Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing All Archives

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 21951 through 22000 of 199676.

<< Previous Results | Next Results >>


  (2015-08-24) Livemuziek optredens als ondersteuning bij het revalidatieproces
  Anker, Y.L. van den
  Aan de hand van semigestructureerde interviews met tien respondenten is gekeken op welke manier livemuziek optredens het revalidatieproces kunnen ondersteunen. Hierbij is gekeken naar motivatie, stemming en pijn. Uit de resultaten is gebleken dat livemuziek een positieve bijdrage levert op al deze factoren. De cliënten zijn meer gemotiveerd, beleven plezier aan de optredens en hebben een afleiding waardoor er niet aan nare dingen zoals pijn en ongemak gedacht wordt. Deze bevindingen worden onde....................
  (2015-08-24) Sport en etniciteit
  Baltussen, M.B.
  This research focuses on the motives of 11 Turkish football players for choosing a separate football club (a club with only Turkish members). Why do they choose to play for a separate football club? Is it because they want to play with other Turks of do they have different motives? What is the influence of their experiences with mixed clubs? The answers to these questions will determine whether the contact, conflict or constrict theory will be supported. Two motives seem to of importance. The....................
  (2015-08-24) Leeftijdsdiscriminatie van oudere sollicitanten: de invloed van contact en bestaande stereotypen
  Bekker, S.
  Deze studie onderzoekt leeftijdsdiscriminatie onder oudere sollicitanten. De studie geeft een antwoord op de vraag in welke mate oudere sollicitanten met een curriculum vitae (cv) gelijkwaardig aan dat van jongere sollicitanten op basis van hun cv vaker worden afgewezen en hoe dit verklaard kan worden. Allereerst hebben 106 respondenten willekeurig 4 van de 48 fictieve cv’s beoordeeld. Ten tweede is er onderzocht hoe contact met oudere werknemers, bestaande stereotypen over oudere werknemers e....................
  (2015-08-24) Veerkracht
  Bergman, E.
  Witnessing domestic violence is associated with emotional, behavioral and educational problems in children. In response to domestic violence, mothers may seek help from safehouses for women. When they do, they often take their children with them. To counteract the negative effects, which come from witnessing domestic violence, it is important that the safehouses provide help for the children as well. This is a qualitative study of ‘Veerkracht’: a methodology used by a safehouse for women and....................
  (2015-08-24) Seksueel risicogedrag
  Beuker, M.
  This research will examine the correlation between religion and sexual risk behavior of adolescents. Perceived Social Norm and Attitude about Contraception are tested as mediators in this correlation. The public used data of the longitudinal study of adolescent health, Wave ll is used to examine this (n= 1343). The influence of Christian religion is researched, other religions are excluded from the data. In this research the definition of sexual risk behavior is not using a condom while having s....................
  (2015-08-24) De invloed van negatieve media berichtgeving op risicoperceptie met betrekking tot slachtofferschap van crimineel gedrag
  Beus, S. de
  Research has previously found a positive influence of exposure to media on fear of crime. This research tries to replicate these findings while differentiating between two sorts of media (a news-paper article and a picture) and between fear of crime and perceived risk. While previously being measured using the same methods, literature suggests these are two separate constructs. While fear embodies an emotional response, perceived risk entails the cognitive, objective evaluation of crime. This re....................
  (2015-08-24) Opleidingsniveau en de mate van interetnisch contact onder autochtone Nederlanders
  Bhola, M.M.
  Een studie naar de opleidingsverschillen in de mate van interetnisch contact onder autochtone Nederlanders, verklaard door verschillen in gelegenheid, voorkeur en de invloed van derden. Uit deze studie blijkt dat hoger opgeleiden autochtonen meer interetnisch contact hebben dan lager opgeleiden, en dat gelegenheid een significant mediërende invloed heeft op de relatie tussen opleidingsniveau en de mate van interetnisch contact. Daarnaast is een directe significante invloed van voorkeur op de ma....................
  (2015-08-24) Voorspellers van intrinsieke arbeidstevredenheid onder medisch specialisten.
  Bonte, N.
  Currently there are many ongoing changes concerning the medical care in the Netherlands. The purchasers role of the health insurers continues to grow. According to several studies this has consequences for the intrinsic job satisfaction of medical professionals, because of these changes. This study aims to find the underlying concepts that can predict the intrinsic job satisfaction. Job satisfaction will be predicted by several aspects of the management influence; support from higher and middle....................
  (2015-08-24) Muziekvoorkeur als voorspeller van gepest worden: getting serious!
  Boven, S.J.W.P. van
  This study investigated whether music preference was a predictor of being bullied in adolescence. A high-school based sample of 4048 adolescents, representative of Dutch youth aged 12 to 16, reported on whether and how frequently they were being bullied and their music preferences, measured with the Health Behavior in School-aged Children (HBSC) questionnaire. Linear regression analysis showed that adolescents with a preference for non-mainstream music are significantly more likely being (more) ....................
  (2015-08-24) De relatie tussen muziekvoorkeur, persoonlijke en seksuele identiteit
  Broekmans, S.H.H.
  In deze studie is gekeken naar de invloed van muziekvoorkeur op de seksuele identiteit van adolescenten. Dit in relatie tot de invloed van persoonlijkheid. De seksuele identiteit is gedefinieerd als de seksuele activiteit gedurende de adolescentie. Sensation seeking is bekeken als moderator en als mediator op het verband tussen muziekvoorkeur en seksuele activiteit. Hiërarchische regressieanalyses over cross-sectionele data van een steekproef van 480 13- tot 16-jarige Nederlandse scholieren lie....................
  (2015-08-24) De relatie tussen ouderlijke gedragscontrole en seksuele intentie en ervaring van jongeren
  Bronzwaer, S.E.L.M.
  In dit artikel worden de relaties tussen ouderlijke gedragscontrole en seksuele intentie en ervaring van jongeren onderzocht, alsmede of deze relaties verschilden voor jongens en meisjes. Bovendien werd onderzocht of de relatie tussen familiestructuur en seksuele ervaring van jongeren gemedieerd werd door ouderlijke gedragscontrole. Longitudinale data van 514 Nederlandse middelbare scholieren (12-18 jaar) werd gebruikt om deze onderzoeksvragen te beantwoorden. Het bleek dat hoe autoritatiever de....................
  (2015-08-24) Spraak en impressie: De invloed van powerful speech en vloeiend taalgebruik op de eerste impressie
  Gort, K.M.
  In dit artikel doe ik onderzoek naar de invloed van accent en powerless speech op de eerste impressie. Hiertoe beoordeelden 15 proefpersonen 49 korte geluidsfragmenten van sprekers. Vijfentwintig van deze sprekers hadden een Engels accent en 24 van deze sprekers sprak accentloos Nederlands. Powerless speech werd geoperationaliseerd door het aantal pauze’s en hedges te tellen binnen de geluidsfragmenten. Er werd een verband gevonden tussen accent en eerste impressie, waarbij de eerste impressie....................
  (2015-08-24) The Diffusion of Crowdfunded Innovations - Research towards the adoption of Oculus Rift
  Ramakers, C.M.J.
  The adoption of newly introduced innovations has been a frequently researched topic, approached from different academic angles. This research investigates to what extent the diffusion of innovations theory by Rogers (1963 [2003]) is a useful framework for studying the diffusion of innovations through crowdfunding websites. These websites allow innovation developers to present their product to potential customers and allow them to participate in the development process by donating money, which ge....................
  (2015-08-24) A Two Front Battle - A feminist perspective on the Dutch discourse on the two folded battle of the Kurdish Women’s Movement
  Stolwijk, J.M.
  In this thesis it is researched how the Dutch media discourse about battling Kurdish female combatants has changed, since they are fighting the Islamic State (IS). Ever since the female Kurdish warriors are involved in the battle against the Islamic State, they are perceived as 'amazons of the free world', but before this battle they were perceived as terrorists. In this thesis it is research how this image has changed and which role the notions of feminism, emancipation and ethnocentrism have i....................
  (2015-08-24) Van Programmering tot Profilering
  Jorritsma, D.L.
  Het grootste deel van de identiteit van een festival wordt gevormd tijdens het proces van programmeren. In dit onderzoek kijk ik naar de kernfuncties van het IDFA en tracht ik te beantwoorden hoe de programmering van het IDFA bijdraagt aan de profilering van het festival als zijnde maatschappelijk relevant.
  (2015-08-24) In Therapie: Een casestudy naar de complexiteit van transmediale televisie
  Holten, R.A.C. van
  In deze masterscriptie is nader onderzoek gedaan naar het fenomeen transmedia storytelling in relatie tot de narratieve complexiteit van televisieseries. Hiermee is aangehaakt op een discussie binnen de wetenschap over het ideaal van transmedia storytelling als franchisemodel. Hierbij zouden de afzonderlijke teksten die het verhaal vertellen, gelijke bijdragen moeten leveren aan het ontvouwen van het verhaal. Bij transmediale televisie hebben we echter veelal te maken met een door economische be....................
  (2015-08-24) De flexibele musicus - Over de freelance klassieke musicus met een gemengde beroepspraktijk anno 2015
  Wieffer, L.
  Dit onderzoek betreft een verkennend onderzoek naar de huidige gemengde beroepspraktijk van freelance werkende klassieke musici in Nederland. De hoofdvraag die in dit onderzoek beantwoord wordt is:Hoe ervaren freelance werkende klassieke musici in Nederland hun gemengde beroepspraktijk anno 2015? In dit onderzoek wordt een gemengde beroepspraktijk gedefinieerd als een beroepspraktijk waarin kunst- en kunstgerelateerd werk gecombineerd wordt. Deze vraag wordt beantwoord door te focussen op het zo....................
  (2015-08-24) Hoe fatale is de noir-femme in retro-noir?
  Faber, J.J.
  De femme fatale wordt vaak gezien als één van de belangrijke elementen die een film noir maken naast gevoelens van angst en onzekerheid door de morele ambiguïteit, het geweld, de tegenstrijdigheid en complexiteit van de gebeurtenissen en motieven. Vele vrouwelijke personages in film noir zijn echter niet zo slecht als de term (en de connotaties van) femme fatale doen vermoeden. Velen van hen waren in de jaren ’40 en ’50 progressieve vrouwen met ambities die in de patriarchische samenlevin....................
  (2015-08-24) Wie mag er op je feestje komen?
  Bolhuis, T.
  Een survey-onderzoek naar de invloed van etnische heterogeniteit binnen het basisonderwijs op de beeldvorming van tweede generatie Marokkaanse, Turkse, Surinaamse leerlingen en autochtone Nederlandse leerlingen ten opzichte van elkaar.
  (2015-08-24) Predicting App Launches on Mobile Devices Using Intelligent Agents and Machine Learning
  Denissen, N.P.M.
  Data rich applications often have to load large amounts of data upon launch. The launch times for these applications, e.g. Facebook and NU.nl, can be improved by prefetching their data prior to use. This requires reliable predictions on what applications the user will use in the near future. In order to perform successful predictions, this research utilizes intelligent agents and reinforcement learning. With it, the devised system is able to successfully predict 45.6% of all applications launche....................
  (2015-08-24) Diffraction Full Field Imaging on Perovskite Samples
  Bruggen, E.J. van
  In this thesis a method to image organic inorganic hybrid perovskites using full field X-ray diffraction microscopy is introduced. Diffraction microscopy is used to image hybrid perovskites. It was found that lead halide perovskite solar cells show interesting structural behaviour under an applied voltage, which is evidence that structural relaxation might be the cause of the anomolous hysteresis observed in these structures.
  (2015-08-24) Future fuels for chemical tankers :
  Kleijn, J.
  Feasibility study to the applicability of alternative fuels on chemical tankers. Only summary available because of confidentiality.
  (2015-08-24) Numerieke methode in het LWR2D voetgangersmodel:
  Neijenhuis, R.W.A.
  Ieder jaar zijn er veel evenementen waar duizenden of zelfs miljoenen mensen op afkomen. Denk bijvoorbeeld aan muziek-, cultuur- en sportevenementen. Daarnaast gebruiken miljoenen mensen dagelijks plekken als stations of winkelcentra. Bij al deze voorbeelden ontstaan gigantische mensenmassa's die gecontroleerd moeten worden zodat de infrastructuur efficiënt en veilig gebruikt wordt. Een model is ontwikkeld waarmee de dynamiek van een mensenmassa wordt beschreven. Binnen dit model, het LWR2D-....................
  (2015-08-24) Mooring Optimization in Time Domain using Harmony Search:
  Dam, M.A.C.
  The design of a mooring system can be a frustrating and time consuming task, owing to the large number of design cases, software interfaces and sometimes changing requirements. Although frequency domain is a faster method, the behavior of the FPSO and the loads on the turret mooring system in a certain environment is most accurately predicted in the time domain. This does not help in reducing design time. Therefore an automated time domain harmony search based mooring optimization methodology,....................
  (2015-08-21) Out of sight, out of mind: Do students believe in career prospects by studying on campus?
  Riske, J.T.M.
  Most studies analyze the impact of working from home on workers’ career prospects with their current employers. Other studies show the importance of job referrals by social networks. I investigate the impact of studying on-campus on career prospects with (potential) future employers. To investigate the issue, I designed and conducted a survey experiment among 225 first year undergraduate students at a large European University in 2015. I find that social skills are perceived to be more importa....................
  (2015-08-21) Multi-Stakeholder Aircraft Scheduling Problem: Performance Evaluation and Fairness Analysis at Schiphol Airport :
  Tripathy, M.
  The growth in the aviation industry means that with existing constraints, operational efficiency has to be improved in order to be sustainable. The bottlenecks at airports are usually the runways and consequently, the routing and scheduling decisions from the ATC pertaining to the route and order of the incoming and outgoing flights are of paramount importance. The objective of this research was to evaluate an advanced optimisation algorithm at Schiphol using publicly sourced data on different a....................
  (2015-08-21) The role of EV adaptive charging in facing higher integration levels of wind energy in Denmark:
  Sanchez, A.
  Denmark aims for a 50% wind integration in 2020. In the current scenario, where wind represents around 34% of domestic consumption, mothballing of conventional power plants and heavy dependency in interconnection lines is already the trend. One of the strategies from the Transmission System Operator is to integrate a big volume of flexible loads to adapt to wind production and mitigate some of its draw backs. Electric Vehicles, even when a significant increase is expected in the following years,....................
<< Previous Results | Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven