Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing All Archives

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 25901 through 25950 of 107990.

<< Previous Results | Next Results >>


  (2007-10-22) De sociale buitenruimte
  Staak, J.H. van der
  Nederland is aan zijn derde herstructurering binnen zeventig jaar bezig. Na het stenen stapelen in de vijftiger jaren om een fysiek probleem op te lossen, werd ditzelfde middel in de jaren zestig en zeventig opnieuw gebruikt maar dan om sociale problemen in de wijken op te lossen. Nu, begin 21e eeuw, hebben we opnieuw met sociale problematiek te maken in de steden. Als gevolg van de vele maatschappelijke veranderingen is er vraag naar een andere aanpak. Mogelijk dat de leefstijlbenadering ....................
  (2013-11-25) De Sociale Constructie en Destructie van Terrorisme
  Sevat, T.M.A.
  Abstract Dit artikel zal ingaan op de sociale constructie van terrorisme evenals het anti-terreurbeleid van westerse staten. De onderzoeksvraag luidt: hoe verschillen staten in de sociale constructie van terrorisme en anti-terreur en op welke wijze zijn deze verschillen te verklaren? Middels een kwantitatieve inhoudsanalyse en kwalitatieve methoden zullen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk op basis van hun sociale constructies worden onderzocht en vergeleken, in de periode 2010-2012.....................
  (2012-07-31) De Sociale en Sociaal-Cognitieve Vaardigheden Training, Doeltreffend?
  Krieckaert, M.E.M.
  In deze master thesis staat de, door Spirit Jeugd en Opvoedhulp, nieuw ontwikkelde Sociale en Sociaal Cognitieve Vaardigheden (SoCo) training centraal. De cognitief gedragsmatige SoCo training heeft als hoofddoel om het tekort aan sociaal cognitieve vaardigheden van jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar te verminderen en zodoende het (vermoedelijk) bijkomende externaliserend probleemgedrag te doen afnemen. Doelstelling van deze thesis was het uitvoeren van een procesevaluatie en een ....................
  (2012-11-30) De sociale media mythe in de Arabische Lente
  Aqiqi, S.
  In dit artikel wordt het cyberskeptische betoog van Malcolm Gladwell en Evgeny Morozov geanalyseerd. Deze skepsis wordt in het kader van de gebeurtenissen van de Arabische Lente gebracht. Daarbij wordt gekeken naar de rol van sociale media. Dit artikel betoogd dat de cyberskeptische benadering juist bijdraagt aan een incomplete en gebrekkige uitleg van de werking van sociale media. Daardoor ontstaat het sociale media mythe.
  (2012-08-06) De sociale positie van het kind in de Levant in de Midden Bronstijd op Tel Kabri en Tel Dan
  Vermaas, Tessa
  In deze scriptie staat de vraag centraal of de theorie van Ilan aangaande kinderen in de Midden Bronstijd in de Zuidelijke Levant kan worden toegepast op andere sites en welke sociale positie kinderen hebben in de Midden Bronstijd in de Zuidelijke Levant in de begravingen op Tel Dan en Tel Kabri. Als eerste wordt de geschiedenis beschreven van kinderen in de archeologie en daarna wordt getracht een definitie te geven van een kind. Vervolgens wordt verder uitgewijd over grafgebruiken voor kinder....................
  (2013-09-16) De socialistische beweging en de joodse gemeenschap in Amsterdam 1886-1894
  Captein, Vincent
  In deze scriptie wordt de relatie tussen de vroege socialistische beweging en de joodse bevolking in Amsterdam tussen 1886 en 1894 onderzocht. Daarbij wordt gekeken naar de pogingen van socialisten om de joodse arbeiders voor het socialisme te winnen en naar de ontvankelijkheid van de joodse arbeiders voor deze propaganda. Tevens wordt onderzocht hoe de vroege socialistische beweging van Amsterdam aankeek tegen joden en in hoeverre er sprake was van antisemitisme binnen deze beweging.
  (2012-05-31) De sociometrische status van versnelde hoogbegaafde basisschoolleerlingen
  Cronenburg, M. van
  Dit huidig onderzoek heeft zich gericht op de vraag of versnellen van hoogbegaafde basisschoolleerlingen van invloed is op hun sociometrische status. De sociale positie van versnelde en niet versnelde leerlingen werd ten opzichte van elkaar en ten opzichte van hun niet hoogbegaafde klasgenoten onderzocht. Resultaten zijn verkregen vanuit een gematchte hoofdgroep (op basis van leeftijd, sekse en IQ) van versnelde en niet versnelde hoogbegaafde basisschoolleerlingen (n=60, IQ >125) en drie subgroe....................
  (2014-05-08) De Somme, de populaire beeldvorming en de pers
  Haan, Michiel de
  De slag bij de Somme, die werd uitgevochten tussen 1 juli en 18 november 1916, wordt tegenwoordig herinnerd als een zinloze slachting en een gruwelijk mislukking. Dit is niet onlogisch, de verliezen die aan beide kanten waren enorm en de strategische resultaten voor de aanvallers, Groot-Brittannië en Frankrijk, waren beperkt. Toch is het opvallend dat er tegenwoordig aan geallieerde zijde een uitgesproken negatief beeld van de Eerste Wereldoorlog bestaat, want uiteindelijk waren de geallieerden....................
  (2007-02-28) De Soundtrack van Protest
  Wiegersma, J.
  Onderzoek naar de functie van muziek bij massale straatprotesten in Nederland van 1989-heden en de rol van de (politieke) motivatie van de optredende artiesten/muzikanten daarin.
  (2012-08-31) De spagaat van UMC's - subsidie of commercie?
  Hofsté, K. te
  Samenvatting Gegeven alle veranderingen die zich in de gezondheidszorg voordoen -de toenemende macht van zorgverzekeraars, een toetreding van (nieuwe) commerciële ziekenhuizen, een veranderende financieringssystematiek en een veranderende overheidsrol van vormgevend naar meer toezichthoudend worden ziekenhuizen gedwongen zich meer te onderscheiden en zich te specialiseren. Inspelend op de introductie van gereguleerde marktwerking in de zorg is er vooral voor de UMC’s een uitdagende rol wegge....................
  (2009-11-30) De speelruimte van de dochterondernemingstrategie binnen de strategie van het moederbedrijf.
  Arler, J.
  FDI is belangrijk voor de Nederlandse economie, veel bedrijven trekken activiteiten weg uit Nederland. Voor het economische beleid van de overheid is het belangrijk om te weten in hoeverre de Nederlandse dochteronderneming invloed kan uitoefenen op de additionele investeringen en op verplaatsing, zodat beleid kan worden geformuleerd om dochteronderneming te helpen investeringen aan te trekken of om verplaatsing te voorkomen. Dit onderzoek geeft als inzicht dat dochterondernemingen die binnen het....................
  (2007-11-09) De spelende bezoeker van playful performance: een productiedramaturgisch onderzoek naar de rol van de performancebezoeker
  Naafs, Jochem
  Aan de hand van de voorstelling Datsja van Powerboat geeft dit onderzoek antwoord op de vraag op welke manier de bezoeker van playful performance de ervaring kan krijgen een speler te zijn. Playful performance is een theatervorm die zowel de acteur als de bezoeker de mogelijkheid geeft om te spelen, het combineert daarbij theater en bepaalde kenmerken van games. Deze studie richt zich ten eerste op de kenmerken van de ludische cultuur waarin performativiteit, participatie en de ervaring een grot....................
  (2012-04-17) De Spil: Tussen land, stad en industrie:
  Romp, M.M.
  Een bestaand industrie hal gelegen naast het centrum van Zevenaar krijgt een nieuwe functie. Het landgoed, het stadscentrum en de industrie komen samen in deze hal. Dit is vertaald in een stappeling van volumes die de thema's versterken. In de hal zijn woningen, werkruimtes en winkel geplaatst. De structuur van de stad komt samen in deze hal.
  (2012-05-31) De spirituele dimensie in een palliatief team
  Hayze, Jan de la
  In dit empirische onderzoek heb ik me gericht op hoe de spirituele zorg gestalte krijgt in een palliatief team in een academisch ziekenhuis. Behandelaars kunnen bij een dergelijk team terecht voor advies over een vraagstuk bij een palliatieve patiënt. Van dit multidisciplinaire team maakt ook een geestelijk verzorger deel uit om zorg te dragen voor het spirituele aspect van de palliatieve zorg. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat dit aspect voor de ernstig zieke patiënt van belang is. Dez....................
  (2012-08-31) De spirituele dimensie van het duurzaamheidideaal
  Schoenmaker, R.R.
  Dit eindwerkstuk komt voort uit de toegenomen belangstelling voor spiritualiteit in de Nederlandse samenleving, evenals voor de integratie van spiritualiteit in een duurzaamheidvisie. In de wetenschappelijke literatuur is er een trend gezien van een specifieke vorm van hedendaagse spiritualiteit met betrekking op de natuur, als ook zorg voor de natuur (Lynch 2007, Taylor 2001,2010, Hedlund- de Witt 2011). Dit kwalitatieve onderzoek exploreert de dimensie die hedendaagse spiritualiteit of New Age....................
  (2010-01-19) De splitsing van de middenklasse
  Rijckborst, Daniel
  Samenvatting Uit een lange reeks sociologisch onderzoek blijkt dat opleiding een belangrijke factor is bij de vorming van politieke overtuigingen en hiermee tegelijkertijd een voorname rol speelt bij de keuze voor een politieke partij. Dit komt duidelijk naar voren bij het verschil in stemgedrag tussen enerzijds sociaalcultureel opgeleiden en anderzijds economisch opgeleiden. De groep met een sociaal-culturele opleiding blijkt sterk links georiënteerd te zijn, terwijl onder economisch opge....................
<< Previous Results | Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven