Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing All Archives

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 25901 through 25950 of 108450.

<< Previous Results | Next Results >>


  (2008-08-29) De Scheuring van Israël in het boek Koningen - Over de oorzaken van deze scheuring
  Biersteker, Ko
  In het boek Koningen worden meerdere oorzaken genoemd voor de scheuring van Israël in het tien- en tweestammenrijk, zoals: afgoderij van Salomo, zonden van het volk, verhoging van de lasten door Rechabeam en de breuk van Jerobeam met de Jeruzalemse tempel. Daarbij wordt dit alles door God bestuurd. Het blijkt dat er in Koningen niet meerdere visies zijn te vinden op de scheuring, afkomstig van verschillende auteurs. Integendeel, het blijkt dat er een consistente visie te vinden is op de onderli....................
  (2012-07-31) De schilderijen van Jusepe Ribera en zijn navolgers verspreid over Europa. De invloed van de verspreiding op de kunst in de Nederlanden.
  Dekker, M.A.
  De vraag die centraal staat in dit eindwerkstuk is: In hoeverre zijn de schilderijen van Jusepe Ribera en zijn Napolitaanse navolgers in de tweede helft van de zeventiende eeuw verspreid geweest over Europa en dan met name in de Nederlanden en heeft deze verspreiding aldaar bijgedragen aan een verandering in schilderstijl en onderwerpskeuze? Jusepe Ribera was een Spaanse schilder, die het grootste deel van zijn leven in Napels, Italië, heeft gewerkt. Hij kreeg daar vele navolgers waaronder Luc....................
  (2013-01-01) De schildwachtklierprocedure bij prostaatkanker. Optimalisatie van de huidige methode.
  Zeegers, L.L.G (Lisette)
  Introduction: Knowledge of the tumor status of the lymph nodes is relevant for prognostic and therapeutic reasons. The extent of lymph node dissection remains topic of debate. Whereas some have argued that extensive nodal dissection is the best method to detect metastases, others favour sole excision of sentinel node. Extensive pelvine lymph nodal dissection (ePLND) is associated with high morbidity as lymphocele, oedema and venous thrombosis. It also misses tumor draining lymph nodes outside th....................
  (2010-07-30) De school als reddende institutie?
  Krabben, L.P.W. van der
  Een kwalitatief onderzoek naar de rol van het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs in de loverboyproblematiek.
  (2013-06-28) De school hangt in de lucht. Nationalisering van het koloniaal onderwijs in Nederlands-Indië 1920-1942.
  Nugteren, B.
  Colonial Education This research explains the 'indigenisation' of colonial education in the Dutch East-Indies in the twentieth century. Starting from a very Dutch centered education policy in the first two decades of the twentieth century, both the native society and the colonial administration pressed for an education policy that was more focussed on the indigenous culture of the Indonesian archipelago. When noticing the liberal values of the 'new' or modern imperialism originating in the late ....................
  (2009-07-31) De School voor Maatschappelijk Werk Zoektocht naar een Identiteit 1899-1919
  Kalkman, F.
  Deze scriptie geeft een overzicht van de zoektocht naar een identiteit van de School voor Maatschappelijk Werk gedurende de eerste twintig jaar van hun bestaan. Het beschrijft de achtergrond van de oprichters en bestuursleden, een samenvatting van de discussies binnen het bestuur, de veranderingen in het aanbod van lessen en de reacties in kranten en tijdschriften.
  (2014-09-02) De Schoolbibliotheek: meer voor jongens of voor meisjes?
  Quik, Julia
  Het doel van dit onderzoek was uitvinden of schoolbibliotheken van Nederlandse basisscholen aansluiten op de leesvoorkeur van jongens en meisjes uit groep 6 en 7. Wanneer scholen rekening houden met verschillen in leesvoorkeur tussen jongens en meisjes, kan dit een positief effect hebben op de leesmotivatie (Clark, 2010). Er werd een digitale vragenlijst afgenomen bij een sample van 118 kinderen (Mleeftijd = 10.31, SD = 0.68) die zijn geworven via basisscholen in de Randstad en Zeeland, waarvan....................
  (2010-07-30) De schoolcarrière van jonge ouders
  Bril, S.
  Dit bacheloronderzoek richt zich op de schoolcarrière van jonge ouders. Jong ouderschap gaat gepaard met nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Om de motivering van beslissingen die zij maken in kaart te brengen heb ik zestien jonge ouders geïnterviewd. Er bleek weinig sprake te zijn van specialistisch beleid. Vier veldwerkers is gevraagd naar de praktische behandeling van jonge ouders. Door de gegevens uit de interviews te verbinden met de beschikbare literatuur wordt antwoord gegeven op de v....................
  (2010-01-29) De schoolcounselor in de schijnwerpers?! Over de toegankelijkheid van de schoolcounselor in havo en vwo 4
  Eppink, N.; Cammeraat, A.P.; Hove, B. ten
  Stel je voor. Je zit in havo 4, bent zestien jaar oud en je moeder is pas overleden. Je zegt steeds dat het goed gaat, maar dat is niet zo… Je kunt je niet eens concentreren op school! Je wilt er met iemand over praten, maar je vrienden weten niet hoe ze moeten reageren. Op school heb je wel eens gehoord van een counselor, maar hoe kan je hem of haar vinden? Is een schoolcounselor wel goed bereikbaar op school? In dit onderzoek richten wij ons op de vraag hoe toegankelijk de counselor is voor....................
  (2009-08-31) De Schoolsportvereniging: een onderzoek naar de continuering van de vrijwillige inzet.
  Bijvank, S.N.A.
  Het doel van de schoolsportvereniging is kinderen uit achterstandswijken, waar nauwelijks sportverenigingen zijn, in verenigingsverband te kunnen laten sporten. De verenigingen van buiten de wijk gaan in de betreffende wijk, gekoppeld aan een school, structureel trainingen bij de school verzorgen. Uiteindelijk kunnen de kinderen dan lid worden van de sportvereniging en ook met de competitie mee spelen. Binnen dit project zijn verschillende vormen van vrijwillige inzet van groot belang. In de toe....................
  (2012-07-31) De schoolvaardigheden en schoolbeleving van leerlingen met dyslexie op het tweetalig onderwijs
  Heijstek, R.; Langezaal, L.H.
  Het aantal leerlingen met dyslexie neemt toe, evenals het aantal leerlingen op het tweetalig onderwijs (TTO). Over leerlingen met dyslexie op het TTO is echter weinig bekend. Doel: Het doel van dit onderzoek is meer inzicht verkrijgen in de Nederlandse en Engelse totaalscores op taalvaardigheidstaken en de schoolbeleving van leerlingen met dyslexie op het TTO in Nederland. De inzichten uit dit onderzoek maken het mogelijk om deze leerlingen in de toekomst beter te adviseren, begeleiden en onders....................
  (2011-01-01) De Schoonheid van Geweld. Over de veranderende esthetiek in de representatie van geweld in kinderfilms.
  Strijker, K.R.B.,
  In de hedendaagse populaire media is geweld een normaal fenomeen. Hollywood films tonen geweld zelfs met een goede reden: het trekken van publiek. Niet slechts volwassenen, maar ook kinderen worden naar het scherm getrokken door het getoonde geweld. Vandaag de dag breekt de discussie regelmatig los of het geweld dat kinderen onder ogen krijgen ze aanzet tot imitatie in het dagelijkse leven. Vanuit de psychologische en sociaal wetenschappelijke richting is veelvuldig onderzoek gedaan naar de eff....................
  (2007-08-10) De Schrift, het Licht en de Wereld
  Meuwese, Renke
  The 1662 pamphlet "Het Licht op den Kandelaar" is very sympathetic of Quaker ideas. This despite it being written by a Collegiant, Pieter Balling. The ideological distance between Collegiants and Quakers is not as wide as recent Enlightenment studies suggested.
  (2012-08-31) De schrijfvaardigheid van tto'ers
  Mooij, M.C.
  Tto-leerlingen zouden het Engels beter moeten beheersen dan andere vwo-leerlingen. Uit onderzoek blijkt dat dit, wat betreft de woordenschat en de schrijfvaardigheid, inderdaad het geval is. Heeft onderwijs in het Engels alleen gevolgen voor de schrijfvaardigheid in het Engels? Of zijn er wat betreft de schrijfvaardigheid in het Nederlands verschillen te zien zijn tussen tto-leerlingen en andere vwo’ers? Een klein onderzoek onder tto-leerlingen en leerlingen die regulier vwo volgen moet een li....................
  (2011-01-01) De Screening Cognitieve Communicatieproblemen
  Wijma, S. (Sjoeke),
  In het huidige onderzoek is de bruikbaarheid van een nieuwe screening onderzocht. De screening is opgesteld voor patiënten met niet-aangeboren-hersenletsel, zonder afasie, met communicatieproblemen. De taalverwerking is dominant in de linkerhemisfeer, maar de rechterhemisfeer lijkt essentieel voor een volledig talig functioneren. In de literatuur worden specifieke problemen besproken bij patiënten met rechterhemisfeerlaesies. Door de afwezigheid van een bruikbaar instrument om deze problemen t....................
<< Previous Results | Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven