Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing All Archives

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 21951 through 22000 of 107159.

<< Previous Results | Next Results >>


  (2012-01-30) Creating customer engagement for the customers of Ahold:
  Van Meir, S.L.O.
  In recent years, innovations like Smartphones, 3G (wireless Internet), and social media have entered the Dutch market. These innovations lead to brand transparency because they give customers access to brand related information and and allow them share that information amongst each other. Loyal customers therefore might be tempted to consider other brands for making their purchases. The chance of this possible decrease of loyal customers is enhanced by the financial crisis, which makes customer....................
  (2012-01-30) Innovative Stadium Design:
  Fransen, R.; Vermeulen, K.D.
  Each four years for every World Cup event, 10 large stadiums are needed. These stadiums fulfill their purpose for only one month and afterwards the hosting country will be left with stadiums too big for their own competition or needs. The step from football stadium to multifunctional stadium is already made, in our view the next step is turning a multifunctional stadium into a “multilocational” stadium. This means that the location of the stadium can vary. A variable location results in a tr....................
  (2012-01-30) Assimilating Soil Moisture Data into a Hydrological Model of the Volta Basin:
  Wang, Y.
  Soil moisture is important for the Volta Basin. However, in-situ measurements of soil moisture in the Volta Basin are scarce, only remote sensing observations are available. Remote sensing observations are also provided with limited temporal and spatial resolutions. Also capabilities of the sensors are limited (e.g measuring soil moisture limited in shallow layer), and observations from different instruments do not totally agree. Hydrological model can predict soil moisture. But model prediction....................
  (2012-01-30) Reduction of the amount of yield data for KLM using set cover:
  De Wit, E.
  In the Revenue Management department of KLM the prices for tickets are determined. The information of the prices are sent to a reservation system, in the form of yield data points. A reser- vation system is an external company that takes care of the selling of the tickets to the consumers for multiple airlines. The reservation system sets a restriction of 100 million yield data points. Because of the merger of KLM and Air France the Revenue Management systems are combined. Both companies genera....................
  (2012-01-30) Constructed Textiles:
  Dilaveraki, I.
  The thesis is an exploration of woven textile systems and their translation from the microscale of textures to the macroscale of structures. The purpose is to define their potential use in the building environment as structural skins based on the integration of material properties, structural and daylight criteria. The design of a pavilion, located along the Scheveningen boulevard (NL), is being developed through the exploration of patterns, materials and structural techniques along the differen....................
  (2012-01-27) Een andere manier van gebiedsontwikkeling: Nieuwe waardedragers?:
  De Ruiter, M.
  Analyse of problem In the fall of 2008 the credit crunch started in The Netherlands. The financial sector in The Netherlands deteriorated with serious consequences for the Dutch real estate market. After years of increases in real estate investment, the investment volume in Dutch real estate decreased in the second half of 2008 (Debenham Thouard Zadel-hoff (DTZ), 2010 in Mierlo, Y.C.M., 2010). Until now the market conditions are extra-ordinary because few transactions take place. (Mierlo, Y.C.M.....................
  (2012-01-27) Juvenile ageing methods in the Caribbean archipelago - A review on long bone length and dental ageing
  Dijkshoorn, Nikki
  In this research the central question regards: “Are ageing methods based on long bone length measurements and the dentition applicable on the juvenile Caribbean skeletons of Kelbey’s Ridge and Manzanilla?”. From this research can be concluded that the methods are applicable on the skeletal material but that there are still a lot of complications. A few problem that can be named are for example the preservation of the material. This ensures that not all skeletons could be used for analysis ....................
  (2012-01-27) De sfinx te Gizeh. De betekenis van een Egyptisch monument in de Hellenistische en Romeinse periode
  Caspers, M.A.J.
  De sfinx te Gizeh, die heden ten dage uitkijkt op Cairo en in alle rust de drie welbekende piramides lijkt te bewaken, heeft vanaf de 4e dynastie tot heden ten dage veel aandacht genoten. In zowel het Faraonisch Egypte als de Grieks-Romeinse periode zijn veel restauraties gedaan aan en bij de sfinx, en zijn zelfs in de loop der jaren structuren en/of teksten toegevoegd bij de temenos van de sfinx. De laatstgenoemde periode is bij de bestudering van de sfinx echter relatief onderbelicht gebleven ....................
  (2012-01-27) Romeins paardentuig in West-Nederland. Een vergelijking van Naaldwijk en de Scheveningseweg
  Hagedoorn, Svenja
  In deze scriptie staat de volgende hoofdvraag centraal: Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen het paardentuig dat is aangetroffen op de Romeinse vindplaats te Naaldwijk en de Romeinse vindplaats aan de Scheveningseweg in Den Haag? In de Romeinse periode was het landschap van West-Nederland dynamisch. Bewoning was in de hooggelegen gebieden gelegen. In de hooggelegen gebieden en de duinen zijn de omstandigheden voor de conservering van het paardentuig niet ideaal. De vindplaats in Naal....................
  (2012-01-27) Polychrome ceramics from the northern Gran Nicoya area, Nicaragua
  Kroezen, AHT
  The research of polychrome ceramics from northern Gran Nicoya, Nicaragua started in a classificatory and descriptive manner, had (and has) many concerns with chronology but has slowly but steadily evolved into a discipline that tries to explain the culture behind the pottery. In order to do so, many different techniques have been used. Decorations and forms are examined and compared to those of other culture areas from the very beginning. Also, the function of the ceramics are researched. In lat....................
  (2012-01-27) Charloisse tuinen; een aanzet tot een sociaal en fysiek fundament in Rotterdam-Zuid : bouwen voor de huidige bewoners:
  Lewerissa, B.R.
  Stelling. Woningdifferentiatie draagt positief bij aan het realiseren van een bevolkings-samenstelling, die zich laat identificeren met de specifi eke kwaliteiten en het karakter (identiteit) van Oud-Charlois. Onderzoeksvraag. Welke vormen van woningtransformatie van de bestaande voorraad in Oud-Charlois, kunnen in samenhang met nieuwbouw en stedenbouwkundige ingrepen worden ingezet, met als doel het bewerkstelligen van een grotere woningdifferentiatie? Relevante criteria op basis waarvan deze ....................
  (2012-01-27) The most effective way to stimulate renewable energy: An empircal analysis on current policy instruments
  Schep, R. de
  Governments around the world have started to realize their role is needed for a future which relies more on renewable energy. Currently there is no joint agreement what policy would be most effective. Therefore different governments use different renewable energy policies. In general six policies are used. These are feed-in tariffs, investment subsidies, obligations, covenants, R&D subsidies and taxis on polluting energy forms. In this thesis the effectiveness of these policies is evaluated. Dat....................
  (2012-01-27) The Wall: Preparing for China's urban billion:
  Pel, J.H.
  In an age of ever increasing urbanization with massive migrations from the countryside to the city, Asia is at a cross roads. 'The Wall' is a masterplan for the city Chengdu in the West of China. It is based on public transport. It is an urban strategy which densifies the existing city edge, thereby re-establishing the contrast between city and countryside. This leaves open spaces to act as green lungs for the city. To prove the masterplan one building in the masterplan is developed as an case-s....................
  (2012-01-27) Oud & vertrouwd: zelfstandig oud worden in je eigen wijk:
  Snoep, K.
  Nederland gaat de komende jaren in verdubbeld tempo vergrijzen, dit heeft tot gevolg dat er een steeds grotere fysieke druk komt te liggen op de bestaande verzorgingshuizen en dat de beroepsbevolking te klein wordt om de groter wordende groep ouderen te verzorgen. Daarom dient er gezocht te worden naar een woonvorm en omgeving waarin ouderen zelfstandig kunnen wonen en onderdeel blijven van de samenleving. Dit project biedt hier een oplossing voor, namelijk: ouderenhuisvesting in combinatie met ....................
  (2012-01-27) Modelontwerp: Competenties van de procesmanager in relatie tot het procesverloop :
  Loevendie, W.W.
  Dit afstudeeronderzoek gaat in op het probleem dat bij complexe stedenbouwkundige gebiedsontwikkelingen (CSG) de hogere ambities bij tegenslagen snel naar de achtergrond worden verdreven. Mijn veronderstelling is dat de oplossing ligt in de relatie tussen het gebiedsontwikkelingsproces en de competenties van de procesmanager. Het doel is dan ook om een model te ontwerpen dat de werkwijze weergeeft om de verbinding te maken tussen deze twee elementen.
  (2012-01-27) Blijven of Verhuizen?: Minder leegstand door binding van de huurder:
  Hendrikx, T.P.A.H.
  Onderzoek naar de beweegredenen van een kantoorgebruiker bij de afweging tussen blijven in zijn huidige kantoor, verhuizen naar een bestaand kantoor en verhuizen naar een nieuw kantoor. Hierbij is de rol van de eigenaar ook onderzocht en welke maatregelen deze neemt om de kantoorgebruiker te behouden en daarmee leegstand te voorkomen.
  (2012-01-27) Optiemalisatiemodel gebiedsontwikkeling locatie Valkenburg:
  Betlem, M.H.T.
  An urban area development can be a long and on‐going process. Reasons for this are for example de size of the project, the amount of involved parties, the interest (financially) and the opportunities. To keep the process going a couple of tools can be used. An important tool is meeting and negotiating. Just putting conflicting parties’ together en trying to find a solution based on arguments. An important aspect of this technique is that the stakeholders know what they are talking about and ....................
  (2012-01-27) Insight Studio:
  Van der Male, J.A.
  This project is about finding the "ideal" studio conditions for design education. The research describes the basic needs for accommodating design education through studio spaces. The final design of the project is a new building for the faculty of Architecture. It can be seen as a late submission for the contest "building for Bouwkunde" which was held after the fire of the old building. The goal of this graduation was to question the current conditions of the studio spaces used in the current fa....................
  (2012-01-27) The Lagos coast - Investigation of the long-term morphological impact of the Eko Atlantic City project:
  Van Bentum, K.M.
  The Lagos coast has been suffering high rates of erosion since the construction of three harbour moles, i.e. the West Mole, East Mole and the Training Mole, at the tidal inlet connecting the Lagos Lagoon to the South Atlantic Ocean. To provide for a permanent erosion mitigation measure and to create residential and commercial area for circa 400,000 people, the Eko Atlantic City project has been initiated in 2008. In front of the eroded coast, approximately 9 km² of land will be reclaimed and pr....................
  (2012-01-27) Mindfulness: therapie, spirituele oefening of levenshouding?
  Orsouw, Floor van
  Mindfulness – “het zonder oordeel en met aanvaarding richten van de aandacht op ervaringen in het hier en nu (Kabat-Zinn 2004)” - is in de afgelopen jaren een populair verschijnsel geworden: boeken, trainingen en cursussen duiken overal in de samenleving op. In de (geestelijke) gezondheidszorg wordt mindfulness succesvol als therapie ingezet. Hoewel mindfulness losgesneden is van zijn oorspronkelijke levensbeschouwelijke context, is algemeen bekend dat mindfulnessmeditatie afkomstig is ui....................
  (2012-01-27) De waardevolle huid: tatoeages, verhalen en geestelijke begeleiding
  Cuperus, Wietske
  Tatoeages zijn in de westerse wereld nooit een vanzelfsprekend verschijnsel geweest. Tot ongeveer de jaren ’70 van de vorige eeuw werden tatoeages door wetenschappers beschouwd als een kenmerk van bepaalde groepen mensen: primitievelingen uit verre oorden droegen tatoeages, maar ook dicht bij huis werden tatoeages in direct verband gebracht met criminaliteit en mensen met een lage sociale komaf. Pas wanneer het tatoeëren in Noord-Amerika en West-Europa, onder invloed van de verschillende eman....................
  (2012-01-27) Stilte en rust: een literatuuronderzoek naar de plaats van stilte en rust in humanisme
  Zeeland, Sandra van
  Wat kan stilte, zoals door de filosoof Josef Pieper opgevat, bijdragen aan humanisme? Om het begrip humanisme nader te kunnen bepalen wordt uitgegaan van de visie van Jaap van Praag op humanisme. Voor Pieper is het belang van de rust gelegen in het gegeven dat door die rust de mens mens blijft. Voor Pieper is het feest de innerlijke oorsprong van de rust. En het meest feestelijke feest dat gevierd kan worden is voor Pieper het cultische feest; de verankering in het goddelijke is essentieel. De....................
  (2012-01-27) 'True' Black Metal
  Pol, F.R. van der
  Het onderzoek dat in de thesis uiteengezet wordt, was er op gericht te achterhalen hoe de authenticiteit van black metal bands wordt vastgesteld binnen de Nederlandse black metal subcultuur. Black metal is één van de extremere subgenres van metal muziek. Dit subgenres heeft zich in de vroege jaren negentig in Noorwegen ontwikkeld en is sindsdien uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen. Zoals veel auteurs stellen is de authenticiteit van bands en muzikanten een constructie die voortkomt uit de ....................
  (2012-01-27) Continuous Trade-­‐Offs: Developing a Mixed Costing Methodology fot CVD Prevention Care in a Low Resource Setting
  Kundu, P.
  Summary There is a lack of disease-­‐specific costing analysis in low-­‐ and middle-­‐income countries, despite the need for such data for efficient allocation of scarce resources. The main challenges to costing include poor financial and clinical data systems and lack of time and resources to carry out comprehensive patient-­‐level analysis. This study develops the optimal methodology for guideline-­‐based cardiovascular disease prevention care in a primacy healthcare....................
  (2012-01-27) Research and Strategic Design for a User-focused Product Comparison Website:
  Pellikaan, T.
  This thesis describes the research and design done to develop a new method of online product comparison. The method is a proposed improvement over current product comparison websites. Well known Dutch examples of these are Beslist.nl and Kieskeurig.nl, which compare many different products, from TV’s to baby strollers. This sort of product comparison websites are currently much used on the internet. They offer functionality to compare products and the prices for which these products are offer....................
  (2012-01-26) New Headquarters for the United Nations Environmental Council:
  Houthuijzen, S.
  The concept of interaction and connection on different layers within the United Nations Environmental Council building design where the main concepts throughout the design process. On an urban scale the UN-plot is an exception to the typical urban structure of New York. It takes six blocks to complete the United Nations footprint. The Northside of the plot consists of a green structure, which has the opportunity to be an asset to the city in terms of development of public spaces. Besides Central....................
  (2012-01-26) Obstakels voor transformatie:
  Buenting, L.N.F.
  In dit afstudeeronderzoek worden de juridische knelpunten en oplossingsrichtingen van transformatieprojecten behandeld. De doelstelling is om uiteindelijk de haalbaarheid van transformatieprojecten te vergroten.
  (2012-01-26) The Shed | Embedment embracing the streetscape:
  Blom, R.R.
  This plan is designed in order to embed the Lijnbaan area by adding local and regional/local functions, including sports, wellness and a sports park. This design is developed through a bottom-up strategy, by making decisions through the eyes of the man on the street. The urban hierarchy and human scale of the plan are dominant for the intervention of the plan in the city centre of Rotterdam.
  (2012-01-26) A FPGA implementation of a real-time inspection system for steel roll imperfections :
  Molenaar, M.
  Today’s production processes are more and more optimized to be competitive. The production demands are increased for speed and quality. These increased demands do not pass the roll shops in the steel industry. In the roll shop periodically the rolls from the rolling mill are checked for imperfections. The imperfections are detected by special inspection systems. Improving the inspection systems can speed up the overall process significantly in the roll shop. The request for an improved inspect....................
  (2012-01-26) Stage & decor:
  Van Vliet, J.A.
  An intervention on urban and architectural scale, set as stage and decor, facilitating collective life within the Lijnbaan area.
  (2012-01-26) United Nations Environmental Council:
  Puppels, M.
  This is the design of a new council to be added to the United Nations Headquarters in New York. The assignment is established to solve the problem of the unclear defenition and character of sustainability. This building will give a clear authority on sustainability towards governments, companies and the people. It will show direction towards a healthy durable society. The design combines sustainable ideas on basis of consciousness, energy provision, flexibility and climate control.
  (2012-01-26) (Un)planned: How City and Large Infrastructure Meet:
  Loerakker, J.A.M.
  This research wants to show how by the historical overlapping of two thoroughly planned paradigms – ‘city’ and ‘highway’ – an unplanned mismatch could come into existence at the intersection of ring roads and city streets. Through a physical analysis of this mismatch and the planned and unplanned reactions in the cases of Amsterdam A10 West and São Paulo Southeast this study discusses possible lessons that can be learned for improving the future interweaving of urban tissue and larg....................
  (2012-01-26) History thesis : Phaeno Science Center:
  Zwiers, M.Y.H.
  Het Phaeno Science Center en haar plaats in de architectuurgeschiedenis. Korte geschiedenis over Zaha Hadid. Een reactie op de moderne beweging. En de eerste toepassing van zelfverdichtend beton in de architectuur.
  (2012-01-26) Meet in Heterotopia:
  Wu Chen, I.
  Rotterdam is a city with strong dynamic: locals, a great number of immigrants, as well as international ones constitute the density of Rotterdam. However, since the bombardment during WWII, the city became the experiment of doctrine of functionism. Big roads for traffic which disconnect the urban public spaces; tall buildings, on one hand, give a capacity of large amount of people, on the other hand, give the cold feeling to the locals. In order to bring more lively sceneries in the city center....................
  (2012-01-26) Barcelona: Energy + Urban Form:
  Vickery Hill, A.
  Contemporary cities, established largely around stable supplies of materials and plentiful access to energy sources, will be seriously affected by sudden changes in supply - particularly if technology cannot cater for consumption demands. This thesis explores energy consumption and energy dependency, framed in terms of urban density, using the Barcelona Metropolitan Area as a case study.
  (2012-01-26) Samuel Lyde en James McKinnis Balph
  Rensen, F.M
  In de negentiende eeuw werden er vanuit Europa en de Verenigde Staten verschillende zendingsmissies georganiseerd. De zending werd in deze periode over de hele wereld uitgevoerd, ook in gebieden waar nauwelijks informatie over bestond. Dit onderzoek richt zich op het Osmaanse Syrië en zoomt vooral in op het kustgebergte in het noordwesten, het gebied ten noorden van - het huidige - Libanon. Halverwege de negentiende eeuw werd door de Britse zendeling Samuel Lyde het eerste langdurige contact ge....................
  (2012-01-26) Research: Urban Emptiness - parallel case Rotterdam-Detroit; Design: Rotterdam - Re-Financing Hofplein:
  Van Klink, R.W.
  This design gives a possible answer to the current problem of vacancy in the city of Rotterdam, which is mostly manifested in office buildings. Since Rotterdam has a lot of office space in its city center, one can literally observe this vacancy. This has a huge impact on the urban life. In the research done prior to the design I have compared two cities that are quite similar. Taking Detroit (USA) as an example of a failed city. This city is several steps ahead of many failing cities. Comparing....................
<< Previous Results | Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven