Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing All Archives

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 25901 through 25950 of 104942.

<< Previous Results | Next Results >>


  (2011-07-29) De verschillen in conflictoplossing van ouders met verschillende opvoedstijlen gedurende de adolescentie van hun kind
  Deijnen, A.H.; Wolters, K.
  In de literatuur wordt gesuggereerd dat ouders kunnen worden onderverdeeld in drie verschillende opvoedstijlen: autoritair, permissief en autoritatief. Tevens wordt er in diverse bronnen vermeld, dat deze opvoedstijlen gepaard gaan met een bepaalde manier van conflict oplossen. Het doel van het onderzoek is nagaan of de verschillende opvoedstijlen van vaders en moeders apart van invloed zijn op de manier van conflict oplossen met hun adolescent. Daarnaast wordt er bekeken of er een verschil is, ....................
  (2011-08-31) De verschillen in de ontwikkeling tussen jongens en meisjes van 5 tot en met 48 maanden oud.
  Liplijn, J.; Bullinga, S.; Herschel, F.; Lafeber, M.H.G.
  Achtergrond Jongens en meisjes verschillen. Deze verschillen kunnen deels verklaard worden door biologische factoren, maar zijn ook het gevolg van processen op het gebied van socialisatie. Doel Kennis vergaren met betrekking tot de vroege ontwikkeling van jongens en meisjes in Nederland. Hierbij wordt er gekeken naar de mogelijke verschillen tussen jongens en meisjes wat betreft communicatie, persoonlijk-sociale vaardigheden, grove motoriek, fijne motoriek en probleemoplossend vermogen. De onder....................
  (2013-11-30) De verschillen in de vroegkinderlijke taal- en cognitieve ontwikkeling: Het effect van opleidingsniveau en etniciteit van moeders.
  Ariëns, R.A.
  Vroege interventies bij kinderen zijn effectiever dan interventies op latere leeftijd. Het is dus belangrijk om een ontwikkelingsachterstand bij kinderen zo vroeg mogelijk te signaleren. Dit kan bijvoorbeeld met de Bayley-III-NL, een test om de vroegkinderlijke ontwikkeling te bepalen. In deze studie is onderzoek gedaan naar het verschil in taal- en cognitieve ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 43 maanden en het opleidingsniveau en de etniciteit van moeders. Literatuuronderzoek laat zien d....................
  (2011-01-01) De verschillen in het behandeltraject van het carpaal tunnel syndroom tussen de verschillende opererende specialismen in Nederland
  Rijnja, J.P.
  BACKGROUND: Carpal tunnel syndrome (CTS) is a common medical condition and thus causes a great economic burden on society giving rise to high healthcare and to high workers compensation costs. Because there are different treatment options, costs in treatment may vary. OBJECTIVE: The aim of this study was to determine whether and where there are differences in the management of CTS between different surgical specialties and to assess the current use of infection prevention measures. DESIGN: A tr....................
  (2013-03-14) De Verschillen in Mentale en Fysieke Beleving van de Eerste Zwangerschap tussen 17- tot 25-jarige Risicomoeders en Controlemoeders
  Durieux-Braggaar, Debbie
  The current study’s purpose was to explore the process of becoming a first-time mother. The transition to motherhood requires women to undergo both physical and mental changes and can be seen as a major reconstruction of self. Therefore, the main question was: What influence does the physical experience of pregnany have on the mental experience of pregnancy and how do risk mothers differ from control mothers with regard to this issue? A risk mother is a woman who is a teenager, who has no part....................
  (2013-07-31) De verschillen tussen kinderen met en zonder dyslexie op het gebied van verledentijdsmorfologie
  Jong, F. de
  Er is een groeiende consensus over het feit dat kinderen met dyslexie ook bredere taalproblemen laten zien, waaronder problemen in de grammatica en morfologie in de gesproken taal. In de huidige studie is onderzoek gedaan naar de verschillen tussen kinderen met dyslexie en kinderen zonder lees en/of spellingproblemen op het gebied van verledentijdsmorfologie. Er namen 96 kinderen deel aan het onderzoek waarvan 48 kinderen met (een zeer ernstig vermoeden van) dyslexie en 48 kinderen zonder lees e....................
  (2013-07-31) De verschillen van de invulling van het mentoruur in de onderbouwklassen
  John, F.
  Het begeleiden van leerlingen als mentor is een interessante en spannende uitdaging voor iedere docent. De vraag is: Wat is een optimale begeleiding? Een optimale begeleiding sluit o.a. aan op de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling van adolescenten. In dit onderzoek komt naar voren welke behoeften de leerlingen in klas 1, 2 en 3 van de onderbouw in het voortgezet onderwijs hebben. De analyse van de fascinerende interviews laat zien wat leerlingen van verschillende leeftijden belangri....................
  (2008-09-03) De verspreiding van vervuiling in water: een modelmatige analyse:
  De Regt, D.N.
  In dit verslag zal naar de verspreiding van vervuiling in water in het algemeen gekeken worden. Er zullen twee wiskundige modellen besproken worden voor het modeleren van vervuiling in water: de zogenaamde advectie-diffusie-vergelijking en het deeltjesmodel. Er zal aangetoond worden dat deze exact hetzelfde proces modelleren. Daarna zal er met behulp van simulaties gekeken worden hoe lang het duurt voordat de vervuilingsdeeltjes op een van te voren bepaald punt zijn gekomen. Aan de hand hiervan ....................
  (2007-07-25) De vertaling van persbericht naar nieuwsbericht
  Tongeren, Carlie van
  Een onderzoek naar de transformaties van persberichten van de gemeente Utrecht naar nieuwsberichten in de lokale media AD / UN, Ons Utrecht en het Stadsblad
  (2009-10-30) De Vertalingsproblematiek in War Amongst The People. Een vergelijkende analyse van wetenschappelijke en militaire literatuur.
  Bijl de Vroe, C.S.D.
  Een onderzoek naar de voornaamste oorzaken van de onmacht om militair-tactische overwinningen om te zetten in politiek-strategische successen. Het onderzoekskader wordt gevormd door conflicten die behoren tot de categorie die Rupert Smith aanduidt als ‘war amongst the people’ in de periode van 1992 tot het heden. Er wordt onderzocht of er een verschil van inzicht te duiden is tussen de door wetenschappers onderscheiden oorzaken en de oorzaken die militairen benoemen?
  (2013-12-10) De verwarde VO-raad en het verdeelde veld: Een verkennend onderzoek naar hoe de VO-raad om kan gaan met de strijd om professionaliteit
  Weemstra, L.
  Dit onderzoek richt zich op de professionalisering van schoolleiders in het voortgezet onderwijs. De professionalisering van schoolleiders is te plaatsen in de toenemende professionaliseringsambitie van publieke managers de laatste jaren. Met het professionaliseren van managers ontstaat er volgens Noordegraaf (2007) een nieuwe vorm van professionaliteit, dat kan worden aangeduid met de term â hybridized professionalismâ . Het betreft hier het herinterpreteren van de traditionele professional....................
<< Previous Results | Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven