Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing All Archives

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 25901 through 25950 of 142249.

<< Previous Results | Next Results >>


  (2011-01-01) De Bonus : Onder welke omstandigheden en op welk moment is de werkgever verplicht de werknemer een bonus uit te keren?
  Wiebring, R.A.
  In deze scriptie onderzoek ik in onder welke omstandigheden en wanneer de werkgever verplicht is een bonus voor de werknemer uit te keren. Ik zal dit doen aan de hand van mijn hoofdvraag: Onder welke omstandigheden en op welk moment is de werkgever verplicht de werknemer een bonus uit te keren? Daarbij kan worden afgevraagd of de recente jurisprudentie aanleiding geeft om de bonus als een verworven recht voor de werknemer te beschouwen. Ik maak onderscheid tussen vier verschillende categorieën ....................
  (2006-01-01) De boodschap naar de burger : een onderzoek naar voorlichting vanuit het Ministerie van VROM met de gemeenten als intermediair kader
  Bolhaar, H.F.A.
  Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) heeft binnen het thema gezond en veilig wonen in de afgelopen jaren massamediale campagnes gevoerd om de burgers op hun eigen verantwoordelijkheid te wijzen ten aanzien van de veiligheid van gas & elektra-installaties en het binnenmilieu. Om de burger te bereiken is er gekozen voor een tweeledige aanpak. Ten eerste zijn er Postbus 51 campagnes gevoerd over beide onderwerpen. Ten tweede is aan de gemeenten verzocht o....................
  (2013-01-01) De bouw van een contactlenzenfabriek: Een onderzoek naar de faalkosten gerelateerd aan de technische ruimte.
  Lub, Robert-Jan
  Nieuwenhuijse Arends Bouw en Risicomanagement (NABR) is betrokken bij de bouw van een contactlenzenfabriek. Vanwege de technische eisen die voortkomen uit het productieproces zijn er complexe installaties in deze fabriek vereist. Deze installaties worden aangedreven vanuit de technische ruimte. NABR geeft aan bij de ontwikkeling van deze ruimte faalkosten zijn opgetreden en wil weten hoe die zijn ontstaan. Het doel van het onderzoek is om inzicht te creëren in de oorzaken van faalkosten zodat b....................
  (2010-06-25) De Brakke Grond:
  Smyth, M.P.
  A house for the culture of the Low Countries, situated in the historic inner-city of Amsterdam.
  (2011-04-15) De Brakke Grond: Flemish Cultural Centre in Amsterdam:
  Winten, A.C.
  A design of a new building for de Brakke Grond, a Flemish Cultural Centre in Amsterdam. A meeting point of the flemish and dutch culture, different art disciplines, groups of people and old and new aspects. It becomes a part of its environment by remaining some old facades combined by new aspects. Both sides of the building are connected by an axis of meeting places. Two different atmosperes become one in the building. Everywhere the public comes there is a confrontation with all types of art an....................
  (1986-03-01) De brandingsstroming achter een golfbreker:
  Schuhmacher, T.
  In deze deelstudie wordt het stromingspatroon ten gevolge van een inkomend golfveld achter een golfbreker beschouwd. Dit is een deelrapportage van het hoofdonderwerp "Aanzanding nabij de haven van Viana do Castelo".
  (2011-07-29) De BRD in een geassocieerd Europa
  Lodder, A.M.F.
  De analyse van de interne Europese onderhandelingen vanuit West-Duits perspectief die zouden leiden tot de totstandkoming van de Lomé I Conventie in 1975 tussen de Europese Gemeenschap en de ACS-landen. In de analyse ligt de nadruk op de onderlinge verhoudingen tussen de Europese lidstaten. De rol die de BRD zou vervullen, zowel in de onderhandelingen als in de conventie, leidt tot de consolidatie van een nieuw verworven positie van de BRD binnen de Europese machten.
  (2006-01-01) De Brede School.
  Ooijevaar, M.J.
  ‘De brede school’ is an integral and intersectional approach concerning the development of children where organizations in the neighbourhood work together to improve the educational and developmental chances of children (Studulski, 2002). ‘De brede school’ is sometimes viewed as a cure for many problems in society. In this research this proposition is challenged. The research questions were about the development, the operation and the effects of ‘de brede school’. For this researc....................
  (2011-07-29) De Britten en de EEG. All about the money?
  Koopman, H.P.C.M.
  De eerste Britse aanvraag tot toetreding tot de EEG in 1961 is al jaren onderwerp van debat. Sinds het overgrote deel van het relevante archiefmateriaal openbaar werd in de jaren negentig, hebben veel wetenschappers zich beziggehouden met de redenen die de Britse regering ertoe zetten om aansluiting bij de EEG te zoeken. Er is een stroming waarvan de aanhangers uitgaan van de prevalentie van meer geopolitieke motieven, terwijl aanhangers van een andere stroming eerder economische motieven als ul....................
<< Previous Results | Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven