Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing All Archives

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 25901 through 25950 of 150546.

<< Previous Results | Next Results >>


  (2012-01-01) Dagdromers en druktemakers : de relatie tussen ADHD en slaapstoornissen
  Bentein, M.
  Kinderen met ADHD hebben tot in 50% van de gevallen last van slaapstoornissen. Kinderen met ADHD laten een verstoorde staat van arousal zien tijdens de slaap. Bovendien blijkt hierin een verschil te zitten tussen de aparte subtypen van ADHD, het ADHD-­‐I subtype lijkt een verlaagde staat van arousal te hebben en het ADHD-­‐HI/C subtype een verhoogde staat van arousal. De aard van de slaapstoornissen zou verklaard kunnen wor....................
  (2014-01-01) Dagelijks ervaren afleidbaarheid en de mate van afleidbaarheid op een cognitieve taak
  Werkhoven, A.
  In de huidige studie is onderzocht of er een verband bestaat tussen de zelf ervaren afleidbaarheid in het dagelijks leven en de prestatie op een cognitieve werkgeheugen taak die de afleidbaarheid in kaart brengt. Dit is gedaan omdat uit eerder onderzoek naar de samenhang tussen zelf-rapportage vragenlijsten en objectieve maten van prestatie gemeten door middel van cognitieve taken blijkt dat deze samenhang vaak relatief zwak is. De zelf ervaren dagelijkse afleidbaarheid werd in kaart gebracht me....................
  (2011-01-01) Dagelijks herstel : De rol van autonomie, competentie en verbondenheid
  Hüttenberger , N.E.
  De doelstelling van dit onderzoek was een bijdrage te leveren aan het theoretische raamwerk op het gebied van herstel, door te onderzoeken in hoeverre bevrediging van drie universele basisbehoeften (gevoelens van autonomie, competentie en verbondenheid) tijdens specifieke activiteiten na werktijd, van belang is voor de mate waarin werknemers ´s avonds herstellen van de werkdag. De data zijn verzameld aan de hand van een 5-daagse dagboekstudie (2 metingen per dag) onder 70 werknemers van een ov....................
  (2010-01-01) Dagelijks leven van Turkse en Marokkaanse oudere vrouwen uit Amersfoort
  Szymczak, Ewelina
  De migratiecontext heeft grote invloed op de huidige situatie van de Turkse en Marokkaanse oudere vrouwen. De maatschappelijke positie van de vrouwen is zeer zwak. Iedereen wordt oud, maar de vrouwen van de eerste generatie ondervinden de lichamelijke gevolgen van hun zware migrantenbestaan, waardoor zij eerder lichamelijk oud worden dan autochtone vrouwen. In hun land van herkomst zouden zij ouderwordend steeds meer respect verdienen, in Nederland krijgen ze te maken met negatieve westerse....................
  (2010-01-01) Dagelijkse geheugenklachten bij mensen met of zonder een familielid met een neurodegeneratieve aandoening
  Tool, E.
  Geheugenproblemen komen bij veel neurodegeneratieve ziekten voor, maar ook in de algemene bevolking worden onvrede met betrekking tot het eigen geheugen en dagelijkse vergeetachtigheid vaak gerapporteerd. Uitkomsten van epidemiologische studies naar erfelijke risico’s zijn voor leken vaak lastig te interpreteren, waardoor familieleden van patiënten met een chronische ziekte het risico om zelf die ziekte te krijgen vaak overschatten. Een dergelijke overschatting zou de aandacht kunnen ver....................
  (2013-10-10) Dagelijkse Stress en Snackgewoonte: de Modererende Rol van Persoonlijkheid
  Geurts, Josine
  Overgewicht en obesitas vormen een bedreiging voor de volksgezondheid in Nederland. Een te hoog lichaamsgewicht hangt samen met het risico op zowel fysieke als psychische aandoeningen. Het ervaren van dagelijkse stress blijkt samen te hangen met veranderingen in het eetpatroon. Uit recent onderzoek blijkt dat neuroticisme en consciëntieusheid een centrale rol spelen in eetgedrag. Het doel van dit onderzoek is na te gaan of de gewoonte om te snacken toeneemt naarmate de stress toeneemt en of de....................
  (2009-03-03) Dagelijkse Stress, Rumineren en Zelfwaardering bij Jonge Adolescenten in Relatie tot Negatief Affect en Depressie
  Rijkschroeff, Dorry
  Depressie komt wereldwijd voor. Opvallend daarbij is dat twee keer zoveel vrouwen als mannen hier aan lijden en dat een sterke stijging in prevalentie wordt waargenomen in de adolescentie. Negatief affect, een gemoedstoestand die gekarakteriseerd wordt door zorgen, angst, nervositeit en boosheid is gerelateerd aan het ontstaan van depressie. Dagelijkse stress en persoonlijkheidskenmerken zijn factoren die bij kunnen dragen aan een verhoging van negatief affect. Het doel van deze studie is het on....................
  (2012-09-03) Daily Online Search Volume As A Timely Measure For Investor Attention: predicting daily abnormal returns.
  Verloren van Themaat, S.P.
  This paper studies if online searches for stock tickers can predict daily abnormal returns. Prior research finds that the number of searches for a stock ticker on Google is a proxy for investor attention and can predict weekly abnormal returns. In a sample from 2005 to 2010 of S&P500 constituents I make one-day-ahead forecasts using Google Search Volume (GSV) and benchmark models. Based on a Diebold-Mariano test and conditional test of predictive ability (Giacomini and White (2006)) I find ....................
  (2012-01-01) Daily rhythms of lesser black-backed gulls (Larus fuscus)
  Wechem, P. van
  The aim of this research is to determine whether lesser black-backed gulls (Larus fuscus) have daily rhythms in their foraging behaviour during the breeding season, or alternatively if the foraging behaviour is not tied to the time of day. Most birds are either nocturnal or diurnal, yet the lesser black-backed gulls have been seen gathering food at night as well as during the day. As both parents of a breeding pair take part in the process of incubation, foraging behaviour is thought to be diffe....................
  (2000-01-01) Dakloos
  Valkonet, Andrea WM
  (2007-01-01) Dalende leerprestaties van jongens in het primair onderwijs? : een verkennend onderzoek naar de situatie in Nederland
  Riet ter, Leonie
  Uit het TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Survey) onderzoek van 2003 blijkt dat de prestaties van 9-jarige jongens in het primair onderwijs in Nederland op wiskunde gedaald zijn ten opzichte van 1995. Het doel van dit verkennende onderzoek was om te onderzoeken of deze daling voor Nederland een trend is of slechts eenmalig. Dit is onderzocht door middel van een literatuurstudie naar resultaten van grootschalig longitudinaal onderzoek in Nederland en andere westerse landen. H....................
  (2010-01-01) Daling van het aantal minderjarige verdachten binnen de politieregio Brabant-Noord
  Willemsen, M.
  Decrease in the number of juvenile suspects in the police region Brabant-North The police record of the region Brabant-North shows a decrease in the number of juvenile suspects aged 12 till 17 years since 2007 . First, there is checked whether the decrease in the number of juvenile suspects is reliable. Then there is investigated what the possible causes of the decline can be. The numerical analysis shows that the decrease is reliable. The reduction turned out to be not only regional but nati....................
  (2013-07-31) Dam-induced displacement and resettlement in Vietnam: risks and adaptation
  Koster, D.G.
  Ongoing industrialization and urbanization in Vietnam have stimulated the need for power, leading to the construction of dams all over the country. While dams seem sustainable due to the production of hydropower, its 'true' sustainability is often doubtful due to its negative impact on the environment and people. More than 200.000 ethnic minorities have been displaced in Vietnam due to the construction of dams. The question is to what extent involuntary displacement has affected the livelihoods ....................
  (2013-07-31) Dam-induced displacement and resettlement in Vietnam: The risk of impoverishment and applied adaptation strategies
  Druppers, C.
  This research focuses on the risks that resettled and displaced communities are vulnerable to and the adaptation strategies they apply. Based on the Impoverishment Risk and Reconstruction model by Cernea (2000), 6 risks are identified that could lead to impoverishment. In addition, this research emphasizes the role of people as active participants on their livelihood outcomes, through the adaptation strategies they apply. To measure this exposure, this research was conducted in Bo Hon village in....................
  (2012-03-02) Damage on rock slopes under wave attack:
  Papadopoulos, D.
  The aim of this study is the particularisation of the accuracy margins for the determination of the damage level in the experimental plan proposed by Remon Kik at his thesis for the study of Notional Permeability of breakwaters “The experimental research of the permeability factor P”. The evaluation of the proposed technique took place by means of comparisons between different test cases in order to specify the existence of similarities in the statistical behaviour of original tests and the....................
  (2011-11-29) Damaged Representation: The Figurines from Bronze Age Tell Sabi Abyad, Syria and the Archaeology of Disregard
  Wiener, Noah
  This paper utilizes unpublished excavation data from Leiden University’s excavation at Tell Sabi Abyad, Syria to examine two types of figurines from the site’s Late Bronze Age Middle Assyrian occupation in the late 13th and 12th centuries BCE. Beyond the contextual and analytical presentation of new material to the archaeological community, it reestablishes an understudied typology through the promotion of a geographical, chronological, cultural, and functional frameworks. This study uses ....................
  (2012-05-01) Damaged Representation. The Figurines from Bronze Age Tell Sabi Abyad, Syria, and the Archaeology of Disregard.
  Wiener, Noah
  This paper utilizes unpublished excavation data from Leiden University’s excavation at Tell Sabi Abyad, Syria to examine two types of figurines from the site’s Late Bronze Age Middle Assyrian occupation in the late 13th and 12th centuries BCE. Beyond the contextual and analytical presentation of new material to the archaeological community, it reestablishes an understudied typology through the promotion of a geographical, chronological, cultural, and functional frameworks. This study uses th....................
  (2011-10-18) Dames op het doek: De weergave van mythologische vrouwenfiguren in de schilderkunst van de zeventiende eeuw :
  Van der A, E.C.
  Voor dit literatuuronderzoek naar en deze analyse van mythologische vrouwen in schilderkunst was de onderzoeksvraag: Waarom wordt gekozen voor het weergeven van mythologische vrouwenfiguren in de Europese schilderkunst van de zeventiende eeuw?, waarbij ik de sub-onderzoeksvragen stelde: Hoe worden de mythologische vrouwenfiguren in deze schilderijen weergegeven? en Wat zijn de invloeden van het Christendom, genderstudies en voyeurisme op deze weergaven?.
  (2014-09-17) Damping of wind waves in the IJmuiden breakwaters:
  Lavies, H.G.
  The breakwaters of IJmuiden are of a unique design; a riprap core is covered with a thick impermeable asphalt slab. During construction and after completion, slope instability caused extensive damage. Placement of a concrete cube armour layer prevented further damage to the asphalt, but proved to be unstable and required a significant amount of maintenance. Rijkswaterstaat (RWS), which is responsible for the maintenance, contracted a number of companies to investigate the strength and loading of....................
  (2012-07-23) Dan verkopen we toch gewoon de boot....?
  Graaf, M. de
  De titel van dit onderzoek vereist wellicht enige toelichting. In de eerste plaats voor hen die niet of niet meer weten waar deze zin uit afkomstig is. In de tweede plaats om de relatie met dit onderzoek aan te tonen. Het citaat is (na een beperkte aanpassing) afkomstig uit een reclamespot voor een kredietverzekeraar. In de reclamespot ligt een ondernemer in bed hardop te piekeren of zijn afnemers zullen betalen. Zijn vrouw besluit met: “Ze betalen toch altijd, dus nu ook. En als ze dan n....................
  (2009-08-31) Dance as Black Art: Development and Reception of African American Dance in the Black Arts Movement
  Lambalgen, E.H. van
  African American dance played a significant role in the Black Arts Movement of the 1960s. This thesis has proven that African American dance developed as a significant and serious art form in this period. Furthermore, African American choreographers incorporated black protest in their choreographies during the decades of the Black Arts Movement. Lastly, African American dance was mostly well received, and audiences across divisions of race and color started to accept it, and eventually mainstrea....................
<< Previous Results | Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven