Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing All Archives

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 25901 through 25950 of 181299.

<< Previous Results | Next Results >>


  (2010-08-31) Communicatie tijdens voorgeleidingen van minderjarigen
  Rigters, S.
  In dit onderzoek is gekeken naar de communicatie tussen de rechter-commissaris (RC) en minderjarige verdachten van verschillende etnische achtergronden. Om de verschillen in de manier van communiceren met deze verdachten te onderzoeken zijn 24 voorgeleidingen in vier rechtbanken bijgewoond. Door middel van observaties, gebaseerd op een gestructureerde observatielijst, is de gang van zaken tijdens de voorgeleidingen beschreven en zijn verschillen in de communicatie tussen jongeren van verschillen....................
  (2009-07-31) Communicatie tussen autochtone en allochtone ouders en basisschool leerkrachten
  Broekhuijsen, A.L.
  The main purpose of this study was to examine the relationship between the quality of the communication between teachers and both non-immigrant and immigrant parents and children’s school performance (the results of children on a general achievement test in the final grade of primary education and the advice children get for secondary education from the primary school). Additionally, this study examined the impact of several background factors (Dutch language skills, educational level, number ....................
  (2015-11-03) Communicatie tussen de kinderrechter, ouder(s) en jeugdige tijdens jeugdbeschermingszittingen
  Beuningen, M. van; Dreessen, A.M.J.G.; Krauwel, N.H.T.; Prins, L.M.
  Inleiding: In dit onderzoek wordt getracht een beeld te vormen van de communicatie tussen de kinderrechter, de jeugdige en de ouder(s). Er wordt gekeken naar de gesprekstechnieken en het taalgebruik door de kinderrechter tijdens het kinderverhoor. Tevens wordt er gekeken naar het taalgebruik tijdens het gesprek met de ouders en wordt er gekeken naar de motivering van de uitspraak. Methode: Dit onderzoek is uitgevoerd bij 572 jeugdbeschermingszittingen in vijftien arrondissementen in Nederland. E....................
  (2013-01-01) Communicatie tussen de schrijver en uitgever in het uitgeefproces
  Geuze, Rik
  Wanneer een schrijver zijn of haar manuscript instuurt naar een uitgeverij, gaat deze een lang en onduidelijk gedefinieerd proces in. Het doel van dit onderzoek is om, door middel van een serie interviews met ervaringsdeskundigen (4 schrijvers, 2 uitgevers) en de analyse van een forum en verschillende websites, dit proces en de communicatie die hierbij plaats vindt te definiëren en te bepalen hoe ICT zou kunnen helpen met dit proces. Het resultaat bestaat uit een aantal inzichten in het uitgeef....................
  (2010-07-30) Communicatie tussen politie en burger op straat
  Blok, J.
  Onderzoek naar de versterkende en belemmerende factoren in de communicatie tussen politie en burger op straat, d.m.v een combinatie van Berlo´s communicatiemodel en procedurele theorie
  (2013-07-31) Communicatie van de Kinderrechter: De Invloed op Participatie en Begrip van Ouders bij OTS-zittingen
  Beek, A. van der; Egbers, B.
  Kinderbeschermingsmaatregelen hebben een grote invloed op het leven van kinderen en ouders. De afweging van deze beslissing dient dan ook zo optimaal mogelijk te gebeuren. Deze studie onderzoekt de communicatie van de kinderrechter richting ouders, en in hoeverre deze participatie en begrip van ouders beïnvloed. Daarnaast wordt onderzocht in welke mate ouders participeerden. Dit is onderzocht tijdens civiele rechtszittingen (N = 37) in Almelo en Amsterdam, waarbij een (eerste of verlengings) ve....................
  (2015-07-17) Communicatie van emoties door lichaamsgeur: discrete emoties of core affect?
  Vink, S.M.
  Er is steeds meer bewijs dat mensen emotionele staten communiceren door middel van lichaamsgeur. Vorige onderzoeken gingen er van uit dat discrete emoties zoals angst of blijheid (Ekman, 1999) worden gecommuniceerd. Feldman-Barrett (2009) oppert een ander perspectief genaamd core affect, waarin discrete emoties kunnen worden vereenvoudigd in de twee kerndimensies affect en arousal. Huidig onderzoek tracht een antwoord te vinden op de vraag of lichaamsgeur discrete emoties of core affect communic....................
  (2012-07-31) Communicatie van jonge adolescenten met ouders en leeftijdsgenoten over seks en de samenhang met seksuele ervaring en beleving
  Splinter, J.E.; Vark, A.E.A. van
  The aim of this study was to investigate the cohesion between the extent to which young Dutch adolescents communicate with their parents and peers about sex and their relationship to their sexual experience and emotional experience of sex. The differences between boys and girls are examined. The sample consisted of 1057 adolescents (47.3% girls), mean age 13.19. The sample took place by completing an online questionnaire. Regarding communication with parents and peers about sexuality, results s....................
  (2008-01-01) Communicatie van strategisch Human Resource Management binnen de creatieve sector van het MKB Nederland
  Perez-Nijhuis, A.
  Met dit onderzoek is geprobeerd om een antwoord te krijgen op de vraag hoe het organisatieklimaat en de congruenties tussen werkgever- en medewerkerpercepties over de organisatiestrategie en het werknemerrolgedrag van invloed zijn op het effect van de strategische “fit” op de organisatieresultaten. Om een antwoord op deze vraag te krijgen is er een survey onderzoek uitgevoerd bij vier MKB organisaties uit de creatieve sector. De resultaten die het onderzoek heeft gegenereerd zijn verdeeld in....................
  (2007-01-01) Communicatie van strategisch human resource management in MKB
  Gils van, N.
  In dit onderzoek zal worden onderzocht of medewerkers weten welk gedrag van hen wordt verwacht en of dit gedrag bijdraagt aan de strategie van de organisatie. Hierbij zal de invloed van de sterkte van het organisatieklimaat worden meegenomen. Daarnaast wordt er gekeken of er congruentie bestaat in de communicatie binnen de organisatie, en welke invloed dit heeft op HR uitkomsten, zoals het medewerkers gevoel van self-efficacy, betrokkenheid met de organisatie, hun innovatief werkgedrag en de pre....................
  (2007-01-01) Communicatie van strategisch Human Resource Management in MKB : een benchmarking voor Monito B.V.
  Strate, M.G.
  Dit onderzoek richt zich op het verkrijgen van meer praktisch en theoretisch inzicht in de situatie van Human Resource Management (HRM) binnen MKB bedrijven uit de reclame – en communicatiebranche. Hiervoor worden de volgende congruenties / fits onderzocht binnen een groep van vijf bedrijven in deze sector: - de fit tussen organisatiestrategie en het verwachte medewerker rolgedrag door werkgever, - de fit tussen organisatiestrategie en de organisatie strategie ervaren door medewerkers, - d....................
  (2012-01-01) Communicatie via Sociale Media : het effect van type woordvoerder en type sociale media op de reputatie van de organisatie
  Wit, Joost de
  Organisaties onderkennen het belang van sociale media en zetten sociale media steeds meer in om in contact te komen met stakeholders. Het probleem dat organisaties nu hebben is dat ze niet weten welke communicatiestrategie het meest effectief is om de reputatie van de organisatie te kunnen waarborgen. Deze studie onderzoekt de vraag welk type sociale media en welk type woordvoerder het meest positieve effect hebben op de reputatie van een organisatie. Om dit te kunnen onderzoeken is een onl....................
  (2008-01-01) Communicatie voor de bewuste stadsconsument : een overzicht van de voorkeuren voor productcommunicatie in een duurzame voedingswinkel
  Havranek, C.A.
  In deze scriptie wordt een blik geworpen op de bewuste stadsconsument van een moderne voedingsmiddelenwinkel. Er wordt beschreven welke vorm van communicatie over voedingsproducten op productniveau voor deze klant het meest geschikt is. Voor een goede werking dient de communicatie aan te sluiten bij de waarden van de consument. Er is in deze scriptie onderzoek gedaan naar het soort communicatie dat deze consument graag tegenkomt in een voedingswinkel. De probleemstelling luidt: Welke communica....................
  (2013-12-25) Communicatie, motivatie en beleving van seks bij adolescenten
  Herder, K.M.
  In dit onderzoek is onderzocht wat het verband is tussen enerzijds communicatie met ouders en peers over seks en anderzijds motivatie voor en emotionele beleving van seks bij adolescenten. Daarnaast is gekeken naar verschillen in deze verbanden tussen jongens en meisjes. Seksueel ervaren adolescenten (n = 137) in de leeftijd van 11 tot en met 17 jaar hebben online vragenlijsten ingevuld over communicatie en seksuele ervaringen. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat communicatie met oude....................
  (2001-05-01) Communicatie: om problemen te voorkomen en op te lossen in de projectorganisatie:
  Reniers, M.G.C.E.
  Dit afstudeerwerk is een verkennend onderzoek naar de rol van communicatie op projecten bij een grote aannemer. Is het mogelijk de prestatie van een projectorganisatie te verbeteren door de communicatie te verbeteren? In het begin van het onderzoek is de filosofie geweest een directe koppeling te vinden tussen het optreden van een fout of afwijking op een project en de oorzaak (en oplossing) in de communicatie op een project. Hiervoor heb ik een theoretisch onderzoek naar het optreden van afwijk....................
  (2007-01-01) Communicatieonderwijs in heterogene of homogene groepen AIOS?
  Faber, Lara
  Inleiding Communicatie is belangrijk in het dagelijkse werk van artsen. Goede communicatie leidt onder meer tot meer tevredenheid met het behandelproces bij patiënten, meer vertrouwen in de behandelaar en betere therapietrouw. Ook leidt goede communicatie in geval van klachten tot een verminderd risico op juridische stappen tegen de arts. Adequaat communicatieonderwijs tijdens de opleidingsperiode is dus zeer van belang. Het is belangrijk dat artsassistenten in opleiding tot specialist (AIOS) g....................
  (2014-01-01) Communicatiestijlen van leidinggevenden en werkbevlogenheid.
  Schie, K. van
  Om de relatie tussen twee communicatiestijlen van leidinggevenden (expressiviteit en precisie) met de mate van werkbevlogenheid van werknemers te toetsen, werd een digitale vragenlijst afgenomen onder 131 personen. Onderzocht werd eveneens of de verwachte relaties gemodereerd werden door de mate van need to belong en need for certainty van de werknemer. Er werd een positief effect gevonden van beide communicatiestijlen op de mate van werkbevlogenheid van de werknemer. Er werd eveneens een moder....................
  (2013-01-01) Communicatiestrategieën in relatie tot de betrokkenheid van organisaties en volgers op Facebook
  Rijk, M. de
  Social media als Facebook bieden organisaties de mogelijkheid bedrijfspagina’s te starten en actief deel te nemen. Organisaties maken gebruik van social media om bijvoorbeeld producten en/of diensten te promoten, in contact te komen met consumenten en relaties op te bouwen met volgers. Er is echter weinig onderzoek gedaan naar de wijze waarop social media door organisaties in worden gezet om haar doelen te bereiken. In dit onderzoek is er een inhoudsanalyse uitgevoerd op Facebook bedrijfspagin....................
<< Previous Results | Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven