Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing All Archives

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 21951 through 22000 of 192449.

<< Previous Results | Next Results >>


  (2015-01-01) Kinkenwegen en kinkenvoerders. Handel en vervoer per lastdier in Zuid-Limburg en het Land van Herve in de 18e en 19e eeuw
  Paulissen, M.P.C.P.
  De Kinkenwegen vormen een groep van (veld)wegen in Zuid-Limburg en het aangrenzende Belgische Land van Herve. Regionaal-historische publicaties over de Kinkenwegen vermelden dat de Kinkenwegen tot in de 19e eeuw werden gebruikt door zogenoemde kinkenvoerders, handelaren/transporteurs die op regionale schaal graan en steenkool vervoerden en daarbij vaak gebruik maakten van lastdieren. Dit verhaal blijkt anno 2015 vrij onbekend in de regio. Bovendien roept de beschikbare literatuur nog belangri....................
  (2015-01-01) Bedrijven op sociale media - Het gebruik van sociale media door organisaties
  Breejen, J. (Jeroen) den
  Sociale media zijn niet meer weg te denken uit de huidige samenleving. Wij leven dan ook in een netwerksamenleving waarbij de hiërarchie verdwenen is. Ook organisaties maken volop gebruik van sociale media om in contact te komen met consumenten. Dit onderzoek kijkt naar de activiteiten van organisaties op sociale media (Twitter en Facebook). De organisaties die bekeken zijn, zijn Volkskrant, Dagblad van het Noorden, NOS, RTV Noord, Ajax, FC Groningen, Albert Heijn, Kingsalmarkt, SP en D66. Hie....................
  (2015-01-01) Europa in de regio
  Kuiper, M.E.
  In deze masterscriptie is onderzocht hoeveel en op welke manier de Nederlandse publieke regionale omroepen verslag hebben gedaan van de Europese verkiezingen van 2014. Om dit te onderzoeken is gebruik gemaakt van zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve analyse. Aan de hand van de kwantitatieve analyse is bekeken hoe hoog de regionale omroepen de Europese verkiezingen op de ‘agenda’ plaatsten. Op basis daarvan kunnen uitspraken worden gedaan over het belang dat deze omroepen hechtten aan....................
  (2015-01-01) Automatic Context-Relevant Off-Activity Talk Suggestion for Dialogue Contribution
  Moradiannasab, O. (Omid)
  This thesis investigates the possibility of utilizing online resources for off-activity dialogue contribution. It is a first attempt to propose a tool which automatically suggests off-activity talks in form of some sentences relevant to the dialogue context. We propose four approaches and comparatively evaluate them over two test-sets of open domain and health-related queries in a conversational quiz-like setting. The evaluation results show satisfying performance for some of the proposed approa....................
  (2015-01-01) Woordvindingstest 'Benoemen op Omschrijving'
  Kommer, E.
  Uitgebreide diagnostiek bij patiënten met taalproblemen is belangrijker geworden doordat metingen een steeds belangrijkere plaats innemen in de gezondheidszorg. In de praktijk blijken niet alle tests toereikend genoeg om deze diagnostiek mee te verrichten. Met name bij patiënten met restafasie zijn taalproblemen lastig te diagnosticeren. De problemen die zij ervaren, zijn vaak milde problemen. Dit is ook het geval bij de woordvindingsproblemen die deze patiënten hebben. Om deze milde woordvin....................
  (2015-01-01) Project
  Mulder Judith,
  De integratie van nieuwe mediatechnieken in de kunstwereld heeft verstrekkende gevolgen voor de manier waarop nieuwe mediakunst vandaag de dag wordt verwezenlijkt. In deze scriptie wordt onderzocht op welke manier de realisatie van het nieuwe mediakunstwerk verschilt met de realisatie van traditionele kunstwerken. Nieuwe mediakunstwerken worden meestal in een interdisciplinaire samenwerking vervaardigd. Daarnaast zijn veel nieuwe mediaprojecten een onderzoek naar de werking van de nieuwe mediaku....................
  (2015-01-01) De historische ontwikkeling van het recreatielandschap van het Drentsche Aa-gebied (1901-1980)
  Pigmans, Anita
  Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Nationaal Landschap Drentsche Aa verscheen in juli 2015 een landschapsbiografie. Deze scriptie is geschreven om bij te dragen aan deze landschapsbiografie. Er is binnen Nederland nog weinig onderzoek gedaan naar het recreatielandschap. Het onderzoek dat bestaat is vaak theoretisch van aard en laat de ontwikkelingen in het landschap achterwege. Zo is er ook nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de relatie tussen de ontwikkeling va....................
  (2015-01-01) Geassembleerde eigenheid. Een onderzoek naar identiteitsconstructies in cultuurbeleidsdiscoursen van Nederlandse steden
  Vermeij, K. (Karlijn)
  In dit onderzoek is inzicht gegeven in de manier waarop steden het discours van Nederlands cultuurbeleid helpen vormgeven via talige constructies van stedelijke identiteiten. Middels een discoursanalyse zijn vanuit cultuurnota’s van gemeenten en de Rijksoverheid talige elementen geanalyseerd die naar deze constructies verwijzen. Hierbij stond de vraag centraal welke discursieve elementen in cultuurbeleidsdiscoursen identiteitsconstructies van Nederlandse steden bepalen. Ook zijn ontwikkelingen....................
  (2015-01-01) Stage bij Rijksuniversiteit Groningen, Groningen (Nederland)
  Kloppenburg, L.
  Student software developers have been working on a new software project called Syntree through collaboration by Linguistics and Information Science under the supervision of the department of Linguistics at the University of Groningen. Syntree is a program that allows people to create and edit linguistic structures of sentences. The creation, manipulation and comparison of these trees is part of the learning goals for the courses Syntax 1 and Syntax 2. Syntree makes it possible for students to ....................
  (2015-01-01) RTL Nieuws, Hilversum
  Kossen, E.
  Drie maanden stage op de redacties buitenland en binnenland van het RTL Nieuws.
  (2015-01-01) Lesson study
  Valero Martínez, ML. (Mari Luz); Have, S. (Susan) ten
  Het onderwerp van dit artikel is de effectiviteit van examentrainingen aan de hand van leesstrategieën. Wij stelden als probleem dat leerlingen in het voortgezet onderwijs op hun eindexamen van talen worden geconfronteerd met examenteksten, terwijl ze daar geen effectieve examentraining hebben gehad. Onderwijs en training daarvoor zijn namelijk vaak niet doelgericht en leesstrategieën worden meestal niet voorgedaan door de docent. Daarnaast wordt niet altijd rekening gehouden met de voorkenni....................
  (2015-01-01) Mesurer la compétence linguistique dans l’expression écrite au niveau débutant
  Assen, H. (Hinke) van
  La compétence langagière est souvent expliquée à l’aide de complexité (grammaticale et lexicale), exactitude et facilité. Mais sur la définition exacte et la mise-en-œuvre de ces dimensions, les chercheurs n’arrivent pas à s’entendre : Pour l’ensemble, il y a plus de 100 différentes variables qui seraient utiles. Ce mémoire de master examine ces variables pour chaque dimension en exécutant une analyse factorielle sur des extraits écrits par des débutants de français. Cette....................
  (2015-01-01) Noordhoff Uitgevers BV
  Jansen, E.V.A.
  Redactionele werkzaamheden, eindredactie ICT, bijwonen (auteurs)vergaderingen, controle- en beoordeling kopij, kopijontwikkeling, kennis genomen van andere afdelingen.
  (2015-01-01) Mary Wollstonecraft and the Ambiguity of Romantic Friendship
  Keupink, R.S.
  This thesis demonstrates and discusses a lesbian reading of Mary Wollstonecraft's novel 'Mary: A Fiction'. The novel is placed in its socio-historical context, where eighteenth-century ideas of homosexuality, as well as attitudes towards romantic friendships between women are taken into consideration. The thesis demonstrates how the subject of lesbianism invites for a reading of Wollstonecraft that has often been ignored by other critics, but should not be ignored due to its important implicatio....................
  (2015-01-01) HP/De Tijd
  Os, A.M.T. van
  Tijdens een stage bij HP/De Tijd krijg je de mogelijkheid om fouten te maken en te leren van je fouten. Je krijgt de mogelijkheid je te ontplooien tot een volwaardige journaliste die kan uitzoeken waarover ze wil schrijven: kunst, cultuur of gezondheid en economie. Bovendien ben je tijdens deze stage vormgever, eindredacteur, interviewer en journaliste. Je werkt mee aan het proces tot het eindproduct.
  (2015-01-01) VIND JE ME LEUKER ALS IK LACH?
  Eijk, T.J. (Tessa) van der
  In het onderzoek van Blackman & Clevenger (1990) en werk van Dresner & Herring (2010) worden emoticons geïntroduceerd als een manier om de afwezigheid van non-verbale communicatie te compenseren in tekstuele computer-mediated communication (verder: CMC). In tekstuele CMC wordt communicatie tussen gesprekspartners gemedieerd door een computer (Herring, 2001). Een tekstbericht wordt bijvoorbeeld door de zender via een toetsenbord ingevoerd en via een computer overgedragen aan de ontvanger. In dez....................
  (2015-01-01) Lesson study
  Valero Martínez, ML. (Mari Luz); Have, S. (Susan) ten
  Het onderwerp van dit artikel is de effectiviteit van examentrainingen aan de hand van leesstrategieën. Wij stelden als probleem dat leerlingen in het voortgezet onderwijs op hun eindexamen van talen worden geconfronteerd met examenteksten, terwijl ze daar geen effectieve examentraining hebben gehad. Onderwijs en training daarvoor zijn namelijk vaak niet doelgericht en leesstrategieën worden meestal niet voorgedaan door de docent. Daarnaast wordt niet altijd rekening gehouden met de voorkenni....................
  (2015-01-01) Real or Ideal? The (Re-)Definition of Beauty in Modern Advertising Campaigns
  Polman Tuin, Lisa L.R.
  This study argues that modern “real beauty” campaigns still uphold restrictive feminine ideals and thereby influence women in an undesirable way by creating a standard that places their gender within certain limited and idealized boundaries. Case studies of both Dove’s “Real Beauty Campaign” and Aerie’s “AerieReal Campaign” demonstrate that modern female empowerment campaigns represent women in a manner which has a negative influence on how society regards women and on how wome....................
  (2015-01-01) Disney’s “attractability” and the aesthetics of the grotesque
  Velenturf, D.S.M
  This thesis was inspired by an unfinished essay by Sergei Eisenstein about the “attractability” of Disney animations. Eisenstein researched Disney along with Griffith and Chaplin, because he considered them outstanding masters of cinema. Based on their material Eisenstein worked on his “grundproblem” in which he attempted to solve the mystery of the so-called “attractability” of art. The resulting (unfinished) essay on Disney’s animations was edited and published by Jay Leyda in 1....................
  (2015-01-01) 'De voetafdruk van een boerderij' – De link tussen archeologische oppervlaktevondsten en het bodemarchief
  Hilbrants, J.I. (Jord)
  In archaeological discourse the collection of archaeological data can be performed on two levels: either by (A) excavating, or (B) through field surveys. Both methods however have a very different way of dealing with archaeological remains. The broad outlook on regional development as provided by surveys, is in sharp contrast to the detailed “site-based” overview given by excavations. Researchers however readily incorporate the results of both in their synthesis. A true theoretical review of....................
  (2015-01-01) Een goede voorbereiding is het halve werk.
  Bensink, L.
  Is de voorbereiding echt het halve werk als het gaat om het geven van een goede presentatie? Als presentator hou je je, als het goed is, vooral bezig met hoe je je boodschap goed kan overbrengen, zodat het publiek geïnteresseerd is en blijft; en een goede voorbereiding lijkt daarvoor essentieel. Want hoe kun je een verhaal lekker laten klinken als het in je eigen hoofd nog niet op een rijtje zit? Daarom gaat dit onderzoek in op de klank van een presentatie; de intonatie. Maar het oog wil ook wa....................
  (2015-01-01) Traversing the Divide
  O'Connell, J.M.J.
  A striking trend in documentary studies has been their reflection on complex and fluid social structures, such as concepts of objectivity, truth and historical reality. However, more subjective documentary formats have emerged from the late 1950s onwards and are now proliferating, accepted by audiences worldwide. Research on documentary film has consequently resulted into contrasting propositions and statements, creating a current crisis in definition and categorisation. Scholarly attempts to de....................
  (2015-01-01) Metus Gallicus
  Keurs, D.H. (Diede) ter
  In het kader van de Memory Studies wordt er binnen deze scriptie onderzoek gedaan naar drie confrontaties die de Grieken en de Romeinen hebben gehad met de (continentale) Kelten. Aan de hand van geschreven en ongeschreven bronnen wordt er bepaald in hoeverre de herinneringen aan de confrontaties hebben bijgedragen aan de identiteit van de Grieken en de Romeinen. De behandelde confrontaties zijn: 1) te Rome, 387 v. Chr., 2) te Delphi, 279 v. Chr., 3) Pergamon, Klein-Azië, ca. 230 v. Chr.
  (2015-01-01) The grand strategy behind Russia’s foreign aid program
  Bannink, P. (Peter)
  This paper analyzes how Russia, with a history of being one of the largest development donors during the era of the Soviet Union, became a net receiver of foreign aid in the 1990s, and again started a development program in the 2000s. The paper focuses on the institutional organization of development aid in Russia, what ministries and agencies are responsible, how do they cooperate, where is the money coming from, on the spheres of assistance and on the receiving regions. For this latter section....................
  (2015-01-01) Hercules Helden? Beeldvorming van de Nederlandse stadhouders tussen 1584 en 1650 in contrafacten.
  Planqué, D. A. (Deirdre Annabelle)
  De contrafacten uit de zeventiende eeuw zijn onderdeel van een brede liedcultuur, die werd gedeeld door zowel volk als elite. De liederen – nieuwe teksten op bestaande, populaire melodieën – bevatten naast literaire conventies ook een weerslag van de publieke opinie en draagvlak. De Hollandse en Friese stadhouders tussen 1584 en 1650 zijn in de zeventiende-eeuwse Nederlandstalige contrafacten overwegend weergegeven in een militaire context. Hun rol als kapitein- generaal is i....................
  (2015-01-01) The 1986 Memorandum of the Serbian Academy of Science and Arts
  Berge, G. (Gijs) ten
  Het Memorandum van de Servische Academie der Kunsten en Wetenschapen uit 1986, droeg in belangrijke mate bij aan het uiteenvallen van Joegoslavië in de eerste helft van de jaren 90'. De publicatie van dit document, met haar Servisch-nationalistische inborst, nationaliseerde het politieke discours in Joegoslavië. Het Memorandum kwam voort uit het onderdrukte sociale en culturele geheugen van het Servische volk gedurende de Tito-periode en herformuleerde de Servische geschiedenis door onderdrukt....................
  (2015-01-01) A Failed Occupation?
  Meulman, T.W. (Thijs)
  An analysis of of the historical connection between the US and capitalism and how this significantly impacted the failed attempt of the anti-neoliberal protest movement Occupy Wall Street.
  (2015-01-01) Buiten gebaande paden
  Mignon, G.F.G. (Guido Francois Gaston)
  De economische sancties van de Europese Unie jegens de Russische Federatie vormen een trendbreuk in de geschiedenis van het Europees sanctiebeleid. Deze scriptie onderzoekt de diepliggende oorzaken van dit sanctieregime, het zwaarste sanctieregime in de geschiedenis van de Europese samenwerking. De verklaring komt voort uit een combinatie van het proces van Europese integratie, de langlopende betrekkingen tussen de EU en Rusland en tot slot de gebeurtenissen voorafgaande en ten tijde van de Oekr....................
  (2015-01-01) Eindredactie
  Dijkstra, T. (Tsjomme)
  Deze scriptie geeft antwoord op de onderzoekvraag of ontwikkelingen op digitaal gebied in de journalistiek invloed hebben op eindredactievormen bij mediaorganisaties. In de vorm van interviews met (eind)redacteuren van de krant en de website van Het Parool en van het onlinenieuwsmedium NU.nl is in het project onderzocht of er verschil bestaat in de functie en in kenmerken van eindredactie tussen printmedia en onlinemedia. Hierbij is onderzocht of de mogelijke verschillen en veranderingen bij en ....................
  (2015-01-01) No News Is Television News
  Snyder, R.
  The advent of twenty-four hour television news transformed the landscape of journalism forever. It altered the public's perception of what news could be and how it could be delivered and accessed. Instead of finding it, scouring the pages of printed news, the events of the world were sent directly to the consumer, who had only to sit still long enough to watch and listen. Soon the world began to evolve into a more fast-paced and hurried world, and television news evolved alongside it. But has te....................
  (2015-01-01) Kunstmarketing in het theater
  Weperen, Margriet van
  Aan de hand van marketingbenaderingen, besproken in Joostens boek 'Kunst en Klant', is geanalyseerd hoe het spanningsveld tussen kunst en marketing in 2015 bij theaters te vinden is. Eerst wordt het theaterveld en (kunst)marketing besproken. Ook worden ontwikkelingen in het theaterveld tussen 2005 en 2015 uiteen gezet. Vervolgens is er een empirisch onderzoek gedaan, waarbij 34 beleidsplannen van theaters geanalyseerd zijn en 5 medewerkers van theaters zijn geinterviewd.
  (2015-01-01) The Impacts of Experiential Marketing on Theatre
  Gao, Y
  Experiential marketing is a relatively new marketing concept compared to other marketing strategies. It is widely used by many industries and brands. Some theatres have used experiential marketing in different ways and in different levels as well. This research analyzed how whether experiential marketing functions in theatre and how it influences theatre. By combining the concepts of performing arts, theatre, art marketing and experiential marketing, the close connections between theatre and exp....................
  (2015-01-01) Toekomstperspectief
  Rooy, M. de
  In deze scriptie wordt op basis van bestaande literatuur een basismodel ontwikkeld voor de productie van interactieve documentaires. De schrijver van deze scriptie, tevens maker van tv-documentaires, wil met dit onderzoek een brug slaan tussen de theorie en de praktijk. Zij heeft het model getest op praktische bruikbaarheid door zelf een interactieve documentaire te produceren. Om dit te bewerkstelligen is eerst op basis van bestaande literatuur een definitie van interactieve documentaire gef....................
<< Previous Results | Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven