Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing All Archives

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 21951 through 22000 of 204439.

<< Previous Results | Next Results >>


  (2016-01-01) Entertainende kritiek: Over entertainend kritisch theater en agonisme
  Vandeweyer, R.
  Nog nooit is de relevantie van kunst en cultuur zo in vraag gesteld als in onze tijd. Dat is op zich niet verwonderlijk, aangezien het steeds moeilijker wordt voor kunst en cultuur om een kritische maatschappelijke rol te spelen. In deze thesis zal ik echter specifiek ingaan op kritisch theater. In navolging van politiek filosofe Chantal Mouffe laat deze scriptie zien hoe een kritisch theater in ons “postpolitieke” era toch kan bestaan. Mouffe werkte namelijk het concept agonisme uit, waarme....................
  (2016-01-01) Bronies en hun reactie op de documentaire Bronies: The extremely unexpected adult fans of My Little Pony.
  Rietmeyer, D.E.
  In de documentaire Bronies: The extremely unexpected adult fans of My Little Pony, gemaakt door John De Lancie, wordt geprobeerd om de Brony fan cultuur uit te leggen aan de buitenstaander. Maar wat vinden Bronies zelf van deze documentaire? Er worden reacties geanalyseerd die Bronies online op de documentaire hebben gegeven. Dit wordt gedaan aan de hand van het Message System Analysis model van George Gerbner. Bronies zijn zeer actief op hun eigen websites maar zijn niet of nauwelijks zichtbaar....................
  (2016-01-01) Social innovations, collaboration and social justice in human services organizations of post-recession California
  Ciucci, F.
  The Great Recession generated economical instability, which brought to major budget cuts in the public sector. Human services organization were negatively affected by the recession, as the need for social services was increasing and the resources available were limited. The situation forced the human service agencies to think differently, change in order to meet the social needs. This thesis aims at investigating how such agencies successfully innovate to fulfil social demands, and how these soc....................
  (2016-01-01) The impact of lesion aetiology on our understanding of visuoconstruction: a comparison between stroke and tumor patients
  Singleton, E.H.
  Objectives: Visuoconstruction is a crucial function in neuropsychology, that relies on multiple mechanisms. Generally, visuoperception and executive functioning are seen as the main underlying components of this function. However, the extent to which these mechanisms contribute to visuoconstruction is poorly understood. Research studying visuoconstruction has mainly focused on stroke patients, whereas tumor patients might form valid study subjects as well and might provide convergent evidence fo....................
  (2016-01-01) the attribution of legal personality to non-human species and the convention on biological diversity
  Platvoet, V.M.H.
  This paper aims to bring a contribution to the current debate on biodiversity loss. Today’s rapid biodiversity loss is a problem for ecosystems, and thus for the human race. Therefore, our legal system should be equipped to protect biodiversity. The Convention of Biological Diversity (CBD) is the instrument that has been adopted on the international plane to do so, but it has various shortcomings. Internationally, the solution is State-to-State action for wrongful acts. Domestically, this pape....................
  (2016-01-01) De legitieme portie. : Niet meer van deze tijd!?
  Peperstraten, L.C. van
  Onderzoek naar de argumenten pro en contra de legitieme portie, en de deugdelijkheid daarvan, in de totstandkomingsgeschiedenis van het nieuw BW 4 en de literatuur.
  (2016-01-01) Abuse of a Dominant Position and its Goals: Detached and in Need of a Resynchronisation?
  Ende, M. van den
  In light of the outcry over the formalistic approach taken by the GC with respect to rebates in abuse of dominance cases, many commentators proposed a more economic approach to re-allign legal concepts with the economic reality. According to some, this would align the Courts practice with respect to dominance cases with its practices under anti-competitive agreements. However, question remains whether this more economic approach is in practice more suitable compared to the formalistic approach. ....................
  (2016-01-01) Der valscher nider loghen: Een onderzoek naar schadelijk spreekgedrag in Middelnederlandse sproken
  Essen, L.A. van
  Liegen, roddelen en kwaadspreken kunnen veel schade aanrichten. In de veertiende en vijftiende eeuw adviseren sprooksprekers over de wijze waarop met dit schadelijk spreekgedrag moet worden omgegaan. In deze scriptie is onderzoek gedaan naar het schadelijk spreekgedrag in sproken in het handschrift-Van Hulthem en in sproken van Willem van Hildegaersberch. Het vertrekpunt van dit onderzoek is De ongetemde tong van Martine Veldhuizen, waarin zij onderzoek doet naar schadelijk spreekgedrag in kerke....................
  (2016-01-01) 'The Threat of Islamization' and Other Stories
  Spronk, P.
  This thesis presents a method to examine how the from the 1970s until the 2000s increased fear of terrorism - by which Islamic terrorism is especially meant - among the Dutch population could be explained. The 'performative power' theory of Beatrice de Graaf, as well as Edwin Bakker's explanation for the increased anxiety due to a lack of historical consciousness, explain the grown fear inadequately. The aim of this thesis is to illustrate that when explaining the increased fear of terrorism, th....................
  (2016-01-01) De capabilities approach: over de noodzaak van een maatschappij en negatieve vrijheid voor het ontwikkelen van menselijke capaciteiten.
  Kleinlugtenbeld, E.D.
  Om een volwaardig menselijk bestaan te leiden, is het van belang dat menselijke capaciteiten volledig tot hun recht kunnen komen. In deze scriptie zal ik beginnen met het bespreken van twee belangrijke, maar eenzijdige benaderingen. Ten eerste komt de benadering van Mill op basis van negatieve vrijheid aan bod. Zo weinig mogelijk belemmeringen van het individu geven hem de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Ten tweede bespreek ik de benadering van Taylor: een volwaardig menselijk leven bestaat u....................
  (2016-01-01) Measurements of cognitive functioning in ALS patients: a longitudinal study
  Braber, W.
  Het doel van deze studie is het in kaart brengen van het cognitief functioneren over tijd bij ALS patiënten. De ECAS wordt gebruikt om meerdere cognitieve domeinen te meten die specifiek en niet specifiek zijn voor de ziekte. In dit londitudinale onderzoek wordt een verbetering in cognitie gevonden die tenminste deels te wijten is aan leereffecten. Het is mogelijk dat deze leereffecten cognitieve achteruitgang maskeren bij patiënten met bulbaire onset en patiënten met een herhaalde expansie v....................
  (2016-01-01) Status en de functies van agressie: de modererende rol van groepsidentificatie
  Roggeveen, W.
  Eerder onderzoek heeft aangetoond dat status wordt geassocieerd met agressief gedrag. Deze studie heeft de associaties tussen populariteit en likeability en de functies van agressie (i.e. proactieve en reactieve agressie) in het bijzonder onderzocht en de modererende rol van groepsidentificatie in deze relaties. Dit werd onderzocht met behulp van de gegevens van één jaar (2015) van de Kadinsky Longitudinal Study in Nederland. Proactieve en reactieve agressie zijn door middel van peer nominatie....................
  (2016-01-01) Development Profile in Neurocognitive functioning and Behavior of Children with Rolandic Epilepsy: A Follow-up Study
  Laar, M.M.W.C.A. van de
  Rolandic epilepsy (RE) is the most common focal idiopathic epilepsy affecting children and is commonly perceived as benign due to its good prognosis. However, recent studies shown that children with RE may be at high risk to develop cognitive, behavioral and emotional difficulties. This study aimed to investigate the developmental profile in cognitive, behavioral and academic functioning one year after baseline on statistical and clinical level. A follow-up study of 32 children aged 4 to 14 year....................
  (2016-01-01) La educación literaria en la enseñanza de español: hacia un nuevo enfoque
  Moorsel, G. van
  En la enseñanza de lenguas modernas la educación literaria ocupa un lugar muy diferente que en la asignatura de holandés. Esto se debe a que el texto literario está estrechamente vinculado a la enseñanza de estas lenguas y sus culturas asociadas. Además, la búsqueda de textos literarios adecuados lleva consigo un verdadero problema. En primer lugar los textos literarios que eligen los profesores tienen que encajar con el nivel del MCER que tienen los alumnos, y además sería deseable si ....................
  (2016-01-01) Zonapellucida-based immunocontraception in pony mares - optimisation of immune specific antigen assays
  Plagis, T.A.
  Background: The need for contraception in populations of both domestic and wild species exists and with the advent of immunocontraception, significant progress has been made in the development of contraceptive agents (1). The general goal is to develop an effective contraceptive that is safe, completely reversible, multi-year functional, economical, easily administered and without behavioural side-effects. (2). The leading immunocontraception vaccine is directed towards zona pellucida (ZP) prote....................
  (2016-01-01) Der valscher nider loghen
  Essen, L.A. van
  Liegen, roddelen en kwaadspreken kunnen veel schade aanrichten. In de veertiende en vijftiende eeuw adviseren sprooksprekers over de wijze waarop met dit schadelijk spreekgedrag moet worden omgegaan. In deze scriptie is onderzoek gedaan naar het schadelijk spreekgedrag in sproken in het handschrift-Van Hulthem en in sproken van Willem van Hildegaersberch. Het vertrekpunt van dit onderzoek is De ongetemde tong van Martine Veldhuizen, waarin zij onderzoek doet naar schadelijk spreekgedrag in kerke....................
  (2016-01-01) Safe Spaces, Social Media and Sexuality: The Risk and Opportunities of Silenced Voices
  Heijningen, M.E. van
  Abstract For sexual health organizations, establishing a safe space to talk about sensitive topics is an important prerequisite for information exchange and open dialogue. With the popularity of social media and mobile phones, these safe spaces are moving online. This paper examines one of these spaces, the Love Matters Kenya Facebook page, as an example of a sexual health organization using social media to discuss sexuality with young people. I observed interactions on the Facebook page over a ....................
  (2016-01-01) Spanglish, swearing and slang: Translating Junot Díaz’s “Fiesta 1980”
  Oosterveer, N.A.J.
  This thesis explores three elements that can cause translation problems when trying to translate the works of Dominican-American author Junot Díaz: Spanglish (the mixture of Spanish and English), swearing and slang. These elements are studied in depth in the theoretical framework, both as phenomena as such and, as far as possible, as translation problems. The theoretical knowledge is then applied in the analysis of one of Díaz’s short stories, “Fiesta 1980”. Several solutions for the tra....................
  (2016-01-01) Schools Presteren in de Vroege Adolescentie bij Extreem en Erg Prematuur Geboren Kinderen
  Vellinga, K.M.
  Achtergrond Prematuur geboren kinderen laten vaker lagere schoolprestaties en meer leerproblemen zien. Het doel van dit onderzoek is om vroege indicatoren voor schools presteren in de vroege adolescentie vast te stellen bij prematuur geboren kinderen. Methoden De steekproef bestond uit 53 prematuur geboren kinderen (zwangerschapsduur < 30 weken). De gemiddelde zwangerschapsduur was 28 weken en het gemiddelde geboortegewicht 1077 gram. Het cognitief functioneren was op 2-jarige leeftijd gemete....................
  (2016-01-01) De invloed van geheugen op zelfredzaamheid en ondersteuningsbehoefte bij ouderen met een verstandelijke beperking
  Vrenken, M.N.
  Achtergrond: De levensverwachting van mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking (VB) is de afgelopen decennia toegenomen, waardoor een snel groeiende groep ouderen met een VB is ontstaan. In de huidige studie is onderzocht wat de invloed van achteruitgang in het korte termijngeheugen (KTG) is op de zelfredzaamheid en ondersteuningsbehoefte deze populatie. Methode: Het onderzoek is uitgevoerd bij 86 cliënten van 40 jaar en ouder met een lichte of matige VB. De cliënten zijn in 20....................
  (2016-01-01) How to deal with the classification gap? : a study of the Dutch cinema industry
  Peeters, J.
  This study aimed to examine the relationship between a classification gap and product evaluation and market performance. A classification gap signifies the difference in the classification perception of the same product by the production side and the consumption side of the market. If there is a mismatch, consumers may be confused about the product and will not be convinced to make the actual purchase (Kasabov, 2015; Walsh & Mitchell, 2010). Furthermore, this study took into account two differe....................
  (2016-01-01) De invloed van controle tightness op de bedrijfsprestatie van professionele dienstverlenende bedrijven
  Orij, C.
  In de literatuur komt veel naar voren dat professionals controle onprettig vinden, maar het is nog de vraag in hoeverre de wijze waarop managers gebruik maken van management controls (controle tightness) effect heeft op de bedrijfsprestatie. Vanuit theoretisch perspectief is dit het eerste onderzoek dat zich richt op controle tightness binnen de professionele dienstverlenende sector. Dit onderzoek probeert bij te dragen aan de literatuur door onderzoek te doen naar de invloed van controle tightn....................
  (2016-01-01) The role of organizational culture during Business Model Change : multiple case study within established firms
  Oostveen, A.
  The amount of radical changes in the environment of firms is growing (Greenwood & Hinings, 1996), because of globalization and the impressive development of digital technology. To deal with this highly dynamic environment in combination with the continuation of performance, business model change is an important process (Agarwal & Helfat, 2009). A business model describes how a firm creates and captures value (Chesbrough, 2010). Business model change is the redefinition of how a firm creates and ....................
  (2016-01-01) How companies seek to maintain their legitimacy after a negative event
  Onbas, M.
  This study investigates how Shell tried to legitimize two oil incidents in 2008 that led to a lawsuit. The theories of legitimacy as well as the legitimating strategies are discussed to support the findings. Furthermore, Fairclough’s critical discourse analysis is applied for a comprehensive analysis of the incident, the response of Shell and its stakeholders. Although, a major part of the findings from this research are consistent with the suggestions of similar investigations, an exception i....................
  (2016-01-01) The impact of the quality of primary schools on housing prices : an analysis of Amsterdam
  Ohlsen, O.
  For this study I utilized prices of house transactions between 2012 and 2014 in Amsterdam to measure the impact of primary school quality on house prices. The average proficiency test score and an added value score are used to measure primary school quality. The Cito-test is the nationwide standard proficiency test for primary schools. The RTL-score is used as a measure for added value. The capitalization of school quality in housing prices has never been studied in the Netherlands. Based on the....................
  (2016-01-01) Capital market pressures and managerial decisions : the influence of shareholders on firms’ time horizons
  Perazzoli, D.
  In the recent years, a growing number of researchers have focused their attention on the assessment of firms’ time horizons. In particular, scholars pointed out a trend for which managers are focusing on short-term results rather than aiming at the long-term profitability of their firms. As an effect, a debate on this phenomenon – which has been defined as short-termism – has arisen much interest and it has been attributing it to various causes. Among them, capital market pressures were fo....................
  (2016-01-01) Opportunism in Goodwill Impairment Decisions : IAS 36 versus SFAS 142
  Paanakker, L.F.
  Although the topic has been discussed for many years prior to it, the Norwalk Agreement in 2002 put the rules-versus-principles debate high on the agenda of financial statement standard-setters, preparers and users and thereby also on those of academics. This thesis provides an outline of the existing literature on the debate that reasons about whether rules-based standards (RBSs) or principles-based standards (PBSs) should be preferable as a basis for financial reporting and strives to provide ....................
  (2016-01-01) The effect of U.S. mandatory XBRL-adoption on earnings management
  Oegema, R.
  In this study, I examine whether the mandated XBRL-adoption by publicly traded firms in the United States is related to the extent to which firms manage earnings in the pre-XBRL versus the post-XBRL period. Using absolute discretionary accruals as a proxy for accrual-based earnings management, I find a decrease in accrual-based earnings management in the post-XBRL period, which is consistent with the view that XBRL improves transparency and financial information accessibility and therefore const....................
  (2016-01-01) The effect of acquisition device type on the expected customer retention in the online tours and activities industry
  Nijssen, P.L.A.
  This thesis examines the relationship between the adoption of mobile or desktop as an acquisition device and the expected retention of a customer in the online tours and activities industry. The BG/NBD model was calibrated using a dataset of Tiqets, a Dutch company representative for the online tours and activities industry, to derive the expected customer retention of a cohort of Dutch customers from Tiqets. The results of the hierarchical regression model show that there is no significant rel....................
<< Previous Results | Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven