Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing All Archives

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 25901 through 25950 of 192894.

<< Previous Results | Next Results >>


  (2012-01-01) Chronic sleep reduction: the influence of upbringing on the sleep of adolescence .
  Dongen, C. van
  Het doel van het huidige onderzoek was om de invloed van opvoedkenmerken op de slaap van adolescenten te onderzoeken. 140 adolescenten (gemiddelde leeftijd: 14.5) namen deel aan het onderzoek. Zij vulden vragenlijsten in over chronisch slaaptekort, slaaphygiëne en opvoedkenmerken. De volgende vragen zijn onderzocht: ‘Zijn opvoedkenmerken voorspellers van chronisch slaaptekort bij adolescenten?’ en ‘Medieert slaaphygiëne de relatie tussen chronisch slaaptekort en de opvoedkenmerken?’ De....................
  (2015-01-01) Chronic stress and PTSD in non-human animals
  Ramsay, A.
  De begeleider en/of auteur heeft geen toestemming gegeven tot het openbaar maken van de scriptie. The supervisor and/or the author did not authorize public publication of the thesis.
  (2014-01-01) Chronicity of stroke : survivors recovery of live
  Hubmann, M.
  For centuries the biomedical acute-chronic disease classification has dominated the everyday public discourse of illness, as well as the representation of the health transition. This thesis aims to understand how this binary shapes stroke survivors’ experiences with their after-care provision; and to what extent survivors’ chronicity, their resistance tactics as well as the institutionalised care and therapy provision strategies are constituted by the acute-chronic distinction. The survivors....................
  (2014-01-01) Chronisch slaaptekort in relatie tot depressie bij adolescenten
  Ruijter, N. de
  Objective: This study examined the relation between chronic sleep reduction and depression in adolescents, and the influence of gender and age on this relation. Furthermore, predictors for four separate aspects of chronic sleep reduction were explored. Methods: 199 students between 12 and 19 years old (36% boys) were measured for chronic sleep reduction and depression. Pearson correlation coefficients, T-tests, a multivariate analysis of covariance (MANCOVA) and four simple regression analyses ....................
  (2014-07-21) Chronisch zieken en beperking: Hoe is de kwaliteit van hun leven?
  Ho, K.R.
  Het doel van deze scriptie is om te onderzoeken wat de invloed is van chronische ziekte en beperkingen op de kwaliteit van leven. Hiervoor zijn respondenten vanaf 55 jaar geselecteerd uit de dataset van het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) van het jaar 2007 (N = 1597). Belangrijke variabelen zijn chronische ziekte, de beperkingvariabelen activiteiten van het dagelijkse leven (ADL), beweging, horen en zien, en de kwaliteit van leven variabelen Physical Component Summary (PCS) en Mental Com....................
  (2017-01-01) Chronisch zieken op de arbeidsmarkt:werkt het beleid en wat is de invloed van SES.
  Beurskens, K.E.M.
  Het effect van de beleidsmaatregelen die in 2007 zijn doorgevoerd omtrent de arbeidsmarktparticipatie van chronisch zieken staan centraal in dit onderzoek. Aan de hand van de policy learning theorie werd er een stijging in arbeidsmarktparticipatie verwacht voor chronisch zieken. Ook werd er een modererend verband verwacht voor sociaal economische status. De economisch kapitaal theorie ondersteunt dit. In dit onderzoek zijn de beleidsveranderingen geoperationaliseerd aan de hand van tijd, gemeten....................
  (2015-05-20) Chrono Logisch? Een onderzoek naar de invloed van chronologie op het tekstbegrip van studieteksten in het basisonderwijs.
  Scheele, B.
  Uit verschillende onderzoeken blijkt dat studieteksten vaak geschreven worden op een manier die het tekstbegrip niet ten goede komt. Dit is onnodig aangezien er al veel schrijfadviezen bestaan die gebaseerd zijn op empirisch onderzoek. Deze adviezen kunnen leiden tot teksten die beter te begrijpen zijn en zijn daarom nuttig om toe te passen in studieteksten. Zo zijn er bijvoorbeeld aanwijzingen dat wanneer tekstverbanden chronologisch beschreven worden, ze ook beter begrepen worden. Om dit te ve....................
  (2017-06-30) Chronocity: Technical Report Towards an Open Point Cloud Map supporting on-the-fly change detection
  Cemellini, Barbara (author); van Opstal, Willem (author); Wang, Cheng-Kai (author); Xenakis, Dimitris (author)
  We are now gradually entering the era of big data - maybe a bit too much of a buzzword, but it is not lied. Technology is evolving fast, enabling faster and more efficient data acquisition, storage, retrieval and processing. Point cloud datasets are such a type which relies on large files and lots of processing power. The rather fast evolutions in technology enable the shared idea between Delft University of Technology and Fugro of an ‘Open Point Cloud Map’. This Open Point Cloud Map aims at....................
  (2015-01-20) Chronologie & Tekstbegrip Een onderzoek naar het effect van chronologie op tekstbegrip bij basisschoolleerlingen uit groep 7 & 8.
  Scheenstra, R.
  Het doel van dit onderzoek is om na te gaan in hoeverre chronologisch opgestelde studieteksten tekstbegrip bevorderen bij leerlingen op de basisschool. Aangezien leerlingen op de basisschool vaak moeite hebben met begrijpend lezen, is het belangrijk om te onderzoeken hoe studieteksten zo duidelijk mogelijk kunnen worden opgesteld. In een experiment lazen 85 basisschoolleerlingen uit groep zeven en acht twee aardrijkskundeteksten met verschillende onderwerpen waarin de chronologie was gemanipule....................
  (2015-02-19) Chronologie in studieteksten: leidt chronologie tot een beter begrip en een betere waardering bij middelbare scholieren?
  Tammer, A.D.
  Huidige schrijfadviezen voor een begrijpelijke tekst blijken niet goed te werken. In sommige gevallen maken deze adviezen een tekst juist lastiger om te begrijpen. In dit onderzoek staat het effect van chronologie op begrip centraal. Aan de hand van de resultaten kunnen er hopelijk wetenschappelijk gefundeerde adviezen komen, die de leerlingen wél helpen bij het begrijpen van teksten. Aan de hand van eerdere theorie werd verwacht dat chronologische teksten tot meer begrip bij leerlingen zouden ....................
  (2015-08-05) Chronologie leidt tot beter tekstbegrip?!
  Viersen, J. van
  Uit diverse onderzoeken blijkt dat zinnen waarin gebeurtenissen in chronologische volgorde worden gepresenteerd beter worden begrepen dan zinnen waarin gebeurtenissen in niet-chronologische volgorde worden gepresenteerd. Het verbeteren van tekstbegrip door het veranderen van de volgorde van het presenteren van gebeurtenissen in zinnen is echter tot nu toe alleen gemeten bij twee losstaande zinnen en bij korte gemanipuleerde verhaaltjes. In deze studie is onder 36 volwassenen onderzocht of dit ef....................
  (2015-09-02) Chronologisch verteld en dus makkelijk te begrijpen?
  Derksen, M.H.
  In de praktijk verlaat ongeveer 15% van de leerlingen de basisschool met onvoldoende leesvaardigheid en uit een Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau [PPON] van Cito uit 2011-2012 blijkt dat er geen verandering in leesvaardigheid aantoonbaar is. Volgens deze PPON hebben basisschoolleerlingen moeite met teksten als gebeurtenissen niet in een chronologische volgorde worden weergegeven. In dit onderzoek staat daarom het effect van chronologie op tekstbegrip centraal, onderzocht aan de hand van....................
  (2014-06-18) Chronomodulated administration of Capecitabine - Aspects for clinical outcome
  Tzani, A.
  The activity of the most chemotherapeutic agents is defined by the damage they can cause in healthy host tissues. This renders the establishment of the maximum tolerated dose a key step in anticancer treatment. The majority of anticancer agents, including fluoropyrimidines, exert their cytotoxicity during cell division of tumor or healthy cells. In particular, 5-fluorouracil (5-FU) and capecitabine are more toxic against cells that are in S-phase of the cell cycle. Consequently, cells that under....................
  (2011-01-01) Chunks & Cunks - A study of the development of chunk-errors in TTO- and Gymnasium-students written language
  Ketelaar, J.S. (Jolijn Stephanie)
  This research paper aims at showing the importance of errors in chunks (cunks) for understanding the language development in second language learners in TTO-schools and Gymnasiums. Small errors in chunks may lead to not being counted as a chunk and therefore they are not looked at in the language learning process. These cunks –transfer-, spelling- or grammar— show where the difficulty lies for the language learners and what can be done to....................
  (2015-10-01) Church and Charity in the Christian Catacombs of Rome. On the catacombs as expressions of early Christian charity.
  Mulder, B.
  The construction of the Christian catacombs in Rome are usually assumed to have been driven by the charitable interment of the poor who could not afford a proper burial. As such, early Christianity is employed as an example of the centrality of selfless deeds that are believed by some to be inherent to Christianity. This thesis tests this hypothesis by analyzing the position of charity in early Christian writings, and of charitable burial of the poor in particular. Central to this study is the p....................
  (2017-04-06) Churches of the Natives: Indigenization of Churches in China between 1900 and 1940
  Yip, Chi Ho
  The anti-Christian attitudes and events that occurred during the late Qing Dynasty and the Republican era demonstrated that Chinese people still did not consistently accept the presence of Christianity in their country. In response to these hostilities Catholic and Protestant churches in China gradually changed; both believers and clergy of the Catholic and Protestant churches demanded indigenization of Chinese Christian organizations. This thesis will answer the question: How did the Catholic a....................
<< Previous Results | Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven