Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing All Archives

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 1 through 50 of 184206.

Next Results >>


  (2012-01-01) Sustainable competitive advantage at Atlas North America
  Pieterman van de, Erik
  This paper is the result of my bachelorthesis about growth at Atlas North America, a subsidiary of the Atlas Elektronik Group. The objective of this research is to analyze the company based on the resource based view, extend it with the concepts of dynamic capabilities and core competencies, and subsequently look for possibilities for growth. Taking on the resource based perspective means that the level of analysis is the input of the production process, the resources and capabilities which are....................
  (2012-01-01) Verbeteringen voor de planningsmodule in Axapta van Rotor
  Ramnath, Suraj
  Aanleiding De planningsmodule van Rotor vertoont gebreken. Dit komt doordat de module slechts voor 80% afgerond is. De afdelingen binnen het Contact Center en Competence Center ondervinden hier hinder van tijdens de uit te voeren werkzaamheden. Door de gebreken in het systeem wordt er minder efficiënt en effectief gewerkt. De wens van het management is dan ook hindernissen en gebreken in de planningsmodule op te sporen en te elimineren, zodat de module het primaire proces beter ondersteunt. C....................
  (2013-01-01) De goederenrechtelijke positie van koper en verkoper onder eigendomsvoorbehoud in Nederland en op grond van de DCFR
  Millenaar, Z.P.
  Het eigendomsvoorbehoud is in Nederland geregeld in art. 3:92 BW. Deze regeling is summier en dubbelzinnig geformuleerd, waardoor de goederenrechtelijke positie van partijen niet duidelijk is. In deze scriptie wordt art. 3:92 BW uitgelegd in het licht van het systeem van het goederenrecht en de Parlementaire Geschiedenis. Daarnaast wordt de in de Draft Common Frame of Reference (DCFR) voorgestelde regeling met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud geanalyseerd en geconcludeerd dat deze model....................
  (2013-01-01) De inhoud van de bewijsvoeringslast bij witwassen en de ontnemingsmaatregel en de aanvaardbaarheid hiervan in het licht van het EVRM.
  Hoeks, L.M.A.M.
  De in de artikelen 420bis-420quater Sr omschreven witwashandelingen zijn ruim omschreven. Er worden veel algemene handelingen in de delictsomschrijving genoemd die weer op verschillende manieren geschikt kunnen worden bevonden het voorwerp te verbergen of te verhullen. Deze handelingen en manieren kunnen veel omvatten. Dit betekent dat hier veel gedragingen onder vallen. Voor de strafbaarheid van witwassen is met name de herkomst van het voorwerp het meest kenmerkend. Omdat de criminele herkoms....................
  (2016-01-01) Downlaodverbod een dode letter?
  Slump, H.S.P.
  Wat zijn de directe rechtsgevolden van het ingestelde downlaodverdod na ACI amsterdam vs. de Stichting Thuiskopie. Is de rechtspositie van de de rechthebbenden, verbeterd, verslechterd of gelijk gebleven.
  (2010-01-01) Acculturation and job satisfaction: a study on African immigrants in the Netherlands
  Egbelakin, T.R.
  This study carried out a research on acculturation and job satisfaction with a focus on African immigrants in the Netherlands. Three hypotheses were tested; the first hypothesis of this study tests whether there is perceived difference between African and Dutch cultural values, the second hypothesis tests if the perceived difference between African and Dutch culture predicts African immigrant’s acculturation, the third hypothesis tests whether acculturation has a relationship with job satisfac....................
  (2010-01-01) Beleef de woonomgeving! De invloed van identificatie op tevredenheid met de woning en woonomgeving
  Rozemuller, Jacomine
  Perception of the environment becomes more and more important while buying a new house. Functional characteristics of a house are not always the most important. It is about the whole picture, the house as well as the residential area. Property developers become more aware of the fact that the market is changing. Consumers become more and more demanding and houses as well as neighbourhoods have to fit into the wishes and demands of consumers. By dividing the market into different consumer segmen....................
  (2011-01-01) Activering van vangnetters : De zoektocht van de overheid naar de balans tussen inkomensbescherming en activering in de Ziektewet
  Legemaate-Grygor'yeva, N. M.
  In deze scriptie wordt het activerende beleid van de Ziektewet ten opzichte van vangnetters stap voor stap gevolgd. De centrale vraag luidt: welke maatregelen heeft de overheid genomen om tot een betere balans tussen de inkomensbescherming en de activering te komen en of deze balans bereikt? De afgelopen drie jaar is er in de politiek veel belangstelling voor de Ziektewet geweest, omdat in vergelijking met reguliere werknemers het moeilijk blijkt om vangnetters in de Ziektewet gedurende twee jaa....................
  (2012-01-01) Antecedents of role clarity
  Schobben, C.
  In this thesis the antecedents of role clarity have been investigated. Role clarity is an important factor in working life, it stands for the understanding and receiving of information required to perform a job and can be divided into two aspect: process clarity and goal clarity. High role clarity leads to higher job satisfaction, better performance and a lower turn-over. Based on the available management literature, this research indicates that there are four antecedents directly related to....................
  (2017-01-01) ATAD 2: geschikt om belastingontwijking via hybride entiteiten aan te pakken?
  Exel, E.R.J. van
  In deze scriptie wordt de kwaliteit van de door de EU vastgestelde maatregelen tegen belastingontwijking via hybride entiteiten getoetst. Voor deze studie is een uitgebreid literatuuronderzoek gedaan waarbij onder andere vaktijdschriften, handboeken en documentatie van de OESO, de Europese Raad en de Rijksoverheid zijn geraadpleegd. Om de kwaliteit van de maatregelen te toetsen zijn 4 criteria opgesteld. De nieuwe regels uit ATAD 2 blijken op basis van alle criteria van hogere kwaliteit dan de ....................
  (2009-01-01) Belonging, Web 2.0 and international students
  Kundurovic, Naida
  This work reports a study in which 24 international students were interviewed in a research initiative that seeks to understand how international students adjust to the host culture and specifically how use of the Internet assists them with this integration process. This work conducts an extensive review of literature in this area of study and examines the theoretical framework of what it means to ‘belong’ to a country or location. Research questions asked in this study are those of: (1....................
  (2017-01-01) Blue enamel on glass: an investigation into microfracturing and material loss of 17th century copper and cobalt blue enamel
  Wielen, Roy van der
  Blue enamel on glass: an investigation into microfracturing and material loss of 17th century copper and cobalt blue enamel Abstract The Rijksmuseum Amsterdam owns a collection of fractured 17th century enamelled glass panels that have been mended with clear tape consisting of a cellophane carrier and rubber adhesive. In many cases, this tape has been applied over the decorated side and has yellowed and shrunk. Future removal of this tape instigated the investigation of the condition of these ob....................
  (2012-01-01) Copyright infringement on the internet: old problem, new rules?
  Fuellenkemper, H.
  The Internet has presented the law with new challenges. The ease with which its users can perfectly reproduce copyright protected material and then transmit it instantaneously around the world has led to an increase in the potential with which it has become possible to fall foul of copyright laws. The fact that it facilitates cheap, ‘difficult–to-detect multi-jurisdictional transactions’ has also provoked interesting questions for private international law. Where these issues are combined ....................
  (2014-01-01) Corporate governance and real activity manipulation : the case of advertising spending
  Hooghe, C. d'
  This study examines the role of board of directors in constraining questionable advertising spending levels. Extant research on earnings management indicated that independent directors reduce accounting accrual manipulation. However, there is little evidence on the effectiveness in limiting real earning management practices. Using a sample of US companies, I study whether independent boards and or higher degree of woman on boards are more likely to constrain (1) advertising decreases around ben....................
  (2012-01-01) CSR Affairs: Influence of CSR on politics. Onderzoek naar de rol van CSR binnen het ‘Public Affairs’ proces van bedrijven
  Beckers, Anne-Marie
  For companies it is increasingly important to pursue political avenues. But also for politicians it is important that companies respond to the demands of the government, the politicians and of the society as a whole. According to literature Corporate Social Responsibility (CSR) could be used by companies to get more awareness, attention and support of politicians (Hillman, Keim & Schuler, 2004; Bonardi & Keim, 2005). The research, described in this report, focuses on the relation between CSR and....................
  (2012-01-01) De invloed van het GLOMOsys op consumentengedrag in verschillende culturen
  Oijen, E. van
  Dit literatuuroverzicht heeft onderzocht wat de invloed van het GLOMOsys op consumentengedrag in verschillende culturen is. Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat het GLOMOsys invloed kan hebben op het consumentengedrag in verschillende culturen, echter zijn er ook tegenstrijdigheden gevonden, waardoor het onduidelijk is in welke situatie welke soort marketingstrategie gebruikt moeten worden. Gebleken is dat de regulatiestrategie, cultuur en het GLOMOsys invloed hebben op het consumenten....................
  (2011-01-01) De positie van de gedetacheerde werknemer na Albron
  Echhardt, K.M.A.
  Binnen een concern komt het regelmatig voor dat werknemers werken voor een andere werkgever, een andere vennootschap dan met wie zij een arbeidsovereenkomst hebben. Vaak gebeurt dit vanuit het oogpunt van risicospreiding en/of efficiency. Een dergelijke constructie kan problemen opleveren bij een zogenoemde overgang van onderneming, waarbij het concernonderdeel waar een werknemer werkzaam is wordt overgedragen aan een derde. Bij de heersende leer in Nederland, gebaseerd op de Richtlijn 2001/23 O....................
  (2010-01-01) Do private equity fund managers affect investment performance?
  Crijevschi , S.
  The paper examines whether the characteristics based on educational and work experience of the fund manager is related to the fund performance. The first model of the study reveals that having a manager with private equity and finance experience are negative predictors of fund performance. The strongest positive predictor of the fund performance is whether a fund manager attended an Ivy League university. Moreover, the variable on private equity years of experience and MBA from Ivy League univ....................
  (2015-07-27) Draad, kleur en identiteit , De betekenis van empowerment en de constructie van de Maya identiteit
  Hermens, M.T.W.
  Empowerment speelt een steeds groter wordende rol in de aanpak van armoede binnen ontwikkelingsprojecten. Hierbij kunnen vijf dimensies van empowerment worden ingezet. Dit zijn politieke, sociale, psychologische, economische en culturele empowerment (Narayan-Parker 2005:20, Luttrell 2009:1). In deze thesis staat culturele empowerment centraal, waarbij lokale kennis ingezet kan worden als een handelswaar bij het empoweren van minderheidsgroepen en het verstevigen van hun identiteit. Deze thesis b....................
  (2013-01-01) Draagmoederschap : biedt de huidige regelgeving wel voldoende bescherming aan de belangen van de wensouders en het kind?
  Koekkoek, L.
  Er zijn twee verschillende soorten draagmoederschap: laagtechnologisch draagmoederschap, dit is via de natuurlijke weg of via kunstmatige inseminatie en hoogtechnologisch draagmoederschap, dat via In-vitrofertilisatie oftewel IVF tot stand komt. Draagmoederschap in Nederland is alleen wettelijk toegestaan op non-commerciële basis. Voor draagmoederschap mag door de draagmoeder geen andere vergoeding worden gevraagd dan de onkosten die zij gemaakt heeft. Het vragen van een andere vergoeding dan ....................
  (2012-01-01) eHealth literacy 2.0 of patients with rheumatic diseases
  Heus de, M.
  Background : Health 2.0 offers various opportunities to facilitate self-management of patients with a rheumatic disease. However, a sufficient level of eHealth literacy is necessary to be able to take full advantage of the possibilities. Previous research focused on skills necessary for the use of Health 1.0. Insight in skills related to the use of Health 2.0 is still lacking. Objective : The aim of this study is to provide insight into the level of eHealth literacy of patients with rheumatic d....................
  (2014-01-01) Ex post cost of equity: the choice between EMU or domestic CAPM for the Dutch equity market
  Vujanovic, B.
  This paper used the CAPM and the 3 factor model to see which market proxy, domestic or EMU had the best fit with the monthly ex post return of the 64 publicly traded companies in the Netherlands from 2000 till end 2009. For the domestic market benchmark, the MSCI Netherlands was used and for the EMU market benchmark the MSCI EMU was used. The reason for selecting the MSCI indexes was because they are made according to the same methodology, which would give a more representative comparison. This ....................
  (2009-01-01) Exploring positive online shopping experience.
  Benschop, R.
  This exploratory qualitative empirical study enhances the theory of e-commerce in the context of positive online shopping experience. I develop a theory-based framework for positive shopping experience and assess its plausibility based on 29 interviews. The key contribution of this study is a unique framework that aligns e-commerce strategy and shopping experience which yields further insights regarding the development of successful websites.
  (2017-01-01) From Adoration to Impregnation: The Representation of Women and Men in Vogue Magazine
  Christie, Christie
  The present study is a Critical Discourse Analysis (CDA) of eight interviews with male and female social actors from the British edition of Vogue Magazine. It examines the role allocation (cf. Van Leeuwen, 1996) used in the context of these social actors in the interviews, the processes (cf. Halliday, 1994) in which they are involved and the frames (cf. Van Gorp, 2005; Entman, 1993; Pan & Kosicki, 1993) that are used, with an emphasis on how they contribute to the ways that male and female socia....................
Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven