Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing All Archives

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 21951 through 22000 of 194319.

<< Previous Results | Next Results >>


  (2015-04-13) Tijdelijk Ruimtegebruik als Financiële Oplossing voor Braakliggende Grond
  Schuller, Y.
  Het actieve grondbeleid van de lokale overheden, dat tot in de 21ste eeuw voortduurde, heeft na de crisis van 2008 geleid tot de braakligging van gronden. In veel gevallen is de gemeente grondeigenaar en heeft het gemeentelijk grondbedrijf een financiële rentelast op de grond. In 2014 komt het steeds vaker voor dat lokale overheden als een ontwikkeling op deze gronden wordt uitgesteld, de oplossing zoeken in een tijdelijke (her)bestemming. Nu duidelijk is geworden dat met zo een tijdelijke (her....................
  (2015-04-13) Klushuizen... Een kans voor Eindhoven of alleen succesvol in Rotterdam?
  Gils, M.M.J. van
  Doordat de banken, mede door de crisis, steeds terughoudender zijn in het verstrekken van hypotheken is de mogelijkheid voor starters op de (koop)woningmarkt steeds beperkter geworden. Daarnaast willen veel jongeren met midden en hoge inkomens die bezig zijn hun carrière op te starten vaak niet wonen in de wijken buiten het centrum waar wel betaalbare woningen te vinden zijn (vkbanen, 2011). Veel van deze wijken buiten het centrum hebben een slecht imago en sommige staan zelfs bekend als ‘pro....................
  (2015-04-13) Survey of Baylisascaris spp. in zoo-animals in the Netherlands.
  Visser, M.H.
  Objectives: Baylisascaris species are large zoonotic roundworms of raccoons, bears and skunks. This study investigates the presence of Baylisascaris species in Dutch zoo animals. Method: From eight public zoos 28 fecal samples were collected from 20 different animal populations susceptible for Baylisascaris spp. For 14 populations information on roundworm infections was provided using questionnaires. Results: Baylisascaris spp. ova were recovered from 3 samples. All positive stool samples de....................
  (2015-04-12) Politieke marketing anno nu.
  M.R.V.V. Bouckaert
  Ten tijde van de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 maakte het NRC bekend dat er een nieuw fenomeen in opkomst is in de campagnevoering van politieke partijen; ‘online campagneguerilla’. Onder de kop ‘Campagne voer je online’ schreef het NRC (2012) dat vrijwel alle partijen hun online campagnes hebben geprofessionaliseerd en geïntensiveerd. Internet werd al gebruikt om voornamelijk berichten de wereld in te sturen, maar in dat jaar pasten partijen voor het eerst allerlei uitgebreide strat....................
  (2015-04-12) The prevalence of endoparasites in dogs in Mnisi, South Africa
  Muusz, Y.S.
  Intestinal parasites such as Toxocara canis, Giardia spp and hookworm represent a risk for dogs in most countries worldwide including South Africa, they can cause symptoms like abdominal pain, diarrhea and anemia due to blood loss. But the hygiene hypothesis discusses the possibility that a decrease in parasite infections at early ages increases the incidence of allergic and autoimmune diseases in developed countries. The aim of this study is to determine the prevalence of infection of the diffe....................
  (2015-04-10) Technical fixes to political problems?
  Horst, K.D. ter (Karin)
  Over the last two decades, international donor agencies have started to design and implement interventions aiming to foster good governance in recipient countries. While results of aid promoting good governance at macro level are overall not very positive, results at micro level remain largely unclear due to a lack of rigorous research. This study aims to address this knowledge gap through a systematic assessment of governance interventions implemented in Rwanda in the area of justice and decent....................
  (2015-04-10) The Bullets After The Ballots
  Nuland, J.S. van (Jelle)
  Inclusive democracy: an ideal which, regardless of many democratic state-building efforts, is often difficult to establish and consolidate, especially in the complex and deeply divided contexts of fragile and conflict-affected settings. This research will focus on the relationship between political institutions and political inclusion and on other, informal characteristics of political practice that define political inclusion specifically in these fragile and conflict-affected settings. It speci....................
  (2015-04-10) Het Bouwwerk informatie Model in de interactie tussen publieke opdrachtgevers en private opdrachtnemers
  Wubbels, R.H.H.M. (René)
  Een innovatie die de laatste jaren in de schijnwerpers van de bouwketen staat is het integrale bouwproces. Het Bouwwerk Informatie Model (BIM) ondersteunt dit proces. BIM wordt nog weinig toegepast in de bouwketen, met name in de interactie tussen publieke opdrachtgevers en private opdrachtnemers nog niet. De centrale vraag die ik met dit onderzoek wil beantwoorden is: Welke belemmeringen zijn in de theorie te ontdekken voor de toepassing van BIM in de relatie tussen publieke opdrachtgevers e....................
  (2015-04-10) Lerende overheidsorganisaties?
  Wijsman, M. (Marieke)
  “Leven lang leren is voor het kabinet de komende jaren een speerpunt”, zo schrijven minister Bussemaker (OCW) en minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer (Kamerbrief leven lang leren, 31 oktober 2014). Leren staat de afgelopen jaren steeds meer in de belangstelling. Als gevolg van de veranderingen in de samenleving, de toenemende globalisering en technologische ontwikkelingen worden steeds hogere eisen aan organisaties en haar medewerkers gesteld. Dit geldt ook voor de overheid zelf. De ve....................
  (2015-04-10) Samenwerking tussen waterschappen. Een kwestie van vertrouwen?
  Helsen, O.P.J. (Oscar)
  Kwalitatief onderzoek naar de rol van vertrouwen binnen samenwerkingsverbanden bij de waterschappen. De volgende cases zijn meegenomen in dit onderzoek: De netwerkorganisatie Energie- en Grondstoffenfabriek en de Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking 2009
  (2015-04-10) Shifting Tides: Understanding China's Foreign Policy during the Third North Korean Nuclear Crisis
  Nassy, D.S. (Danitsja)
  This thesis researches the rationale behind China’s decision in 2013 to co-draft United Nations Security Council Resolution 2094 with the UN right after North Korea performed its third nuclear test, here known as the Third Nuclear Crisis. The cooperation between the US and China was remarkable, because such conjunction between the two countries on resolution-drafting on the North Korean nuclear issue was unprecedented. To answer this question, I analysed China’s position within the global sp....................
  (2015-04-10) Participatief parkeerbeleid in Roosendaal
  Maaskant, D.A.
  In dit onderzoek is onderzocht welke (participatieve-) bestuursstijl het meest passend is voor de aanpak van het parkeerbeleid in Roosendaal. Daartoe is de beleidssituatie In Roosendaal in kaart gebracht aan de hand van een zestal kernvoorwaarden voor participatie in beleid (ontleend aan Pröpper). Vervolgens is aan de hand van kenmerken van een aantal participatieve bestuursstijlen een analyse gemaakt welke bestuursstijl het meest passend is in de aangetroffen beleidssituatie. Op basis van die ....................
  (2015-04-10) Vloeibaar of gestold: De opties voor de governance van de drinkwatervoorziening in Nederland
  Opperhuizen, A.E. (Aletta)
  De drinkwatervoorziening in Nederland is van hoog niveau: We hebben goed, gezond en goedkoop drinkwater dat overal in Nederland verkrijgbaar is. Ogenschijnlijk een krachtig systeem dat in de laatste twee eeuwen is opgebouwd. Het openbaar bestuur van de drinkwatervoorziening is op twee niveaus geregeld. Op internationaal niveau voldoet de drinkwatervoorziening aan alle eisen die de Europese Unie heeft gesteld. Op nationaal niveau is de politieke en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de pu....................
  (2015-04-10) Ondernemend gedrag in de publieke sector
  Vredenbregt, E.A. (Erwin)
  De aanleiding van deze scriptie is de ontwikkeling van consulenten bij Werk en Inkomen van de gemeente Rotterdam richting ondernemend gedrag. In deze scriptie wordt onderzocht wat men in theorie verstaat onder ondernemend gedrag en de randvoorwaarden die hiervoor noodzakelijk zijn en vervolgens deze theorie vergeleken met wat er bij consulenten daadwerkelijk gebeurt. Middels dit inzicht wordt een bijdrage geleverd aan de ambitie om consulenten te ontwikkelen naar ondernemend gedrag. Onderneme....................
  (2015-04-10) Smaaksafari: Taste as a driver for sustainable food consumption:
  Derks, F.S.N.
  In order to reduce environmental impact caused by the production of animal protein (meat, fish, dairy), the Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment (Min. I&M) seeks to stimulate Dutch consumers in lowering their intake of animal protein and shifting towards a more plant-based diet. According to research (Bakker and Dagevos, 2010), the growing group of Dutch flexitarians – people that omit meat from their diet for at least one day a week (77% of population) – is the most promis....................
  (2015-04-10) Design of an experimental model for a semi-active vibration damping system on a jack-up platform:
  Miah, P.F.
  Jack-up platforms are off-shore structure which are more often placed in deeper water and harsher weather conditions. The consequence is that the natural frequency of the platform coincides with the wave frequency and starts to resonate in its natural frequency. The problem becomes more complicated, due to the fact that the natural frequency of the platform is not constant and varies in time due to structural properties, variable deck loading and environmental conditions. These vibrations are un....................
  (2015-04-10) Modeling and design of origami mechanisms with compliant facets:
  Rommers, J.
  Origami mechanisms are fabricated from a simple sheet material, but can exhibit complex motions in 3D. Advantages are a planar fabrication process and the inherent deployability. Almost all current origami mechanisms are being designed on the premise of rigid facets. In this research, flexible facets are used to incorporate spring behavior. A model that describes this spring behavior in a basic origami mechanism is proposed and example designs are presented.
  (2015-04-10) Future of weir Linne:
  Verduijn, M.
  The Meuse in the Netherlands is since the 1920s dammed by 7 weirs, which are located near Borgharen, Linne, Roermond, Belfeld, Sambeek, Grave and Lith. The weirs regulate the water levels in the canal sections (=stuwpanden) to provide sufficient depth for navigation. The management of the weirs is regulated by water level measurements at Maastricht St. Pieter (formerly Borgharen). The weirs dam the river for discharges lower than 1200 m3/s. For higher discharges the weirs are completely opened. ....................
  (2015-04-10) Omgaan met fragmentatie: Waterproblematiek Rivierlandschap & Fragmentatie Ruhrgebied:
  De Vries, A.L.
  Het landschap in het Ruhrgebied is door de jaren heen veranderd, ter oorzake van industriële groei, en heeft fragmentatie- en waterproblematiek met zich meegebracht. De taak lag bij de landschapsarchitect om een manier te vinden om met het nieuwe landschap om te gaan. In dit onderzoek bleek de waterproblematiek de oplossing hiervoor te zijn. Door mij te richten op het rivierenlandschap en zijn grenzen met het stedelijke gebied was het mogelijk een grootschalig ontwerp te maken dat, zonder grote....................
  (2015-04-10) Nauwkeurigheid van formules voor windopzet aan de hand van meetgegevens van het IJsselmeer:
  Feij, C.C.L.
  Voor meren is het gebruikelijk de windopzet te voorspellen met een formule die als parameters de strijklengte, de waterdiepte, de invalshoek van de wind en de windsnelheid in het kwadraat heeft. In deze formule zit een constante verwerkt die in de literatuur verschillende waarden heeft. In dit onder-zoek wordt er gekeken naar de gemiddelde waarde en de standaardafwijking van deze constante a.d.h.v. meetgegevens rondom het IJsselmeer. Hieruit zal blijken dat deze formule met de windsnelheid in h....................
  (2015-04-10) Bridging the Gap:
  Lochan, N.R.
  ZuidAs is the Business Districts of Amsterdam, with it's location between the city center and Schiphol it is conveniently placed. The current station of the ZuidAs needs a new station for further development of the ZuidAs. By adding a hybrid building that bridges the existing gap we create a new type of station and a better station for future usage
  (2015-04-10) Voorbeeldje nodig? Het effect van micro-scenario's op het tekstbegrip en tekstwaardering bij vmbo-leerlingen.
  Broekhuizen, M.A.
  In het huidige onderzoek wordt gepoogd het tekstbegrip van zwakke lezers te vergroten door middel van het aanbieden van een voorbeeldscenario. In eerder onderzoek bleken verhalende elementen in educatieve teksten juist een negatief effect te hebben. De meeste aanbevelingen vanuit de literatuur zijn dan ook van zakelijke aard: hoofdzaken van bijzaken onderscheiden, een duidelijke structuur, geen moeilijk taalgebruik etc. Stichting Makkelijk Lezen gebruikt verschillende criteria om teksten te beoo....................
  (2015-04-10) Correct me if I'm wrong
  Pinkse, E.E.J.
  In dit onderzoek zullen de verschillende herstelprocedures in Engels als lingua franca (ELF)-gesprekken en lingua receptiva (LaRa)-gesprekken worden vergeleken. In de LaRa-gesprekken sprak elke participant verschillende talen (zijn of haar moedertaal) en in de ELF-gesprekken sprak elke participant Engels. Dit onderzoek bestaat uit een taalvaardigheidstest (de cloze-test), een enquête en een experiment in de vorm van een Skype-gesprek. Alle Skype-gesprekken werden gevoerd in koppels van Duitsers....................
  (2015-04-10) De Bhikkhu's Keuze Verbeeld
  Harst, J. van der
  De verbeelding van de keuze tussen nirvana en samsara in boeddhistische films
  (2015-04-09) Transformationeel Leiderschap en de Vervulling van Werkgerelateerde Behoeftes van Medewerkers
  Meeberg, C. van de (Charlotte)
  Leidinggevenden binnen een organisatie hebben een belangrijke positie waarbij attitude en gedrag van volgers beïnvloed kunnen worden. Specifiek transformationeel leiderschap lijkt hierbij een belangrijke rol te vervullen. Het doel van de huidige studie was om de relatie tussen transformationeel leiderschap enerzijds en prestatie, toewijding en werktevredenheid anderzijds mogelijk te verduidelijken via werkgerelateerde behoeftevervulling van psychologische basisbehoeften: competentie, autonomie ....................
  (2015-04-09) Customised Metamaterial Insoles using Additive Manufacturing:
  De Schipper, M.R.
  Customised Insoles are proposed as the ideal business case for mass production with additive manufacturing. Foot problems are very common in our society and custom insoles are personalised for each patient. Using complex structures to create a performance-tailored insole improves the functionalities and demonstrates the capabilities of 3D printing. An algorithm is used to generate printable geometry based on the designed surface by the pedorthist. Unit cells with a varying thickness are used to....................
<< Previous Results | Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven