Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing All Archives

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 25901 through 25950 of 198041.

<< Previous Results | Next Results >>


  (2009-07-17) Chasing Bulls and Fleeing Bears Cross-Countries
  Opdurp, J.J. van
  In dit artikel beschrijven we twee manieren om bull- en bearmarkten te voor- spellen. We doen dit enerzijds door met een multinomiaal logit model voor elke maand opnieuw een voorspelling te doen voor de Amerikaanse S&P 500 Index en de Britse FTSE All Share Index vanaf 1981. Anderzijds gebruiken we binomiale logit modellen om voorspellingen te doen voor elke index apart. Het doel van dit on- derzoek is het onderzoeken of een multinomiaal logit model met twee indexen beter presteert dan twee apart....................
  (2014-01-01) Chasing Memo: Investigating effects of alcohol on intentional inhibition during a continuous performance task
  Dühlmeyer, Leonie Alexis
  BACKGROUND: Inhibition of ongoing actions is a vital process in everyday life. So far, inhibition was mainly researched by inducing it with a cue, representing cued inhibition. However, this process does not represent real life inhibition where the motivators are internal, representing intentional inhibition. Moreover, the effect of alcohol on neural processes during inhibition is unclear. METHODS: Participants performed a motor-tracking task, providing a contextual-based design for cued and int....................
  (2016-01-01) Chasing National Identity: The Great Chimera
  Roca Phylactopoulou, Cristina
  What does it mean to be Greek? Is national identity something one is born with, or can one choose to “become" Greek? Is it possible to define “Greekness"? I Megali Chimera —translatable as The Great Chimera - is a 1936 novel written by M. Karagatsis (1908-1960). It tells the story of a French woman who falls in love with Greece, marries a Greek man and attempts to adapt to Greek society before misfortune sends her on a dramatic downward spiral ending in death. Written during the mid war, a....................
  (2013-01-01) Chasing Sheep: Tracing Human Identity in Philip K. Dick's Work
  Reijen, Bram van den
  Beginning of Introduction: In this essay I want to explore the essential human in the work of the science-fiction author Philip K. Dick. I will limit my scope to several short stories published in Robots, Androids, Mechanical Oddities by Warrick & Greenberg and some of Dick’s novels, namely Do Androids Dream of Electric Sheep? and A Scanner Darkly. For matters of convenience I will refer to the former novel with Sheep and to the latter with Scanner. I will use concepts of western philosoph....................
  (2014-09-08) Cháves y los Medios
  Gomez Echeverry, Sandra
  La llegada de Chávez al poder produjo cambios considerables en el “panorama mediático” del país, que se debieron principalmente a los distintos vaivenes políticos que el país ha vivido, y al contexto político que han emergido de tales transformaciones. Dichos cambios dieron paso a que la lucha por la libertad de expresión en Venezuela se convirtiera en un espacio de primer orden en la lucha de la hegemonía cultural entre los medios y el Estado. Los medios de comunicación pueden tant....................
  (2011-01-31) Che Guevara, een controversiële erfenis
  Leeuwen, R.P. van
  Che Guevara is vandaag de dag een icoon, een symbool, een cultfiguur en een merk. Strijdend voor de revolutie en de verspreiding van het marxisme vond Che Guevara de dood, maar toch zou hij voortleven. In deze scriptie staat de vraag centraal waarom hij voortleeft en of dit te rechtvaardigen valt. De strijd van Che Guevara ging namelijk gepaard met gruweldaden, waaronder vele moorden. Is het wenselijk dat een Nederlandse jongen van vijftien met een shirt rondloopt waar een moordenaar op is afgeb....................
  (2012-07-31) Che Guevara. Held van de jaren zestig? Een vergelijkende studie van biografieen van Che Guevara.
  Molenaar, A.M.
  Een biograaf zou over Che Guevara makkelijk een heldenverhaal kunnen schrijven. Che's leven leent zich er goed voor: hij stierf een martelaarsdood voor de doelen die hij wilde bereiken. Maar in hoeverre zijn zijn biografieen, dertig jaar na zijn dood, nog heldenverhalen? Voor deze scriptie is een vergelijkende studie gedaan. Twee biografieen uit 1997 zijn met elkaar vergeleken, waarbij vooral aandacht aan kenmerken van heldenepen werd besteed. Daarvoor zijn twee theorieen over heldenepen uit de ....................
  (2013-01-01) Cheating on your partner or cheating on your sport : does it make a difference?
  Horst, K. van der
  In today’s highly competitive and dynamic environment, companies are trying to find ways to break through the clutter and influence the consumers’ brand choice and brand attitude. The use of celebrities in advertising, called celebrity endorsement, is a greatly used tool to positively influence the endorsed brand. But using celebrities in adverting is not without risks. When celebrity endorsers are behaving scandalous, this can negatively influence the brand as is confirmed by previous resea....................
  (2016-01-01) Check check dubbel check : het effect van herhaaldelijk checken op OCS gerelateerde cognities en obsessies omtrent gevaar
  Cate, S. ten
  In dit onderzoek werd er gekeken naar het effect van herhaaldelijk checken op OCS gerelateerde cognities en obsessies omtrent gevaar. Aan dit onderzoek deden 48 gezonde studenten mee. Zij werden random ingedeeld in een experimentele of controleconditie. Deelnemers in de experimentele conditie checkten gedurende 1 week 4 items in huis iedere keer dat zij ermee in aanraking kwamen 5 keer achter elkaar. De controleconditie had geen speciale taak in deze week. Voorafgaand, aansluitend en 1 week na d....................
  (2012-07-31) CHECK HIM OUT! The Dutch YOUTH FOR CHRIST in the 1970s: Religious Organization or Youth Culture?
  Glissenaar, J.M.
  This thesis analyses the evangelical organization Youth for Christ. It seeks to understand the relationship between YfC and youth culture in the Netherlands during the 1970s. It first examines YfC as an offshoot of the Evangelical Movement and then questions the extent to which YfC adapted itself to Dutch youth culture. YfC is compared to the broader Evangelical Movement in terms of protest, revitalization, conversion, and care; and it is compared to youth culture in terms of style (image: music....................
  (2014-08-22) Check in with TickID:
  Toussaint, R.A.J.
  The TickID group is a Rotterdam based company founded in 2010. It provides festivals and events with services that render the use of entrance tickets and cash unnecessary using RFID (Radio frequency identification) systems. One of their products is a registration beacon, used to register visitors and grant access to the right people at the right time. The system proved its usability on multiple events, however the beacon itself shows some room for improvement in the technical and aesthetical ar....................
  (2013-11-22) Check-in / Check-out: Design of a user-centered, open payment border for the OV-chipkaart:
  Niermeijer, G.
  This thesis is part of my graduation project at the OV-chipkaart Graduation Lab of the Faculty of Industrial Design Engineering at the Delft University of Technology. The aim of the Graduation Lab is to improve electronic ticketing for travellers using Dutch public transport in a 3 to 10 year time-span. This work is supported by the Ministry of Infrastructure and the Environment, provinces (IPO), city regions (SkVV), Dutch Railways (NS), Rotterdam public transport (RET), and consumer organisatio....................
  (2011-01-01) Check-in urbanism : exploring gentrification through foursquare activity
  Beekmans, Jeroen
  The emerge of the ‘global city’ and the inter-urban competition to attract investors and knowledge-based economic activities, has resulted in the emergence of ‘urban entrepreneurialism’. Gentrification has become an urban regeneration strategy that fully emerged when the global city became the new urban reality. Gentrification seems to spatially manifest itself in the form of the presence of new groups of more affluent urban dwellers and the emergence of specific new types of places....................
  (2010-01-01) Check-up: onderzoek met focus op de communicatie van de PV-UMCG
  Bouwhuis, Melle
  Inleiding De personeelsverenging (PV) van het UMCG heeft 7000 leden. De PV houdt de leden via hun website en een informatiebulletin op de hoogte van (kortings)acties en activiteiten. Tot begin 2009 werd het informatiebulletin met de salarisstrook thuis ontvangen. De salarisstrook werd digitaal opvraagbaar, het informatiebulletin moest via een andere weg de leden bereiken en kwam digitaal beschikbaar. Leden moesten zich hierop abonneren via de website van de PV. Sinds de digitalisering van het i....................
  (2013-10-31) Check, Check, Dubbelcheck; een onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van de iPad Usability Checklist.
  Voorneman, L.L.A.
  In deze masterscriptie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de betrouwbaarheid en de validiteit van de iPad Usability Checklist. De iPad Usability Checklist bestaat uit twintig items waarmee websiteverantwoordelijken kunnen controleren welke gebruikersproblemen er mogelijk op hun website aanwezig zijn. Het gaat hier specifiek om gebruikersproblemen die veroorzaakt worden door de verschillen tussen een desktop en een iPad. Om de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te onderzoeken hebben drie b....................
  (2011-01-31) Check! We gaan op excursie
  Hamers, A.J.C.; Marlet, D.M.; Bressers, M.L.H.
  Gezellig een dagje uit met havo 4. Musea bezoeken, een historische kerk of een stukje veldwerk. Na afloop komen de leerlingen enthousiast terug en een dag later zijn ze alles weer vergeten. Waarom worden excursies eigenlijk georganiseerd? Iedere docent heeft daar zijn eigen motieven voor, zoals het plaatsen van de leerstof buiten het leslokaal of het versterken van het groepsgevoel. Op deze manier proberen docenten middels een excursie bij te dragen aan buitenschools leren. Uit literatuur blijkt....................
  (2012-01-01) Checking headlines or contribute to the news? : young audiences’ use and appreciation of interactive features on news sites
  Wit, Damiet de
  Interactive features of news sites have created opportunities for citizens to become more involved in the news making process. It has become easier for individuals to interact with news media organizations and other citizens about news topics. This has led to speculations about the contribution of this development to democracy. The present study has investigated to what extent young individuals (18-29) make use of these new features and to what extent they appreciate them. Personal characte....................
  (2015-06-29) Checking in & creeping out? Een discoursanalyse naar locatiegebaseerde diensten en privacy
  Schepers, J.
  Aan de hand van een kritische discoursanalyse volgens de principes van Norman Fairclough (o.a.1992), wordt onderzocht hoe er op technologieblog Wired invulling wordt gegeven aan institutionele en sociale locational privacy (Frith, 2012). Middels een analyse van twee blogartikelen op het vlak van institutionele en sociale locational privacy zal er naast een kritisch perspectief op de discursieve constructie van deze onderwerpen, een tastbaar idee worden gegeven van het abstracte concept locationa....................
  (2007-07-25) Checking out basic word order in Cantonese
  Oosterom, Frank
  It is shown that Cantonese basic word order corresponds to the way VO languages behave like Koster (1999)'s theory of Collective and Individual Checking predicts it does. An explanation is given why a more precise classification of adverbs needs to be made and a proposal offered for such a classification.
  (2015-09-16) Checklist Treatment Motivation: Can we predict the treatment course of patients with an anxiety disorder?
  Paauw, N.T.
  Behandelmotivatie wordt in eerder onderzoek gezien als een factor die van relevantie is voor het behandelsucces. Bij het Altrecht Academisch Angstcentrum (AAA), een instelling binnen de specialistische GGZ, is een vragenlijst ontwikkeld die getracht wordt behandelmotivatie te meten onder patiënten. Het doel was om behandelmotivatie mee te nemen als een van de factoren in de stagering van patiënten, op grond waarvan je de ernst van de angststoornis en behandelintensiteit vaststelt, alsook de be....................
  (2009-06-22) Checklist voor beginnende docenten om te kijken of een praktische opdracht geschikt is voor gebruik op eigen school
  IJdema, H.; Boer, F. de; Hanenburg, I.; Vrij, M. de; Rolloos, A.
  Biologie is een vak waarbij Praktische Opdrachten (PO’s) een belangrijke rol spelen. Voor beginnende docenten is het vaak lastig om bij een nieuwe practicumhandleiding meteen te zien of de PO te gebruiken is op de eigen school. De checklist die tijdens dit onderzoek ontwikkeld is, zal de beginnende docent daarbij helpen. Het doel van de checklist is dat een beginnend docent een volledige, doch overzichtelijke lijst voor zich krijgt waaraan hij of zij, na invullen, in één oogopslag kan z....................
  (2016-01-01) Checkmate by the market : consequences of (re)development for residents of urban villages
  Popkema, B.
  China is experiencing high rates of urbanization over the last three decades and the number of cities with a population over one million rose in a very fast pace. Since the designation of being a Special Economic Zone in 1979, Shenzhen underwent an extreme growth in population and economy. The experiment of the Special Economic Zone could in many ways be identified as a great success for Shenzhen and for China. However, the growth of the city and its population also had negative side-effects suc....................
  (2014-03-10) Checkpoint of the Future: A UML-based Framework for Design and Analysis:
  De Graaf, R.A.H.
  This paper contributes to the design of the background check and ID verification process of the Checkpoint of the Future. Criminal actions and terrorist attacks have led to increased security measures that have put strain on both airport resources and the processing rate of passengers in security lanes. The ‘Checkpoint of the Future’ has to reduce checkpoint security queues, lower airport costs, and maintain or even improve current security standards. In the mean time, it should improve pass....................
  (2013-01-31) Chelloveks, Devotchka’s and Ultra-violence: Translating Anthony Burgess’ A Clockwork Orange
  Kuip, E.L.
  This thesis investigates the youth language as it is employed in Anthony Burgess' A Clockwork Orange. First, the various translation theories about the translation of youth language and other subject are studied. Then, after this theoretical framework, it is time to put words into action; a translation of two parts of the novel thus follows. As A Clockwork Orange has been translated quite a few times already, this translation is succeeded by a comparison of the existing translations.
  (2013-01-01) Chemical abundances of - and heavy elements in six Galactic cepheids
  Ootes, Laura
  Cepheids are stars that change periodically in luminosity. The relation between the period and luminosity of cepheids can be used to determine their distances very accurately. This property makes cepheids suitable for determination of Galactic abundance gradients. The goal of this research is to determine the abundance of several - and heavy elements in six cepheids with Galactocentric distances between 7.140 and 10.177 kpc. The results are compared to earlier researches in which abundance grad....................
<< Previous Results | Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven