Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing All Archives

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 21951 through 22000 of 126591.

<< Previous Results | Next Results >>


  (2013-07-31) Sociale cohesie en religiositeit onder de Turkse en Marokkaanse gemeenschap in Nederland
  Meijerman, A.D.; Vliet, R. van
  In dit onderzoek is door middel van 2 studies de mate van sociale cohesie en religiositeit, en hun onderlinge verband, van de Turkse en Marokkaanse gemeenschappen in Nederland onderzocht. Zowel met bestaande data van het SCP, als met eigen data is er geen verschil in de mate sociale cohesie kunnen vinden tussen de twee gemeenschappen. Op het gebied van verband tussen de mate van sociale cohesie mate en de mate van religiositeit is er uit de twee studies geen eenduidige conclusie te trekken.
  (2013-07-31) Genderverschillen in sector- en profielkeuze
  Oenema, M.
  In deze scriptie worden genderverschillen in sector- en profielkeuze besproken. De probleemstellingen luiden: (1) Welke verschillende factoren zijn volgens docenten van belang bij genderverschillen in sector- en profielkeuze in Nederland en wat is de rol van docenten hierbij? (2) Welke verklarende factoren zijn van toepassing bij genderverschillen in sector- en profielkeuze in Nederland? De eerste probleemstelling is onderzocht door middel van interviews; er zijn vijf docenten, van het vmbo en ....................
  (2013-07-31) Blijven of weggaan?
  Minnaard, B.; Brandsma, C.M.
  Dit onderzoek is gedaan onder oud-trainees van ABN AMRO. Er is gekeken welke factoren een rol spelen op de motivatie om wel of niet te willen blijven werken na afronding van het traineeship. Daarnaast is er gekeken welke organisatieculturen onderscheiden kunnen worden en in welke mate deze verschillende culturen van invloed zijn op het wel of niet willen blijven werken bij ABN AMRO
  (2013-07-31) De rol van persoonlijkheid op Social Networking Sites en seksuele referenties
  Linders, D.T.A.
  Het wetenschapsveld met betrekking tot Sociale Netwerk Sites (SNS) is groeiende, maar er is nog geen onderzoek gedaan naar de invloed van persoonlijkheid op het plaatsen van seksuele referenties. Dit onderzoek onderzocht deze invloed onder 107 middelbare scholieren. Er werd geen invloed gevonden van persoonlijkheid op het plaatsen van seksuele referenties op SNS door adolescenten. Wel was er een significant verschil tussen de adolescenten die seksuele referenties plaatsen en de adolescenten die ....................
  (2013-07-31) Seksuele referenties op sociale netwerksites: Wat is de rol van ouders en vrienden?
  Schel, S.A.W.C.J.; Schuermans, A.P.
  Het doel van dit onderzoek is de rol van de directe sociale omgeving op de seksuele presentatie van adolescenten op sociale netwerksites (SNS) in kaart brengen. Aan de hand van een codebook zijn 107 Facebook-profielen gecodeerd op seksuele referenties. Deelnemers aan het onderzoek hebben tevens een vragenlijst ingevuld. De referenties van hun Facebook-profielen en de vragenlijst samen vormen de basis van de kwantitatieve analyses. Uit correlatieanalyses bleek dat de concepten druk van vrienden (....................
  (2013-07-31) Kitchen Life in Guatemala
  Kesteloo, A.J.
  In this thesis, food is looked at through the lens of gender. The practice of gender through cooking and eating and thus the embodiment of symbolical values about masculinity and femininity, gender relations and the sexual division of domestic labor form the focus of my research. My thesis is aimed at the everyday preparation and consumption of food of which the activities of cooking and eating happen on a household level on a daily basis. The accent in my thesis will be put on how these practic....................
  (2013-07-31) Contested Space in the Global City #OccupyWallStNYC
  Houtzagers, P.J.
  This thesis analyses several stories of Occupy Wall Street participants’ not-so-everyday actions taking place in Manhattan’s public realm, in order to illuminate the contested nature of public space in global cities, and shed light on the ways in which such actions temporarily transform the contemporary urban public sphere. It is based on a multidisciplinary literature study, and three months of qualitative field research in the form of participant observation and semi-structured in-depth in....................
  (2013-07-31) Healthcare as a Building Brick? Unraveling the importance of healthcare in Guatemala’s post-conflict statebuilding process
  Barendsen, F.W.
  In this thesis, the municipality of Uspantán has been the stage setting for studying the importance of public healthcare provision in the overall attitude of the indigenous people towards the central government of post-conflict Guatemala. This municipality was severely affected by the armed conflict which raged through the country from 1960 until the signing of the peace accords in 1996. In this thesis the effectiveness and ascribed worthiness of the public healthcare system in Uspantán is exa....................
  (2013-07-31) Healthcare as a Building Brick? Unraveling the importance of healthcare in Guatemala’s post-conflict statebuilding process
  Putten, E.G. van
  In this thesis, the municipality of Uspantán has been the stage setting for studying the importance of public healthcare provision in the overall attitude of the indigenous people towards the central government of post-conflict Guatemala. This municipality was severely affected by the armed conflict which raged through the country from 1960 until the signing of the peace accords in 1996. In this thesis the effectiveness and ascribed worthiness of the public healthcare system in Uspantán is exa....................
  (2013-07-31) Between vacation and lifestyle: An exploration of the diversity within contemporary backpacking practice and ideals
  Negro, K.
  Globalization, mainstreaming and institutionalization have a huge influence on backpacking since its beginnings in the late 1980s. Backpacking originated out of ‘drifting’, the first non-institutionalized form of traveling, which was common in the 1960s and 1970s. Although academics agree that the practice of backpacking is not the same anymore, they argue drifting continues to be the ideal for contemporary backpackers. This thesis is dedicated to this debate. With the data obtained from ant....................
  (2013-07-31) Between vacation and lifestyle: An exploration of the diversity within contemporary backpacking practice and ideals
  Oostenrijk, M.L.
  Globalization, mainstreaming and institutionalization have a huge influence on backpacking since its beginnings in the late 1980s. Backpacking originated out of ‘drifting’, the first non-institutionalized form of traveling, which was common in the 1960s and 1970s. Although academics agree that the practice of backpacking is not the same anymore, they argue drifting continues to be the ideal for contemporary backpackers. This thesis is dedicated to this debate. With the data obtained from ant....................
  (2013-07-31) Changing Livelihoods: the case of small-scale mining in Northern Luzon, the Philippines
  Kunst, G.
  When studying the literature about livelihoods it soon becomes clear that livelihoods are changing and shifting from farm to non-farm activities. No longer are peasants seen as rural people who are solely or primarily engaged in farming. This realization has led to the livelihood approach which comes to terms with how rural people actually make a living. This is not to say that farming is declining, but that farmers are diversifying their income, with alternative livelihoods. This broadening o....................
  (2013-07-31) Changing Livelihoods: the case of small-scale mining in Northern Luzon, the Philippines
  Neefjes, A.R.T.
  When studying the literature about livelihoods it soon becomes clear that livelihoods are changing and shifting from farm to non-farm activities. No longer are peasants seen as rural people who are solely or primarily engaged in farming. This realization has led to the livelihood approach which comes to terms with how rural people actually make a living. This is not to say that farming is declining, but that farmers are diversifying their income, with alternative livelihoods. This broadening o....................
  (2013-07-31) Een ongelijke wederzijdse beïnvloeding
  Meijden, K.M. van der
  Voor deze scriptie is onderzoek gedaan naar inheemse gidsen in Santiago Atitlán, Guatemala. Er is sprake van een ongelijke wederzijdse beïnvloeding binnen de toeristenindustrie. Gidsen worden enerzijds beïnvloed door toeristen en anderzijds oefenen gidsen invloed uit op toeristen. Deze beïnvloeding is echter ongelijke, omdat toeristen reizen in een environmental bubble. Binnen deze bubble zijn de relaties tussen gidsen en toeristen tijdelijk. Daarnaast is de toerist enkel op reis terwijl gid....................
  (2013-07-31) Hechicería, Nagualism and Entierros in Nebaj: A Study of Witchcraft Beliefs in a Guatemalan Village
  Zwet, L.M. van der
  This thesis is a study on the function and role of witchcraft beliefs, manifestations and the effects that witchcraft triggers or induces within the community of Santa Maria Nebaj in Guatemala. I have encountered three types of witchcraft, namely; hechicería, nagualism and entierros. These forms of witchcraft all have a moral dualistic division in good and evil manifestations. Also within the alleged incentives to use witchcraft, this morally based division exists. This evil/good distinction d....................
  (2013-07-31) Werken aan waardevolle relaties. De politie in Antigua: gender- en burgerrelaties
  Knol, L.K.
  In deze scriptie wordt de rol en betekenis van de Nationale Civiele Politie (Policía Nacional Civil, PNC) en haar vrouwelijke agenten in Antigua, Guatemala besproken. Ten eerste worden percepties van de bevolking over het functioneren van de PNC en het contact met de politie besproken. Hieruit blijkt in hoeverre de politie als waardevol wordt gezien voor de samenleving. Vervolgens laten we zien hoe de bevolking aankijkt tegen vrouwelijke agenten. Daarnaast komen de percepties van vrouwelijke en....................
  (2013-07-31) Huislijk Geweld: De Hulpverlening aan Vrouwelijke Slachtoffers in Quetzaltenango, Guatemala
  Boer, A. de
  In deze scriptie wordt gekeken naar hoe de opvang van vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld is georganiseerd in Quetzaltenango, Guatemala. Wij hebben ons gericht op zowel de politie (Policía Nacional Civil) als de non-profit organisatie Nuevos Horizontes. Daarnaast wordt er gekeken naar de rol van de rechtbank (Juzgado de Familia), het Openbaar Ministerie (Ministerio Público) en de organisatie CONAPREVI in de hulpverlening aan vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld. De verschill....................
  (2013-07-31) Huislijk Geweld: De Hulpverlening aan Vrouwelijke Slachtoffers in Quetzaltenango, Guatemala
  Boer, A. de
  In deze scriptie wordt gekeken naar hoe de opvang van vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld is georganiseerd in Quetzaltenango, Guatemala. Wij hebben ons gericht op zowel de politie (Policía Nacional Civil) als de non-profit organisatie Nuevos Horizontes. Daarnaast wordt er gekeken naar de rol van de rechtbank (Juzgado de Familia), het Openbaar Ministerie (Ministerio Público) en de organisatie CONAPREVI in de hulpverlening aan vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld. De verschill....................
  (2013-07-31) ‘Dat zijn pas Russen!’
  Wiering, J.O.
  Sinds het uiteenvallen van Sovjet-Unie is Rusland weer een eigen land geworden. Er ontstond hierdoor een zoektocht naar de Russische nationale identiteit: dit vraagstuk wordt ook wel de ‘Russian Question’ genoemd. Deze thesis gaat in op de manier waarop deze zoektocht tot uiting komt binnen twee sporten in St.Petersburg: voetbal en schaken. Er blijkt onder voetbalsupporters meer sprake te zijn van een etnische visie op de natie, terwijl schakers een ‘super etniciteit’ construeren op basi....................
  (2013-07-31) ‘Dat zijn pas Russen!’
  Glissenaar, J.J.
  Sinds het uiteenvallen van Sovjet-Unie is Rusland weer een eigen land geworden. Er ontstond hierdoor een zoektocht naar de Russische nationale identiteit: dit vraagstuk wordt ook wel de ‘Russian Question’ genoemd. Deze thesis gaat in op de manier waarop deze zoektocht tot uiting komt binnen twee sporten in St.Petersburg: voetbal en schaken. Er blijkt onder voetbalsupporters meer sprake te zijn van een etnische visie op de natie, terwijl schakers een ‘super etniciteit’ construeren op basi....................
  (2013-07-31) Gol de Amigos: Doel van Vrienden
  Wansink, M.J.
  Post-conflict land Guatemala, is een land in wederopbouw wat vandaag de dag te hulp wordt geschoten door vele NGO’s. Dit onderzoek vindt plaats binnen een sport NGO in Salcajá, Quetzaltenango, Guatemala. Onderzoek is verricht naar de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en hoe dit kan worden gerealiseerd door middel van sport. Sport als gereedschap voor ontwikkeling van samenlevingen en individuen heeft de laatste decennia veel steun ondervonden van onder andere internationale leiders als K....................
  (2013-07-31) ‘Thuis’-bestemming bereikt?
  Hiemstra, E.
  Een antropologisch onderzoek naar gevoelens van home en belonging bij Turks Nederlandse migranten in Istanbul.
  (2013-07-31) 'Thuis' -bestemming bereikt?
  Ekmekci, S.
  Een antropologisch onderzoek naar gevoelens van home en belonging bij Turks Nederlandse migranten in Istanbul.
  (2013-07-31) @ Home in een Mondiale Wereld. Nationale Identiteitsbeleving en Home Making in Auckland, Nieuw-Zeeland.
  Bosch, A.T.
  Processen van mondialisering hebben wereldwijd geleid tot een toename van culturele diversiteit in samenlevingen. Dit is van invloed op processen van home, belonging en nationale identiteitsbeleving. In deze thesis staat centraal hoe twee verschillende onderzoeksgroepen in Auckland, Nieuw-Zeeland omgaan met de toegenomen culturele diversiteit in hun leefomgeving. De focus van dit comparatieve onderzoek betreft hoe enerzijds Pakeha (Europese Nieuw-Zeelanders) en anderzijds 1.5 generatie Chinese ....................
  (2013-07-31) @ Home in een Mondiale Wereld. Nationale Identiteitsbeleving en Home Making in Auckland, Nieuw-Zeeland.
  Jong, I. de
  Processen van mondialisering hebben wereldwijd geleid tot een toename van culturele diversiteit in samenlevingen. Dit is van invloed op processen van home, belonging en nationale identiteitsbeleving. In deze thesis staat centraal hoe twee verschillende onderzoeksgroepen in Auckland, Nieuw-Zeeland omgaan met de toegenomen culturele diversiteit in hun leefomgeving. De focus van dit comparatieve onderzoek betreft hoe enerzijds Pakeha (Europese Nieuw-Zeelanders) en anderzijds 1.5 generatie Chinese ....................
  (2013-07-31) Van Ankara tot Zoologischer Garten: een onderzoek naar thuisgevoelens van Turkse migranten in Berlijn
  Urlings, E.M.R.
  Berlijn, een stad met 170.000 Turkse migranten. Een stad met Turkse winkels, bakkers en buurthuizen. Een stad waarvan de wijk Kreuzberg gezien wordt als ‘Little Istanbul’ en de winkelstraat op de Kurfürstendamm vergeleken wordt met Taksim in de hoofdstad van Turkije. Hoe komen deze migranten in Berlijn, wat is hun geschiedenis en hoe creëren zij een thuisgevoel in deze nieuwe vestigingsstad, de wereldstad Berlijn?
  (2013-07-31) Van Ankara tot Zoologischer Garten: een onderzoek naar thuisgevoelens van Turkse migranten in Berlijn
  Stern, R.
  Berlijn, een stad met 170.000 Turkse migranten. Een stad met Turkse winkels, bakkers en buurthuizen. Een stad waarvan de wijk Kreuzberg gezien wordt als ‘Little Istanbul’ en de winkelstraat op de Kurfürstendamm vergeleken wordt met Taksim in de hoofdstad van Turkije. Hoe komen deze migranten in Berlijn, wat is hun geschiedenis en hoe creëren zij een thuisgevoel in deze nieuwe vestigingsstad, de wereldstad Berlijn?
  (2013-07-31) “Wie vrouw wil zijn, moet pijn lijden” Een onderzoek naar de categorisering en zelfdefiniëring van transgenders in Nederland.
  Kramer, L.D.Z.O.
  This bachelor thesis researches the way Dutch transgenders and crossdressers construct their identity and the influence extern categorisation, stereotypes and the way transgenders define themselves have on this process. My findings point to a gender hegemony in which people who do not fit the role of either a biological male or female are abnormalized to confirm the longstanding gender boundaries which people in our western civilization have infringed upon one another. To abnormalize the group o....................
  (2013-07-31) Spain at a Crossroads: the Aftermath of Recovering Memory Practices in a Rural Village in Spain, a Generational Case Study of Chillón.
  Terpstra, S.
  This thesis focusses on the aftermath of various practices concerned with recovering memories of the Francoist past in Spain, Chillón. The recovering memory practices in Chillón revolve around the history of the nine assassinated Republicans in 1939. We provide an insight in the lives of people dealing with recovering memories of the Francoist past and their opinions concerning this topic; according to three different generations. The exhumation, carried out in 2011, turned out to have a grea....................
  (2013-07-31) Spain at a Crossroads: the Aftermath of Recovering Memory Practices in a Rural Village in Spain, a Generational Case Study of Chillón.
  Verstegen, D.D.G.
  This thesis focusses on the aftermath of various practices concerned with recovering memories of the Francoist past in Spain, Chillón. The recovering memory practices in Chillón revolve around the history of the nine assassinated Republicans in 1939. We provide an insight in the lives of people dealing with recovering memories of the Francoist past and their opinions concerning this topic; according to three different generations. The exhumation, carried out in 2011, turned out to have a grea....................
  (2013-07-31) Mi umapikin tron m'ma
  Wit, N. de
  De scriptie is op de volgende manier vormgegeven. Als eerst zal in het theoretisch kader de belangrijke concepten worden geanalyseerd omtrent tienermoederschap. Deze concepten zijn etniciteit, seksualiteit, gender en sociaal kapitaal. In hoofdstuk 2 zal de context worden beschreven. Allereerst worden gender en seksualiteit in relatie tot tienermoederschap in Suriname beschreven en vervolgens zal er een beschrijving plaatsvinden van Creolen en Marrons in de Surinaamse samenleving. In hoofdstuk 3 ....................
  (2013-07-31) Het verlaten familiehuis Nederlands
  Hamels, S.
  Familierelaties en sociale zekerheidssystemen in Twee dorpen in Ruraal Ghana. Wat is de rol van familierelaties in het bieden van sociale zekerheid voor de inwoners van Techiman en Kokobeng. Ook wordt er gekeken naar andere vormen van sociale zekerheid en wordt er ingegaan op mogelijke processen van individualisering en atomisering.
  (2013-07-31) Jongeren en internet: Internetactiviteiten van jongeren en mediation-technieken van ouders.
  Koopman, F.J.R.; Rozenveld, N.C.N.
  Jongeren worden dagelijks geconfronteerd met het internet. Het is de vraag of ouders weten wat hun kind voor activiteiten onderneemt op het internet en of zij bepaalde mediation-technieken toepassen om deze activiteiten in goede banen te leiden. In dit onderzoek zijn veertien ouder-kind paren geïnterviewd over de kennis die zij hebben over internet en in welke mate het internetgebruik van de kinderen wordt gereguleerd door hun ouders. Uit de resultaten blijkt dat ouders over het algemeen over m....................
  (2013-07-31) Daar kun je mee thuiskomen: Leerlingmediatie vanuit het perspectief van ouders
  Jong, P.W. de
  In dit onderzoek naar leerlingmediatie wordt bestudeerd hoe ouders van leerlingmediatoren leerlingmediatie en de effecten hiervan ervaren. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van drie deelvragen, die als volgt kunnen worden samengevat: wat weten, vinden en merken ouders van leerlingmediatoren van leerlingmediatie? Ouders blijken goed te weten wat leerlingmediatie inhoudt, maar worden vanuit school niet actief op de hoogte gehouden over de huidige stand van zaken. De ouders beoordelen het me....................
<< Previous Results | Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven