Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing All Archives

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 21951 through 22000 of 198041.

<< Previous Results | Next Results >>


  (2015-07-29) Verschillen in functioneren tussen matig prematuur geboren kinderen en op tijd geboren kinderen
  Brok, M.I.M.
  In Nederland worden jaarlijks ongeveer 10.500 (6%) kinderen matig prematuur geboren, een zwangerschapsduur tussen 32 en 36 weken. Van matig prematuur geboren kinderen wordt verwacht dat zij geen ontwikkelingsachterstanden hebben in vergelijking met op tijd geboren kinderen. Dit blijkt echter niet het geval te zijn. Matig prematuur geboren kinderen lopen een twee maal zo hoog risico op ontwikkelingsachterstanden. In dit onderzoek wordt onderzocht of er verschillen zijn in functioneren van matig p....................
  (2015-07-29) Factors predicting inefficacy of lithium in patients with Bipolar I Disorder
  Herweijer, D.M.C.
  Introduction: The aim of this study was to investigate whether factors, that are related to a more severe course of bipolar disorder, will predict the efficacy of lithium in BPI patients. For this purpose it was examined whether earlier onset, comorbid anxiety, comorbid alcohol dependence, comorbid substance dependence and early extreme adversity predict lithium response in a large sample of BPI patients. Method: Based on a questionnaire about lithium response, 446 lithium users were selected an....................
  (2015-07-29) Van een verzorgingsstaat naar een verzorgende participatiestaat
  Henkel, L.
  Naar aanleiding van de decentralisatie van ondersteuning en begeleiding naar de gemeente ter uitbreiding van de Wet maatschappelijke ondersteuning en in het kader van actief burgerschap en buurtinitiatieven op het gebied van zorg en welzijn ten behoove van kwetsbare ouderen in Nederland, heb ik onderzoek gedaan naar welke factoren een stimulerende werking hebben op actief burgerschao en buurtinitiatieven. Er is veel eerder onderzoek gedaan naar waar bewoners van warm lopen. De factoren uit eerde....................
  (2015-07-29) Kunst en cultuur in het voortgezet onderwijs
  Costermans, G.A.
  Deze masterthesis verschaft inzicht in de leereffecten die met het huidige aanbod van cultuuronderwijs worden bereikt en welke kenmerken binnen dit aanbod van invloed zijn voor het bereiken van deze leereffecten. Op basis van dit inzicht is een vergelijking met de onderwijspraktijk gemaakt, waaruit blijkt waar scholen op dit moment te kort schieten en waarin zij sterk staan.
  (2015-07-29) Caravaggio, Medusa la meraviglia
  Goudsmit, E.S.A.M.
  Michelangelo Merisi del Caravaggio schilderde rond 1598 zijn wapenschild 'Medusa' in opdracht van kardinaal Francesco Maria del Monte als geschenk voor groothertog van Toscana, Ferdinand I. Door de geschiedenis van dit wapenschild en de omstandigheden waaronder het is gemaakt te onderzoeken, probeer ik te achterhalen welke aspecten van zijn kunstenaarschap en talenten Caravaggio met zijn Medusa voor het voetlicht wilde brengen. Het bestuderen van de primaire bronnen over het werk, zijn opleiding....................
  (2015-07-29) Alcoholverslaving: een risicoprofiel. Over de belangrijkste factoren die bijdragen aan het ontwikkelen van een alcoholverslaving.
  Bulsink, K.M.
  In dit interdisciplinaire onderzoek zal worden onderzocht welke factoren bijdragen aan het ontwikkelen van een alcoholverslaving. Inzicht in de risicofactoren voor alcoholverslaving kan bijdragen aan de preventie en behandeling hiervan. Deze vraagstelling is eerder nooit opgelost, omdat er sprake is van een complex probleem. Gedrag, zoals alcoholgebruik, wordt beïnvloed op meerdere niveaus (intrapersoonlijk, interpersoonlijk, samenleving etc.) en er is sprake van interactie tussen deze invloede....................
  (2015-07-29) Determining the state of radionuclides in polymersomes using perturbed angular correlation spectroscopy :
  Bogers, S.L.C.
  Polymersomes, polymeric nano-carriers composed of amphiphilic block copolymers, are promising candidates for transporting (radio)pharmaceuticals to tumour cells. While methods have been developed for trapping both diagnostic and therapeutic amounts of radionuclides in these polymersomes, there is not much known about the loading process and the state of the radionuclide in the polymersomes. At this point perturbed angular correlation (PAC) spectroscopy becomes essential, as it is a useful method....................
  (2015-07-29) Observing the Alleged Internet Savvy: Accounts of Exceptional Online Creativity by Dutch Youth.
  R.R. Verstraeten
  In new media and children research, the 'cyberkid' label is often used to describe the younger generation and creative online activities. Whilst this label rightfully underlines the increased access to more and new media by children, it does not adequately comprehend intense and skilled online activities. As such, youngsters become alleged to be internet savvy, whereas only a small part of this group really is. This research provides a better understanding of what internet savvy youngsters do on....................
  (2015-07-28) The effect of the 2008 economic crisis on the health of residents in the United States of America
  Ramlal, T.
  It is very important that people have a good health and remain a good health. But the effect of a crisis on health is not clear. It could have a positive effect, but most people belief that a crisis has a negative impact on the health of people. This research investigates what kind of effect the 2008 economic crisis has on the health of people in the USA. The research is executed on an MSA (Metropolitan Statistical Area) level with multiple regressions and fixed effect regressions. Different hea....................
  (2015-07-28) De Invloed van het akkoord van Wassenaar op de Nederlandse Organisatiegraad
  Baan, S.
  In dit onderzoek is de relatie onderzocht tussen het Akkoord van Wassenaar enerzijds en de ontwikkeling van de organisatiegraad anderzijds. Het verband tussen deze twee begrippen is in het verleden reeds vaak gelegd, maar niet eerder op statistische wijze onderzocht. Vanaf 1982, het jaar waarin het akkoord is afgesloten, lijkt de organisatiegraad een scherpe daling in te zetten. Om te onderzoeken of er daadwerkelijk een verband is tussen het Akkoord van Wassenaar en de daling van de organisatieg....................
  (2015-07-28) Groepgrootte en de Schoolresultaten van leerlingen
  Rijn, A. van
  Over de invloed van groepsgrootte op toetsscores is in het verleden al aardig wat geschreven. Deze onderzoeken hadden meestal, in tegenstelling tot dit onderzoek, een instrumentele variabele nodig om tot conclusies te komen die vrij zijn van systematische fouten. Dit onderzoek richt zich op basisschoolleerlingen in Nederland en onderzoekt het verband tussen groepsgrootte en Cito-scores. Ook wordt aandacht besteed aan verschillen in achtergronden van leerlingen en aan verschillende onderwijssyste....................
  (2015-07-28) The last mile delivery in China
  Huang, Z.
  E-commerce as the fruit of internet and commerce has been growing with a rapid speed in China these years. It has not only contributed to economy, but also has shaped people’s way of living, especially with the service of home delivery. Consumers enjoy the various choices of products with reasonable prices and the convenience of receiving parcels with a single click on the mouse. Meanwhile, the problem of not-at-home and repeated delivery have caused trouble for both consumers and logistic pro....................
  (2015-07-28) Medical non-­‐compliance and the competence hypothesis
  Oostveen, B.J.
  According to Ellsberg (1961), people’s preferences in ambiguous choices deviate from what would be expected according to expected utility theory. The competence hypothesis by Heath and Tversky (1991) states that people prefer situations in which they feel competent and knowledgeable, despite the option being vague without known probabilities. This study tests the competence hypothesis applied to medical non-­‐compliance. A survey w....................
  (2015-07-28) Multiple scatterer retracking and interferometric swath processing of CryoSat-2 data for ice sheet elevation changes:
  Nanda, S.
  In the processing of data acquired by conventional radar altimeters, algorithms designed to compute elevation of signal backscatterers assume that the point closest to the satellite antenna is the nadir point. While this is a valid assumption over the oceans, it is often not valid in non-oceanic surfaces. Radar altimetry data acquired over ice sheets, for instance, are dominated by multiple scatterers off-nadir to the satellite, which implies that more than one scattering surfaces in the radar f....................
  (2015-07-28) CO-Habit: Improving couples well-being through virtue:
  Abarca, D.
  In the attempt to increase people’s subjective well-being, social connections are thus a pivotal component. The scope of this project will be to design for the character strength of ‘social intelligence’ that has been classified under the virtue of humanity.
  (2015-07-28) Projectteam Zebro onboard navigation system: Part 1:
  Janssen, A.J.C.; Stijnman, P.R.S.
  This document describes the design process towards a functional Onboard Navigation System board, and the onboard communication with other modules in the Zebro Explorer. Furthermore the design process of the communication outside the Zebro consisting of a graphical user interface and the wireless communication is described.
  (2015-07-28) Racial dynamics in the American suffragist movement, 1860 - 1920
  Brunings, R. F.
  We know black women struggled to obtain more rights; they did in abolitionism and they did in the suffrage movement. We know black suffragists existed – for example, Sojourner Truth, Ida B. Wells, or Harriet Tubman, yet they are left out of the picture. They were women who had to live under the same patriarchical structures as any other woman. But at the same time, these black women had to endure a second type of injustice, solely because of the colour of their skin. Race plays a crucial part....................
  (2015-07-28) To what extend was Telesur used as a political tool by Chavez’s Bolivarian government?
  Goede, Zoë de
  The majority of the foreign news that reaches Latin America, even news about the area itself, comes from the United States and is broadcasted by news channels such as CNN. Consequentially regional integration regained popularity in the region and initiatives were taken in order to enhance intraregional integration. This thesis attempts to make a connection between these events and the emergence of Telesur, and to seek to what extent the broadcasts of Telesur are politically colored.
  (2015-07-28) Violence: Ernst Jünger & Adolf Hitler
  Meuldijk, D.; Meuldijk, D.
  Violence is of all times. As the architects of a person who has brought about so much destructive violence in the 20th century, the thoughts of Adolf Hitler on violence are intriguing to examine. Interpreting these thoughts through the views of Ernst Jünger, a German writer captivated by violence, is even more so fascinating. As the writings of Adolf Hitler and Ernst Jünger each portray various interpretations of their respective author on violence, this thesis has tried to provide by means of....................
  (2015-07-28) Defining Greek Foreign Policy’s capacities in the Balkan triangle
  Grapsas, Evangelos (Vangelis)
  The role of a country like Greece which can guarantee these values is vital and should be underlined in this paper. Research will based on whether Greece has the institutional and foreign policy capacity and determination to further promote security and development standards within the area. Greece’s foreign policy making in the past has been often associated with the security agenda of the Balkans and this is also the key in examining the future as Greek administrations have been quite stabl....................
  (2015-07-28) Enslaved in the United Arab Emirates? Migrant Women from Indonesia under the Kafala System
  Gowdan, Suad
  Today, the Gulf Cooperation Council (GCC) has the largest recipients of migrants in the world. In order to govern the progressively migrant population in the GCC, the Kafala system was created. The system requires the sponsor-employer to assume full legal and economic responsibility for the migrant worker during their period in the GCC. Traditionally, the majority of literature on the Kafala system derives from human rights groups that criticize the sponsorship system. Human rights groups have ....................
  (2015-07-28) Van medewetgevend tot adviserend orgaan. De Raad van Indië gedurende de opbouw van de koloniale staat, 1816-1836
  Gee, R.C. de
  De opbouw van de koloniale staat in de eerste helft van de negentiende eeuw bracht uiteenlopende veranderingen met zich mee voor de bestaande verhoudingen in het lokale bestuur. Een van deze veranderingen was de verdere beperking van bevoegdheden van de Raad van Indië, met het uiteindelijke doel om de koloniale staat een daadkrachtig bestuur te geven en het in economisch opzicht zo nuttig mogelijk te maken voor het moederland. Deze scriptie beschrijft de formele bevoegdheden van de Raad van Ind....................
  (2015-07-28) No gene-environment interaction found between 5-HTTLPR and parental behavioral control on alcohol problem drinking among youth
  Bonthond, I.
  Present study aimed to investigate a gene-environment interaction between the 5-HTTLPR and parental control on alcohol problem drinking among youth. We hypothesized that adolescents who experience high levels of behavioral control will engage in less alcohol use and that this effect is stronger for children who are carriers of the short allele of 5-HTTLPR compared to carriers of the long allele. A longitudinal design consisting of five waves was used on a Dutch sample. The sample consisted of 19....................
  (2015-07-28) Een experiment naar de invloed van klassenrumoer op het inhibitievermogen van kinderen met ADHD vergeleken met een controlegroep
  Barten, A.C.
  In huidig onderzoek werd onderzocht in hoeverre kinderen met ADHD, in vergelijking met een controlegroep, een inhibitieprobleem laten zien in een stille omgeving en in een rumoerige, meer ecologisch valide omgeving. Het onderzoek is uitgevoerd onder 24 kinderen met ADHD en 12 controlekinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar. De kinderen werden tweemaal getest, eenmaal in een stille omgeving en eenmaal in een omgeving waarbij klassenrumoer ten gehore werd gebracht. Uit de resultaten bleek, naar ....................
  (2015-07-28) Kwaliteit van Geschreven Feedback in een Lerarenopleiding: de Ervaren Kwaliteit en de Intentie tot Gebruik van Ontvangers
  Deeben, L.M.J.
  Geschreven feedback kan een bijdrage leveren aan de leerontwikkeling van studenten (Darling-Hammond, 2006). Dit kan echter alleen wanneer de feedback goed begrepen wordt en er intentie aanwezig is om deze te gebruiken (Kulhavy & Stock, 1989). Om feedback te kunnen geven die van hoge kwaliteit is, moet het allereerst duidelijk zijn waaruit deze bestaat (Darling-Hammond, 2006; Kulhavy & Stock, 1989). In dit explorerende onderzoek werd een overzicht gegeven van verschillende kwaliteitsniveaus van g....................
  (2015-07-28) Het ontwikkelen van zelfregulerend leren bij vmbo leerlingen
  Groot, T.J.C. de
  Probleemstelling: In deze Masterthesis is onderzocht of zelfregulerend leren door middel van scaffolding ontwikkeld kan worden bij vmbo leerlingen. Het gebruik van metacognitieve vaardigheden is voor vmbo leerlingen niet vanzelfsprekend, omdat op het vmbo voornamelijk cognitieve competenties centraal staan (Hiteq, 2010). Bij het ontwikkelen van zelfregulerend leren wordt scaffolding ingezet als ondersteuningsaanpak. Bij deze aanpak wordt ondersteuning gegeven bij een leertaak dat een leerling ni....................
  (2015-07-28) Verbanden tussen leerhouding en sociale netwerkpositie van docenten in het Hoger Beroepsonderwijs
  Kroon, H.
  Kennisdelen via informele sociale netwerkstructuren levert een belangrijke bijdrage aan het leren van docenten. Binnen het Hoger beroepsonderwijs is nog weinig bekend over de mate waarin docenten gebruik maken van het sociale netwerk binnen hun team en hoe een sociaal netwerk wordt gevormd. Als verklarende factor voor het vormen van een sociaal netwerk is in deze these onderzocht of hoe iemand aankijkt tegen leren verband houdt met diens sociale netwerkpositie. Deze these probeert daarmee een bi....................
  (2015-07-28) Data Use in Primary Education: The Quality of Teachers’ Reflective Processes during the Execution of the Evaluative Cycle
  Pater, B.S.
  Data use in Dutch primary education is intended to maximize student performance in a systematic and goal-oriented way through executing the evaluative cycle. However, this cycle is not always executed in its entirety. The purpose of the present study was to contribute to a better understanding why the evaluative cycle is not always executed in its entirety. This study used a sequential exploratory mixed-methods design. In the quantitative phase, data were collected using a questionnaire (N =162....................
  (2015-07-28) Informeel leren bij leerkrachten. Contextuele factoren die informeel leren faciliteren bij leerkrachten.
  Pol, M.T. van de
  Tijdens het werken lopen medewerkers tegen problemen aan, het oplossen van deze problemen door zelf activiteiten te ondernemen wordt informeel leren genoemd (Cofer, 2000). Hoe groot het effect is van dit leren hangt van een aantal factoren af: persoonskenmerken, de taak en van de omgeving waarin de taak zich begeeft (Marsick en Watkins, 1990). Deze omgeving verschilt sterk per sector, met name in het onderwijs schijnt het lastig te zijn om tot informeel leren te komen. Wanneer je werkzaam bent ....................
<< Previous Results | Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven