Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing All Archives

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 21951 through 22000 of 180323.

<< Previous Results | Next Results >>


  (2014-08-21) Philips LifeShield: CPR guidance for (untrained) responders:
  Römer, B.M.J.
  This Master graduation project describes the product development of the Philips Lifeshield, a smartwatch that provides cardiopulmonary resuscitation guidance device for (untrained) lay responders. The problem is that every year between 350,000 and 700,000 Europeans suffer and out-of-hospital cardiac arrest. In 51% of the cases these events are witnessed by (untrained) lay responders in a home environment. However these people do not know the guidelines for cardiopulmonary resuscitation (CPR) dur....................
  (2014-08-21) Skeleton: The design of a foot-wakeboard mounting system:
  Weerts, L.F.
  Manufacturers of extreme sports equipment are constantly seeking to provide the user with both ultimate adrenaline and a feeling of safety and control. These factors drive manufacturers to conducting ongoing research in order to develop the perfect equipment that meets all demands. Wakeboarding is trend sensitive and user demands are high, not only on performance and safety but also on aesthetics. Jobe Sports International is brand owner, manufacturer importer, developer and distributor of wat....................
  (2014-08-21) Integrated re-design of a clinical hyperthermia head and neck applicator, HYPERcollar:
  Bi, D.
  This project is for Erasmus MC-Daniel den Hoed Cancer Center about a clinical hyperthermia head and neck applicator, HYPERcollar. The main focus of this project is solve the problem of treatment extension to realize the possibility of treatment at the neck area of the patients. After research, analysis and conceptualization phase, a final design was made and evaluated through user tests. The exploration and designing process as well as the outcomes are introduced in this thesis.
  (2014-08-21) Prediction of Vehicles' Trajectories based on Driver Behavior Models:
  Li, Z.
  As a component of Dutch Automatic Vehicle Initiative (DAVI) project, this study aims at improving highway driving safety of autonomous vehicle. It is observed that some misbehaved drivers do not use turn indicators forehead a lane change on highway. For a self-driving car in such situations, a lane change is potentially dangerous without an accurate estimation of other vehicles’ movements .If lane changes can be detected or predicted at its initial phase, DAVI vehicle can be advised in time to....................
  (2014-08-21) Performance improvement of motion control applications using GPPs and ASIPs on FPGA:
  Jambekar, S.W.
  ASML is a world leading supplier of complex lithography machines for the semiconductor industry. A lithography machine consists of many subsystems, e.g., Light Source, Lens, Reticle handler, Reticle stage, Wafer handler and Wafer stage, which synchronize together to make the machine work. The Reticle stage holds the circuit pattern, also known as reticle and the Wafer stage module holds the wafer. The UV light from the light source is projected on the circuit pattern, which is then passed throug....................
  (2014-08-21) Strategisch manoeuvreren met semi-kwantitatieve termen in het politiek debat
  Holst, Donja van
  Semi-kwantitatieve termen zijn woorden die een hoeveelheid uitdrukken maar in het midden laten hoe groot de hoeveelheid precies is en dus veel interpretatievrijheid overlaten aan de luisteraar/lezer. In dit stuk doe ik verslag van het onderzoek naar strategische manoeuvres met semi-kwantitatieve termen in het politiek debat; hoe zetten politici de termen in om zo effectief mogelijke uitspraken te creëren zonder dat zij de indruk wekken daarbij onredelijk te zijn (Van Eemeren & Houtlosser 1999)?....................
  (2014-08-21) Vrouwen horen gehoorzaam en kuis te zijn: waarom de integratie van de Moreanen in Bouazza's Paravion mislukt
  Jonker, Jessica
  In deze scriptie wordt gezocht naar de oorzaak van het mislukken van de integratie van de Moreanen in de roman Paravion. In de scriptie wordt onderzocht of het falen van de integratie te maken heeft met de sociale positie van de vrouwen in de roman. Uit de scriptie blijkt dat we niet met zekerheid kunnen zeggen dat de integratie van de Moreanen mislukt doordat ze de sociale positie van de vrouwen in Paravion niet kunnen accepteren. Wat we wel kunnen zeggen, is dat de positie van de vrouwen een g....................
  (2014-08-21) ‘Broeder neempt niet kwalek dat ik uedle dit alles sreijf’. Aanspreekvormen in de zeventiende en achttiende eeuw
  Reitsma, Marlies
  Deze scriptie gaat over nominale (Lieve man, Waarde moeder etc.) en pronominale (Gij, UE etc.) aanspreekvormen in zeventiende- en achttiende-eeuwse persoonlijke brieven. De vraag of en hoe de relatie tussen zender en ontvanger het gebruik van aanspreekvormen beïnvloedt, staat centraal. Aan de hand van informatie over aanspreekvormen in 55 persoonlijke brieven uit de zeventiende en de achttiende eeuw en de beleefdheidstheorie van Brown en Levinson (1978), wordt deze vraag beantwoord. Het blijkt....................
  (2014-08-21) Leren door te lezen: Het effect van afstand tussen meerdere informatieve teksten op leren
  Zee, Lisanne Louise van der
  Uit onderzoek van Beker, van den Broek en Lorch (2013) bleek dat proefpersonen spontaan kennis uit een eerste tekst konden opdoen en vervolgens konden toepassen in een tweede tekst. In deze vervolgstudie is onderzoek gedaan naar in welke mate afstand tussen teksten invloed heeft op leren. In een experimenteel within-subject design participeerden 40 studenten (M = 19.8 jaar, SD = 1.6). Zij voerden een leestaak gebaseerd op het inconsistentieparadigma uit. Aan de hand van het meten van de leessnel....................
  (2014-08-21) Het stadsgezicht van Bergen op Zoom in tekeningen, prenten en schilderijen.
  Valentijn, Daphne
  In dit onderzoek komen topografische voorstellingen van de stad Bergen op Zoom aan de orde. De nadruk ligt op het ontstaan en de ontwikkeling van topografische beeldtradities van de stad. Van iedere beeldtraditie heb ik geprobeerd vast te stellen met welke voorstelling de traditie aanving en welke stadsgezichten daar in de eeuwen erna op werden gebaseerd. Het onderzoek zal uiteindelijk leiden tot een groter inzicht in het ontstaan en de historische ontwikkeling van verschillende topografische vo....................
  (2014-08-21) Kassák Lajos
  Vermesi, Zsuzsa
  Lajos Kassák (1887-1967) was tijdens zijn verblijf in Wenen in de jaren twintig van de vorige eeuw een spil binnen het avantgarde netwerk. Hij maakte beeldende kunst, was aanvoerder van de Hongaarse avantgarde, richtte het avantgarde tijdschrift MA op en had contacten met avantgarde kunstenaars in West-Europa, waaronder Theo van Doesburg en László Moholy Nagy. Kassák was een netwerker en had een neus voor wat er gaande was in de kunstwereld op dat moment; Buch neuer Künstler is daar een be....................
  (2014-08-21) De kracht van de kermis
  Schimmelpenninck, Edmée Anna
  Hoofdvraag: Hoe werkt de design cultuur van de kermis? Deelvragen: 1. Waaruit bestaat de design cultuur van de kermis? -De ontstaansgeschiedenis van de kermis -Kenmerken van de vorm en de inhoud van de op- en samenstelling van de kermis, de attracties en de decoraties van de attracties a.d.h.v. de kermis van Purmerend. -Van welke designculturen worden elementen gebruikt in de design cultuur van de kermis? -Wat zijn de laatste trends in de vormgeving van de kermis? 2. Wie bepalen de vormgeving v....................
  (2014-08-21) Gekleurd glas. Glas-in-lood ramen in kerkenbouw gemaakt door Jan Dijker, 1940-1960
  Lintjes, Eva
  In dit eindonderzoek voor de Master Arts&Culture aan de Universiteit Leiden worden de vroege glas-in-lood ramen in kerkenbouw, vervaardigd door kunstenaar Jan Dijker (1913-1993), in de periode na de Tweede Wereldoorlog (1940-1960) als uitgangspunt genomen. De onderzoeksvraag ‘Hoe kunnen de stilistische ontwikkelingen in de vroege glas-in-lood ramen (periode 1940-1960) gemaakt door kunstenaar Jan Dijker, worden gepositioneerd in de wederopbouwperiode en de kerkelijke architectuur?’ staat cent....................
  (2014-08-21) Hoe is het gesteld met de kwaliteit van de openbare ruimte in de stad Rotterdam?
  Kuperus, Jitske
  In dit Bachelor Eindwerkstuk wordt er antwoord gegeven op de vraag hoe het gesteld is met de kwaliteit van de openbare ruimte in de stad Rotterdam. Dit onderwerp wordt eerst ingeleid door de bespreking van recente ontwikkelingen op het gebied van openbare ruimte. Vervolgens wordt er besproken wat kwalitatieve openbare ruimte inhoudt. Daarna worden de resultaten van een aantal onderzoeken besproken waaruit het oordeel van de bezoekers van de openbare ruimte in de stad geconcludeerd wordt. Als laa....................
  (2014-08-21) Dirk Stikker: Pragmaticus in Ideologisch geladen Politiek Spel
  de Graaf, Daniël de
  This thesis focusses on the NATO Secretary Generalship of Dirk Stikker from 1961 to 1964. It is a case study on the more General question of how a NATO Secretary General, traditionally a European, moves and functions in the trans-Atlantic Framework.
  (2014-08-21) Low-frequency SNR improvement of refracted waves by cascaded correlation and convolution:
  Velds, C.B.
  Seismic interferometry is the process where new impulse responses, i.e. Green’s functions, are retrieved between two points by cross-correlation, convolution or deconvolution of wavefield responses. Seismic interferometry is also referred to as Green’s function retrieval. Newly retrieved Green’s function might contain spurious events that arise due to strict requirements for Green’s function representation for seismic interferometry that are not met in practice. Methods exist for the sup....................
  (2014-08-21) Modelling the spectral gamma-ray log: the influence of provenance and selective transport:
  Van der Boor, M.C.
  In clastic rock, the interpretation of facies from the spectral gamma-ray log should be applied with caution because a consistent relationship with gamma-ray is lacking due to variations in provenance and/or diagenesis. In this thesis the use of the gamma-ray log for the derivation of source rock characteristics and/or diagenesis is examined. This is done by reconstructing part of the history of the sedimentary rock by modelling or minimizing the variance caused by selective transport in the gam....................
  (2014-08-21) Jacobi polynomen en representaties van SU(2):
  Al Mahmoedi, H.
  In deze scriptie beginnen we met het opbouwen van wat algemene Lie-theorie. Om dat te doen leggen we eerst uit wat variëteiten zijn. Ook zullen we enkele eigenschappen van matrix Lie groepen en Lie algebra's bestuderen. Daarna definiëren we Jacobi polynomen door middel van hypergeometrische reeksen. Ook zullen we een aantal eigenschappen van Jacobi polynomen, op een analytische manier, afleiden. In hoofdstuk 4 introduceren we representatietheorie. We zullen laten zien hoe Jacobi polynomen teru....................
  (2014-08-21) Influence of Engineered Roughness on the Flow Instabilities in a Centrifugal Compressor:
  Kapoor, P.
  Centrifugal compressors form an integral part of automotive turbochargers. Strict emission regulations and increased engine downsizing in the automotive industry are pushing the turbocharger centrifugal compressors to provide the charged air at very lower mass flow rates. However, at low mass flow rates, the operation and application of centrifugal compressors for a given turbocharger is limited by the fluid dynamic instabilities. These flow instabilities cause the compressor to enter the state ....................
  (2014-08-21) Design of a flood proof storage tank:
  Pawirokromo, J.S.W.
  Some storage tank terminals located in hurricane prone regions were heavily struck by hurricanes. An example is the storage tank terminal of Stolthaven Terminals (Stolt-Nielsen Limited) which is located in New-Orleans and was severely struck by Hurricane Katrina and Isaac. Damage to the terminal was caused by high wind pressures, but mainly due to flooding of the terminal caused by the overflowing levee. The storage tanks did not possess sufficient weight to counterbalance the buoyancy load gen....................
  (2014-08-21) Electromagnetic & Seismoelectric sensitivity analysis using resolution functions:
  Maas, P.J.
  In the field of exploration geophysics various methods are applied to determine the physical properties of the subsurface of the Earth. Some of the methods most widely used are seismic and electromagnetic surveys, which are each used according to the type of information that is being sought and their ability to provide that information. The method of seismoelectrics is in that regard a promising technique because theoretically it should be sensitive to a wide range of subsurface parameters, span....................
  (2014-08-21) Surface-cell interactions: Can PEO topography outsmart surface calcium? :
  Fernando, J.D.L.
  Titanium surfaces modified by plasma electrolytic oxidation (PEO) have attractive physico-chemical characteristics that may favor osseointegration of bone implants. This study aimed at delineating the effects of PEO topography and surface calcium on the in vitro pre-osteoblasts response. Two different surfaces were generated by varying the oxidation time of Ti6Al7Nb alloy from 1 minute (PEO-3Ca) to 5 minutes (PEO-9Ca) in a calcium phosphate based electrolyte. These surfaces were compared to anot....................
  (2014-08-21) How to Handel: A Thesis on the Translation of Messiah and The Young Messiah
  Plaggenmarsch, S.M.
  The aim of this thesis was to determine a strategy for the translation of G.F. Handel's Messiah and Tom Parker’s arrangement The Young Messiah. On the basis of Peter Low’s “Pentathlon Approach to Translating Songs” and Ritva Leppihalme’s strategies for the translation of proper names and key-phrase allusions, three useful strategies were defined in order to translate these works. These strategies were: 1) producing a personal translation of the ST; 2) usage of parallel biblical passage....................
  (2014-08-21) ‘This Time It’s Personal.’ - Experimenteel onderzoek naar effecten van zender en excuses in crisiscommunicatie
  Hordijk, R.T.H.
  Met de komst van social media hebben organisaties veel nieuwe mogelijkheden om te reageren op crisissituaties. De reactie van de Engelse supermarktketen Tesco op het paardenvleesschandaal is hiervan een goed voorbeeld. De manier waarop Tesco reageerde op de crisis wordt over het algemeen geprezen. Door slim gebruik te maken van social media, het aanbieden van excuses en door te reageren vanuit persoonlijke zenders wist Tesco de financiële- en imagoschade beperkt te houden. In dit onderzoe....................
  (2014-08-21) Translating Rushdie’s hybrid culture
  Schop, G.A.
  This thesis discusses the translation difficulties in Salman Rushdie's Midnight's Children and also contains a translation and a translation comparison. The discusses translation difficulties are CSI's, intertextuality and style.
  (2014-08-21) Receptive vocabulary development of children acquiring Chinese, Swedish and Korean as measured by the PPVT-4
  Verstegen, S.A.J.M.
  Children’s early vocabulary seems to develop in a similar way across languages and cultures regarding rate and route of acquisition, but there is still much individual variation within and across languages. A noun bias has been found in many languages, though there is not yet a consensus on the further composition of vocabularies and whether verbs are more prominent in vocabularies of children speaking languages like Chinese and Korean. In the present study, receptive vocabulary from Swedish-....................
  (2014-08-21) Locally Bound 3rd-Person Pronouns in Afrikaans
  Arnold, D.
  This thesis discusses the binding behavior of pronouns in object position in Afrikaans. In Afrikaans, 3rd-person pronouns in object position can, under certain circumstances, be bound by the subject. This violates condition B of the standard Binding Theory (Chomsky, 1981). The aim of this thesis is to find an explanation for why pronouns can be locally bound in Afrikaans (as opposed to many other languages). Reuland (2011) presents a theory that explains the binding behavior of pronouns and anap....................
<< Previous Results | Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven