Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing All Archives

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 25901 through 25950 of 107713.

<< Previous Results | Next Results >>


  (2014-04-15) De stabiele fiets:
  Ketellapper, K.M.
  Vragen die centraal staan is bij welke snelheden stabiliseert de fiets zichzelf? Waardoor wordt de stabiliteit begrensd en wat is de invloed van het gyroscopisch effect op deze fiets?
  (1996-03-01) De stabililteit van de bodembescherming voor een kademuur bij het gebruik van boegschroeven:
  Bok, A.
  Bij het gebruik van een boegschroef bij aanleg- en afvaartmanoeuvres botst de boegschroefstraal direct tegen de kademuur. Een verticale kademuur remt de schroefstraal af en buigt hem om, waarna een alzijdige wandstraal ontstaat (d.w.z. een straal die in alle richtingen in een verticaal vlak voor de kademuur uitstroomt). Het uitstromen van deze wandstraal wordt vervolgens begrensd door het wateroppervlak en door de bodem. Na het afremmen en ombuigen van de verticale wandstraal ontstaat een horizo....................
  (2003-12-01) De stabiliteit van de Slufter op Texel:
  Durieux, M.X.
  Door Rijkswaterstaat wordt de laatste jaren steeds meer aandacht besteed aan de natuurlijke processen die in de kustzone plaatsvinden. Daar waar mogelijk wordt de ontwikkeling van de kust overgelaten aan zijn natuurlijke dynamiek. Door dit beleid krijgen duinvalleien en slufter langs de Nederlandse kust weer een kans zich te ontwikkelen. Een slufter is een zoute of brakke duinvallei, die in verbinding staat met de zee en daardoor met enige regelmaat door de zee wordt overspoeld. Door de geleidel....................
  (2012-08-31) De stabiliteit van schrijfprocessen - Een kwantitatieve vergelijking tussen het schrijfproces in de moedertaal en tweede taal
  Keulen, G.M. van
  Dit onderzoek richt zich op schrijfprocessen bij tweede taalverwerving. De hoofdvraag hierbij is hoe stabiel het schrijfproces is tussen talen. We gaan hierbij uit van Nederlands als moedertaal en Engels als tweede taal. De data die binnen dit onderzoek gebruikt is, is afkomstig uit het promotieonderzoek van Van Weijen (2009). In totaal namen er twintig proefpersonen deel aan haar onderzoek. Zij voerden ieder vier Nederlandse schrijftaken en vier Engelse schrijftaken uit. De schrijftaak omvatte ....................
  (1986-02-01) De stabiliteit van slib op een helling: Een grondmechanisch computermodel:
  De Swart, P.F.
  In het rapport wordt eerst het theoretisch kader van de consolidatie en afschuiving toegelicht waarna in hoofdstuk 3 het computerprogramma behandeld wordt. In hoofdstuk 4 is het gebruik van de computerprogramma's opgenomen met daarna een aantal berekeningsvoorbeelden en bijbehorende conclusies. In hoofdstuk 5 zijn de adviezen voor een vervolgstudie opgenomen terwijl in hoofdstuk 6 een nabeschouwing over de kantelbak-proeven en het computermodel worden behandeld. De geraadpleegde literatuur is in....................
  (1985-03-01) De stabiliteit van slib op een helling: Een onderzoek met slib uit Rotterdam en Guyana:
  Swart, P.F.
  Aan de noordoostelijke kust van Zuid-Amerika worden verschillende baggerwerken uitgevoerd, waarvan er een bestaat uit het op diepte houden van de vaargeul in de monding van de Berbice rivier in Guyana. De vaargeul die door slib- en modderbanken naar diep water loopt, verondiept regelmatig door aanslibbing. Het vermoeden bestaat dat de naastgelegen moddderbanken in de vaargeul terecht komen door afschuiving van een grondmoot of door oppervlakteafschuiving. Dit hindert het scheepvaartverkeer en no....................
  (2011-11-30) De staccatomethode: Een kijk op commercialisering in het nieuws
  Hoogeveen, H.
  Het nieuws wordt de laatste decennia steeds meer aan ons gepresenteerd op een staccatomethode: een verhaal wordt continu geüpdate met minuscule stukjes informatie, veelal bijgestaan door eindeloze herhalingen van alles wat zich daarvoor heeft afgespeeld. Al valt dat ‘alles’ ook te betwisten, want de journaals en kranten lijken er over het algemeen niet voor terug te deinzen één kant van het verhaal te overbelichten. Deze paper gaat op zoek naar een verklaring voor de staccatomethode. Daar....................
  (2012-08-31) De stad en het binnenland: gescheiden werelden? Mobiliteit en Surinaamse Marrons
  Brandts, M.
  In korte tijd is het merendeel van de Surinaamse Marrons buiten hun traditioneel grondgebied (het binnenland) komen te wonen. Hier liggen verschillende oorzaken aan ten grondslag maar een belangrijke factor is het beeld over de stad. De stad lijkt de plek van welvaart, van het luxueuze leven en van mogelijkheden. In het binnenland ontbreekt dit grotendeels. De werkelijkheid is een stuk complexer. Als ‘nieuwkomers’ hebben Marrons het moeilijk in de stad. Aanpassing is nodig en heeft gevolgen.....................
  (2011-08-31) De stad in vizier - Over (de 'planning' van) de beleving en waardering van de binnenstad van Heerlen
  Visser, C.A. de
  In deze masterscriptie staat de Limburgse stad Heerlen centraal. Onderzoek is gedaan naar de beleving en waardering van de gebruiker van de binnenstad om te achterhalen in hoeverre het beeld van de binnenstadbezoeker overeenkomt met wat Heerlen beoogt en waarop het beleid is geënt. Tevens worden er enkele aanbevelingen gedaan aan de gemeente om richting te geven aan de gebruiker en invloed uit te oefenen op de waardering en beleving.
  (2013-07-05) de Stadsfabriek:
  Weeda, S.J.
  For a social housing area in Rotterdam I've designed a new way of dealing with social housing. Therefore a building is required: de Stadsfabriek. De Stadsfabriek is a transformation of an existing building into a workshop mixed with other functions.
  (2011-02-28) De stadsrandzone op de kaart; Betekenis van de stadsrandzone in de Nederlandse beleidspraktijk
  Kuypers, J.
  Door uitbreiding en verspreiding van stedelijke activiteiten verandert het stedelijk patroon. Het stedelijk veld kent een diversiteit aan plekken met een eigen betekenis en functie. Het overgangsgebied tussen stad en land ofwel de stadsrandzone, is een dergelijke plek en vormt het ruimtelijk object van dit onderzoek. Eerdere onderzoeken hebben onder andere aandacht besteed aan morfologische en functionele veranderingen in de stadsrandzone. Dit onderzoek legt vanuit het symbolisch interactionis....................
  (2010-04-15) De stadswoning als rustpunt:
  Schutte, W.
  De maatschappij wordt steeds gestressvoller, je thuis is de beste plek om tot rust te komen. Tijdens dit ontwerp is een onderzoek gedaan; OVER_GANGEN. Hierin wordt de overgang tussen het publieke en private domein (druk en rustig domein) onderzocht. De bevindingen zijn gebruikt bij het ontwerp voor een wooncomplex in het centrum van Berlijn. De woongebouwen grijpen om elkaar heen waardoor er hofjes ontstaan die met elkaar in verbinding staan welke een oase van rust creeeren in de metropool Berl....................
  (2013-07-31) De Status Quo van het UPO - Onderzoek naar invloed leesvaardigheid op de gebruiksvriendelijkheid van het UPO.
  Blom, M.A.
  Voor deze paper werd onderzoek gedaan naar de gebruiksvriendelijkheid van de Uniforme Pensioenoverzichten. Hiervoor werd onder andere gekeken naar een mogelijke invloed van leesvaardigheid, intrinsieke motivatie en pensioenvoorkennis op de vindprestaties en begripprestaties van de deelnemers van het onderzoek. Hieruit bleek dat leesvaardigheid een sterkere invloed had op de begripprestaties dan motivatie en voorkennis hadden. Hoewel er een verband werd gevonden tussen woordenschat en vindprestat....................
  (2010-01-01) De status van Word-of-Mouth: wordt er meer gepraat over duurzame producten? Een emperische verkenning
  Steenis van, M.C.J.
  Research was conducted to explore the extent in which the need for status and productstatus are of importance for Word-of-Mouth behavior about products. A 2 x 3 between participants design was used to determine if the need for status influences Word-of-Mouth behavior and to what extent the need for status and productstatus interact when it comes to Word-of-Mouth. In an online questionnaire, participants were primed with status to create a „high need for status‟-condition and a controlgroup ....................
  (2009-07-02) De Stedelijke Patio/ Urban Patio:
  Van den Broek, V.M.
  Mijn project sluit aan op een actuele trend waarin kansen gezien worden voor de omsloten tuin in de hedendaagse stad (=Stedelijke Patio). Het is een ruimtelijke verkenning van de mogelijkheden ervan in Rotterdam centrum. Letterlijk en figuurlijk is diep gegraven in de Rotterdamse bodem om betekenis te geven aan de patio. Als een kijkdoosje stelt de Stedelijke Patio het waterrijke Rotterdamse landschap tentoon. Een stukje stenige stadslaag wordt weggegraven en de ondergrond geactiveerd door mid....................
<< Previous Results | Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven