vergelijking tussen allochtone Nederlanders en autochtone Nederlanders met betrekking tot voorspellende factoren van overgewicht
  Sisouw de Zilwa, S.C.M.
  Eerdere studies hebben grote verschillen aangetoond in de prevalentie van overgewicht tussen allochtone en autochtone Nederlandse kinderen. In deze studie werd onderzocht welke voorspellers bijdragen aan overgewicht bij Turkse/Marokkaanse kinderen in Nederland in vergelijking tot autochtone Nederlandse kinderen. Ouders van 35 Turkse/Marokkaanse en 62 Nederlandse kinderen van 6 tot 12 jaar werden gevraagd een vragenlijst in te vullen over de BMI, de mate van fysieke activiteit, het eetgedrag van ....................
  (2015-01-01) Validatie onderzoek naar de Semantic Selection Test voor alcoholattitudes
  Simmelink, N.
  Kinderen voorlichten over alcohol: schrikt het kinderen af of maakt het slapende honden wakker? Het is van belang een impliciete test te hebben die de alcoholattitudes van kinderen snel in kaart kan brengen. In deze studie werd de validiteit onderzocht van de Semantic Selection Test (SST) op het gebied van alcohol, door de SST, de Implicit Association Test (IAT) en een alcoholvragenlijst te vergelijken. Vijfenzestig kinderen tussen de 10 en de 12 jaar oud voltooiden de SST, IAT en alcoholvragenl....................
  (2015-01-01) Effort based decision making in Virtual Reality
  Sikkes, R.
  In dit onderzoek is de invloed van immersion op het ervaren van effort onderzocht. Bij 49 jongeren is in een 2D, 3D en VR conditie op basis van keuzes onderzocht hoe proefpersonen effort ervoeren. Door middel van vragenlijsten is ook gekeken naar hoe effort werd gerapporteerd en gekeken of LOC en IT een positieve invloed op het ervaren van effort hadden. Uit de resultaten bleek geen verschil in effort gebaseerde keuzes tussen condities en geen invloed van LOC en IT op het ervaren van effort. In ....................
<< Previous Results | Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven