Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing All Archives

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 21951 through 22000 of 107921.

<< Previous Results | Next Results >>


  (2012-03-16) Three home literacy environment domains and their relations to boys' and girls' reading attitude.
  Herminjard, Alexandra
  In order to extend knowledge on the influence of a rich home literacy environment (HLE) on children’s reading attitude, this study investigated the unique effect of three predefined HLE domains (frequency of shared storybook reading, parents’ exposure to literacy and number of books at home) on boys’ and girls’ reading attitude. The data, previously gathered for another study by means of standardized questionnaires, was used and counted 256 children from the Netherlands. A rich home lite....................
  (2012-03-16) De relatie tussen probleemgedrag en executief functioneren bij kinderen van 2 t/m 5 jaar
  Blanken, Gabriëlle
  In eerder onderzoek is gevonden dat het executieve functioneren bij kinderen sterk samenhangt met gedragsproblemen. Echter in weinig onderzoek is een differentiatie gemaakt tussen verschillende domeinen van het executieve functioneren en van gedragsproblemen. In het huidige onderzoek is onderzocht welk component van het executief functioneren het sterkste verband vormt met internaliserende en externaliserende gedragsproblemen bij kinderen van twee tot en met vijf jaar. Ouders uit een steekproef ....................
  (2012-03-16) Het parlement als publiek orgaan. De mening van de NRC en De Telegraaf
  Wel, David van der
  Deze thesis gaat over het parlement als publiek orgaan. Het parlement heeft verschillende relaties: de relatie met de regering, de relatie van partijen in het parlement onderling en de relatie met de kiezer. Voor de periode van 1973 tot en met 1994 is gekeken naar wat twee Nederlandse kranten, de NRC en De Telegraaf, over deze drie relaties schrijven. De kabinetten van Den Uyl, Van Agt, Lubbers en Kok worden bestudeerd en gewogen. Daarnaast wordt theorie over de toenemende invloed van de media m....................
  (2012-03-16) Effect of TIG-dressing on fatigue strength and weld toe geometry of butt welded connections in high strength steel:
  Van Es, S.H.J.
  When high strength steels are applicated in dynamically loaded structures, fatigue problems can arise. In most current design codes, the fatigue strength of high strength steels is either not discussed or determined as similar to mild steels. This assumption can be related to the dominance of the crack propagation life during in the total fatigue life when considering welded connections. Weld improvements can increase the length of the crack initiation life and thus increase the total fatigue li....................
  (2012-03-16) Process-based modelling of the Maumusson inlet: Interaction between inlet, ebb-delta and adjacent shoreline:
  Bergsma, E.W.J.
  In 2010, a realignment of the main channel of the Maumusson inlet, France, is observed. This breach of the ebb-delta is observed not long after a severe storm that afflicted the Charente-Maritime region in February 2010; Xynthia. A strong link between the breach and the Xynthia storm is expected: a storm event driven breach. In order to assess this hypothesis the impact of the Xynthia storm and the breaching process is investigated by use of a process-based numerical model, Delft3D. Two possibl....................
  (2012-03-15) Hardware and algorithm study for a fingerprint verification system:
  Mandado, Y.
  Biometrics is the area of knowledge comprising the methods for unique human recognition, based upon one or more intrinsic physical or behavioural traits. The term has its origin in the ancient Greek language (bios ="life" plus metron ="measure"). Among all the biometric techniques[1], some of them of recent development, fingerprinting has been the most widely used during the 20th Century. The maturity of this biometric technique and, mainly, the dramatic improvement of the capture devices have l....................
  (2012-03-15) Study of fatigue design on marine current turbine support structure Bali - Indonesia:
  Dirgantara, T.A.T.
  Clean Green energy is being desired all over the globe. It gives cleaner world and healthier environment to live. Most of the green energy resources such as tidal and wave are freely available in large amount and also sustainable. On the other hand, the energy demand is increasing along with population growth. Therefore, researchers are developing the technology of energy converter from these resources to support human activities, business and leisure. Indonesia an archipelago country with plent....................
  (2012-03-15) Interplanetary Trajectory Design using Dynamical Systems Theory:
  Van der Ham, L.
  Instead of the two-body problem commonly used in interplanetary trajectory design, also three bodies can be considered: the satellite, a planet and the Sun. Knowing that planet and Sun orbit one another in almost circular orbits, and the mass of the satellite is negligible compared to the mass of these bodies, the model of the circular restricted three-body problem (CR3BP) can be used. Dynamical Systems Theory (DST) concerns itself with the analysis of differential equations, as the equations o....................
  (2012-03-15) Experiences of hospitals with foreign health workers: how current practices relate to European circular migration policy.
  Brand, J.J.
  Summary Circular migration is the phenomenon of staff moving to another country and then returning to their home countries after some time. The European Union proposed a circular migration policy to solve predicted health worker shortages in 2020. Because there is lack of evidence about the applicability of the policy in healthcare organizations, this thesis studied the experiences of hospitals with foreign workers and examined how current practices relate to the European circular migration pol....................
  (2012-03-13) Rome Periphery:
  Konecka, K.; Niculescu, I.; Setas, M.; T. Wu, C.; Grosso, L.
  Research Booklet Studio Border Conditions
  (2012-03-13) Coolsingel Rotterdam:
  Abdollahi, R.; Alexandropoulou, I.; Driessen, D.; Duisdecker, P.; Kalonaityte, E.; Kerkdijk, E.; Khodaeiani, P.; Nouws, T.; Phadoongsat, V.; Wang, W.; Yi, Y.; Yin, S.
  Research Booklet MSC3 Studio Public Realm Rotterdam 2011-2012.
  (2012-03-13) Composiet versus Staal in de Geothermie deel 2:
  Logister, R.
  In dit verslag zal wordt er gekeken naar effecten van formatiewater, dat een temperatuur heeft van 333 Kelvin, op een stuk casingwand. Deze onderzochte materialen zijn composiet en staal. Langs deze twee materialen wordt een stroming gecreerd met het formatie water. Hierbij zullen verschillen ontstaan tussen, voor de omstroming en na de omstroming. Ook zal er gekeken worden naar onderlinge effecten van het composiet op het staal. Uiteindelijk is gebleken dat composiet niet tot nauwelijks wordt a....................
  (2012-03-12) Small Scale Fluid Power Transmission for the Delft Offshore Turbine:
  Kempenaar, A.S.
  The Delft Offshore Turbine (DOT) project is a research project within the Delft University Wind Energy Research Institute (DUWIND). The main objective of the DOT research project is to make offshore wind energy a competitive energy source. One of the research lines in the DOT project is considering the centralization of electricity generation within a wind farm. The complete process of wind energy extraction up to the connection with the electrical grid must be taken into account in order to de....................
  (2012-03-09) Het Corporate Curriculum 2.0
  Niehot, Remo
  Binnen organisaties is er een groeiende interesse waar te nemen voor Web 2.0, hierna aangeduid als Digitale Technologische Elementen 2.0. Om te kijken welke rol DTE 2.0 kunnen spelen binnen het corporate curriculum van organisaties in Nederland, is er een onderzoek uitgevoerd onder 156 hoger opgeleide en werkzame respondenten. De gegevens zijn verzameld via een vragenlijst bestaande uit gesloten en open vragen. Naast een kwantitatieve analyse met behulp van beschrijvende statistiek en Chi-kwadra....................
  (2012-03-09) LEEREFFECTEN VAN EEN ALFABETBOEK, maakt het type illustratie verschil voor het leren van letters
  Lokerse, C.W.
  In deze studie is onderzocht of kinderen (N = 45) in de leeftijd van 51 tot 65 maanden (M = 57.2, SD = 3.9) de naam van letters leren door middel van het voorlezen van een alfabetboek op de computer. De deelnemende kleuters, afkomstig van twee basisscholen uit Zuid-Holland, leerden gemiddeld drie letters door middel van het voorlezen van een alfabetboek. Het type illustratie was van invloed op de aandacht voor letters en het leren van letters. Een alfabetboek zou dus goed gebruikt kunnen worden ....................
  (2012-03-09) The Need to Belong
  Duijn, Marjolein Joke van
  Een Pluscoach-traject is een interventie, opgezet door Cardea Jeugdzorg, om jongeren met multi-problematiek (praktisch) te ondersteunen en te helpen aan een definitieve startkwalificatie. In deze studie werd de samenhang tussen het ontbreken van sociale steun van steunende factoren (clubs, ouders/verzorgers en peers) en antisociaal gedrag (liegen, vechten en stelen), risicovol gedrag (alcohol- en drugsmisbruik) en benedengemiddeld schools presteren (op Nederlands en Wiskunde) onderzocht bij jong....................
  (2012-03-09) Differentiële ontvankelijkheid van kinderen voor de kwaliteit van gastouderopvang
  Boom, Annelieke van den
  Introductie: weinig onderzoek is verricht naar de effecten van kwaliteit van gastouderopvang op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. In de huidige scriptie zijn associaties tussen kwaliteit van gastouderopvang en het welbevinden van kinderen onderzocht. Om deze relaties te onderzoeken, is sensitiviteit van gastouders en globale kwaliteit van gastouderopvang gemeten. Daarnaast is de differentiële ontvankelijkheid van kinderen voor kwaliteit van gastouderopvang onderzocht. Methode: vr....................
  (2012-03-09) A twin case study of numerical impairment: the effectiveness of an intensive intervention for restoring number sense
  Kruithof, Annika
  Number sense is considered the start-up kit for learning mathematics and a lack of number sense causes serious numerical impairments. The present study describes two 9-years-old identical twins who experience severe difficulties with counting, comparing quantities and arithmetic. Test results showed that they had severe dyscalculia and that at least N probably suffers from the Gerstmann syndrome. The twins were given an intensive intervention to remediate their numerical problems. During 3 month....................
  (2012-03-09) The mediating role of parental involvement with school for the relation between parental education and the child's outcomes at school
  Uka, Ana
  This study examined the mediating role of parental involvement with school on the relation between parental education level and two child outcomes: academic work habits and social networks. Teachers rated questionnaires were used to provide information on parental involve-ment, academic work habits and social networks for 45 children of second generation Turkish mothers living in the Netherlands. Results showed that parental education level and academic work habits were significantly correlated.....................
  (2012-03-09) Evolutionary Co-Optimisation of Control and System Parameters for a Resonating Robot Arm:
  Pen, S.J.
  This study investigates the evolutionary co-optimisation of fuzzy control and system parameters for the Resonating robot Arm (RA). The RA is a novel concept for a pick-and-place manipulator that uses a spring mechanism to reduce the required actuator torques. Since the performance of the total system depends on the combination of the spring mechanism and the controller it is difficult to find (near) optimal solutions using conventional design approaches in which the system and the controller are....................
  (2012-03-08) The Unified Anatomical Human: Model-based Visualization of Heterogeneous Anatomy Data:
  Smit, N.N.
  In the course of anatomical research, anatomists acquire and attempt to organize a great deal of heterogeneous data from different sources, such as MRI and CT data, cryosections, immunohistochemistry, manual and automatic segmentations of various structures, related literature, the relations between all of these items, and so forth. Anatomical variation between subjects further complicates this organization. Currently, there is no way of storing, accessing and visualizing these heterogeneous dat....................
  (2012-03-08) The new Insider for BR-ND:
  Pieters, J.J.M.
  This project has been carried out on behalf of branding agency BR-ND, aiming at redesigning BR-ND’s Insider tool to fit the changing market. The Insider tool is used to gain input and engage the organisation during brand innovation processes; a process performed by BR-ND together with a client to renew a brand on one or multiple aspects such as the purpose, strategy or appearance of a brand.
  (2012-03-08) The Role of Human Resource Management in Post-acquisition Integration :
  Bijwaard, J.
  Building on the experience built up from the management of more than 30 integration project, the objective of this research as been to improve the post-acquisition HR integration approach of Philips New Venture Integration, based on a gap analysis between the current model approach actual HR integration processes employed during the integration of acquisitions. Opportunities for improvement of the HR integration approach are proposed with respect to the definition of HR integration objectives a....................
  (2012-03-08) Cost reduction in supply chain via optimizing allocation of products to machines : a case study at GPB, DSM:
  Tahbaz , G.
  Companies constantly seek different opportunities to reduce cost in their supply chains. For this purpose, different approaches might be followed to study the system. This document is a Master’s Thesis report on optimizing the allocation of products to the machines in manufacturing companies as an option for cost reduction. The research together with a case study conducted in Gist Productie Bedrijf (GPB) has resulted in developing an optimizing tool to be used in the monthly production plannin....................
  (2012-03-08) Microwave-Promoted Synthesis of n-Propyl Propionate using Metal Triflate Catalysts in Batch and Continuous Flow Configurations:
  Van Braam Houckgeest, A.Q.
  Two novel microwave reactor configurations were tested: - The batch mode configuration resulted in high superheating temperatures for several alcohols and enabled operation in the superheating regime - A new concept, a coiled continuous flow reactor in a single-mode cavity, was successfully built and operated. Compared to current equipment it exhibits increased predictability and control. Furthermore, due to its predictability, it can be optimised and customised in various ways, for instance t....................
  (2012-03-07) Eutectic Freeze Crystallization: an experimental study into the application of the EFC process on two different aqueous waste streams:
  De Graaff, B.
  Eutectic Freeze Crystallization (EFC) is very promising technique for the treatment of aqueous waste streams in which salts are dissolved. In this study extensive experimental work was done to characterize the EFC behavior of two different waste streams. One is a sodium sulfate rich stream and the second stream contains a mixture of various salts. Main focus of this study lies in the field of scaling occurring on the heat exchangers and how this can be reduced/avoided by adding non-crystallizing....................
  (2012-03-07) Compost, biogas and biochar in Northern Ghana: Climate impact and economic feasibility in the context of voluntary carbon markets:
  Galgani, P.
  In some areas of Sub-Saharan Africa appropriate organic waste management technology could address development issues such as soil degradation, unemployment and energy scarcity, while at the same time providing climate benefits. The role that carbon markets could have in facilitating the implementation of composting, anaerobic digestion and biochar production, in urban and peri-urban regions in dry tropical climate was investigated, with a case study on Tamale in the North of Ghana. A life cycle....................
  (2012-03-07) Using patients' complaints to improve health care quality
  Danen, G.J.M.
  Summary Background: The dominant idea in current health policies is that patients should behave actively. Patients are considered to be experts of care, whose input can be used to improve health care quality. However, little is known about the effects of patient participation in practice. This also counts for complaints management in health care. The repeatedly appointed aims of complaints laws and codes are to provide an easy accessible path for patients to complain, in order to guard and im....................
  (2012-03-06) The design and development of CaveCad : A state of the art integrated cave management system:
  Mol, M.J.
  This thesis describes and substantiates the design and development of CaveCad, a state of the art integrated cave management system. CaveCad is Rio Tinto proprietary software. The scope of this project is to design, develop and implement an integrated cave management system for Rio Tinto Underground Technology Centre. A successful outcome will result in the implementation of CaveCad on all Rio Tinto caving operations. The block caving mining method is being increasingly applied as a mass minin....................
  (2012-03-05) User focused design of an ergonomically improved workstation for tugboat captains:
  Klink, L.
  Tugs have become very specialized tools for the captain and his crew to assist vessels. The design of tugs is the result of years of development, where many of the design decisions have been based on technical and functional bases. The job of a tugboat captain is very complex, many actions have to be performed in parallel to successfully perform a tow while maintaining safety. In this thesis, the goal is to create the ideal workstation. This requires a user focused approach. By performing u....................
  (2012-03-02) Damage on rock slopes under wave attack:
  Papadopoulos, D.
  The aim of this study is the particularisation of the accuracy margins for the determination of the damage level in the experimental plan proposed by Remon Kik at his thesis for the study of Notional Permeability of breakwaters “The experimental research of the permeability factor P”. The evaluation of the proposed technique took place by means of comparisons between different test cases in order to specify the existence of similarities in the statistical behaviour of original tests and the....................
  (2012-03-02) Google's PageRank: De tweede eigenwaarde en een variable sprongkans:
  Baksteen, T.
  Google maakt gebruik van PageRank om webpagina's te rangschikken naar hoe belangrijk ze zijn. Het berekenen van de PageRank vereist lineaire algebra. Ook komt Markov theorie hier aan bod. Één van de parameters is een zekere alfa. Deze alfa wordt door velen constant gekozen. Ik heb in dit rapport onderzoek gedaan naar de gevolgen van het variabel maken van deze alfa.
  (2012-03-02) Impact Assessment of Extreme Storm Events Using a Bayesian Network:
  Knipping, D.T.J.A.
  The most densely populated and economical most valuable areas in The Netherlands lie below mean sea level. These areas are protected against the sea by a coastal dune system. The vital importance of this dune system is reflected in the extensive collection of Dutch legal regulations that ensure the safety level of the dunes. Current safety assessment method for dunes, prescribed by these regulations, is based on conducting large numbers (thousands) of simulations to estimate dune erosion at indi....................
  (2012-03-02) Machines with high accuracy on factory floors:
  Boogaard, M.A.
  This thesis will propose a new method to predict the response of sensitive equipment, once it is installed on the factory floor. Currently, only the stiffness of the floor is taken into account when the dynamic response of a machine on a floor is predicted. To improve these methods, a short literature survey is done about the dynamics of factory floors. From this survey it follows that a floor is better characterised by an SDOF oscillator. To use this characterisation in practice, dynamic substr....................
  (2012-03-01) Tribler-G: A Decentralized Social Network for Playing Chess Online:
  Bouman, E.
  There are currently many systems that offer online board games, for instance, social networking sites, where board games enjoy enormous popularity, but also systems such as the Internet Chess Club, which has been around for over a decade. However, these systems are all centralized and typically have drawbacks for the user, such as subscription fees or advertisements. As an alternative, we have designed a decentralized protocol, called GameCast, that enables users to play turnbased multi-player b....................
  (2012-03-01) Goal-driven behavior in S-CLAIM:
  Simons, G.J.C.; Garella, A.
  Describes the multi-agent system in development in LIP6, Paris together with research done towards goal-driven behavior and it's implementation in the project.
<< Previous Results | Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven