Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing All Archives

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 1 through 50 of 206005.

Next Results >>


  (2015-09-30) The Impact of Structural Reforms on Poverty and Income Inequality in Latin America
  This study investigates empirically the relationship between structural reforms and poverty and inequality in Latin America in the period 1985-2010. The results suggest that structural reforms, in general, have a significant positive effect on poverty. This is mainly caused by financial reforms and privatizations which increase the extent and depth of poverty. Structural reforms, in general, do not have any significant effect on income inequality. This is because different reform areas have diff....................
  (2011-01-01) Protocollaire Zorg - Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?
  De Nederlandse gezondheidszorg is continu in verandering. Een belangrijke verandering die nu nog steeds plaats vindt is de toename van het gebruik en het belang van protocollen. De afgelopen jaren is ook de vraag naar transparantie in de gezondheidszorg toegenomen. Het gebruik van protocollaire zorg om aan de vraag naar meer transparantie te voldoen is bijna vanzelfsprekend. Bij het gebruik van protocollaire zorg is het over het algemeen makkelijker om resultaten op te slaan en inzichtelijker te....................
  (2013-01-01) Waarschuwingstool voor grondwateroverlast
  In de gemeente Bergen (NH) is regelmatig sprake van grondwateroverlast. Deze ontstaat deels door in de duinen gevallen regen die pas na enige tijd de binnenduinrand bereikt.Grondwaterstanden in de binnenduinrand worden gemodelleerd met PIRFICTmodellen (Predefined Input Response Function In Continuous Time). In de gemeente Bergen liggen 25 peilbuizen met een voldoende lange en frequente meetreeks om een tijdreeksmodel op te baseren. Voor 13 peilbuizen in het noorden van de gemeente Bergen kan e....................
  (2014-01-01) Single-particle visualization of viral fusion and its in hibition by an antiviral peptide
  The common flu is caused by the influenza virus. The influenza virus is divided in several types: influenza A, influenza B, and influenza C. Each type is divided in different subtypes due to differences in their surface proteins. Here the X31 and the Puerto Rico (PR) viruses are used, both viruses are subtypes of the influenza A type. For any virus to cause illness, it has to deposit its viral genome into the host cell by merging its membrane with the membrane of the host cell and making a pore....................
  (1991-12-01) The Caribbean airline industry in a restructured international airline industry
  The airline industry throughout the world has been facing serious challenges as the regulatory environment and pattern of ownership change. Since the late 1970's there has been a trend towards economic deregulation on domestic services and more liberalized control of internationally scheduled air transportation services. Thi s began in the United States and spread 'internationally, freeing up route entry, allowing pricing flexibility and putting pressure on established airlines to be more....................
  (2016-08-16) Efficiency Analysis of Chinese Banks
  This thesis investigates the efficiency scores of Chinese banks by employing stochastic frontier analysis (SFA) and data envelopment analysis (DEA). Mean-while the study tries to examine which situation the results produced by one of both frontier models are more reliable. I estimate the cost efficiency based on a panel data set of 22 selected Chinese commercial banks over the period from 2009 until 2014. The result suggests that SFA and DEA yield a consistent trend on efficiency scores over the....................
  (2017-07-14) Waarom mijn baas mijn schoonmaker betaalt
  Sinds Marshall in 1890 de term doelmatigheidslonen formuleerde als de extra betaling, die leidt tot een verschil in nut dat een werknemer behaalt uit zijn huidige baan en het nut van zijn beste alternatief, is dit een vaak terugkomend fenomeen geweest binnen de arbeids- en personeelseconomie. Doelmatigheidslonen liggen boven de marktruimende vergoedingen en kunnen, door een wig te drijven tussen het aanbod en de vraag naar arbeid, leiden tot onvrijwillige werkloosheid (Krueger & Summers, 1988)....................
  (2017-07-07) Leven verklaard
  Nanobiology, a relatively new field of science, is a field that studies life at the nanoscale. To do so, it integrates knowledge from exact sciences and biology. As a student of Nanobiology and Philosophy I wonder whether this integration is actually possible. In my search for answers I am inspired by “Making Sense of Life” (2002) by Evelyn Fox Keller, a work that illustrates the diversity in explanations of the development of living organisms and the fundamental divide between exact science....................
  (2010-01-01) Besturingsverandering binnen de gemeente Tubbergen: Regievoeren door het Klant Contact Centrum
  Baveld, Mathias
  Binnen de gemeente Tubbergen is een probleem ontstaan sinds de invoering van de Wet Dwangsom op 1 oktober 2009. Deze wet eist van de gemeente dat alle aanvragen van burgers binnen een maximum van acht weken worden afgehandeld. Wanneer deze doorlooptijd is overschreden kan de burger schriftelijk bezwaar indienen. Dit kan er vervolgens toe leiden dat de gemeente een schadevergoeding moet betalen. Binnen de gemeente Tubbergen is daarom besloten dat de doorlooptijden moeten worden gecontroleerd, of ....................
  (2008-01-01) Het optimaal produceren en uitgeven van bloedplaatjes : Sanquin bloedbank regio Zuidoost  op weg naar jonger leveren.
   Kortbeek, N.
  De voorliggende masterscriptie is het resultaat van een project dat is uitgevoerd in opdracht van Sanquin Bloedbank Regio Zuidost in de periode oktober 2007 ‐ mei 2008. Bloedbanken zijn verantwoordelijk voor het inzamelen van bloeddonaties en de productie en distributie van verschillende bloedpoducten. In Nederland is Stichting Sanquin Bloedvoorziening bij wet de enige organisatie die deze taak op zich neemt.   Eén van de produc....................
  (2011-01-01) Grensoverschrijdende criminaliteit : een onderzoek naar de motieven van Enschedese daders voor het plegen van delicten in Gronau
  Veldhuis, L.M.
  Centraal in dit onderzoek staan de beweegredenen voor daders afkomstig uit Enschede om delicten te plegen in Gronau, Duitsland. Er is een vermoeden dat Nederlanders delicten plegen in de Bahnhofstrasse, een straat in het centrum van Gronau. Wat precies de aard en de omvang is van deze delicten is niet bekend, eveneens waarom deze daders nu juist delicten plegen over de grens in Gronau. In dit onderzoek wordt geprobeerd helderheid te scheppen in deze onduidelijkheden. Op die manier ontstaat....................
  (2015-01-01) India's Digital Satyagraha
  -, Sameena
  Today almost 20 percent of India’s 1.2 billion population has access to Internet and social media. 20 percent may seem too little in such a vast population, but India ranks 3rd globally in Internet usage and penetration (IAMAI, 2015). Social media access in particular has also grown with Internet penetration, with over 108 million active Facebook users till date (Statista, 2015). According to TRAI, India’s telecom regulator, 89 percent of Internet subscribers in India access the Internet thr....................
  (2014-01-01) Application of the theory of planned behavior to low-achieving adolescents’ reading behavior in different reading contexts
  , N.
  Low-achieving students are at risk of becoming aliterate. This is partly because of problems with the acquisition of reading skills, but also because they lack the will to read. In this study the Theory of Planned Behavior (TPB) was used to identify psychological factors that might influence low-achieving students’ reading motivation and behavior separately. We made a distinction between three contexts: reading at school, reading fiction during leisure time and reading informative texts during....................
Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven