Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing All Archives

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 21951 through 22000 of 197330.

<< Previous Results | Next Results >>


  (2015-07-17) Het verband tussen het hebben van kinderen en het aangaan van een vaste relatie na een scheiding
  Riel, L.E. van; Kroese, D.J.
  Het aantal scheidingen in Nederland is de afgelopen jaren toegenomen. Zo ook het aantal mensen dat op zoek is naar een nieuwe partner na een scheiding. Deze zoektocht wordt onder andere beïnvloed door het hebben van kinderen. In deze bachelorscriptie is er onderzoek gedaan naar het verband tussen het hebben van kinderen en het aangaan van een vaste relatie na een scheiding. Er is hierbij gekeken naar twee verschillende aspecten van kinderen, namelijk het aantal kinderen en de verblijfsduur per ....................
  (2015-07-17) Moeders Doen Ertoe
  O'Brien, K.; Jochems, S.J.
  Het primaire doel van deze studie is het onderzoeken of de effecten van opleiding van moeders en vaders verschilt voor zonen en dochters in Nederland. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen autochtonen en niet-Westerse allochtonen. Aan de hand van modellen, zoals vormgegeven in ‘Do Mothers Matter?’ Korupp, Ganzeboom en Van Der Lippe (2002), worden diverse methoden gebruikt om deze effecten te meten. Data worden gebruikt van het LISS panel en het LISS immigrant panel. Het ‘Modified Domina....................
  (2015-07-17) Scholieren en hun bijbaan: (sekse)verschillen verklaard in etniciteit
  Schipper, F.; Coumans, R.
  De arbeidsdeelname onder scholieren in het voortgezet onderwijs verschilt sterk tussen verschillende etnische groepen. Niet eerder is er onderzoek gedaan naar de verklaringen van deze etnische verschillen, terwijl arbeidsmarktgedrag onder jongeren een voorspeller kan zijn voor de loopbaan in het volwassen leven. Met de grote en recente dataset CILS4EU wordt het hebben van een bijbaan onder Nederlandse scholieren geanalyseerd door middel van logistische regressieanalyses. De hypotheses in dit art....................
  (2015-07-17) Neighbourhood Ethnic Diversity: Explaining Perceived Ethnic Threat and Interethnic Contact
  Bunders, D.J.; Ybema, G.
  While previous research typically assumed perceived ethnic threat and interethnic contact to be opposing mechanisms for the relationship between neighbourhood ethnic diversity and interethnic attitudes, this study actually examines the direct effect of ethnic diversity on perceived ethnic threat and on interethnic contact for Dutch natives. Secondly, it is investigated whether collective efficacy and economic circumstances of neighbourhoods influence these relationships. The Netherlands is a sui....................
  (2015-07-17) Het Nieuwe Werkethos: Een studie naar de samenhang tussen Het Nieuwe Werken en werkethos
  Schuitema, J.; Broere, R.H.L.
  In this study we examined the association between aspects of New Ways of Working and work ethics. The aspects include telework and autonomy in work hours. Hypotheses were derived from the social exchange theory of Blau (1964) and from findings of previous literature. We used the second wave of the Netherlands Kinship Panel Study (2006-2007), which contains 2847 respondents, to test our hypotheses. The results show a positive association between telework and work ethics and a positive association....................
  (2015-07-17) A study on the association between nonstandard and standard work schedules and social well-being
  Sperber, A.
  This study examined the association between nonstandard work and social well-being as well as the moderating influence schedule control, and the presence of a partner and number of children in a household might have on this association. Four hypotheses were formed based on Anthony Giddens’ (1984) theory of structuration and resource drain theory. The results showed that nonstandard work and the moderating factors were not associated with the social well-being of employees. The main association....................
  (2015-07-17) De mate van welzijn na de scheiding in Nederland: Wat is de invloed van de initiator-status en verschilt dit voor mannen en vrouwen?
  Golbach, J.J.; Cuperus, E.M.
  Er is al veel onderzoek gedaan naar de invloed van de initiator-status en de invloed van geslacht op de mate van welzijn van een individu na de scheiding. Mannelijke en vrouwelijke initiators zijn echter niet eerder met elkaar vergeleken. In deze studie wordt daarom, naast de aparte effecten van initiator-status en geslacht, de interactie tussen deze variabelen onderzocht. Uit eerdere studies is gebleken dat de stress die een scheiding met zich meebrengt een negatief effect heeft op de mate van ....................
  (2015-07-17) Derde partijen en echtscheiding Onderzoek naar de invloed van familie, vrienden, mensen uit de buurt en de kerk op een scheiding
  Derks, S.D.M.; Brand, A.H. van den
  This study examined to what extent the influence of the opinion of third parties can predict a divorce. The third parties included the family, friends, neighbors and the church. This paper uses data on 551 married and 1795 divorced persons to answer this question. The data includes information about negative opinions of the third parties. Logistic regression analyses show that negative opinions of family members and friends increase the chance that someone will divorce. Negative opinions of neig....................
  (2015-07-17) Predicitieve Validiteit van de Nederlandse ASQ-3 voor Kinderen tot en met 12 Maanden Oud
  Haan, B. den
  ACHTERGROND. De Ages and Stages Questionnaire Third Edition (ASQ-3) is een screeningsinstrument waarmee door middel van ouderrapportages mogelijke ontwikkelingsachterstanden bij kinderen tot en met vijf jaar oud kunnen worden gesignaleerd. Het doel van deze thesis is te onderzoeken in hoeverre het ontwikkelingsniveau gemeten met de ASQ-3 voor kinderen tot en met twaalf maanden oud, het ontwikkelingsniveau op latere leeftijd voorspelt. Naar aanleiding van eerdere studies wordt een matige predicti....................
  (2015-07-17) Opvoeding en Volgehouden Aandacht bij Kinderen van 18 Maanden Oud
  Eliëns, M.A.J.
  Het doel van deze thesis is om te onderzoeken in hoeverre de opvoedingsfactoren warmte/ondersteuning en controle een rol spelen bij de volgehouden aandacht bij kinderen van 18 maanden oud. Hierbij is bekeken of deze factoren individueel en in interactie met elkaar de volgehouden aandacht kunnen voorspellen. De steekproef bestaat uit 104 op tijd geboren kinderen van 18 maanden oud. De opvoedingsfactoren zijn in kaart gebracht door middel van vragenlijsten die zijn ingevuld door de moeders van de ....................
  (2015-07-17) Basta de violencia! Sportbeleving, voetbalgeweld en preventiestrategieën in Buenos Aires
  Beens, M.A.; Labrujere, N.M.
  "Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het fenomeen hooliganisme. In Argentinië zijn de barras bravas (hooligans) al jaren de oorzaak van gewelddadige conflicten. Weinig aandacht is echter nog besteed aan de invloed van voetbal gerelateerd geweld op de sportbeleving van niet-gewelddadige supporters . In deze thesis dient de Argentijnse voetbalclub River Plate als case-study. River Plate supporters zijn passioneel en identificeren zich vaak al vanaf jonge leeftijd met de club. Met ....................
  (2015-07-17) "Tur kos ta bon": The perception and practice of human security among "natives" and the European Dutch in Willemstad, Curacao
  Boer, Y. de; Kamphuis, M.S.
  With this thesis we attempt to give insight in the lived experience of security among inhabitants of Curacao. We stated that there is an ethnosocial related difference in feelings of (un)safety and (in)security, the perception and practice of these feelings and the accompanying coping strategies between the native population and the European Dutch in Curacao. We conducted our research based on perceptions, risk assessment, coping mechanisms and the practice of security. We determined that ther....................
  (2015-07-17) Beoordelen ouders en professionals het ontwikkelingsniveau van jonge kinderen overeenkomstig?
  Kamphuis, A.E.
  Achtergrond: In hoeverre ouders en professionals het ontwikkelingsniveau van jonge kinderen overeenkomstig beoordelen is onduidelijk. Er wordt onderzocht of een screeningsvragenlijst ingevuld door ouders, de Ages and Stages Questionnaire Third Edition (ASQ-3), adequaat kinderen met een ontwikkelingsachterstand identificeert in vergelijking met een gestandaardiseerde ontwikkelingstest afgenomen door een professional, de Bayley Scales of Infant and Toddler Development-third Version (Bayley-III-NL)....................
  (2015-07-17) The Pursuit of Opportunity: The Good Life through the Windshield of the Tuk Tuk Entrepreneur. An Ethnographic Study in Panajachel, Guatemala
  Bulters, L.; Kosters, M.N.
  This ethnographic field study examines the connection between micro-entrepreneurship in the informal sector and local perceptions of the Good Life by studying tuk tuk drivers in Guatemala, Panajachel. Flexibility and freedom characterise the profession of driving a tuk tuk, which makes this profession ideal for entrepreneurial side activities. Drivers move on the spectrum between wage labor-like livelihood and entrepreneurship in the partially regulated tuk tuk sector. They constantly seek oppor....................
  (2015-07-17) San Juan La Laguna: Donde VIVEN los Tz utujiles. Toerisme, commoditization en de maakbaarheid van authenticiteit op lokaal niveau
  Dam, E.M. van; Sterren, L.E.F. van der
  Guatemala is een land met een groeiende toeristenindustrie. Cultureel toerisme en de daarmee gepaard gaande commoditization heeft grote sociale, culturele en economische gevolgen voor de lokale cultuur. Dit doet vragen opkomen over de authenticiteit van culturele tradities die commoditization doormaken. In deze scriptie is onderzoek gedaan naar de commoditization van de koffiecultuur en inheemse handvaardigheid voor cultureel toerisme en de invloed hiervan op percepties van authenticiteit van de....................
  (2015-07-17) Voorspelling van de taalontwikkeling bij jonge kinderen door het domein communicatie van de Ages and Stages Questionnaire-3.
  Kohl, S.
  Achtergrond Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de voorspelling van de Nederlandse versie van de ASQ-3 over het verloop van de ontwikkeling van het kind. Door inzichten van verder onderzoek naar de predictieve validiteit van de ASQ-3 Nederlandse versie, kan deze screeningslijst aangepast worden, en daarna optimaal ingezet worden om achterstand in de taalontwikkeling te signaleren. Om die reden zal in deze thesis onderzocht worden of de ASQ-3 een voorspelling kan doen over de taalontwikkeling ....................
  (2015-07-17) National Socialism: the road to power and support 1929-1934
  Makkinga, A.F.J.T.
  How were the National Socialists able to convince so many voters of their plans for Germany? What role did the SA play in increasing the amount of support for the National Socialists? What role did Hitler himself play? And perhaps most importantly, why did the National Socialists want to secure power in the first place? In order to answer questions such as these, this thesis aims to answer the following main question: How were the National Socialists able to gain an increasing amount of power a....................
  (2015-07-17) The Challenge of Diversity: How far is British Multiculturalism Responsible for Problems of Integration in the United Kingdom?
  Palmano, C.H.
  Contemporary British governmental policy has seen a steady movement away from ideas of Multiculturalism and towards those of Civic Integration. British Multicultural has been slated by its critics as the source of a perceived increase in problems of integration in the nation, and as a prime contributor to the spectre of home-grown Islamic extremism. This paper argues that said blame is wrongly attributed to British Multicultural policy and philosophy, with many other problematic factors contribu....................
  (2015-07-17) Egypt. between state and Islam
  Mens, S.A.W.
  Despite a succession of repressive secular regimes, Islamist movements such as the Muslim Brotherhood were able to become powerful and influential. These groups became the main forces of opposition against aformentioned regimes. This dissertation looks at historical, political and socio-economic factors in determining the reasons for this success. It is shown that the conservative Egyptian society has been a fertile soil for fundamentalist Islam. In addition, social problems such overpopulation,....................
  (2015-07-17) Vlaanderen en Nederland, een verschillende identiteit dus een verschillend cultuurbeleid?
  Jongens, F.
  Hoewel Vlaanderen en Nederland op elkaar lijken stelt Geert Hofstede dat hij in de wereld geen andere landen kent die geografisch zo dicht bij elkaar liggen maar qua mentale programmering zo sterk van elkaar verschillen. Nederland zou een typisch noordelijk calvinistisch land zijn terwijl Vlaanderen zuidelijk en katholiek is. In dit onderzoek wordt het cultuurbeleid van beide gebieden betreffende popmuziek en theater met elkaar vergeleken. Hieruit blijkt dat het cultuurbeleid van Vlaanderen en....................
  (2015-07-17) Relativity of the mind: the mental representation of time as a function of space
  Keemink, M.
  In this paper, we investigated whether the mental representation of the abstract concept of time is based on the more concrete notion of space, following the conceptual metaphor theory by Lakoff and Johnson (1980). This was done using a semantic relatedness task, where both physical and temporal distance between the words, denoting moments in time, were manipulated. Contrary to what was hypothesised, no interaction effect between physical and temporal distance was found. The effects of distance ....................
  (2015-07-17) Formation flight in civil aviation:
  Verhagen, C.M.A.
  A model has been developed to demonstrate the value of a decentralized approach to formation flight routing. In the considered scenario, formation flight is an in-flight option. While centralized approaches are well covered in the literature, anticipating the use of formation flight before take-off, decentralized approaches have received less attention. Several examples do exist, noting that only one completely decentralized method was encountered. A completely decentralized approach is herein d....................
  (2015-07-17) A hybrid method for the interior and exterior design of blended-wing-body cabins:
  Baan, Y.M.
  Considering the fact that all large commercial aircraft have not changed significantly in their tube–and–wing shape during the past few decades, one would suggest that a completely different configuration is necessary to facilitate a new leap forward in aircraft performance. The blended–wing–body is potentially such an alternative configuration. Existing conceptual design methodologies do not always apply to these configurations since they are often based on empirical relations for, or i....................
  (2015-07-16) Microkredieten voor de allerarmsten in Sub-Saharisch Afrika
  Bikker, D.
  In dit onderzoek is getracht antwoord te krijgen op de vraag in welke mate de allerarmsten in Sub-Saharisch Afrika bereikt worden door microfinancieringsinstellingen. Dit onderzoek is uitgevoerd door eerst te onderzoeken of microkredieten überhaupt een positieve invloed op de allerarmsten kunnen hebben. Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat dit het geval is. Vervolgens is een drietal factoren die invloed kunnen hebben op het bereiken van de allerarmsten onderzocht: de regio, type instelli....................
  (2015-07-16) Did the rural health insurance introduction reduce urban-rural disparities in Health Care Utilization in China?
  Wang, Y.
  This thesis will analyze urban-rural disparities in health care utilization in China and further try to find out whether NCMS can partially reduce this kind of disparity. Our finding is that there is no significant difference in inpatient utilization. While we find that the excess urban use of outpatient and preventative service do exist and insurance especially NCMS can partially explain the reducing urban-rural disparities in outpatient use. And the other insurance (exclude NCMS) can reduce th....................
  (2015-07-16) Does Corruption Affect Social and Commercial Entrepreneurs Differently?
  Duraliev, P.
  This article investigates the relationship between corruption and entrepreneurship on the macro level. This relationship has been scarcely investigated so far, and little is known of it besides a ypothesized negative effect on entrepreneurship. In particular, what we do not know is whether corruption affects social and ommercial entrepreneurship differently. Given the inability of governments worldwide to effectively tackle social issue, discovering the determinants of a potential solution - ....................
  (2015-07-16) Implementation of an iterated local search heuristic for the team orienteering problem with time windows
  Buijs, R.
  When tourists visit a city or region, they cannot visit every possible attraction as they are constrained in time. A Personalized Electronic Tourist guide may be used to derive a personalized tourist route that maximizes the tourists’ satisfaction. The planning problem that needs to be solved can be modeled as a Team Orienteering Problem with Time Windows (TOPTW). In the TOPTW, a set of locations is given, each with a score, a service time and a time window. The goal is to maximize the sum of ....................
  (2015-07-16) A Tabu Search Heuristic for the Vehicle Routing Problem with Two-Dimensional Loading Constraints
  Vester, J.
  This thesis evaluates the paper of Gendreau et al. (2008), where the well-known Capacitated Vehicle Rout- ing Problem (CVRP) is addressed. They incorporate in this problem, which usually only depends on weight constraints, two-dimensional loading constraints. The CVRP minimizes the transportation costs resulting from delivering demanded goods to customers, carried out by a fleet of vehicles from a single depot. Since we now want a load of items to fit two-dimensionally in a vehicle, a feasibilit....................
  (2015-07-16) Analyzing Pricing and Production Decisions with Capacity Constraints and Setup Costs
  Doodeman, B.
  In this Bachelor Thesis we consider a problem for maximizing profit over the horizon, where we make use of setup costs and capacity constraints as explained in Deng and Yano (2006). For this problem we need to determine prices and demands and need to choose the best production patterns. We characterize properties of the optimal solution, consider cases with constant, increasing and seasonal demand and different capacity levels. For generating this, we use the Lagrange Multiplier Method and the S....................
  (2015-07-16) The Integration of Online Information in Lifestyle Politics
  A. Hashim
  This research aimed to explore how young Dutch citizens get news about the world online and use the information they have in relation to their political participation activities, whether conventional or unconventional political participation. The main focus of this research was on young Dutch citizens’ political consumption and how that is linked to their web browsing activities. Therefore, the following main research question was explored: how is the political consumption of young Dutch citiz....................
  (2015-07-16) A Cultural Economic Perspective on Omnivorousness
  S. Smink
  Richard Peterson’s 1992 research on musical tastes in the US showed that the upper class, which he named cultural omnivores, exposed a more eclectic taste of music than the lower classes, the cultural univores. The research challenged Bourdieu’s elite−to−mass model, which stated that the upper class preferred a restricted amount of high status arts over low status culture and mass entertainment. More than twenty later the omnivore is still present in our society. However post−Peterson....................
  (2015-07-16) A cognitive approach to a child-safe and elderly-friendly bottle cap design:
  Blok, D.
  Child-resistant caps (CRC) are well-known as a solution to create a child-resistant barrier for bottles with toxic chemicals inside such as bleach or turpentine. The problem of intoxications with children however still exists. The problem lies in the fact that the real reasons of intoxications are not being tackled. Almost every CRC on the market today is a force-based design. Meaning that the force required to open the caps is high, a force so high a child is not able to open the caps. This s....................
  (2015-07-16) SWEAT - Sleeping Wireless Energy-transfer And Trickle charging: Building a coupled inductor system for powering biomedical implants:
  Fondse, S.L.J.
  In a world of improving health care, some diseases are still very hard to diagnose. The most common reasons for this problem is the fact that those diseases are non-symptomatic. To gain better diagnoses of such illnesses long term ExG by using bio-medical implants is a good option. These implants have to be powered by a wireless power link. This thesis analyses the possibilities for the development of a wireless transfer system that can transfer at least 360 µWh of energy within six hours throu....................
  (2015-07-16) Prometheus: from 2D to 3D. A reconstruction based on photographs.:
  Renkens, I.M.
  On January 10th 2012 the statue of Prometheus, standing in front of the Aula, was stolen from the TU Delft. This statue was made specially for the TU Delft for its 100th anniversary in 1953. This thesis aims to reconstruct a digital 3d model of the stolen statue of Prometheus. We do this based on a set of photographs of the statue that were taken over the years. We use the SIFT feature detector to find keypoints in the photographs. By matching these keypoints between images we establish image c....................
  (2015-07-16) Sparse Arrays: Vector Sensors and Design Algorithms:
  Rao, S.
  Direction-of-arrival (DOA) estimation of acoustic sources is of great interest in a number of applications. Acoustic vector sensors (AVSs) provide an edge over traditional scalar sensors since they measure the acoustic velocity field in addition to the acoustic pressure. It is known that a uniform linear array (ULA) of M conventional scalar sensors can identify up to M-1 DOAs. However, using second-order statistics, the class of sparse scalar sensor arrays have been shown to identify more source....................
  (2015-07-16) Optimalisatie en modellering van vertraging in verkeersnetwerken:
  De Zeeuw, W.
  In dit verslag worden twee verschillende modellen bekeken om vertraging die opgelopen wordt door weggebruikers in verkeersnetwerken te modelleren en te minimaliseren. De modellen worden gecontroleerd en geverifieerd met onder andere Maple en de stelling van Tellegen. Bij beide modellen worden voorbeelden gegeven en uitgerekend. Dit gebeurt zowel analytisch als met Matlab. De paradox van Braess wordt aangetoond en toegelicht. Verder worden er aanpassingen gedaan aan de modellen zodat deze beter ....................
  (2015-07-16) Epidemiologische modellen voor de groei en afnamen van online sociale netwerken:
  Maring, S.
  Online sociale netwerken zijn in deze tijd populair en de eigenaren van deze netwerken kunnen hierdoor met veel gebruikers goed geld verdienen. Voor hen en ook bijvoorbeeld mensen met aandelen in het sociale netwerk is het belangrijk om te weten hoe het gebruikersaantal in de tijd gaat verlopen. Met het epidemiologische SIR-model en vier uitbreidingen van dit model wordt het gebruikersaantal van Myspace en Facebook benaderd. Het SIR-model modelleert de groepen vatbare personen (susceptable), ge....................
  (2015-07-16) De Verdizzotti à La Fontaine, quatre fables transformées
  Jacobs, Heleen
  Une des sources utilisées par Jean de La Fontaine pour ses Fables, est le recueil de fables Cento Favole Morali (1570) de l'auteur vénitien Giovan Mario Verdizzotti. Il y a quatre fables de La Fontaine pour lesquelles nous avons pu établir qu’elles ont été inspirées par Verdizzotti : Le Coq et le Renard (II, 15), Le Loup devenu Berger (III, 3), L’Aigle et le Hibou (V, 18) et Le Cochet, le Chat et le Souriceau (VI, 5). Ces fables font toutes partie du premier recueil, Fables choisies mi....................
<< Previous Results | Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven