Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing All Archives

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 21951 through 22000 of 95424.

<< Previous Results | Next Results >>


  (2011-10-18) Trechters en toegang tot de bestuursrechter
  Zantvoort, M B van
  in deze scriptie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de trechters in het Nederlandse bestuursrecht. Daarbij wordt mn aandacht gegeven aan de geldende wetgeving om gegevens, beroepsgronden en argumenten zo vroeg mogelijk in een procedure in te brengen.
  (2011-10-18) BANGKOK PUBLIC TRANSPORT ACCESSIBILITY LEVELS
  Braun, M.
  Bangkok transport problems are enormous and one of the major issues is the endless congestion which coincides with the low number of public transport users, especially that of the mass rapid transit. There are numerous issues that cause low patronage, this thesis analyzes to what extent patronage is affected by public transport accessibility levels. Different models, such as gravity and contour measures, can be utilized to measure accessibility. This thesis will use the Public Transport Accessib....................
  (2011-10-17) Adolescents Alcohol Consumption: Identification of determinants of probability to drink with special focus on social interaction
  Mandelikova, M.
  Objective: Underage drinking with increasing pattern towards binge drinking is one of the common problems in European countries. This thesis tries to explain what leads young people to participate in drinking, what is the connection between certain risk behaviours (smoking and drinking) and what role play individuals’ peers in the drinking habits of adolescent. Method: Econometric analysis is used to identify the determinants of drinking and estimate peer influence on the adolescent. Est....................
  (2011-10-17) Voorstel EG-richtlijn consumentenrechten
  Zwaga, P I A P M
  in deze scriptie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de vraag of het voorstel richtlijn consumentenrecht een doorbraak is in de ontwikkeling van Europees recht. Daarbij wordt mn aandacht gegeven aan de factoren die een doorslaggevende rol spelen bij succes of falen.
  (2011-10-17) Staatsregeling 1798, van het volk voor het volk
  Stouten, R M
  in deze scriptie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de vraag of de trias politica van Montesquieu terug te vinden is in de staatsregeling 1798. Daarbij wordt eea verbonden aan de rol van het overheidshandelen in relatie tot de burger.
  (2011-10-17) Leren met de toekomst: scenarioplanning en leren in organisaties
  Mossing Holsteijn-Vuijk, J
  in deze scriptie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de vraag hoe scenarioplanning bijdraagt aan het leren in een organisatie. Daarbij is mn aandacht gegeven aan de koppeling van de theorie van scenarioplanning aan de theorie van leren in organisaties.
  (2011-10-17) Methode Prince2 en projectfalen
  Rateischak, R
  in deze scriptie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de vraag in hoeverre Prince2 een oplossing biedt om projectfalen tegen te gaan. Daarbij wordt mn aandacht gegeven aan de bepalende faalfactoren.
  (2011-10-14) Mobiliteitsmanagement als evenwichtskunst
  Nick Zonneveld
  Al lange tijd is congestieproblematiek in Nederland een actueel onderwerp. In 2010 wordt de kilometerheffing overboord gegooid en omdat er door de economische crisis flink moet worden bezuinigd, is er weinig budget over om extra asfalt aan te leggen. Minister Schultz van Haegen richt daarom programmadirectie ‘Beter Benutten’ op: het huidige snelwegennetwerk moet beter worden benut en de reizigers beter verdeeld. Met behulp van het Platform Slim Werken Slim Reizen beoogt men een gedragsverand....................
  (2011-10-14) Wat werkt in Woonservicegebieden?
  Gestel, P. van; Balkhoven, R.
  Dit onderzoek gaat over de uitvoering van het concept “Woonservicegebieden” in de Rotterdamse deelgemeente Noord. Sinds 2009 ontwikkelt de gemeente Rotterdam 17 woonservicegebieden in haar 13 deelgemeenten. Specifiek wordt onderzocht welke factoren van invloed zijn op de uitvoering van woonservicegebieden in de deelgemeente. Dit gebeurt aan de hand van kwalitatief onderzoek (grounded theory). Uit het onderzoek komt naar voren dat de visies over hoe een woonservicegebied zou moeten zijn,....................
  (2011-10-13) Differences in socioeconomic status across ethnic groups in The Netherlands
  Ommen, R. van
  The overall steady net-immigration in the Netherlands started in the beginning of the 1960s onwards. This surplus was created due to a flow of large numbers of so called “guest-workers”, mainly from Turkey and Morocco as well because of the inheritance of immigrants owing to the colonial past from Suriname and the Netherlands Antilles. The socioeconomic status (SES) of these immigrants in the Netherlands is emblematic, in 2010 more than 12.5 percent of the immigrant population is unemployed ....................
  (2011-10-13) Port Tianjin 2030: Longterm Prognosis & future prospects
  Li, Z.
  The port authority of Nangang Industrial zone port Company (NIZPC, part of the port of Tianjin) approached the port authority of Rotterdam for a corporation in 2010. After several visits and exchanges of opinions, a service contract has been signed between the both parties. One of the deliverables in the signed service contract is the long-term planning for the Nangang North-zone; a reclaimed port area in the south of port Tianjin without any plans. However, before the long-term planning fo....................
  (2011-10-13) How are the Dutch doing?
  Tapias, C.E.P.
  n this day an era where crisis term are dropping like a flies we turn to examine the condition of one of the most crucial industries a country could have, the maritime industry. As will be made clear in this paper is that people have come to realize and accept the importance and allure of having such a maritime industry. Even though we are living in a globalized world, this paper will concentrate for a great majority on the current maritime Dutch situation. With this mind set, theories behin....................
  (2011-10-13) Het effect van chronotype op het niveau van cognitief functioneren bij kinderen in de vroege ochtend
  Joode, Iris de
  De voorkeur voor een bepaalde slaapwaak tijd en het doen van een activiteit op een bepaald tijdstip wordt het ‘chronotype’ genoemd. In dit onderzoek is gekeken of kinderen van het ochtend- en avondchronotype in hun cognitieve prestaties van elkaar verschillen bij afname van neurocognitieve tests in de vroege ochtend (8.30 uur). De ouders van basisschoolkinderen vulden een vragenlijst over het chronotype van hun kind in. Op basis van het chronotype werden 114 kinderen in de leeftijd van zeven....................
  (2011-10-13) Prestatiemanagement in ziekenhuizen
  Bosch, J
  in deze scriptie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de aan prestatie gerelateerde beloningen in ziekenhuizen. Daarbij wordt mn de institutionele sociologie betrokken.
<< Previous Results | Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven